-Toplam 607 görüş
-Son görüş 266 karakter
-Son görüş
-3710 gün önceAna Sayfaya gitmek için
TIKLAYIN
ALİYYENVELİYULLAH___ZİYARETÇİ___DEFTERİ
Yaz .
Şehadet . Sitesi . . 01.04.2008 09:03:11 . NECEF ÇÖLÜ
Cafer Sadık as Şöyle Buyurdu: ( Kim Yetmiş Kere ''Maşallah, La Havle ve La Kuvvete İlla Billah/ Dese Allah cc Yetmiş Tür Müsibet Ondan Uzaklaşır, Bunların En Basiti Boğulmadır. Usul-u Kafi.c.2.s.829
----------------------------------------------
Adsız . Sitesi . . 01.04.2008 08:52:55 . DÜNYA
Hz Ali as Şöyle Buyurdu: Şaşarım O Kimseyeki, Hastalık Korkusundan Şüpheli Yemeklerden Kaçınırlar da , Cehennem Ateşinin Korkusundan Günahlardan Kaçınmazlar...
----------------------------------------------
ÖZDENUR . Sitesi . . 01.04.2008 08:43:57 . İSTANBUL
İMAMI SECCAD AS ŞÖYLE BUYURUYOR: Mümin dua ettiğinde üç sonuçtan biri gerçekleşir: Ya kendisine ahirette azık olur veya bu dünyada kabul olur ya da ona ulaşacak bir belayı geri çevirir. - Müminin, mümin kardeşinin yüzüne sevgi ve muhabbetle bakışı ibadettir. - Sürekli namaz kıldığında son namazınmış gibi namaz kıl.
----------------------------------------------
BEHLUL DENA . Sitesi . . 31.03.2008 13:48:59 . DÜNYA
Uygun Bir Cevap ::: İmam Cafer Sadık (a.s) vefat ettiği zaman Ebu Hanife, Mümin-i Tak’ı görür görmez: “Şematet (hiciv) edercesine İmamın öldü!” dedi. Mümin-i Tak da cevaben: “Evet, ama senin imamın (yani şeytan) kıyamete kadar diri kalacaktır” dedi.
----------------------------------------------
SADIK ŞİA . Sitesi . . 31.03.2008 13:40:57 . İSTANBUL
İMÂM ALİ'nin (A.S) SEVGİSİ, (cehennem) ATEŞİNDEN KURTULUŞ VESİLESİDİR: Resulullah (s.a.a): "Şunu bilin ki, kim Ali'yi severse, Allah onu, (cehennem) ateşinden kurtarır." Mülhakât-u İhkâki'l-Hak, c.21, s.319, Bihârü'l-Envâr, c.39, s.30544 Resulullah (s.a.a): "Ali'yi sevmek, (cehennem) ateşinden kurtuluştur." İhkâkü'l-Hak, c.7, s.47, Bihârü'l-Envâr, c.39, s.305
----------------------------------------------
Tahir . Sitesi . . 31.03.2008 13:37:00 . Kocaeli
Selam olsun sana ey peygamberlerin varisi Hüseyin. Selam olsun sana ey Muhammed Habibullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Emir-el Mü'minin Veliyyullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Muhammed Mustafa'nın torunu. Selam olsun sana ey Ali Murtaza'nın oğlu. Selam olsun sana ey Fatıma-ı Zehra'nın evladı. Selam olsun sana ey Hatice-i Kubra'nın torunu. Selam olsun sana ey Allah'a intisab edilen şehid, ey Allah'a intisab edilen şehidin oğlu ve ey intikamı alınmayan şehid. Maşallah Güzel Bir Site Hayırlı Uğurlu Olsun.
----------------------------------------------
ABBAS ALTUN . Sitesi . . 31.03.2008 06:35:50 . HATAY
Resulullah (s.a.a.) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: "Ey Ali, sen dünyada ve ahirette dost ve yardımcımsın" (Sahih-i Müslim c.2, s.24-Hz.Ali'nin faziletleri babında / el-Ha-kim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s. 109 / Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.203 / Tirmizi"Kenz'ul Ummal" c.6, s.152'den tahric etti. / İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s. 107 / Talhis el-Müs-tedrek s.26 / Müsned el-Bezzar / Müsned-i Ahmet bin Hanbel)
----------------------------------------------
NASRALLAH . Sitesi . . 30.03.2008 14:04:54 . İSTANBUL
HZ. ALİ RESULULLAH'IN KARDEŞİDİR::: 8. Resulullah, ashabı arasında kardeşlik kurduğunda Hz.Ali gözü yaşlı olarak gelir ve der ki : "Ey Resulullah, ashabın arasında kardeşlik ilan ettin, beni kimseyle kardeş yapmadın" Resulullah bunun üzerine şöyle buyurdu : "Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardeşimsin" Sahih-i Tirmizi c.2, s.299 / Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.14 / Kifayet'üt Talip s.194 / Menakıb-ı Meğazeli s.37)
----------------------------------------------
BEHLUL DENA . Sitesi . . 30.03.2008 12:19:17 . TÜRKİYE
TOPRAK Bir tanışımız:”Yiğidin alnı toprağa değmez” deyip duruyordu. Onu kabrine koyarken bu sözünü hatırladık, Şimdi her tarafı toprakla doluyordu......
----------------------------------------------
Yusuf Karabağ . Sitesi . . 30.03.2008 12:02:06 . İSTANBUL
Ey insanlar! Allah'ın Resulü imamdı; ondan sonra Ali b. Ebu Talip, sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali b. Hüseyin, sonra Muhammed b. Ali ..."bihar-ul envar:c.47.s.58. Bir başka hadis, Ebu's Sabah Kinani'den rivayet edilmiştir. İmam Sadık (a.s) bu hadiste kendini ve diğer Şia İmamlarını şöyle tanıtıyor: "Bizlere itaat etmek yüce Allah tarafından farz kılınmıştır. Enfal da bizimdir, Safv-ul mal da..."usul-u kafi:c.1.s.264
----------------------------------------------
ZEHRA . Sitesi . . 29.03.2008 17:31:55 . KAFKAS ÜNİV
HZ.MUHAMMED(SAS)söyle buyurm ustur:'Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah’ı sevmiştir, ona düşmanlık yapan bana düşmanlık yapmıştır, bana düşmanlık yapan da Allah’a düşmanlık yapmıştır”
----------------------------------------------
ANTİ SAKİFE . Sitesi . . 29.03.2008 15:12:19 . HATAY
Yüce dağlarda hem KARTAL ve hemde YILAN bulunabilir. Ama birisi YÜKSELEREK çıkmıştır, Diğeri SÜRÜNEREK...............
----------------------------------------------
Şehadet . Sitesi . . 29.03.2008 12:29:45 . İSTANBUL
Emir’ul-Muminin Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki: “Allah-u Teala bizi, her çeşit çirkinlikten arındırıp korumuştur; bizi yaratıklarına şahitler ve yeryüzünün hücceti kılmıştır. Bizi Kur’an’la, Kur’an’ı da bizimle eş etmiştir. Biz Kur’ân’dan, Kur’ân da bizden ayrılmaz.”--------- Canlı Ziyaretleri Seyrettiyim Zaman Sanki Kerbela Ve Meşheddeyim . Allah Sizden Razı Olsun.
----------------------------------------------
Samed . Sitesi . . 29.03.2008 11:58:56 . AYDIN
İbn-i Şehraşub diyor ki: “Süfyan-i Sevrî İmam Rıza (a.s)’ın yünlü bir kumaş giydiğini görünce: “Ey Resulullah’ın evladı! Bundan daha düşük bir elbise giyseydiniz daha iyi olurdu” dediğinde İmam (a.s): “Elini getir” diye buyurdu. Sonra onun elini, elbisesinin yenine (kol ağzına) sokarak iç elbisesinin nasıl olduğunu ona bildirmek istedi. Böylece Süfyan-i Sevri, İmam (a.s)’ın iç elbisesinin telisten (yumuşak olmayan sert bir elbiseden) olduğunu görüp anlamış oldu. Sonra İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Ey Süfyan! Yünlü kumaş, halk içindir; telis (bu sert elbise) ise, Hak (Allah) içindir Menakıb-i İbn-i Şehraşub, C. 4, S. 360.::: Siteniz İnşaallah Hayırlı Olsun.
----------------------------------------------
BETÜL ZEHRA . Sitesi . . 29.03.2008 05:13:40 . KARS --- KAFKAS ÜNİ.
ALLAH'a El Açtım ::: Dedim: Çok yalnızım. Dedin: ... فَإِنِّي قَرِيبٌ Ben ki sana çok yakınım. Bakara-186. Dedim: Evet biliyorum sen bana yakınsın ama ben senden uzağım, keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedin: وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ Rabbini sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Araf-205
----------------------------------------------
Ziyaretçi . Sitesi . . 28.03.2008 20:50:05 . Necef Çölü
İbn-i Esir, “Üsd-ül Gabe” adlı kitabında, Hz. Fatıma'nın hayatını anlatırken şöyle yazıyor: "Fatıma'nın künyesi, "Ümmî Ebiha" (babasının annesi) idi." :Eşsiz Bir Site Hazıladığınız Ve Aliyyen veliyullah 'ın Sesini Yükseltiğiniz İçin On Dört Msum Işığınız Olsun.
----------------------------------------------
elindekilic . Sitesi . . 28.03.2008 19:16:00 . kerbela
Zekeriya bin Âdem şöyle rivayet eder: Ben İmam Rıza Aleyhisselam’ın huzurunda olduğum bir vakit o sıralar dört yaşından büyük olmayan oğlu İmam Cevat Aleyhisselam’ı getirdiler. İmam Cevat Aleyhisselam ellerini yere vurup başını havaya kaldırdı, bir müddet tefekkürlü ve düşünceli halde durduktan sonra, İmam Rıza Aleyhisselam ona buyurdular: Canım sana feda olsun, neyi bu kadar düşünüyorsun? İmam Cevat Aleyhisselam buyurdular: Annem Fatime Selamullahaleyha’ya yapılan zulüm ve cefaları düşünüyorum. Ant olsun Allah’a o iki zalim kâfiri mezarlarından çıkarıp, bedenlerini ateşle yakacak, küllerini rüzgâra verip denizlere savuracağım. İmam Rıza Aleyhisselam onu kucaklayıp mübarek alnından öperek buyurdular: Babam ve annem sana feda olsun, gerçektende sen İmamet makamına layıksın.
----------------------------------------------
Filiz Kaya . Sitesi . . 28.03.2008 13:35:35 . ANKARA
O ALİM Kİ bildiğini öğretmez,bildiğiylede amel etmezse... O VARLIKLI Kİ malına mal katmayı düşünür fakir fukarayı düşünmezse O FAKİR Kİ ahiretini dünyaya satarsa O CAHİL Kİ hükmü bilmeyip sormazsa ve öğrenmek için çaba sarfedip onun peşinden gitmezse............O HALK AYAKTA DURAMAZ. : Sitenizin Adına Kurban .Tek Kelime İle Harika,Canlı Yayınlar, Bizim Radyo Bilgisayarımda Sürekli Açık. Allah Sizleri Bakiyatullah af Askerlerinden Karar Vrsin İnşallah.
----------------------------------------------
SADIK ŞİA . Sitesi . . 28.03.2008 12:49:13 . İSTANBUL
Neden Ölümden Korkuyoruz:::? Bir adam Ebuzer’e: “Neden ölümden hoşlanmıyoruz?” diye sordu. Ebuzer cevabında şöyle dedi: “Çünkü siz, dünyayı imar, ahireti ise viran etmişsiniz. Bu yüzden imar edilmiş yerden viraneye gitmek istemiyorsunuz.” “Bizim Allah’ın huzuruna çıkacağımızı nasıl görüyorsun?” dediklerinde de şöyle dedi: “İyi iş yapanlar, kendi ailelerine dönen bir misafir gibidir; kötü iş yapanlar ise, efendisinin yanına döndürülen firar etmiş bir köle gibidir.” “O halde bizim Allah katındaki durumumuzu nasıl görüyorsun?” dediklerinde de şöyle dedi: “Amellerinizi Allah’ın kitabına sunun (onunla ölçün). Allah-u Teala buyuruyor ki: “Hiç şüphesiz iyi iş yapanlar nimetler(le donanmış cennetler) içindedirler; facir (kötü) olanlar da elbette çılgınca yanan ateşin içindedirler.”[3] “O zaman Allah’ın rahmeti nerededir?” dediklerinde ise şu ayeti okudu: “Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.”[4] Şüphesiz, insanın, Allah’ın lütfünden yararlanması için O’nun rahmetine layık olması gerekir.
----------------------------------------------
melikinNAS . Sitesi . . 28.03.2008 11:53:02 . ist
selamun eleykum ALLAH sizlerden razı olsun böyle bir sit actıgınız icin ALLAH oruc abidende brazı olsun başarılarınızın devamını dileri
----------------------------------------------
BEHLUL DENA . Sitesi . . 28.03.2008 06:40:21 . DÜNYA
Düşmanın İtirafı İmam Hüseyin (a.s) şehit edildiğinde Ömer’in oğlu Abdullah, Yezid bin Muaviye’ye şöyle bir mektup yazdı: “Amma ba’d. Gerçekten büyük bir musibet ve İslam’da vuku bulan büyük bir olaydı. Hiçbir gün Hüseyin bin Ali’nin günü (Aşura günü) gibi olmayacaktır!” Yezid, Abdullah’ın cevabında şöyle yazdı: “Amma ba’d. Ey ahmak! Biz süslenmiş evlere, serilmiş halılara ve dizilmiş yastıklara doğru geldik ve bunlardan dolayı savaştık. Eğer hak başkalarıyla olursa, o zaman baban Ömer bu sünneti koyan (böyle bir iş yapan) ve başkalarının hakkını gasp eden ilk şahıstır.”
----------------------------------------------
TANYU . Sitesi . . 27.03.2008 18:46:38 . IĞDIR - GÜVEN GAZETESİ
İmam Hüseyin as Şöyle Buyurdu: Hakka amel edilmediğini ve batıldan da kaçınılmadığını gör­müyor musunuz? Böyle bir durumda mü'minin ölümü arzulaması haktır. Ben ölümü saadet, zalimlerle yaşamayı ise alçaklık bili­yorum. İnsanlar dünya kul­larıdır; din ise onların dillerine bir yalaktır; dinin sayesinde geçimlerini sağladıkları müddetçe onu koruyup gözetirler; (ama) zorluklarla imtihan edildiklerinde dindarlar azalır
----------------------------------------------
ALEVİ GENÇ . Sitesi . . 27.03.2008 11:37:17 . SİVAS
MURTAZA AKSU: Buyur (alevicaferi.com) Sitesi Sadece Bir Örnek İbrahim Öztürk İşlediği Halt Bakabilirsiniz. Arkadaşım Kulaklarıyla Duymuş Ve Rektörlüye Topluca Şikayet Dilekçesi Vermişler. Yoksa Sende mi Amerikanın Uşağı Fatullah Gülenin Adamlarındansın Fatullahın Gazetesinde Bu Şahıs Zaman Gazetesinde Ekonomi yazarıdır. .Selamlar
----------------------------------------------
SUDE ARAZ . Sitesi . . 27.03.2008 11:13:21 . BURSA -ULUDAĞ ÜNİV.
Selamlar: Allah Sizden Razı Olsun Canlı Ziyaratgahlar Ve Bizim Radyo Mükemmel . İnanın Hiç Sidi Almağa Bile İhtiyaç Yok, Kuran, Sinezen, Marş Ve şiirler Radyo Süper . ellerinize Sağlık.:::fe İnne Hizbullehe Humul Ğalibun::: ve accil ferecehum.
----------------------------------------------
MURTAZA AKSU . Sitesi . . 27.03.2008 09:22:27 . Iğdır
Yanılmıyorsam İbrahim Öztürk Alevi Kadınlara öyle bir kelime kullanmamış. Ayrıca İbrahim Öztürkün eşide bir alevi imiş. Haber sitelerinde okuyabilirsiniz.
----------------------------------------------
Alevi Gençler . Sitesi . . 27.03.2008 06:59:30 . SİVAS
Alevî kadınlarına "or…u" gibi aşağılık bir sıfatla hitap eden Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. İbrahim Öztürk'ün Bu açıklamalarını aliyyenveliyullah.com Site aracılıyla ,Nefretle ,Şiddetle Kınıyor ve lanetliyoruz. İbrahim Öztürk'ün Amerika'ya yakınlığı ile bilinen, hükümet yanlısı Fethullah Gülen'in gazetesi Zaman'da ekonomi sayfasında yazdığını vurgulayan Güneş Gazetesi yazarı Rıza Zelyurt; YÖK başkanını gerekli soruşturmanın açılması için göreve çağırdığını 21 Mart 2008 günkü köşe yazısında bildirdi.
----------------------------------------------
Zehra Nur . Sitesi . . 27.03.2008 06:46:03 . Bursa
NUR: Köyde yaşayan bir ihtiyar dostumuzu ziyarete gitmiştik.Odada bulunan bir resmin üzerini beyaz bir tülle örtmüş olduğunu gördük,Kaldırıp baktık ki bu İmam Ali(as)’nin resmidir. İhtiyar dostumuz odaya gelince neden resmin üzerini örttüğünü ? sorduk. -BEN O NURA TOZ KONDURMAM.Dedi.......... Maşallah ,siteniz çok güzel .Hayırlı uğurlu Olsun.
----------------------------------------------
ALEVİ GENÇ . Sitesi . . 26.03.2008 22:27:22 . ÇORUM
İmam Sadık (a.s)’ın ashabından biri İmam’a: “Hz. Mehdi’nin evi ve karargahı neresidir?” diye sorduğunda, İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Hükümdarlık yurdu, Kufe’dir; yargı ve hüküm verme meclisi, Kufe’nin mescid-i camisidir; beyt’ul-mal’ı ve ganimetlerin taksim edildiği yer, Sehle camisidir; istirahat ve tenha kaldığı yer ise, Necef’in beyaz (kupkuru-serap) arazileridir.” SİTENİZ HAYIRLI OLSUN...
----------------------------------------------
RIZVAN GULİYEV . Sitesi . . 26.03.2008 21:37:59 . BAKI---AZERBEYCAN
«Qəlbləri dirçəldən sözlər»::: İnsan qәlbi müxtәlif amillәr nәticәsindә yorulur vә çox vaxt öz tәravәtini әldәn verir. Bu da insan hәyatı üçün xoşagәlmәz hallardan sayılır. Həzrət Әmirәl-möminin İmam Әli (ə) buyurur: «Şübhәsiz, bәdәnlәr yorulduğu kimi, bu qәlblәr dә yorulur (vә narahat olur). Onların yorğunluğunu aradan götürmək üçün hikmәtli (olan) yeni sözlәr axtarın». Digər bir hәdisә әsasәn, kimlәrin sözünün hikmәtli olub, qәlblәri dirçәltmәsi aydınlaşır ki, Həzrət İmam Baqir (ə) bu hədisdə belə buyurmuşdur: «Hәqiqәtәn, bizim hәdislәrimiz qәlblәrә hәyat bәxş edir».
----------------------------------------------
SILA . Sitesi . . 26.03.2008 21:28:59 . istanbul
İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Resulullah (s.a.a)’in kızı Fatıma (a.s)’ın tesbihi, tekbirler (34) sayısınca düğümlenen bir yün ipinden ibaretti. Hz. Fatıma (a.s), Hz. Hamza şehit oluncaya dek bu ipi elinde döndürerek tekbir ve tesbih diyordu. Hz. Hamza şehit olduktan sonra onun kabrinin toprağından bir tesbih yaptı. Artık ondan sonra tespih yapmak halk arasında yaygınlaştı.”
----------------------------------------------
ÜLFET . Sitesi . . 26.03.2008 21:01:08 . AZERBEYCAN
İmam Əli (ə): «Möhkəm dağları yerindən qoparmaq bir-birinə nifrət edən qəlbləri bir-birinə bağlamaqdan daha asandır». (Biharul-ənvar, c.78, səh.11, hədis 70)
----------------------------------------------
KERRAR . Sitesi . . 26.03.2008 19:26:22 . İSTANBUL
Zekeriya bin Âdem şöyle rivayet eder:Ben İmam Rıza Aleyhisselamın huzurunda olduğum bir vakit o sıralar dört yaşından büyük olmayan oğlu İmam Cevat Aleyhisselamı getirdiler. İmam Cevat Aleyhisselam ellerini yere vurup başını havaya kaldırdı, bir müddet tefekkürlü ve düşünceli halde durduktan sonra, İmam Rıza Aleyhisselam ona buyurdular: Canım sana feda olsun, neyi bu kadar düşünüyorsun? İmam Cevat Aleyhisselam buyurdular: Annem Fatime Selamullahaleyhaya yapılan zulüm ve cefaları düşünüyorum. Ant olsun Allaha o iki zalim kâfiri mezarlarından çıkarıp, bedenlerini ateşle yakacak, küllerini rüzgâra verip denizlere savuracağım. İmam Rıza Aleyhisselam onu kucaklayıp mübarek alnından öperek buyurdular: Babam ve annem sana feda olsun, gerçektende sen İmamet makamına layıksın.Kaynak: Nevadir-ul Mucize s. 183, Delail-ul İmam et s. 400, Bihar-ul Envar c. 50 s. 59, Medinet-ul Meaciz c. 7 s. 324
----------------------------------------------
MURTAZANIN YAS GÜLÜ ZEYNEP. . Sitesi . . 26.03.2008 16:40:35 . ATATÜRK ÜNİ.ERZURUM.
yeni sitemiz hayırlı olsun.YÜCE ALLAH İMAM MEHDİNİN ZUHRUNU TEZ ZAMANDA GÖRMEYİ NASİP ETSİN İNŞALLAH..
----------------------------------------------
EGE ÜNİV. EHL-İ BEYT AŞIKLRI . Sitesi . . 26.03.2008 08:42:53 . İZMİR
İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Halk kendi İmamını arar durur (onu bulmaya ve O’nu görmeye çalışırlar). Oysa O (Hz. Mehdi -a.s-), hac mevsiminde hac merasimine katılır ve onları görür, ama onlar O’nu göremiyorlar.”
----------------------------------------------
ADSIZ . Sitesi . . 26.03.2008 08:38:39 . TÜRKİYE
İbni Sina bir gün dönemin önde gelen Alevi alimlerinden ALİ İBNİ Miskeveyh’in dersine geldi...ve büyük bir gururla alimin önüne bir ceviz attı ve “BUNUN ALANINI HESAPLA” dedi. İbni Miskeveyh, ahlak ve terbiye hakkında yazdığı kitabul TAHARATÜL Atrak isimli kitabının bir bölümünü İbni Sina’nın önüne bıraktı ve “önce ahlakını ıslah et, sonra cevizin alanını tayin edeyim” dedi. Sen bu cevizin alanını ölçmeden daha çok ahlakını düzeltmeye muhtaçsın dedi. İbni Sina, bu sözlerden mahcup oldu ve bu cümleyi hayatının her anında kendisine ahlak rehberi yaptı.
----------------------------------------------
gülhan . Sitesi . . 25.03.2008 17:06:52 . ığdır
HZ Muhammed sas ve cafer sadık doğumu islam alemine mubarek olsun. ALLAH onların hürmetine zamanın sahibi zuhrunu tez etsin. veeççil fereçehum
----------------------------------------------
ŞEHADET . Sitesi . . 25.03.2008 15:07:50 . İ.T.ÜNV. İSTANBUL
EYYY DÜNYA MÜSLÜMANLARI VE MUSTAZAFLARI NE ZAMANA KADAR SİZİN İLK KIBLENİZ KÜDÜS KATİL SİYONİSTLERİN CİZMELERİ ALTINDA EZİLECEKTİR.KAHROLSUN BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA... Utanin müslümanliginizdan utanin bütün Dünya ya sesleniyorum Peygamberimizin kemikleri sizliyor. Meydan Hiristiyanlara ve yahudi bozuntularina kaldi Islam sehirlerinde cirit oynuyorlar kadinlara kizlara erkeklere ve kücücük cocuklara tecavuz ediyorlar ve ihtiyar insanlari da iskence ile öldürüyorlar. Yeter artik Allah askina Allah askina kendinize gelin birlik ve beraberlik olalim Birleselim tek yürek ve tek yumruk olalim zalimlerin solgunu keselim.Yoksa bu gidisle sira Iran´a gelecek sonra Suriye en sonundada "TÜRKÎYE´YE"
----------------------------------------------
NASRALLAH . Sitesi . . 25.03.2008 14:45:19 . İSTANBUL
PEYGAMBERİMİZ SAS VE İMAMIMIZ CAFER SADIK AS DOĞUMU EHL-İ BEYT DOSTLARINA KUTLU OLSUN.ALLAHIN SALATI ONA VE PAK EHL-İ BEYT'İNE OLSUN.
----------------------------------------------
BETÜL ZEHRA . Sitesi . . 25.03.2008 14:40:53 . KARS --- KAFKAS ÜNİV.
Hz.Muhammed sas ve imam Sadık as Doğumu İslam alemine Mubarek Olsun.LAİLAHE İLLALLAH . MUHAMMEDEN RASULULLAH.ALİYYENVELİYULLAH.
----------------------------------------------
BEHLUL DENA . Sitesi . . 25.03.2008 14:36:38 . DÜNYA
Abbasi zalimlerinden Harun Reşid birgün iyilik olsun diye Behlül’e kendi yemeğinden gönderdi.Hizmetci yemeği Behlül’ün önüne koyunca Behlül yemeği yanında bulunan uyuz bir köpeğin önüne itti. Köpek iştahla yemeye başlayınca, bunu gören hizmetçi: -Ne yapıyorsun ? Bu yemek halifenin yemeğidir.Dedi. Behlül hemen cevap verdi: -Sus, köpek duymasın, eğer duyarsa oda yemez ha.....
----------------------------------------------
aliyyenveliyullah.com . Sitesi . . 25.03.2008 14:34:07 . IĞDIR
RASULULLAH (SAS)VE İMAMI CAFER SADIK (AS) BAŞTA İMAMI ZAMAN (AF) OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYA EHLİ BEYT AŞIKLARINA KUTLU OLSUN.ELLA HÜMME SELLİ ELA MUHAMMEDİN VE ALİ MUHAMMED,VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDA EHUM.
----------------------------------------------
FAHRETTİN YALDIR . Sitesi . . 25.03.2008 14:01:11 . IĞDIR
HZ. MUHAMMED (SAS) VE İMAM CAFERİ SADIK(AS) IN MÜBAREK DOĞUM GÜNÜ TÜM EHLİ BEYT AŞIKLARINA KUTLU OLSUN
----------------------------------------------
aliyyenveliyullah.com . Sitesi . . 25.03.2008 13:38:40 . ığdır
Bismillahirrahmanirrahim.............Sayın site ziyaretçieri teknik bir arızadan dolayı ziyaretçi defterine yazılan bazı yazılar istenmeyerek silinmiştir. bu yüzden yazısı silinenlerden özür diliyoruz.Hakkınız helal edin!!!
----------------------------------------------
KÜBRA DUMAN . Sitesi . . 10.03.2008 06:11:49 . IĞDIR
SİTENİZ HAYIRLI OLSUN. ALLAH CC YARDIMCINIZ OLSUN
----------------------------------------------
sehsamil . Sitesi . . 09.03.2008 22:34:44 . hollanda
sayin site sahibi cok guzel bi site cok begendim sagolun devami gelsin
----------------------------------------------
EHL-İ BEYİT AŞIĞI . Sitesi . . 09.03.2008 12:03:05 . TÜRKİYE
başımız sağ olsun tüm ehl-i beyit aşığlarının ve doslarının selam sana çanım fada İMAMI RIZA AS
----------------------------------------------
Ammar . Sitesi . . 09.03.2008 06:15:49 . TÜRKİYE
İmam Rız as Şehadeti Dolayısıyla Mümin lerin Başı Sağ olsun.
----------------------------------------------
zuhuri . Sitesi . . 08.03.2008 19:08:50 . İMAM A.S NERDE İSE VATAN ORASIDIR
selamın aleyküm.siteniz harika olmuş.lütfen benimle irtibata geçin.
----------------------------------------------
ZUHURİ . Sitesi . . 07.03.2008 13:25:31 . AĞA NEREDEİ SE VATAN ORADIR
SELAMIN ALEYKÜM.SİTENİZ HARİKA CANLAR.İMAM MEHDİA.S AĞAMIZIN NÖKERİ OLARSINIZ İNŞALLAH
----------------------------------------------
Karl Hay . Sitesi . . 29.02.2008 00:43:09 . Türkiye
KOLTUK EFENDİSİ ! Kral dedi ‘ ben Kâbe’yi açayım bu gece, İçini görünüz kutsal evin, gezin iyice !’ Heyet başkanım dedi : ‘Dışı da yeter bana ! Yeter ki ! Gitmesin bu umre haccım yabana !’ Başkana dedim :‘Teklif idi en büyük ihsan ! Zîrâ ÂLÎ Kâbe’de doğan ilk ve son insân !’ O dedi : ‘Ben hiç sevmem ÂLÎ denen adamı !’ Başıma indi o an ! Şu gök kubbenin damı ! O devam etti ‘Zîrâ yetersiz idi ÂLÎ ! Onun devrinde yaptı ! bir çok iç savaşı ahâli ! Kendinden öncekileri kıskanıp tanıdı güç ! Onda vardı sadece ! Kaba kuvvet denen güç !’ Kendimi güç zaptedip sordum şu son suâli : ‘Muâviye’ye karşı da haksız mıydı ÂLÎ ?’ ‘Evet dedi : sallardım ben ona kılıç bile !’ Emeviye bak ! Ne beyin yıkamış ! Müminler bile ! Diyecektim ‘Şanslısın ! Yok ondan sağ kalanı ! Bırakmadın oğluna ‘Kesik baş’ gibi anı !’ Sâdece sordum ; ‘Varken sayısız ÂLÎ adı, Niye yok Muâviye adlı 10 tane Müslüman evlâdı ?’ Cevap veremeyince ! O güldü acı acı ! ‘ÂLÎ’nin köpeği’ni kovmak idi amacı ! Hemen ! Sanal bir övgü şiiri yazdım ona ! ÂLÎ’yle yüzleşmesi zâten kalmıştı sona ! Bilse ki ! Yüzleşince ! Ters yüz olup başlar göç ! ÂLÎ düşmanlarına özge ! Var bambaşka öç ! O gece rüyâ gördüm ! Mesaj açık idi pek ! Başkanlık koltuğunda ! Vardı kuduz bir köpek !
----------------------------------------------
AYTUÇ . Sitesi . . 28.02.2008 15:43:24 . IĞDIR
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam şöyle buyurdu:Muminin kıyametteki nurunun yayılış mesafesi, onun Ehli Beyt Aleyhimusselama olan sevgisi ve onların düşmanlarına olan düşmanlığı derecesindedir.Kaynak: Tefsiri İmam Hasan Askeri s. 606, Bihar-ul Envar c. 25 s. 6 c. 96 s. 259. Sitenizin Hayırlara vesile Olması dileğiyle. ALLAH ın laneti Kiyamete kadar Yezidin Üstünden Eksik Olmasın ...Yezid Bizim Ciyerimizi yaktı ALLAH da onun Ciyerini Yaksın...
----------------------------------------------
CEMALETTİN YALDIR . Sitesi . . 27.02.2008 10:20:29 . IĞDIR
. BİSMİHİ TEALA: Bir çok rivayetlerde İmam Hüseyin (a.s)'ın başının Kufe'de Kur’ân okuduğu ve çeşitli ayetleri tilavet ettiği nakledilmiştir. Örneğin şeyh Mufid şöyle naklediyor: Zeyd bin Erkam diyor ki; İmam Hüseyin (a.s)'ın kesik başını Kufe'nin yol ve sokaklarında dolaştırdıklarında İmam (a.s)'ın mızraktaki başının şu ayeti okuduğunu gördüm: “Sen, yoksa Kehf ve Rakım ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?” Yine İmam Hüseyin (a.s)'ın kesik başının şu ayeti okuduğu nakledilmiştir. “Sana, onlara karşı Allah yeter. O işitendir, bilendir.” Yine başka bir rivayette de İmam Hüseyin (a.s)'ın kesik başından bir nur kalktığı ve şu ayeti okuduğu nakledilmiştir: “Zulmetmekte olanlar, nasıl inkılâba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.” Kehf /9:Bakara /137. Saygılarımla.
----------------------------------------------
MERVE . Sitesi . . 27.02.2008 10:10:57 . SİVAS
İmam Hüseyinin (as) Kesik Başı Hangi Ayeti Okuyordu. Site Sahiplerinden ALLAH cc Razı OLSUN. Ben bir aleviyim . Şimdiden Teşekkürler.
----------------------------------------------
ALİ HAYDAR . Sitesi . . 27.02.2008 07:39:24 . İSTANBUL
BU GECE ŞAHI PEYGAMBER AĞLAR. BU GECA FATİME ,HAYDAR AĞLAR. BU GECE ALİYYİ EKBER AĞLAR. BU GECE HUR Ü MELEKLER AĞLAR.BU GECE ZEYNEP EDER AH Ü FİGAN. BU GECE ÇÜNKÜ OLUR SİNESİ KAN. BU GECE ZEYNEL ABA OLDU HAZAN. BU GECE ALİ RESULE DÜŞMAN. Kİ SABAH BAĞRINA OKLAR ATIYOR. BU GECE SOLDU BAHARI CENNET. BU GECE GİYDİ LİBASI ZÜLMET. BU GECE İNDİ SEMADAN MİHNET. BU GECE YANDI NİHALİ HASRET. Kİ SABAH KAVMİ YEZİD ŞAD OLUYOR. BU GECE MİHVERİ DÜNYA YIKILIYOR. BU GECE ZİYNET,İ ZEHRA DÖKÜLÜR. BU GECE ALEME ZÜLMET ÇEKİLİR. BU GECE KANLI KEFENLER BİÇİLİR. Kİ SABAH ALİ RESULE SARILIR. BU GECE ZÜLM Ü SİTEM NEYZELERİ. BU GECE KOPMADADIR MEYVELERİ. BU GECE YAKTI BÜTÜN DERTLİLERİ. BU GECE AL,İ RESUL ĞEYMELERİ. Kİ SABAH ZÜLM İLE VİRAN OLUYOR. BU GECE KILDI VEDA SIPTİ NEBİ. BU GECE AĞLADILAR AL'İ ALİ. BU GECE SÖNDÜ ÇERAĞI ALİ. BU GECE FATİMENİN NAZLI GÜLÜ. Kİ SABAH GONCASI BİSER KALIYOR. BU GECE AL'İ RESUL AĞLADILAR BU GECE SİNELERİN DAĞLADILAR. BU GECE CÜMLESİNİ TIĞLADILAR. BU GECE ĞEYMELERİN AVLADILAR. Kİ SABAH MİHR,İ FELEK KAN AĞLIYOR. BU GECE ARŞI HUDA GİYDİ SİYAH. BU GECE ŞEVKİNİ EYLEDİ MAHVEYLEDİ MAH. BU GECE HÜSEYNE NE OLDU EY VAH. BU GECE RUHU ALİ EYLEDİ AH. Kİ SABAH OĞLU PERİŞAN OLUYOR. BU GECE NALE VÜ EFGAN DEMİDİR. BU GECE MATEMİ CANAN DEMİDİR. BU GECE İMAMIN KIRKIDIR AH. BU GECE AH.I YETİMAN DEMİDİR. Kİ SABAH EKBERİ TÜFAN OLUYOR...-------------ALİYYEN VELİYULLAH BAYRAĞINI DALGALANDIRDIĞINIZ İÇİN TŞK. İMAM AS KIRKI DOLAYILISIYLA TÜM EHLİ BEYT DOSTLARINA TESLİYAT ARZ EDERİM...
----------------------------------------------
EHLİBEYİT AŞIĞI . Sitesi . . 26.02.2008 19:49:15 . TÜRKİYE
Göklerde ve yerde bulunan varlıkların hepsi ALLAH,I tesbih ederler. ...çünkü... o her şeye güçü yeten ve her işinde hikmet sahibi olandır.hadid süresi 1çi ayet.AÇIKLAMALARINIZDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HEP TAKİPTE OLAÇAĞIM ALLAH HEPİMİZDEN RAZI OLSUN
----------------------------------------------
KERRAR . Sitesi . . 26.02.2008 08:47:29 . İSTANBUL
Şöyle rivayet edilmiştir: Resululluh Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bir akşam ashabıyla konuşurken şöyle buyurdular: Ey insanlar! İlk nebileri yadettiğinizde önce bana sonra onlara selam gönderin, ama babam İbrahimi zikrettiğinizde önce ona sonra bana selam edin. Ashap arz ettiler: Ey Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem! Hz. İbrahim hangi sebepten ötürü bu makama ulaşmıştır? Hz.Resulullah Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdular: Bilin ki! Miraca gittiğim ve üçüncü gökyüzüne vardığımda benim için nurdan bir minber kurdular, ben onun üzerine çıktım, Hz. İbrahim benden bir basamak aşağıda oturdu, diğer peygamberler ise o minberin etrafına toplandı. Bu sırada İmam Ali Aleyhisselam geldi, o nurdan bir merkebe binmiş ve yüzü ay gibi parlıyordu, yaranları ise onun etrafında yıldızlar gibi ışıklıydılar. Hz. İbrahim bana şöyle sordu: Bu hangi muazzam nebi veya mukarreb melektir? Dedim: Bu ne muazzam bir nebi, nede mukarreb bir melektir. Bu benim amcam oğlu, kardeşim, damadım ve ilmimin varisidir. Hz İbrahim: Etrafında halkalar oluşturup dönen ve yıldız gibi parlayanlar kimlerdir? Dedim: Onun şialarıdırlar. Bu sırada Hz. İbrahim Allahın dergâhına şöyle dua etti: Rabbim! Beni İmam Ali Aleyhisselamın şialarından karar kıl. Bunun üzerine Cebrail bana nazil olarak şu serif ayeti getirdi: İbrahim onun şialarındandı. Saffat/ 83 Kaynak: Mecmeel Behreyn c. 1 s. 572, El-Katra c. 2 s. 338
----------------------------------------------
CEMALETTİN YALDIR . Sitesi . . 26.02.2008 07:17:00 . IĞDIR
Ali bin Ebî Talib, ümmetimin İmamıdır... beklenilen Kâim (Hz. Mehdi) de O’nun evlatlarındandır; Allah-u Teala yeryüzünü, O’nun vasıtasıyla cevr ve zulümle dolduğu gibi adalet ve kıstla dolduracaktır. “Bizden olan Kâim (Hz. Mehdi) kıyam ettiğinde, korkuyla yardım olunacak ve zaferle teyit edilecek.... O’nun saltanatı (hükümet ve egemenliği) doğu ve batıyı kapsayacak... yeryüzünde onarılmamış olan bozuk hiçbir şey kalmayacaktır.------- VELAYET AŞIĞI NİCKLİ KARDEŞİM ,ALİYYENVELİYULLAH SİTESİNİN ANA SAYFASINDA .GAYBETİ NUMANİ KİTABI SADECE İMAMI ZAMAN (AF) HAKKINDA YAZILIDIR GÜZEL BİR KİTAP BELGELERİYLE YAZILMIŞ. AYRICA ON DÖRT MASUMUN HAYATI VE GERÇEĞE GİDEN YOL KİTABININ İMAM MEHDİ (AF) NİN HAYATINA BİR KISA BAKIŞ BÖLÜMLERİNE BAKABİLİRSİNİZ.SAYGILARIMLA. VE ACCİL FERECEHUM...
----------------------------------------------
EHLİBEYİT AŞIĞI . Sitesi . . 25.02.2008 17:04:44 . TÜRKİYE
SELAMLAR SAYIN SİTE SAHİBİ ÖNÇELİKLE BÖYLE YOLA BAŞ KOYDUĞUNUZ İÇİN SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ BİRAZ ZAMANIN SAHİBİNDEN BAHS EDERMİSİNİZ
----------------------------------------------
CEMALETTİN YALDIR . Sitesi . . 25.02.2008 09:55:31 . IĞDIR
BİSMİHİ TELA. RASULULLAH sas ŞÖYLE BUYURDU, EHLİ BEYTE SULH OLANLARLA SULH , ÇARPIŞANLARLA ÇARPIŞIRIM... ibn-i mace-sunen c1s52,zehebi tarihul-islam.İBNİ ZİYAD YEZİD BANA YAZDI EMİR VERDİ HÜSEYİN AS ÖLDÜR BAŞINI KES BANA GETİR... Dineveri-kitabul'ahbar.s,284. HZ. HÜSEYİNİN AS BAŞI ,BİR TAS İÇİNDE OLDUĞU HALDE ,YEZİDİN ÖNÜNE GETİRİLİP KONULDU.GÜZEL BİR KOKU YAYILDI.YEZİD UŞAĞINA EMR ETTİ .TASIN ÜZERİ AÇILDI.HZ HÜSEYİNİN BAŞINI GÖRÜNCE ,YEZİDİN YÜZÜ KIZARDI. YEZİD ELİNDEKİ DEĞNEĞİ ,HZ HÜSEYİNİN DİŞLERİNE VE AĞZINA VURUNCA ,PEYGAMBERİMİZİN SAS ASHABINDAN ORADA BULUNAN EBU BERZET-ÜL ESLEMİ: SEN ,HÜSEYİNİN AĞZINA VE DİŞLERİNE DEĞNEKLE Mİ VURUYORSUN?! ONUN DİŞİNDEN VE AĞZINDAN DEĞNEĞİ ÇEK Kİ:BEN RASULULLAH SAS DEFALARCA ONLARI ÖPTÜĞÜNÜ GÖRDÜM. EY YEZİD SEN KİYAMETTE RASULULLAHA SAS NE CEVAP VERECEKSİN.DİYEREK AYRILDI... Taberi- tarih.c,6.s,267-268. İBNİ ZİYAD;HZ. HÜSEYİNİN AS ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ,CESETİNİN DE ATLARLA ÇİĞNETTİRİLMESİNİ,ÖMER B,SAD YAZDIĞI YAZIDA EMİR VERDİRMİŞTİ .İBNİ ZİYADADA YEZİD YAZDIĞI YAZIDA EMR ETMİŞTİ...ÖMER B SAD HZ HÜSEYİN İÇİN ON KİŞİLİK SÜVARİ BİRLİYİ HAZILAYIP HZ HÜSEYİNİN AS CESEDİNİ ATLARIN AYAKLARI ALTINDA GÖĞSÜ VE SIRTI TOPRAKLAR İÇİNDE UFALANIPBELİRSİZ OLUNCAYA KADARATLARINA ÇİĞNETTİLER...Taberi- tarih c.6s.236. HZ.HÜSEYİNİ AS ŞEHİD ETTİKTE VE ONUN BAŞINI KESTİKTEN SONRA İLK KONAK YERİNDE OTURUPEĞLENDİKLERİ SIRADA . DUVAR ÜZERİNDEN DEMİR BİR KALEM ÇIKARAK HAVADA KANLA ŞÖYLE YAZMİŞTI:HÜSEYNİ ÖLDÜREN BİR ÜMMET ,HESAP GÜNÜ, ONUN DEDESİNİN ŞEFATİNİ NASIL UMABİLİR?! KÜFELİLER BUNU GÖRÜNCE , HZ HÜSEYİNİN BAŞINI ORADA BIRAKARAK KAÇTILAR...Zehebi- tarihul-islam.c.3,s.13. HAVLİ BİN YEZİD VALLAHİ ÖMER B SED BENİ GÖREVLENDİRİP HÜSEYİNİN AS BAŞINI BAŞINI İBNİ ZİYADA GÖTÜRMEMİ İSTEMİŞTİ.HZ HÜSEYİNİN AS BAŞINI GETİRİP EVDE BİR LEĞEN İÇİNE KOYDUM .VALLAHİ, HİÇ BİR YANLIŞLIK YOK ,GÖZÜM ,GÖKTEN,TASA KADAR BİR NUR'UN DİREK GİBİDİKİLİVERDİĞİNİ VE ONUN ÇEVRESİNDE BEYAZ BİR KUŞUN DA ,KANAT ÇARPARAK DOLAŞTIĞINI GÖRDÜM...İslam tarihi ve kerbela faciası .s.185.HZ.HÜSEYİNİN,CEBRAİL TARAFINDAN KERBELADAN GETİRİLEN TOPRAĞINI PEYGAMBERİMİZ SAS ,ZEVCESİ HZ. ÜMMÜ SELEMEYE VERİRKEN BU TOPRAK ,KAN HALİNE GELİNCE ,HZ .HÜSEYİN ŞEHİD OLUR.BUYURMUŞTU.HZ .ÜMMÜ SELEME ONU SIRÇA BİR ÇANAK İÇİNDE SAKLAMAKTA İDİ.HZ. HÜSEYİN ŞEHİD OLDUĞU GÜN ,TOPRAĞIN KAN HALİNE GEDİĞİNİ GÖRENHZ ÜMMÜ SELEME FERYAT EDEREK HZ. HÜSEYİNİN ŞEHİD OLDUĞUNU ANLAMIŞ VE HABER VERMİŞTİ...Yakubi- tarihc.2.s245-246.ibn-i esir-el kamil c.4.s.46. HZ.HÜSEYİN,ŞEHİD EDİLDİĞİ GÜN, BEYTUL MAKDİS'DEKİ HACER (KAYA) NIN ALTINDA YENİ KAN GÖRÜLMÜŞTÜ..BU KAN HZ .AL AS ŞEHİD OLDUĞU ZAMAN DA GÖRÜLMÜŞTÜ.ibn-i abd-irabbih-ikdülferid.c2.s221.zehebi islam.c.3.s.212.HZ .HÜSEYİN AS ŞEHİD OLDUĞU GÜN GÖKTEN KAN YAĞDI...KAPLARA KAZANLARA KAN DOLDU...GÜNEŞ TUTULDU.KARANLIK ÇÖKTÜ...HATTA BÜTÜN HALKKİYAMET KOPTU SANDI...YILDIZLARIN BİR BİRİNE GİRDİĞİ GÖRÜNDÜ... KALDIRDIKLARI HER TAŞIN ALTINDAN KAN GÖRDÜLER...YERYÜZÜNDE BİR BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BU HADİSE KARŞISINDA. HASAN EL-BESRİŞÖYLE DEMİŞTİR. BU GÖZLER İBRET VE DEHŞETE NASIL AĞLAMASIN EHLİ BEYTE NASIL YANMASIN PEYGAMBERİMİZ SAS HZ HÜSEYİN COCUKKEN BİLE BU OLAYI BİLİP AĞLIYORDU.72 KİŞİYİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER...Müellif:Muhammed b.resul al hüseyni.kiyamet alemetleri.s-62.ve İslam tarihi ve kerbela faciası.s-210. M.asım köksal Dinayet işleri başkanlığı ve dini eserleri inceleme kurulu aza muavinliğinden emekli. EVET KARDEŞİM HEPSİ SÜNNİ KAYNAKLAR BAKABİLİRSİNİZ... SAYGILARIMLA.
----------------------------------------------
SUDE . Sitesi . . 25.02.2008 08:20:09 . KONYA
Selamun Aleykum. Hz Hüseyin ra Şehid olduğu Zaman Mubarek Kesik Başı kuran okuyormuş Bu Olay Sünni Kaynaklarda Varmı.Veya Başka Bir Olay... Ben Sünniyim Sizi Daha öncede Rahatsız Etmiştim. Bilgilendirirseniz Sünni Kaynmaklardan Sevinirim.Şimdiden Teşekkür Ederim. Şiaya Sempatiyle Bakıyorum . HZ.Hüseyin ra Yardımcımız Olsun...
----------------------------------------------
Ayfer . Sitesi . . 24.02.2008 01:34:35 . İSTANBUL ikitelli
Bu siteyi zahmet çekip hazırlıyıp tüm insanlara faydalı olduğndan dolayı emeği geçenlere çok teşekkür eder başarılarının devamını dilerim..ALLAH razı olsun.
----------------------------------------------
Demet Kevser . Sitesi . . 23.02.2008 14:11:01 . IĞDIR
SELAMUN ALEYKUM ALLAH SİTE SAHİPLERİNDEN RAZI OLSUN.ALLAH TEALA DOĞRU YOLDA DAİM KILSIN İNŞAALLAH.ALLAH YOLUMUZU AÇIK BAŞIMIZI DİK ETSİN.BÜTÜN CAFERİ AŞIKLARINI SELAMLIYORUM.ALLAH'IN EMNINDA OLUN.VESSELAM...
----------------------------------------------
OSMAN NURİ ÇAVLU . Sitesi . . 23.02.2008 06:54:33 . KONYA
SELAMUN ALEYKUM.HZ.ALİ KERAMULLAHU VECHE HAKKINDA DEMEKKİ ÇOK ŞEY BİLMİYORMUŞUZ.BEN BİR EHLİ SÜNNET KARDEŞİNİZ OLARAK SİTENİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM,ÖĞRENMEYE DE ÇALIŞACAĞIM .ALLAH RAZI OLSUN.HEPİMİZ KARDEŞİZ...HELE HELE BU ZAMANDA .SİTENİZDEN BAŞKA MÜSLÜMAN KARDEŞLERİN DE FAYDALANMASINI TAVSİYE EDECEĞİM.HZ ALİ KEREMULLAHU VECHE KİYAMETTE ŞEFATÇİN OLSUN.
----------------------------------------------
CİHAN GÖKTAŞ . Sitesi . . 22.02.2008 20:17:47 . BURSA m.e.müdürlüğü
:Davut bin Kesir şöyle rivayet eder:İmam Caferi Sadık Aleyhisselama arz ettim: Acaba Allahın kitabındaki namaz, zekât ve hacdan maksat sizler misiniz? Buyurdular: Ey Davut! Allahın kitabındaki namaz, zekât, hac, Mekke, Kabe ve kıble bizleriz. Allahın yüzü bizleriz ki şöyle buyurmuştur: Her nereye yönelseniz ora Allahın yüzüdür. Bakara- 115. Allahın nişane ve delilleri bizleriz. Allahın kitabında söz edilen bütün pislikler, kötülükler, içki, kumar, sitem, İlahiden başka tapınılan her şey, kumar okları, cahiliye döneminde ibadet edilen bütün putlar, leş, kan ve domuz etinden maksat ise bizim düşmanlarımızdır. Ey Davut! Allah-u Teala bizleri yarattı ve yaratılışımızı güzel karar kıldı, bizleri diğerlerine üstün kıldı, bizleri göklerdeki ve yerlerdeki hazinelerine emin ve koruyucu kıldı ve bizlere muhalifler ve düşmanlarda karar kıldı. Kendi kitabında bizim isimlerimizi andı ve onları yanındaki en güzel ve sevgili kinayelerle getirdi. Bizim muhalif ve düşmanlarımızı da kitabında zikretti, onları ise kendisi ve mahlûkatı yanında kötü ve beğenilmeyen isimlerle kinaye olarak getirdi. Kaynak: Tevil-ul Ayat c. 1 s. 19, Bihar-ul Envar c. 24 s. 303, Tefsiri Burhan c. 1 s. 22
----------------------------------------------
YASMİN ZİLELİ . Sitesi . . 22.02.2008 13:18:10 . TOKAT
:İmam Hasan Askeri Aleyhisselam şöyle buyurdu:Muminin kıyametteki nurunun yayılış mesafesi, onun Ehli Beyt Aleyhimusselama olan sevgisi ve onların düşmanlarına olan düşmanlığı derecesindedir.Kaynak: Tefsiri İmam Hasan Askeri s. 606, Bihar-ul Envar c. 25 s. 6 c. 96 s. 259...Selam Sana Ey Allahın Son Hücceti.
----------------------------------------------
EŞTER . Sitesi . . 21.02.2008 13:06:38 . ERZİNCAN
İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurdu:Her kim Allaha perdesiz olarak bakmak ve Allahın ona perdesiz olarak bakmasını istiyorsa Al-i Muhammed Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemi sevmeli ve onların velayetini kabul etmelidir. Onların düşmanıyla düşman olup böyle kimselerden beri olmalıdır. Al-i Muhammed Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemden olan, müminlerin önder ve liderine yönelip ona uyarak takip etmelidir. Her kim böyle yaparsa yarın ki kıyamet gününde Allah ona ve o Allaha perdesiz olarak bakacaktır. (Ya Haydarı Kerrar Gayri Ferrar Muhalife Kahhar Şiasına Gaffar)
----------------------------------------------
KERRAR . Sitesi . . 20.02.2008 14:35:08 . İSTANBUL
İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu:Sizlerden her kim her vakit; Lailahe İllallah, Muhammeden Resulullah derse şöyle demeside vacip ve gereklidir: Aliyyun Emir-el Müminine Veliyullah.Kaynak: El-İhticac c. 1 s. 230, Bihar-ul Envar c. 27 s. 1
----------------------------------------------
velayet . Sitesi . . 19.02.2008 15:27:34 . Iğdır
“Halk Ali’yi nasıl tanısın ve ilmi onu nasıl kuşatsın ki?Bu öyle bir kapıdır ki peygamber buna ulaşan yolu kapatmıştır.Hak sözünde şöyle buyurmuştur: “Ya Ali! Allah’ı benden ve senden başka tanıyan olmadı.Beni sadece Allah ve sen tanıdınız.Seni de Allah’tan ve benden başka tanıyan olmadı.”Bu hadis sahih olmasına rağmen bazıları Allah’ı ve Resulünü tanıdıklarını iddia ediyorlar;Hadisin doğruluğu onların yalanını ispatlamaktadır.Eğer onlar doğru söylüyorsa hadis uydurma olur.Ama hadis doğrudur ve onların Allah ve Resulünün hakikatını tanıması iddiası yalandır.Münezzehsin sen hiçbirimiz seni hakkıyla tanıyamadık.Çünkü Allah’ı tanımanın hakikatı ve Allah’ın hakikatını tanımak insanlar için meçhuldür.Aynı şekilde Muhammed ve Ali’nin hakikatını tanımak.Ve işaret de bunun hakkındadır: “Allah’ı Allah’tan gayrı tanıyan olmaz.Allah’ı hakkıyla Muhammed Resulullah’tan gayrısı bir bilemez.” Aynı şekilde Muhammed ve Ali’nin hakikatını da sadece onlar bilir.
----------------------------------------------
SADIK TAN . Sitesi . . 18.02.2008 11:19:51 . ANKARA
Rasulullah (SAS) Buyuruyor Allah cc ben ve Aliden (as) Başka kimse Hakkıyla Tanıyamaz,Ali (as) Ben ve Allah cc den Başka kimse Hakkı ile Tanıyamaz...Kim zerre Kadar Hayır Yaparsa Karşılığını Görür,Kim Zerre Kadar Şer Yaparsa Yine Karşılığını Görür. Evet kardeşler ,Her Canlı Ölümü Tadacaktır.Çalışmalarınızın Devamını Dilerim.Allah cc sizlerledir.Selam Ehli Beyt dostlarına.
----------------------------------------------
BETÜL ZEHRA . Sitesi . . 16.02.2008 12:18:28 . KARS - KAFKAS ÜNV.
SELAM...Siteniz Hayırlı Olsun.(Üzulmeyin,Gevşemeyin Eğer İnanıyorsanız Üstün Gelecek Olanlar Hizbullahtır...Başarılarınızın Devamını Dilerim.
----------------------------------------------
ERKAN . Sitesi . . 15.02.2008 10:27:44 . ığdır
BÖYLE BİR SİTE OLUŞTURDUĞUN İÇİN ALLAH NE MURADIN VARSA VERSİN ALLAH TÜM İYİLERİN YARDIMCISI OLSUN BAŞTADA SİZİN. DAHA GÜZEL OLACAK İNŞALLAH TÜM GÜZELLİKLER SENİN VE SEVDİKLERİNİN OLSUN. SEVDİKLERİNİN OLSUN İNŞALLAH
----------------------------------------------
mehmet yağan . Sitesi . . 14.02.2008 17:54:00 . ığdır
selamlar kardeşim siteniz hayırlı olsun çok beğendim böyle çalışmalar herzaman bekleriz böyle çalışmalara gönül verdiğiniz ve zaman ayırdığınız için sizleri tebrik ediyorum başarılar diliyorum inanın faydalı oluyorsunuz
----------------------------------------------
fatimeyi rugeyya . Sitesi . . 14.02.2008 17:38:34 . türkiyye
selamunaleykum siteniz hayırlı uğulurlu olsun site gerçekten paha biçilemez değeri ölçülenemez her bölumü itiraf etmeliyiz bir birinden değerli hele o sinezenler o .sene men gana batan ay diyerem.çok etgileyçi resimler harika inanilmaz yüreğinize salık devamını dilerim allahım sizden ve tüm muslüman kardeşlerimizden razı olur inşallah
----------------------------------------------
ali hamza . Sitesi . . 14.02.2008 15:43:53 . ığdır
sevdamız yüce aşkımız muhammed sav rehberimiz kuran yolarımız islam ey nurlu insanlar yüreğinize nur dolsun siteniz cok güzel tarifi olmayan bir başarı elinize yüreginize sağlık tebrikler allaha amanet olun
----------------------------------------------
Yar.Doç.Dr.Seyfullah CANTÜRK . Sitesi . . 14.02.2008 13:43:36 . İZMİR
ALLAH Bu Yolda Sana Başarı versin, Hüseyni(AS) yolda Çalışanlara Örneksiniz.ALLAHın Selamı,Rahmeti,Bereketi Tüm Ehli beyt Dostlarının Üstüne olsun...Bu yaptığınız faliyetlerinizden dolayı kutlar, ALLAH emeklerinizi Karşılıksız bırakmaz İnşallah...
----------------------------------------------
HÜSEYİN ALTUN . Sitesi . . 13.02.2008 21:13:26 . HATAY
Kafirler İstesede İstemesede ALLA Nurunu Tamamlayacak.(sitenizde hayırlı olsun)
----------------------------------------------
M. Aksu . Sitesi . . 12.02.2008 21:50:47 . istanbul
Selamun aleykum ve rahmetullah ve berakatuhu. siteniz çok güzel olmuş Allah bu tür sitelerin sayısını bol eder inş. Rabbim hizmetlerinizi artırsın emsaliniz çok olsun inş.
----------------------------------------------
oruç.... . Sitesi . . 12.02.2008 17:57:57 . İSTANBUL
Çok değerli ALİYYENVELİYULLAH site ziyeretcileri. İmam Musa-ı Kazım[a.s] ın mubarek doğum günü tüm Ehl-i beyit dostlarına kutlu olsun.ALLAH tüm ehl-i beyit dostlarının yardımcısı olsun.
----------------------------------------------
H. TEVHİK . Sitesi . . 12.02.2008 13:48:47 . HOLLANDA
ALLAHU EKBER!!! MAŞALLAH, Sitenizin Adı ,Müziği, Görsel Bakımından muhteşem.And olsun ALLAHA Her Açışımda Göz yaşlarımı tutamıyorum .Selam ve Saygılarımla...
----------------------------------------------
aliyyenveliyullah.com . Sitesi . . 11.02.2008 18:00:55 . IĞDIR
BİSMİHİ TEALA----SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ YAKINLIKTAN DOLAYI TÜM EHLİ BEYT AŞIKLARINDAN ALLAH RAZI OLSUN...SİTEMİZDE İNŞALLAH KISA ZAMANDA İSTEKLERİNİZ YERİNE GETİRİLECEK DAHADA YENİLENCEK VE EHLİ BEYT MEKTEBİNE DAHA FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ... (ALİYYENVELİYULLAH.COM YÖNETİMİ)
----------------------------------------------
MURTAZA AKSU . Sitesi . . 11.02.2008 16:24:41 . Iğdır-Zülfikar Köyü
Bismillahirrahmanirrahim Allahumme Salli ala Muhammed ve Al-i Muhammed. Ve Eccil Ferecehum. Allah'ın Rahmeti bereketi, selamı; Resulünün ve Ehl-i Beyt'inin şefaati üzerinize olsun. Kurduğunuz site Allah'ın izni ve ile inşaallah hayırlara vesile olur ve inşaallah Velayet yolunda davamız yolunda daha çok işler yapar Ehl-i Beyt katında başarımız olur inşaallah. Siteniz gerçekten çok güzel olmuş. İsmi ise bir harika. Sitenizde kısa zamanda forum görmeyi de umud ediyoruz. Başarılarınızın devamını bekliyoruz. Dua ile. İltimaı Dua.
----------------------------------------------
ali ekber . Sitesi . . 11.02.2008 10:52:57 . van
selam. İmam Muhammed Bagır (a.s) mübarek viladeti kutlu olsun. Yeni sitenizde hayırlı olsun. İltimasi dua.
----------------------------------------------
BEHİŞTİ . Sitesi . . 11.02.2008 07:15:42 . İ İ C- GUM
Hz Ali (as) Buyuruyor Beni sevenin Düşmanı Çok Olur (aliyyenveliyullah.com)yöneticileri ALLAH Yar Ve Yardımcınız Olsun,Siteniz de hayırlı olsun.ALLAH Yaptığınız .Sevabı İmamın as Defterine Yazsın İnşallah...VE ACCİL FERECEHUM...
----------------------------------------------
gülhan yağan . Sitesi . . 10.02.2008 19:13:35 . ığdır
selamunaleykum siteniz hayırlı olsun bu siteyi kuran değerli kardeşim çamalettin yaldır ve emeği geçen herkesden tüm müslüman aleminden allah razı olsun bizlere adeta hediye oldu başarılarınızın devamını dilerim on dört masumların hörmetine bizlere ışık olur inşallah
----------------------------------------------
Ali Erdinç YALDIR . Sitesi . . 10.02.2008 13:53:46 . İSTANBUL
SELEMUNELEYKUM SITENIZ HAYIRLI OLSUN CEMALETTIN ABI COK GÜZEL OLMUS EMEGI GECEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN TESEKKÜRLER BÖYLE BI SITE HAZIRLADIGINIZ ICIN
----------------------------------------------
Suat kurtkan . Sitesi . . 10.02.2008 12:01:49 . Bağcılar İSTANBUL
İmam BAGIR as ın doğum günü münesebetiyle tüm mümünlerin bayramını kutlar.
----------------------------------------------
ALEVİ . Sitesi . . 10.02.2008 10:29:17 . ÇORUM
İLMİN MADENİ İMAMI MUHAMMED BAGIR AS'IN MÜBAREK DOĞUM GÜNÜ İSLAM ALEMİNE KUTLU OLSUN ... (SİTENİZDE HAYIRLI OLSUN)
----------------------------------------------
ZEYNEP BANU . Sitesi . . 09.02.2008 18:13:14 . ALMANYA
Bizim şiamız, ancak Allah'tan çekinen ve O'na itaat eden kim­selerdir. Şiiler ancak tevazu, huşu ve emaneti eda etmek, Allah'ı çok anmak, oruç tutmak, namaz kılmak, anne ve babaya iyilikte bulun­mak, fakir, borçlu ve yetim olan komşuların karşısında kendilerini sorumlu bilmek, doğru konuşmak, Kur'ân okumak ve insanlar hak­kında iyilikten başka bir şey söylememekle tanınırlar ve onlar kendi kavimlerinin emin insanlarıdırlar...-------------- İmam Muhammed Bakır (as)
----------------------------------------------
CEMALETTİN YALDIR . Sitesi . . 08.02.2008 21:36:03 . IĞDIR
YEZİDİN AKİBETİ... YEZİD, İÇKİYE ÇOK DÜŞKÜNDÜ(1)... ORUÇ TUTACAK OLURSA ,ONU İÇKİ İLE AÇARDI(2)... MAYMUNLARA , YABAN EŞEKLERİNE TÜRLÜ TÜRLÜ ELBİSELER GİYDİRİR,ÇALGILAR, EĞLENCELERLE VAKİT GEÇİRİRDİ(3)... YEZİD; KERBELA FACİASINDAN SONRA ,BİR GÜN ,İÇKİ MECLİSİ KURMUŞ İBNİ ZİYADI SAĞ YANINA OTURTMUŞ, UŞAĞINA ,ÖNCE KENDİSİNE İÇKİ SUNMASINI EMR ETMİŞ,SONRA DA FASIK İBNİ ZİYADA TIPKISINI SUN! O, BENİM KATIMDA SIR VE EMANET SAHİBİMDİR! DEMİŞTİR.(4)... YEZİD; HUVVARİN NAHİYESİNDE SARHOŞ OLARAK AVLANDIĞI SIRADA YABAN EŞEĞİNİN ÜZERİNDEKİ MAYMUNA BİNMİŞ,YABAN EŞEĞİ TEPİLİP KOŞTURULUNCA ,DÜŞMÜŞ BOYNU KIRILMIŞ VE ÖLMÜŞTÜR(5)... (1)mes'udi-murucuzzeheb c.3,s77-(2)belazüri-ensabül'eşraf c.4,s17-(3)mes'udi-murucuzzeheb c.3,s.77- (4)belazüri-ensab.c.4, s,2---------- ve M,ASIM KÖKSAL,Dinayet İşleri Başkanlığı Muşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu Aza Muavinliğinden emekli, İSLAM TARİHİ Hz,HÜSEYİN VE KERBELA FACİASI.s 220.-------- Bakınız.
----------------------------------------------
SUDE . Sitesi . . 08.02.2008 18:45:14 . KONYA
SELAMUN ALEYKUM... SİZE BİR SORUM OLACAK.BEN BİR TOPLANTIDA YEZİD(LA)'LANET OKUDUĞUM İÇİN BAYA BİR YADIRGANDIM.ONLARA Şİİ KAYNAKLARINDAN CEVAP VERDİĞİM İÇİN TATMİN OLMADILAR ..SÜNNİ KAYNAKLARINDAN YEZİD HAKKINDA VEREBİLECEĞİM CEVAP YAZARMISINIZ.. LÜTFEN KAYNAĞINIDA YAZIN!!!
----------------------------------------------
ÖZGÜR KARACA . Sitesi . . 08.02.2008 18:37:19 . IĞDIR
SELMUN ALEYKUM...SİTENİZ GERÇEKTEN GÜZEL VE FAYDALI OLMUŞ.SİTENİN ADINDAN BİLE MESAJI ANLIYORUZ...
----------------------------------------------
Ali . Sitesi . . 08.02.2008 15:58:38 . qum
SELAMUN ALEYKUM DEĞERLİ KARDEŞLERİM.SİTE MAŞ.GÜZEL OLMUŞ. ALLAH c.c BU GÜZEL ÇALIŞMALRINIZI KABUL BUYURSUN İNŞ. SİTEYE LİNK VERDİM AMA SİZDEKİ ADRES YANLIŞ OLMUŞ DÜZELTİRSENİZ SEVİNİRİM.www.cihadnet.net
----------------------------------------------
Muhammed Hüseyin . Sitesi . . 08.02.2008 12:26:47 . Türkiye
Hayırlara vesile olsun inşallah. www.islamkutuphanesi.com
----------------------------------------------
CEMALETTİN YALDIR . Sitesi . . 08.02.2008 08:07:29 . IĞDIR
El-Fakih'te ve Tefsir-ul-ayyaşide imamı Sadık as (SIRATI MUSTAGİM) Ali as dır.el-meani'de imam sadık as bu (SIRAT'I MUSTAGİM) aLLAH CC BİLMEYE GİDEN YILDUR.BU YOLUN İKİ YÖNÜ VARDIR . BİRİ DÜNYADA ,BİRİ AHİRETTE. DÜNYADAKİ YOL ,İTAT EDİLMESİ ZORUNLU OLAN İMAMDIR,İMAMI TANIYAN VE ONUN REHBERLİĞİNDE YOL ALAN BİR KİMSE AHİRETTEKİ YOLDAN , YANİ CEHENNEM ÜZERİNDE KURULAN KÖPRÜDEN GEÇER. ONU DÜNYA HAYATINDA TANIMIYAN KİMSENİNDE , AHİRETTE AYAĞI KAYAR VE CEHENNEME YUVARLANIR. El Mizan Türkçe baskısı- c, 1. s ,64
----------------------------------------------
oruç . Sitesi . . 08.02.2008 01:12:00 . küçük çekmece İSTANBUL
Çok deyerli ALİYYENVELİYULLAH site yöneticileri bu kurmuş olduğunuz siteyi inceledim gerçekten kayıda deyer çok güzel bir site olmuş.Böyle bir siteyi zahmet çekip bizlere ışık tutuğunuz için tüm site yöneticilerine çok teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dilerim.ALLAH sizden ve tüm müslümanlardan razıolsun.Saygılarımla.
----------------------------------------------
Engin . Sitesi . . 07.02.2008 20:23:31 . Zülfikar Köyü
Allah razı olsun. Ellerinize sağlık.Emekleriniz inşallah Allah u Teala ve Ehl-i Beyt(a.s)tarafından en güzel şekilde karşılık bulur.İyi Çalışmalar. Selametle...
----------------------------------------------
huseyin . Sitesi . . 07.02.2008 19:34:57 . Danimarka
Siteni linkler sayfasina kayit ettim sayin ve sevgili kardasim sieten cok guzel olmus eline aklina saglik allahdan devamini dilerim Allaha emanet ol esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu
----------------------------------------------
tanyu . Sitesi . . 07.02.2008 18:54:03 . IĞDIR - GÜVEN GAZETESİ
hamd allah'a mahsusturki onu övenler hakkıyle övmezler nimetini sayıp dökenler hakkını eda edemezler... degerli kardeşimizin yapmış olduğu site gercekten çok güzel olmuş,başta ehl-i beyit dostları ve tüm islam alemine faydalı ve örnek olmasını canı gönülden dilerim...zamanın imamı yardımcımız olsun...TANYU GÜVEN GAZETESİ IĞDIR
----------------------------------------------
Celıl Yaldır . Sitesi . . 07.02.2008 18:30:18 . İstanbul
sevgili emimoglu cemalettin abi olusturmaya calıstıgınız site için katlandıgınız zaman sabır bilgi toplama ve derleme gibi uzun ve meşakketli bir işe başlamışsın bu siteyi yapmaktaki amaç ve niyetin dogrultusunda bekledigin etkiyi ve bilgi palaşımın sonucu seni mutlu edecek sonuçları yakın zamanda görürsün inşallah.ALLAH yar ve yardımcınız olsun.
----------------------------------------------
Müstecep YALDIR . Sitesi . . 07.02.2008 15:03:42 . B.Evler Anadolu Tek. Lis. Teknik Lis. ve End. Mes. Lis. B.EVLER/İSTANBUL
Bu güne kadar müslümanlar, bilhassa biz Ehl-i Beyt mensupları, Masum İmamları, yolumuza ışık tutacak ve aydınlatacak bir şekilde tanıyamamışız. Bu sıkıntımızın giderilmesine yol göstereceğine inandığım bir çalışma başlatmışınız. Hazırlanmasında emeği geçen tüm Ehl-i Beyt dostlarına selam olsun, başarılarınızın artarak devam etmesini dilerim saygılarımla. Müstecep YALDIR. 07.02.2008
----------------------------------------------

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7