EB'UL FAZL'IN ŞEHADETİ

Hüseyin (a) çok susamıştı, kardeşi Abbas ile birlikte Fırat nehrinin yanına geldi. İbn-i Sa'd ordusu harekete geçerek onlara engel oldu. Beni Darum kabilesinden biri İmam'a bir ok fırlattı. Ok Hüseyin'in (a) ağzına isabet etti. Hüseyin (a) oku çıkarıp elini akan kanın altına tuttu. Eli kanla dolunca döküp buyurdu: "Allah'ım! Peygamberinin kızının oğluna yaptıkları bu sitemleri sana şikayet ediyorum." Ömer b. Sa'd'ın ordusu Hüseyin (a) ile Abbas arasında mesafe oluşturdu. Her taraftan Abbas'ın etrafını sarıp şehid ettiler. Hüseyin (a) Abbas'ın şehadetinde çok ağladı. Bu hususta bir Arap şairi şöyle demiş: "İnsanlar arasında ağlanmaya en layık olan, Kerbela'da Hüseyin'i (a) ağlatan gençtir. O, Hüseyin'in kardeşi ve babasının oğlu Eb'ul Fazl'dır. O ki Hüseyin'e karşı canıyla eşit davrandı ve hiç bir şey onu bundan vazgeçiremedi. Susuzluğun kavurduğu bir anda Fırat'a girdi ama Hüseyin susuz olduğu için ondan içmedi."