İÇİNDEKİLER
 

 

İKİNCİ BÖLÜMÜN SONU

 

      İkinci bölüm burada sona erdi. Vaktin darlığı ve fırsatın azlığı nedeniyle Ehli Beyt aleyhimusselam’ın nurani sözlerinde Aliyyen Veliyyullah’ın lafız ve manalarını özetle aktarmaya çalıştık. Bu yüzdendir ki;

1.         Hadislerin senetlerini yazmadım.

2.         Tekrarlanan kelime ve manaları işaretle dahi olsa getirmedim.

3.         Hadisi şeriflerin bütün kaynaklarını yazmadım.

4.         Uzun hadislerde sadece konuyla ilgili bölümleri naklettim.

5.         Bu hadislerin dirayeti yani yorumu üzerinde fazla durmadım.

6.         Bilinmeyen kelimelerin üzerinde fazlaca durmadım. Zaten hadisler türkçeye çevrilirken bilinmeyen kelimeler de kendiliğinden ortaya çıkmış oldu.

7.         Bu bölümlerdeki ana başlıklar da çok dakik bir şekilde düzenlenmemiştir.

8.         Bazı konuları uzun uzadıya değil de çok kısaca değindim. Bazılarının da dua ve ziyaretlerdeki adreslerinden kaynak verdim.

Tüm bu konularda hep özete riayet etmek için böyle davrandım. Ehli Beyt aleyhimusselam’ın  bu konularda ne kadar açıklama yaptıklarını da tahmin edersiniz artık.

Daha fazla açıklama yapmaya gerek duymuyorum ey aziz!Bir sonraki bölümde de gereken beyanatta bulunacağım.

Tüm bunlardan sonra artık ne söyleyeyim azizim!?

Cevabı sana bırakıyorum ve sadece şairin şu sözünü tekrarlıyorum;

 

Adamın eğer sağlam gözü yoksa,

Güneş doğsa dahi tereddüt eder...

 

İKİNCİ BÖLÜMÜN SONU
 

-141 

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EZANDA

ALİYYEN VELİYYULLAH

VE

FAKİHLERİN GÖRÜŞÜ