KUREYŞİN İKİ PUTU


Hz. Ali Aleyhisselam kunutta sürekli olarak bu duayı okur ve şöyle buyururdu; Her kim kunutta sürekli olarak bu duayı okursa peygamberlerle birlikte Bedir, Uhut ve Huneyn‘de binlerce ok atmış gibidir.

Allahumme salli ela Muhammed ve Al-i Muhammed ve eccil ferecehum vel en eda ehum.

Allah’ım! Kureyş’in iki putuna lanet et ve iki cibtine ve o iki tağutuna ve o iki yalancısına ve iftiracısına ve o ikisinin iki kızına da. O ikisi senin emrine karşı çıktılar, vahyini inkâr ettiler, nimetlerine karşı çıkıp inkar ettiler ve resulüne isyan ettiler. Dinini değiştirdiler, kitabını tahrif ettiler, hükümleri tatil ettiler, farzları iptal ettiler, ayetlerinde zındık oldular. Senin velilerine düşman oldular, düşmanlarına ise dost oldular, şehirlerini harap ettiler, kullarını fesada ittiler. Allah’ım! O ikisine lanet et, onlara tabi olanlara da, onların dostlarına ve taraftarlarına ve o ikisini sevenlere de. Nübüvvet evini harap ettiler, kapısını kırdılar, çatısını çökerttiler, üstünü altına getirdiler, içini dışına getirdiler. Evin halkına hakaret edip saldırdılar. O ev halkının yardımcılarını sürdüler, evdeki çocukları öldürdüler, minberdeki vasiyi ve ilminin varisini oradan indirdiler, imametine karşı çıkıp inkar ettiler ve o ikisi Rablerine şirk koştular.
_______________________________________________

Allah’ım! Onların günahlarını çoğaltıp büyült, onları sonsuza dek sager cehennemine at, bilir misin nedir sager?
_______________________________________________
Ne öldürüp yok eder, ne de diri tutar.
Allah’ım! onlara işledikleri münkerler kadar lanet et. Ve Gizledikleri hak kadar. Yükselttikleri minberler kadar. Düşman oldukları müminler kadar. Dost edindikleri münafıklar kadar. Eziyet ettikleri veliler kadar. Sürgünden getirttikleri kovulmuşlar kadar. Dışladıkları sadıklar kadar. Yardım ettikleri kâfirler kadar. Kahrettikleri imam kadar. Değiştirdikleri farzlar kadar. İnkâr ettikleri eserler kadar. Geriye bıraktıkları şer izleri kadar. Döktükleri kanlar kadar. Değiştirdikleri haberler ve hükümler kadar. Bidat koydukları küfürler kadar. Gizlemeye çalıştıkları yalanları kadar. Gasp ettikleri miraslar kadar. Çaldıkları ganimetler kadar. Yedikleri haramlar kadar. Helal saydıkları humslar kadar. Temelini attıkları batıllar kadar. Yaydıkları adaletsizlik ve zulüm kadar. Gizledikleri vaatler kadar. Yerine getirmedikleri ahitler kadar. Helal ettikleri haramlar kadar. Haram ettikleri helaller kadar. Gizledikleri nifaklar kadar. Yaydıkları zulümler kadar. Gizledikleri hıyanet ve vefasızlıkları kadar. Yardıkları karınlar kadar. Kırdıkları kaburgalar kadar. Düşürdükleri çocuklar kadar. Sıkıştırdıkları bedenler kadar, vurdukları tokatlar kadar, hürmetsizlik ettikleri hicaplar kadar. Dağıttıkları ve zulmettikleri toplumlar kadar, söndürdükleri ocaklar kadar. Alçalttıkları yüce insanlar kadar. Yücelttikleri alçaklar kadar. Engelledikleri haklar kadar. Karşı çıktıkları İmam kadar. Allah’ım! O ikisine lanet et. Tahrif ettikleri ayetler sayısınca. Terk ettikleri farzlar kadar. Değiştirdikleri sünnetler kadar. Tatil ettikleri hükümler kadar. Men ettikleri kanunlar kadar. Bozdukları dostluklar ve akrabalıklar kadar. Gizledikleri şahadetler kadar. Zayi ettikleri vasiyetler kadar. Bozdukları yeminler kadar. Batıl ettikleri davalar kadar. İnkar ettikleri açık deliller kadar. Yaptıkları ve yaptırdıkları hileler kadar. Ettikleri hıyanetler kadar. Akabe’de ki gibi düzenledikleri suikastlar kadar. Akabe’de ki yuvarladıkları taşlar kadar. Yaptıkları sahtekarlıkları kadar. Hıyanet ettikleri emanetler kadar. Allah’ım! Bu ikisine gizlide de, açıkta da lanet et. Sonsuza kadar, çokça, daima, her zaman, sürekli lanet et. Öyle ki sonu asla gelmesin, sayısı da asla bitmesin. Başlayan ve sonu gelmeyen lanetler gönder. Allah’ım! Onlara da lanet et ve yardımcılarına ve onları sevenlere ve dost edinenlere, onlara teslim olanlara ve onlara meyledenlere, onların lehinde delil getirmeye çalışanlara, onların sözlerine iktida edenlere ve onların ahkâmını tastikleyip onaylayanlara da lanet et. Sonra dört kez şöyle de; Allah’ım! Onlara öyle bir azap gönder ki, bütün cehennem ehli o azaptan amanda olmayı dilesin. Kabul et ey Alemlerin Rabbi!

Kaynak: Misbahi Kefemi 5125313

YUKARI
________________________________________