aliyyenveliyullah -forum anasayfa-

aliyyenveliyullah -forum anasayfa- (http://www.aliyyenveliyullah.com/index.php)
-   HİLAFET-VELAYET (http://www.aliyyenveliyullah.com/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Aliyyenveliyullah İki Şehadetin Yanında İlan Edilmesi (http://www.aliyyenveliyullah.com/showthread.php?t=1656)

CEMALETTİN YALDIR 05-21-2009 03:23

Aliyyenveliyullah İki Şehadetin Yanında İlan Edilmesi
 
ALİYYEN VELİYULLAH VE MÜSLÜMAN OLURKEN DİĞER İKİ ŞEHADETİN YANINDA İLAN EDİLMESİ...
Bu manayı hz. Resulullah sas ın vefatından sonra diğer dinlerden gelip Hz. Ali a.s ın nuru ve lütfu ile müslüman olanların diğer iki şehadetin yanında ilan ettiklerini göreceğiz...

Bu konudaki örnekler ve şahitler.....

1. Resulullahın şehadet gününde Davud peygamberin evlatlarından olan bir yahudi Medine-i Münevvere ‘ ye gelir ve Resulullah ‘ ın kendısınden sonraki halife ve vasisi ni sorar.....

Peygamberin mescidinden halkın gözü önünde Hz. Ali a.s “ Uzat elini “ dedikten sonra dedi ki : “ Ben şehadet ederim ki Allah birdir , Muhammed onun resuludur ve Musanın müjdelediği insan odur... Şehadet ederim ki sen bu ümmetin alimisin ve Resulullahın vasisisin... Dedi ki : Hz. Ali ona dinin hükümlerini öğretti.....
( Gaybet-i Numani sf. 101 30 . hadis...)

2. Bir yahudinin Ebu Bekir ‘ e gelerek ona bir takım sorular sorup onun cevap verememesi üzerine sorularını Hz. Ali a.s ‘ a sormuş.... Yahudi müslümanlığını ilan ederek Hz. Ali ‘ ye şöyle arzetti : Elini Uzat! Ben Şehadet ederim ki Allah ‘ tan başka ilah yoktur , ve Muhammed saa onun resuludur ve şehadet ederim ki sen onun gerçek halifesi ve varisisin... Allah sana islamın en hayırlı hediyesini versin.... O sırada halkın sesi yukseldı ve Ebu Bekir dedi ki : Ey zorlukları gideren ey Ali sen kederleri sevince çevirensin... Daha sonra Ebu Bekir mimbere çıkarak dedi ki : Beni azledin , beni azledin , beni azledin , Ali içinizde olduğu sürece ben sizin en hayırlınız değilim... Dedi ki : O sırada Ömer ileri gelerek dedi ki : Bu sözü söyleme ey Ebu Bekir! Biz sana kendimiz için razı olduk. Daha sonra onu mimberden indirdi...
( Bihar ul Envar c. 10 sf. 27 , 28 14 . hadisten...)


3. İbni Abbas ‘ ın rivayetine göre yahudilerin önderlerinden olan iki kardeş Resulullah sas sorar ve onun dunyadan göçtüğü haberini alırlar ...Daha sonra diyor ki : Yahudiler Hz. Ali a.s ‘ ın önünde müslümanlıklarını ilan ederek dediler ki : Şehadet ederiz ki Allah ‘ tan başka ilah yoktur. Muhammed onun resuludur. Ve şehadet ederiz ki sen Muhammed ‘ in gerçek vasisisin. Bu ikisi hep Hz. Ali ile birlikte oldular taaki biri Cemel savaşında Basrada diğeri ise Sıffin ‘ de şehit oldular...
( Bihar ul Envar c. 10 sf. 5 1. hadisi “ Hisal “ den...)

4. Rum diyarından gelen bir kafilenin içindeki rahibin Ebu Bekir döneminde ona bir takım sorular sorması ve onun her zaman ki gibi sorulara cevap verememesi daha sonra da Hz. Ali ‘ nin gelişini nakleden rivayette şöyle der...
Rahip ayağa kalkarak boynundaki haçı parçalayarak Hz. Ali ‘ nın başından ve iki gözünün arasından öptü ve islamını halkın içinde ilan etti ve Ebu Bekir ile taraftarlarının da olduğu o mekanda şöyle dedi : Şehadet ederim ki Allah birdir. Ve Muhammed onun resuludur, Ve şehadet ederim ki sen halifesin ve bu ümmetin emînisin ve din ve hikmet madeni ve hüccet nehrinin kaynağısın...

Senin adını Tevratta Elya olarak okudum , incilde İlya ve Kuranda da Ali ‘ dir. Eski kitaplarda “ Haydar “ dır... Seni peygamberden sonra vasi olarak gördüm ve emirlik için veli olarak gördüm... Sen bu halifelik makamına diğerlerinden daha layıksın... Söyle bana seninle bu kavim arasında ne olduda böyle oldu ?.....

( ihticac-ı Tebersi c. 1 sf. 207....)

İmam Cafer Sadık (as) buyurdu:
Allahın ilk önce adını zikrettiği aile biziz. Gökleri ve yeri yaratırken bir münâdi şöyle seslendi :
Şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ( üç kez)
Şehadet ederim ki Muhammed O'nun resulüdür (üç kez)
Şehadet ederim ki Ali Allahın gerçek velisidir. ( üç kez)

El-Kafi c. 1 sf. 441. 8. nci hadis.

İmam ali (aleyhisselam) buyurdu: Allah arşı yarattığında arş bir türlü sakinleşmedi. Tâ ki sonunda üzerine nur ile yazdılar :
Lailahe illlallah. Muhammeden Resulullah. Aliyyen Veliyyullah.

( Bihar ul Envar c 25 )

Peygamber efendimiz hz. Muhammed, Allah’ın duası ve selamı ona ve tertemiz Ehli Beytine olsun, buyurdu ki:

“ Müjdeleyici olarak beni gönderene yemin olsun ki, ‘Arş (en yüce yer), Kürsi (en yüce makam) , Felek (alem) , gökler ve yeryüzünün üzerine şayet: “ Allah’tan başka bir ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir ve Ali müminlerin emir sahibidir”, yazılmasaydı hiç biri varlığını sürdüremezdi. Şanı yüce Allah beni makamına aldığında ve bana lütfu ile hitap ettiğinde dedi ki: “Ey Muhammed !” Ben de dedim ki: Buyur, emrindeyim ! Bunun üzerine bana buyurdu ki: “Ben Mahmud’um, sen de Muhammed’sin, senin ismini benim ismimden kıldım ve seni bütün var ettiklerimin üzerine faziletli kıldım. Kullarımı dinime doğru hidayet etmesi için kardeşin Ali’yi onların üzerine tayin et ! Ey Muhammed, Ali’yi müminlerin emir sahibi olarak kıldım. Her kim onun üzerine emir sahipliği yapmaya yeltenirse o kişiyi lanet ettim. Her kim Ali’ye karşı muhalif olursa azabımı tadacaktır. Ey Muhammed ! Ben, Ali’yi müslümanların imamı kıldım. Onun önüne geçeni aşağılık kılacağım ve ona karşı asi olanı da hapsedeceğim. Ali , vasilerin seyyidi, elleri ve ayakları temiz olanların önderi ve bütün yaratılmışların üzerine hüccetimdir.”
Kaynaklar:
Seyyid bin Tâvûs “El-Tahsin” s: 567 ve “El-Yakin” s: 239
Muhammed bin Hasan el-Hurr el-‘Âmili “Cevâhir el-Sunniye” s: 300
Seyyid Hâşim el-Bahrâni “ Medinet’ul-Me’âciz” c: 2, s: 401-402 ve “Ğâyet el-Merâm” c: 1, s: 68 , 158-159 / c: 2, s: 179 / c: 6, s: 174
Mecliysi “Bihâr’ul-Envâr” c: 27, s: 8 / c: 37 , s: 338 / c: 38 , s: 121
Şerefuddin el-Huseyni “Te’vil el-Âyât” c: 1 , s: 187

CEMALETTİN YALDIR 05-21-2009 03:28

Üç Şehadeteyin Yaratılışın Evvelinde
 
Üç Şehadeteyin Yaratılışın Evvelinde

عن سنان بن طریف عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال قال: انّا اوّل اهل بیت نوّه الله باسمائنا انّه لما خلق الله السماوات والارض امر منادیا فنادی: «اشهد ان لا اله الا الله» ثلاثا؛ «اشهد انّ محمّدا رسول الله» ثلاثا؛ «اشهد انّ علیّا امیرالمؤمنین حقا» ثلاثا.
Sinan ibn Turayf (Tarif) Ebi Ebdillah İmam Cafer Es-Sadiqdan (a.s) naql edir ki, buyurdu: Biz ilk aileyiz ki, Allah bizim adlarımızı meşhur etdi. Allah gökleri ve yeri yaratdığı zaman Çağrıcıya emr etdi ki, feryad etsin: Üç defa "Eşhedu en la ilahe illallah" , üç defa "Eşhedu enne Muhemmeden rasulullah" ve üç defa "Eşhedu enne Aliyyen Emirul Mu'minine heqqa".
��امالى الصدوق ، المجلس ٨٨ ، الصفحة ٤٣١ ، حديث ٤
Emali Es-Saduq , 88-ci meclis , sah.431 , hadis 4
Kitabın Linki:
http://yon.ir/2pqZ
https://telegram.me/muhibbahlalbaitAliyyen veliyullah ile ilgili olarak meşhur bir hadisi nakleden Kasım şöyle diyor...

İmam caferi sadık a.s ‘ a söyle arzettim...
Halk söyle bir rivayet nakledıyor : Peygamber miraca cıktığında arşta şöyle yazılı olduğunu görmüş...
Lailahe illallah Muhammedun Resulullah , Ebu Bekir Sıddık !
İmam caferi sadık a.s buyurdu ki ....
Fesübhanallah!
Sonunda herseyle birlikte bunuda mı değiştirdiler ? dedim ki Evet!
Buyurdu ki : Allah arşı yarattığı zaman üzerine şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah suyu yarattığında onun mecrasına şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah kürsüyü yarattığında onun direklerine şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah levhayı yarattığında üzerine şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah israfili yarattığında alnına şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah Cebraili yarattığında kanatlarına şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah gökleri yarattığında onun etrafına şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah yerleri yarattığında onun katlarına şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah dağları yarattığında onun zirvelerine şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah Güneşi yarattığında üzerine şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
Allah ay ‘ ı yarattığında üzerine şöyle yazdı...
Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah , Aliyyen emirulmumının...
İşte o ayın üzerinde gördüğünüz siyahlıklarda odur...

İçinizden her kim Lailahe illallah , Muhammedun Resulullah derse , mutlaka Aliyyen emirulmumının de demelidir...

bu meshur hadisin kaynağı :
El ihticac ( Tebersi ) c1 sayfa 158

CEMALETTİN YALDIR 05-21-2009 03:29

Üçüncü Şehadet
 
İmam Caferi Sadık(as)şöyle buyurdu:Sizlerden her kim her vakit; Lailahe İllallah, Muhammeden Resulullah derse şöyle demeside vacip ve gereklidir: AliyyunEmir-el Müminine Veliyullah
Bihar-ul Envar c. 27 s. 1

الطبرسي في الإحتجاج: روى القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق فقال عليه السلام: سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا قلت: نعم قال عليه السلام: إن الله عز و جل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل الماء كتب في مجراه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل الكرسي كتب على قوائمه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل اللوح كتب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل إسرافيل كتب على جبهته: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل جبرائيل كتب على جناحيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل السماوات كتب في أكنافها: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل الأرضين كتب في أطباقها: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل الجبال كتب في رؤوسها: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل الشمس كتب الله عز و جل عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و لما خلق الله عز و جل القمر كتب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين و هذا هو السواد الذي ترونه في القمر فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين. المصدر: مدينة المعاجز ج 1، ص 355.
Tabersi İhticac’ında Kasım ibni Muaviye’den şöyle rivayet eder: İmam Ebu Abdillah Caferi Sadık aleyhisselama arz ettim: Bunlar miracla ilgili bir hadis rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi miraca götürüldüğünde arşın üstünde La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Ebu Bekir Sıddık yazılmış olduğunu gördü. İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: Subhanallah! Her şeyi değiştirdiler, bunu da mı değiştirdiler? Evet diye arz ettim. İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: Allah Azze ve Celle Arşı yarattığında üstüne: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle suyu yarattığında aktığı yere: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle Kursiyi yarattığında sütünlarına: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle Levhayı yarattığında ona: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle İsrafil’i yarattığında alnına: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle Cebrail’i yarattığında kanatlarına: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle gökleri yarattığında yanları ve taraflarına: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle yerleri yarattığında tabakalarına: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle dağları yarattığında zirvelerine: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle güneşi yarattığında Allah Azze ve Celle üstüne: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Allah Azze ve Celle ayı yarattığında üstüne: La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Emirul Muminin yazdı. Ayın üstünde gördüğünüz siyahlık o yazıdır. Sizden birisi La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah derse peşinden Aliyyun Emirul Muminin desin.
Kaynak: Medinetul Meaciz c. 1 s. 355.
عن أبي جعفر عليه السلام أن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا على ذاب كما يذوب الرصاص. الوسائل 21/394
İmam Ebu Cafer Muhammed Bagır aleyhisselam şöyle buyurdu: Şeytan ya Ali! Ya Muhammed! Diyen birisini işitirse kurşunun eridiği gibi erir.

Kaynak: Vesail Şia. c. 21 s. 394

Sünni alimlerinden Abdullah Meraği el Mısri “Es Selafe fi emril Hilafe” adlı kitabında şöyle rivayet eder:

“Selman-ı Fârisî ezan ve kamette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Muhammeden Resulullah’dan sonra Ali’nin velayetine dâir şehadet getirdi. Adamın biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna gelerek şöyle dedi: Ya Resulullah! Bugün daha önce duymadığım bir şeyi duydum?

O hazret buyurdu ki: Nedir o işittiğin?

Dedi ki: Selman ezanda senin risaletine şehadetten sonra Ali’nin velayetin dair şehadet getirdi. Resulullah da buyurdu ki: “Hayırlı bir söz işitmişsin.”

bir örnek daha: Adı geçen alim aynı kitabında şöyle rivayet ediyor;
“Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in huzuruna gelerek dedi ki; Ebu Zerr ezanda senin risaletine şehadetten sonra Ali’nin velayetin dair şehadet getirdi ve dedi ki; Eşhedu enne Aliyyen Veliyyullah.
Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem de buyurdu ki; Ebu Zerr’in dediği gibidir. Gadir-i Hum’da ki sözümü unuttunuz mu? Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Her kim bunu bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur.”

Bu iki rivayeti nakleden bazı alimler;
1. Şeyh Abdünnebi el Iraki “Ezan ve kamet hakkındaki Sırr ul Hidaye adlı kitabında sf 45.
2. Ş. Rıza Üstâdi “Kelimatul A’lam Havleş Şehadetis Sâlise” adlı kitabında 55 rakamının altında.
3. Şeyh Ahmed Rah...mani el Hemedâni “El İmam Ali bin Ebi Talib” adlı kitabında sf 45 12 ve 13. hadisler.
4. Seyyid Muhammed İbrahim el Muvahhid “Sırr ul İman” sf 7 ve 8 de Ebu Zerr aleyhisselam’dan rivayet eder.
5. Seyyid Muhammed Ali el Burücerdi “Cevahir ul Vilaye der Hilafet ve Velayeti Teşrii ve Tekvini-yi
Çehardeh Ma’sum aleyhimusselam” sf 380 de.
6. Şeyh Muhammed bin Molla İbrahim el Muzafferi “Şehadeti Sâlise der Ezan ve İqame” sf 34 ila 37.
7. Şeyh Ali Ekber Mehdi Pûr Tebrizi “Ceziret ul Hadrâ” sf 205 ve 206.
Ayrıca tüm bu alimlerin yanı sıra Şeyh Abdünnebi el Irâki r.a. bazı güvenilir muhaddislerden Muhammed Tâhâ
Necef (r.a.) ve Mirza Hâdi Hatip el Horasanî (r.a.) ‘den Necef-i Eşref te aynı rivayetleri nakleder.

ali-veliyullah 05-25-2009 04:54

...Mü'minlerin Emiri İmam Ali (as) diyorki:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
"Cennete ancak İmamları tanıyan ve onlar tarafından tanınan girebilir. Cehenneme de ancak onları inkar eden ve onların
inkar ettikleri atılır."

Imam Ali (as) Nehcul Belağa, Hutbe:152

CEMALETTİN YALDIR 11-27-2015 05:10

El Katre Seyit Ali Müstenbit diyor ki: İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a ait bu bölümü, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın namaz kılarken okuduğu teşehhüt ile bitireceğiz.Çünkü bazı cahil ve nütfesinde haram olan bazı insanların, Ezan ve İkame'de" Aliyyen veliyullah" şehadetini inkar ettiklerini duyuyorum. Onlar; böyle bir şeyin olmadığını ve bunun işkalli olduğunu söylemekteler. Halbuki Şeyh Tabersi, El-İhticac kitabında İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan şu hadisi nakletmiştir. İmam aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sizden herkim La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi vesellem derse hemen devamında Aliyyen Emir-el Mu'minin veliyullah aleyhisselam demelidir."
( El-İhticac.c.1 s.230: Bihar-ul Envar.c.27 s.1.has.1)

Şeyh Seyit Ali Müstenbit diyor ki: İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın namazda okuduğu bu teşehhüdü naklediyorum. Çünkü nakledeceğim teşehhüdün manasında hudutsuz güzellikler ve üstün değerler bulunmaktadır. Bunun akıl sahipleri için çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Çok manidardır ki Allame Nuri, bundan gaflet ederek bu teşehhüdü el-Müstedrek kitabında zikretmemiştir. Bunu Allame Meclisi,Fıkh-i Meclisi diye meşhur olan kitabında 29. sayfasında nakletmiştir. Ebu Basir, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan bu teşehhüdün şu şekilde okunması gerektiğini nakletmiştir." Bismillah ve billah. Velhamdulillah. Ve heyrul esma-i kullihalillah. Eşhedu enla ilahe illallah. Vahdehu la şerikeleh ve eşhedu enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve alihabduhu ve resuluh. Erselehu bil hakki beşiren ve neziren beyne yedeyisae. Ve eşhedu enne rabbi ni'mel rab ve enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve alihi ni'mel resul. Ve enne aliyyen ni'mel vasi ve ni'mel İmam. Allahumme salli ela muhammedin ve ali muhammed. Ve tekabbel şefaetehu fi ummetihi verfa derecetehu elhamdulillahi rabbil alemin."
kaynak: El Katre Seyit Ali Müstenbit. s. 535.

elif gibi 11-30-2015 02:40

Resulullah (saa) şöyle buyurdu: “Allah gökleri ve yeryüzünü yarattığında onları davet etti ve onlar icabet edince onlara benim peygamberliğimi ve Ali bin Ebi Talib’in velayetini arz etti. Gökler ve yeryüzü benim peygamberliğimi ve Ali’nin velayetini kabul ettiler. Sonra halkı yarattı ve bana ve Ali’ye dinin emirlerini intikal etti. Mutlu olanlar, ancak bizimle mutlu olanlardır ve kötü olanlar ise ancak bize karşı kötülük edenlerdir. Ben ve Ali, Allah'ın helalini ve haramını bildirenleriz.”(Menakıb-ı Hüvarezmi s.80 / Enis Emir "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.473-474)...

CEMALETTİN YALDIR 12-03-2015 07:53

Üçücü Şehadet
 
İmam seccad (a s ) buyuruyor ki: Bil ki ezan söyleyenin Hakkı şunlardır;
1-Sana Allah'ı yad etmen gerektiğini hatırlatır.
2-Seni Allah'tan nasıp almayı davet eder.
3-İlahi Vecibeler yerine getirmende sana yardımcıdır.
Bu nedenle, Sana iyliği dokunan kimselere ettiğin gibi ondanda teşekkür et"

KAMET "kamet on yedi cümledir"

Allah-u Ekber "2"
Eşhedu en la ilahe ilallah "2"
Eşhedu enne Muhammeden Resulullah "2"
Eşhedu enne "Emir'el-müminine" Aliyyen Veliyullah "2"
Hay ye ale's-Salah "2"
Hay ye ala'l-Felah "2"
Hay ye ala hayr'il-amel "2"
Ged gamet'i-salah "2"
Allah-u Ekber "2"
La ilahe İllallah "1"

EZANIN OKUNUŞU "Ezan on sekiz cümledir".

Allah-u Ekber "4"
Eşhedu en la ilahe ilallah "2"
Eşhedu anne Muhammenden Resulullah "2"
Eşhedu enne "Emir'el-müminine" Aliyyen Veliyullah "2"
Hay ye ale's-Salah "2"
Hay ye ala'l-Felah "2"
Hay ye ala hayr'il-amel "1"
Allah-u Ekber "2"
La ilahe İllallah "2"

ÜÇÜNCÜ ŞAHADETİN İSBATI

Ezan ve kamette Allah'ın birliğine ve Hz. Peygamber "s a a" 'in Risale tine şahadetten sonra Emir'ül -müminin Hz. Ali "as"'ın da vilayetine edilen şahitlik , "Eşhedu enne Aliyyen veliyullah" cümlesinden
oluşur.

1-Selman-i Farsi, Hz.. Peygamber efendimiz “s a a”in zamanin da ezan ve kamette , Allah’in birligine ve Hz .Peygamber “s a a”in Risale tine sahitlik ettikten sonra ,Emir’ül-Müminin Hz. Ali “a s”in da velayetine - sahitlik ediyordu. Sahabelerden biri Hz. Peygamber “s a a”in huzuruna gelerek söyle dedi : “Ey Allah’in resulü! Bugün daha önce isitmedigim bir sey isittim. Efendimiz “s a a” bunun ne oldugunu sorunca sahabe su cevabi verdi. Selman ezan okurken Allahin birligine ve Hz. Peygamberin risale tine sahitlik ettikten sonra,Hz.Ali “as”in da velayetine sahitlik etti. (Bu hadise ,Veda Hacci’in dan ve Gadir Hum hadisesinden sonra cereyan etmistir.)) Allahi’in resulü “s a a” söyle buyurdular : “Güzel sey isitmissiniz!”
2-Ebuzer Geffari Hakkinda rivayet edilmistir ki, sahabelerden biri Efendimiz “s a a” e gelerek söyle dedi: “Ey Allah’in resulü! Ebuzer ezan okurken Peygamber “s a a”in risaletine sahadetlik ettikten sonra ,”Eshedu enne Aliyyen veliyullah” diyerek Hz.Ali “as”in da velayetine sahadetlik ediyordu.Efendimiz “s a a” su cevabi verdi: “Aynen öyledir. Gadir’i Hum da söyledigim “Ben kimin movlasi isem Ali “as” da movlasi dir” sözümü unuttunuz mu? Bundan sonra kim vermis oldugu sözde durmazsa sadece kendi nefsine zülüm etmis olur. “
Hz.Peygamber efendimiz “s a a”, Hz..Ali “as”a söyle buyurdu: “Ey Ali!. Allahin beni kildigi bir fazilet yok ki senide o faziletin aynıyla üstün kılmamış olsun”.
Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s), Beni Haşim kabilesinin en büyüğü, Hz. Peygamber-i Ekrem'in amcası Abu Talip'in oğludur.
Hz. Abu Talib, Hz. Peygamber (s a a ) efendimizi çocukluk döneminden itibaren kendi evinde büyütüp himayesi altına almış, Hazret'in peygamberliğe seçilmesinden sonra da hayatta bulunduğu sürece o ilahi nuru, kâfirlere, özellikle de Kureyş kâfirlerine karşı korumuş, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan geri durmamıştır.
Hz. Ali, (a s) "meşhur rivayete göre" bi'setten on yıl önce dünyaya gelmiştir. Altı yaşında iken de Peygamber'in isteği üzerine, Mekke ve yöresinde meydana gelen kuraklık nedeniyle maddi sıkıntıya giren babasının yanından ayrılarak, Peygamber'in evinde yaşamaya başlamış, böylece bizzat o Hazret'in eğitimi altına girmiştir.
Bu arada Hz. Resul'ü Ekrem, gelenek haline getirdiği Hıra dağındaki yıllık ibadeti esnasında ilk vahiy inerek peygamberliğe seçildikten sonra eve dönüp olayı anlattığında, o Hazret'e ilk iman getiren kişi Hz. Ali (a.s) olmuştur.
Yine İnzar ayeti ismiyle meşhur olan "En yakın aşiretini uyar" [1] ayet-i kerimesi nazil olarak Peygamber-i Ekrem yakın akrabalarını uyarmakla görevlendirildiğinde,
Hz.. Resul akrabalarını toplayarak onlara: "Sizlerden kim, benim bu görevimde bana yardım etmeye hazırdır ki, benim kardeşim, vasim ve aranızda halifem olsun?" buyurduğunda, onların arasından yalnızca Hz. Ali (a.s) ayağa kalkarak imanını ibraz etmiş, buna müteakip Peygamber-i Ekrem (s a a) de mübarek elini Hz. Ali'nin omzuna koyarak:
"Bu benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifemdir; onu dinleyin, ona itaat edin" buyurarak o Hazret'in iman etmesini kabul etmiş ve İslam dininin ilk başından itibaren kendinden sonra Hz. Ali'nin geldiğini vurgulamıştır.
Böylece Peygamberin (sas) buyurduğu ''Adem yaratılmadan 14 000 yıl önce Ben Peygamber Ali Veliydi''. Mübarek Hadisi ve Hz. Ali (a.s) ve hayatı boyunca Allah'tan başkasına tapmayan ilk şahsiyet olmakla birlikte, Hz. Resulullah (s.a.a)'dan sonra İslam dininin ikinci şahsiyeti oluvermiştir. [2]
Hz..Ali (a.s), Hz..Peygamber-i Ekrem'in hicretine kadar devamlı onunla birlikte olmuş, düşmanlarına karşı onu savunmuş, kafirlerin ,Allah Resulü'nü katletme kararı aldıkları hicret gecesi de Ali (a.s), canını feda etmek pahasına, Peygamber efendimizin yatağında yatmıştır.
Hz.Resul-ü Ekrem bu sayede gizlice evden ayrılarak emniyet içerisinde Medine'ye doğru yola koyulabilmiştir.[3]
Hz. Resulullah'ın emniyete kavuşmasından sonra da o Hazret'in vasiyeti üzerine, Peygamber-i Ekrem'in nezdinde emanet olan halkın emanetlerini sahiplerine iade ederek annesini, Resul-ü Ekrem'in sevgili kızı Fatime Zehra'yı başka iki kadınla birlikte alıp Medine'ye doğru hareket etmiştir.[4]
Medine'de devamlı Resulullah'la birlikteydi. Peygamber-i Ekrem hiçbir zaman gizlide ve açıkta onu kendisinden ayırmadı. Biricik sevgili kızı Hz. Fatma'yı zevce olarak ona münasip gördü. Müslümanlar arasında kardeşlik akdi okuttuğunda, Ali'yi (a.s) kendisine kardeşliğe layık gördü.[5]
Ali (a.s) ,Hz..Peygamberin katıldığı tüm savaşlarda hazır bulundu. Bir tek Tebuk savaşına katılmadı. O da Peygamberin emri ile Medine'de Peygamberin yerinde kaldığı içindi.
İşte o zaman, yine Hz. Ali'nin seçkin makamını ümmetine bildirmek gayesiyle Hz. Ali'ye hitaben:
"Sen bana oranla Harun'un Musa'ya oranla sahip olduğu mevkie sahipsin; ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir" buyurdu."[6] Böylece peygamberlik dışında sahip olduğu makamlarının tamamın Hz. Ali (a.s)'da da bulunduğunu açıkça gözler önüne sergiledi.

Hz. Ali hiç bir savaşta geri adım atmadı; hiçbir an düşmandan kaçmadı; hiçbir şart altında Peygamberin emrinden çıkmadı. İşte bu nedenledir ki, Peygamber-i Ekrem'in: "Hiç bir zaman Ali haktan ve hak da Ali'den ayrılmaz"[7] övgüsüne mazhar oldu.
Hz..Ali (a.s) Hz. Peygamber'in vefatında otuz üç yaşındaydı. Tüm dini faziletlere sahip olup, sahabe içerisinde her açıdan en seçkin mevkide olmasına ve Hz. Resulullah (s.a.a)'ın ümmete açıkça: "Ben kimin mevlası (efendisi) isem Ali de onun mevlasıdır" [8]
Ve Hz."Ali benden sonra her mü'min erkeğin ve mü'me kadının velisidir" [9]
Uhud, Huneyn, Hayber ve Hendek gibi savaşlarda Peygamberin ashabı ve ordusu paniğe kapılıp titrediler, bazıları da kactılar . Fakat Hz..Ali (a.s) bunların hiç birinde düşmana sırt çevirmedi. Savaşta ün kazanan yiğitlerle savaştığında hiçbiri kurtulamadı.
Bu güce sahip olduğu halde güçsüzlerle savaşmadı. Kaçanı takip etmedi, gece saldırı yapmazdı ve suyu düşmana kesmezdi.
Hayber savaşında hücum edip kalenin kapısını yerinden söküp bir kenara atması tartışılmaz tarihi bir realitedir. Sünni Kitapların da bile o sökülen kapıyı kırk kişi yerinden zerre kadar bile oynatamamıştır. .[10]
Yine Mekke'nin fethinde Peygamber-i Ekrem (s.a.a) putların kırılmasına emir verdiğinde Ali (a.s), Peygamberin isteğiyle, o hazretin omuzlarına ayaklarını koyarak Kâbe'nin üzerine çıkıp, oraya dikilen taştan yontulmuş koskocaman Hübel denilen putu yıktı.[11]
Ali (a.s) takva ve abitlikte de tek idi. Onun sertliğinden şikâyet edenlerin cevabında, Peygamber (sas); "Onu kınamayın. Çünkü o Allah'a âşıktır." buyurdu.[12]

CEMALETTİN YALDIR 12-08-2015 08:40

Eşhedu Enne Aliyyen Veliyullah -اشهد ان علی ان ولی الله
 
İbni Abbas rivayet eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “Her kim Lailahe illallah derse göğün kapıları onun yüzüna açılır.
Ve her kim onun yanında Muhammeden Resulullah derse hakkın yüzü güler ve ona müjde verir.
Ve her kim Aliyyen Veliyyullah derse yağmur damlaları sayısınca günahı olsa dahi Allah onun günahlarını affeder
.”

“Şehadet ederim ki Allah birdir ve Muhammed Allah’ın resulüdür ve Ali müminlerin hak emîridir...”

Müminlerin emirinin velayeti bana yeter.

Ölümde gusülde kefenlemede yeter.

Çamurum Haydar sevgisiyle yoğrulumuş

Cehennemin ateşi bana nasıl deyer?

“Rabbin Adem oğullarından ahit aldığı zaman...”ayeti hakkında İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki: Bu ahit Allahın rabbliği, Resulünün peygamberliği ve Hz.Ali ile imamların imameti içindi. Buyurduki: Ben sizin rabbiniz değil miyim? Muhammed peygamberiniz, Ali imamınız ve hâdi imamlar imamınız değil mi? Dediler ki : Evet! Allah buyurdu ki: “Kıyamet günü demiyesiniz.'' “Biz bundan gafil idik” Kendilerinden bu ahde ilk önce ikrar alınanlar peygamberlerdi...”

Caferi Sadık aleyhisselam buyurdu ki: Fesübhanallah! Sonunda herşeyle birlikte bunu da mı değiştirdiler? Dedim ki; Evet!Buyurdu ki: Allah arşı yarattığı zaman üzerine şöyle yazdı: Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah suyu yarattığında onun mecrasına şöyle yazdı: Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah kürsüyü yarattığında onun direklerine şöyle yazdı: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah levhayı yarattığında üzerine şöyle yazdı: Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah İsrafili yarattığında alnına şöyle yazdı: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah Cebraili yarattığında kanatlarına şöyle yazdı: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah gökleri yarattığında onun etrafına şöyle yazdı: Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah yerleri yarattığında onun katlarına şöyle yazdı: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Emirülmüminin. Allah dağları yarattığında onun zirvelerine şöyle yazdı: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah güneşi yarattığında üzerine şöyle yazdı: Lailaheillallah,Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin. Allah ayı yarattığında üzerine şöyle yazdı: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün
Emirülmüminin. İşte o ayın üzerinde gördüğünüz siyahlıklar da odur.


İçinizden herkim Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah derse , mutlaka Aliyyün Emirülmüminin de demelidir.”(El İhticac (Tebersi) c1 sf 158)

Ali Şiası 12-19-2015 09:41

Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdu ki:Sidret ul Münteha’ya vardığımda oraya şöyle yazıyordu;Ben Allah’ım benden başka ilah yoktur.Ben tekim.Muhammed halkın içinden seçtiğimdir.Onu veziri Ali ile onaylayıp ona yardım ettim...”Meşarik ul Envar sf 119.

Allah’ın yarattığı herşeyin üzerine Aliyyen Veliyyullah yazıyor.Hz.Ali aleyhisselam’dan rivayet edilen şu hadisi şerifte de buna işaret ediliyor: “...Tâhâ ve Yasin ailesi Ehli Beyt!Allahın ilk ve son insanlara hücceti.Onların ismi taşlara,ağaçların yapraklarına,kuşların kanatlarına,cennet ve cehennemin kapılarına,arşa ve feleklere,meleklerin kanatlarına,Allahın hicaplarına,izzet ve cemalin nurlarına yazılıdır.Kuşlar onların ismiyle tesbih eder,denizlerdeki balıklar onların taraftarları için Allah’a istiğfar eder. Allah arattığı her varlıktan kendi tevhidi ve onların velayeti ve onların düşmanlarından beraat üzerine ikrar almıştır.Arşın üzerine şu üç cümle yazılmayana dek yerine oturamamıştır:Lailahe illallah Muhammeden Rusulullah,Aliyyen Veliyyullah!”Meşarik ul Envar sf 118. Tarık bin Şehab hadisinden.

“Rabbin Adem oğullarından ahit aldığı zaman...”(1) ayeti hakkında İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki:Bu ahit Allahın rabbliği,Resulünün peygamberliği ve Hz.Ali ile imamların imameti içindi.Buyurduki:Ben sizin rabbiniz değil miyim?Muhammed peygamberiniz,Ali imamınız ve hâdi imamlar imamınız değil mi?Dediler ki :Evet!Allah buyurdu ki: “Kıyamet günü demiyesiniz.”(2) “Biz bundan gafil idik” (3) Kendilerinden bu ahde ilk önce ikrar alınanlar peygamberlerdi...”(4)
(1) (2) (3) Mübarek “A’raf” suresi 172.ayeti şerife.
(4) Bihar ul Envar c15 sf 17 ,25.hadisten.

“ Ve Rabbin Adem oğullarından onun sırtından ahit aldı ve onları kendisine dair şahit tuttu ki ben sizin rabbiniz değilmiyim?” ayeti hakkında İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki:Allah kıyamete kadar gelecek olan insanları Adem’in sırtından zerreler gibi çıkardı ve kandisini onlara tanıttı.Eğer böyle olmasaydı kimse rabbini tanıyamazdı. Dedi ki:Ben sizin rabbiniz değil miyim?Dediler ki:Evet!Ve Muhammed Allah’ın Resulüdür ve Ali müminlerin emiridir.” Bihar ul Envar c 26 sf 280, 23.hadisi şerif.

İmam Caferi Sâdık aleyhisselam babasından o da dedesinden rivayet ederler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu:Bir peygamberin ölümü yaklaştığında Allah ona kendi yakınları içinde en üstün olana vasiyet etmesini emreder.Bana da emrettiğinde kime vasiyet edeyim ey rabbim?diye sordum.Buyurdu ki: Ya Muhammed!Amcan Ebu Talibin oğlu Ali’ye vasiyet et.Ben onu önceki kitaplarda tesbit ettim ve dedim ki:O senin vasindir ve bütün varlıklardan onun hakkında misak ve ahit aldım.Bütün varlıklardan ve peygamberlerden benim rabbliğim,senin peygamberliğin ve Ali’nin velayeti için ahit aldım.” Beşaret ul Mustafa li Şietil Murtazâ (Allahın selamı o ikisine olsun) sf 99.

“Selman-ı Farisi diyor ki;Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem’in yanında oturmuştuk.Hz.Ali oraya geldiğinde Hz.Resulullah elindeki taşları Hz.Ali’ye uzattı.Hz.Ali eline aldığında taşlardan şöyle ses geldi:Rabb olarak Allah’a,peygamber olarak Muhammed’e ve imam ve veli olarak da Ali’ye razı oldum.Sonra Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdu ki:İçinizden herkim Allah’a ve Ali’nin velayetine razı olursa Allah korkusundan ve cezasından güven içinde olur.”(1)

İmamımız Hasan el Askeri aleyhisselam uzun bir hadisinde Kureyş’in Hz.Resulullah’ı taş ve kayalarla öldürmek istediğine dair bir rivayet buyurur: “...Kayalar aşağı doğru yuvarlanırken Kureyşliler kendi aralarında şöyle söyleniyorlardı:Bu kayalar şimdi Muhammed ile Ali’yi öldürecek ve bizler bu ikisinden kurtulacağız.Kureyş daha sonra olayın aleyhlerine dönmesinden korktu.Taşların Muhammed ile Ali’ye doğru giderken şöyle seslendiklerini duydu:Selam olsun sana ey Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdülmenaf, selam olsun sana ey Ali bin Ebu Talib bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdülmenaf. Selam olsun sana ey alemlerin rabbinin resulü Muhammed ve bütün insanların en hayırlısı ve selam olusun sana ey vasilerin efendisi ve alemlerin rabbinin resulünün halifesi...”(2) Daha sonra olay devam ediyor ve Resulullah’a bir yemek ve ilaç getiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem yemeğe soruyor:Ben kimim?Diyorlar ki ;Sen Resulullah’sın!Bu kimdir?diye Hz.Ali’yi gösterir ve yemek ile ilaçtan şöyle ses gelir;Bu senin kardeşindir.İlk ve son insanların efendisi. Vezirlerin en üstünü olarak senin vezirin, halifelerin en üstünü olarak da senin halifendir.”(3)
(1) Beşaret ul Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sf 134.
(2) Bihar ul Envar c 17 sf 260 ve 264.5.hadis.
(3) Bihar ul Envar c 17 sf 341, 16.hadisten.

Es-Selam 12-20-2015 05:27

Aliyyun Veliyullah demeksizin kelimey-i tayyibe yanlıştır. (Şia Mezheb Hak Hai, Sayfa 2)

Ali Şiası 12-21-2015 08:55

Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdu ki: “Miraç gecesi cennetin ve cehennemin bana gösterilmesi emrolundu.Cenneti ve renkli nimetlerini,cehennemi ve azabını gördüm.Cennetin sekiz kapısına da şöyle yazıyordu:Lâ ilahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyen Veliyyullah. Bihar ul Envar c 27 sf 11, 24.hadis.

Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdu:C ebrail kanatlarını açarak yanıma geldiğinde kanatlarına şöyle yazdığını gördüm: Lailahe illallah, Muhammed peygamberdir. Diğerine ise şöyle yazıyordu: Lailahe illallah, Ali vasidir.” Bihar ul Envar c 27 sf 9.19.hadis. “Keşf ul Gumme”den.

Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem, Ebu Dücâne el Ensari ile konuşmasında şöyle buyurdu:Ey Ebu Dücane!Biliyormusun Allah gökleri ve yeri yaratmadan ikibin yıl önce nurdan bir bayrak ve nurdan bir direk yarattı?Onların üzerine şöyle yazıyordu:Allahtan başka ilah yoktur.Muhammed onun resulüdür.Ehli Beyt halkın en hayırlısıdır. Bayrağın sahibi Ali halkın imamıdır...” Bihar ul Envar c 26 sf 318,87.hadisi şeriften.

Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdu ki:Göğün yedinci katına miraca çıktığımda onun kapılarına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Emirülmüminin.Nur perdesine gittiğimde onun üzerine de şöyle yazıyordu: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Emirülmüminin.Arşın direklerinden her birine de aynı yazı yazıyordu: Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Emirülmüminin. Bihar ul Envar c 26 sf 318,87.hadisi şeriften.

1- İmamımız Musa el Kâzım aleyhisselam buyurdu ki;“Ali’nin velayeti bütün peygamberlerin kitap ve sahifelerinde yazılıdır.vAllah bütün peygamberleri Muhammedin nübüvveti ve vasisi Ali aleyhisselam’ın velayeti üzerine göndermiştir.”(1)
2- Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “Ruhlar aleminde benim velayetim ve Ali’nin velayeti sunulmadıkça hiçbir peygamberin nübüvveti kamil olmadı. Onlara velayet gösterildi ve onlarda itaat ve velayete ikrar ettiler.”(2)
3- İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki; “Allah , Ali’nin velayetine dair bütün peygamberlerden ahit aldı. Onlardan Ali aleyhisselam’ın velayeti konusunda misak aldı.”(3)
4- İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki; Bütün peygamberler bizim hakkımızı tanımak ve bizim başkalarından üstün olduğumuza ikrar ederek peygamberliğe kavuştular.”(4)
5- İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki; “Bizim velayetimiz Allah’ın velayeti ile aynı olup bütün peygamberler bunun üzerine gönderilmiştir.”(5)
6- İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki : “Bütün peygamberlerin peygamber oluşu ve bütün resullerin gönderilmesi bizim velayetimiz ve bizim başkalarından üstün olduğumuz konusu üzeredir.”(6)
7- Cabir el Cu’fi diyor ki ;İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam ‘a Danyal’ın rüya tabirlerinin doğruluğunu sordum.Buyurdu ki; “Evet,ona vahiy geliyordu ve o peygamberdi.Allah ona sözün yorumunu öğretmişiti ve sıddık ve hekim idi.Vallahi biz Ehli Beytin muhabbeti üzerineydi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) Besâir ud Derecât sf 92 ,1.hadis.
(2) Besair ud Derecat sf 93 ,7.hadisi şerif.
(3) Besair ud Derecat sf 93 ,4.hadisi şerif
(4) Besair ud Derecat sf 94, 1.hadisi şerif.
(5) Besair ud Derecat sf 95, 7.hadisi şerif.
(6) Besair ud Derecat sf 95, 5.hadisi şerif.
-72-
8-Cabir dedi ki;Siz Ehli Beytin muhabbeti mi? Buyurdu ki: Evet Allaha andolsun ki bütün peygamberler ve melekler biz Ehli Beytin sevgisi üzereydiler.”(1)
9-İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki; “Allah azze ve celle en büyük peygamberlerden (Ulul azm) şu ahdi aldı; Ben sizin rabbinizim, Muhammed benim
resulüdür ,Ali müminlerin emiridir. Ondan sonraki vasiler de velayetimin sahibi ve ilmimin hazineleridirler. Ve dinime onlardan olan Mehdi ile yardım edeceğim.”(2)
10- İmam Hasanı Askeri aleyhiselam’ın tefsirinde şöyle geçer; “Muhammedin velayeti en yüce amaç ve en efdal hedeftir. Allah yarattığı bütün varlıkları ve gönderdiği bütün peygamberleri Muhammed ve Ali ile onların halifelerine davet etmelerini emretmiş ve onları bu velayete davet etmiş ve ümmetlerin diğer avamının da onların öğretilerine uymalarını emretmiştir.”(3)
11- Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “Miraca çıktığım zaman Cebrail aleyhisselam ile birlikte göğün yedinci katına ulaştık. Orada kırmızı yakuttan bir ev gördüm. Cebrail bana dedi ki; Ey Muhammed! Bu ev beyt-i mâ’murdur. Allah gökleri ve yeri yaratmadan elli bin yıl önce bunu yarattı. Kalk ey Muhammed ve bu eve selam ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; O sırada Allah bütün peygamberleri Cebrailin yardımı ile bir safta arkamda topladı ve onlarla birlikte selam verdim. Sonra rabbimin katından biri gelerek dedi ki: Rabbin sana selam göndererek buyurdu ki: Senden önceki peygamberlere ne üzerine gönderildiklerini sor? Ben de dedim ki; Ey peygamberler topluluğu!Rabbim benden önce sizi ne üzerine gönderdi? Peygamberler de dedi ki: Senin velayetin ve Ali bin Ebu Tâlib’in velayeti. (4) (5)
(1) Bihar ul Envar c 26 sf 284 ,41.hadisi şerif.
(2) Bihar ul Envar c26 sf 282 ,36.hadisi şerif.
(3) Bihar ul Envar c26 sf 290 ,49.hadisi şeriften.
(4) Mübarek “Zuhruf” suresi 45.ayeti şerife.
(5) Bihar ul Envar c26 sf 307,69.hadisi şerif.

Ali Şiası 12-22-2015 08:39

Şeyh Sadûk, Enes bin Malikten şöyle rivayet eder: “Ebu Zerr birgün Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in mescidine gelerek dedi ki; Dün gördüğüm şeyi ömrüm boyunca görmedim.Dediler ki ;Dün ne gördün? Şöyle dedi; Dün Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’i gördüm. Ali’nin elinden tutarak Baki mezarlığına doğru gittiler.Ben de onları izledim. Mekkelilerin mezarlarına doğru gittiler.Babasının mezarının yanına giderek iki rekat namaz kıldı ve kabir açıldı .Abdullah mezardan çıkarak oturdu ve dedi ki:Şehadet ederim ki Allah birdir ve Muhammed onun resulüdür.Ona dedi ki:Senin velin kimdir ey babam?O da dedi ki:Kimdir ey oğlum?Buyurdu ki:Senin velin işte bu Ali’dir.Dedi ki:Ve şehadet ederim ki Ali velimdir. Buyurdu ki:Şimdi mezarına geri dön.
Sonra annesinin mezarı başına gitti ve orada babasının mezarının başında yaptığını yaptı.Mezar yarıldı ve annesi Âmine dedi ki:Şehadet ederim ki Allah birdir ve şehadet ederim ki sen Allah’ın peygamberi ve resulüsün.Dedi ki:Senin velin kimdir ey anam?Kimdir ey oğlum diye sorunca buyurdu ki: İşte bu Ali bin Ebu Talib’dir. Dedi ki:Ve şehadet ederim ki Ali velimdir. Buyurdu ki:Şimdi mezarına geri dön.
Ebu Zerr bunları anlatınca onu yalanladılar ve boğazına sarıldılar.Dediler ki: Ey Resulullah!Bugün sana iftira atıldı.Buyurdu ki;Ne oldu?Dediler ki:Ebu Zerr senin hakkında dün vuku bulan olayı anlattı. Resulullah sallallahualeyhi ve alihi ve sellem buyurudu ki: Yerin taşıdığı ve göğün gölgelediği insanların içinde Ebu Zerr’den daha doğru konuşan biri yoktur.”

İlel uş Şeriyi’ c1 sf 176,177.Ebu Zerre neden en doğru konuşan... denildiği bâbı.

Ali Şiası 12-26-2015 08:12

Resulullah sallalllahu aleyhi ve alihi ve sellem Mekke müşriklerine islamın delillerini sunduktan sonra onlardan bir grup şöyle dediler: “Şehadet ederiz ki ya Muhammed!Sen alemlerin rabbinin resulüsün ve sütün halkın en üstünüsün.Ve şehadet ederiz ki Ali vasilerin efendisidir...” Bihar ul Envar c 17 sf 243 , 2. hadisi şeriften.

Peygamberimizin (sas) nübüvvetinden önce dahi arap yarımadasında Hz.Ali’nin velayetini ilan eden insanlar vardı.Cabir bin Abdullah el Ensari, peygamberimize Hz.Ali’nin dünyaya gelişini sorduğunda o hazret konuyu açmış ve bir rahip olan Mesrem bin Ruayb’ın efendimiz Hz.Ebu Talib
aleyhisselam’a şöyle söylediğini buyurmuştur: “...Senin oğlun Allah’ın velisi olacak ve takva ehlinin imamı olacak ve o,Resulullah’ın vasisidir.O çocuğu gördüğün zaman benden ona selam söyle ve ona de ki:Mesrem sana selam gönderdi ve o şehadet eder ki Allah’tan başka ilah yoktur.Muhammed onun kulu ve resulüdür.Ve sen onun hakk vasisisin.Peygamberlik Muhammed ile bitecek ve vasilikte seninle sona erecek...” Aynı rivayette Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ,Hz.Ebu Talib aleyhisselam’ın daha Hz.Ali dünyaya gelmeden önce ettiği şu duayı nakleder: “İlahi ve seyyidi! Mahmud Muhammedi’nin hakkı için,Mekke halkına rahmet ve bereket ihsan et.”Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki: “Tohumu yaran ve insanı yaratan Allah’a andolsun ki cahiliyet döneminde müşrikler bu cümlenin manasını bilmedikleri halde kağıda yazıp zor dönemlirende bunu okuyorlardı...”Daha sonra olay devam eder ve Hz.Ebu Talib aleyhisselam Mesrem’in yanına gelir ama o ölmüştür.Allah’ın kudreti ile Mesrem dirilir ve Ebu Talib aleyhisselam Hz.Ali’nin dünyaya geldiğini müjdeler ve o da bu haberi alınca şöyle der; “...Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.Muhammed onun kulu ve resulüdür ve Ali Allah’ın velisidir ve Allah’ın peygamberinden sonraki imamdır...” Ravzat ul Vâizin (Fettal el Nişaburi) c1 sf 77,78,79.

Bunda bir ibret dersi vardır ey akıl sahipleri” Mübarek “Nur”suresi 44.ayeti şerife


1. Göğe çıkmadan Beyt ul Mukaddes’te bir taşın üzerinde şöyle gördüm: Lailahe illallah, Muhammeden Resulullah,onu veziri Ali ile onayladım.
2. Sidret ul Munteha’ya vardığımda orada şöyle yazıyordu:Ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur,Muhammed halkın içinden seçtiğimdir, onu veziri Ali ile onayladım ve onunla yardım ettim.
3.Alemlerin rabbinin arşına vardığımda onun direklerine şöyle yazdığını gördüm: Ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur,Muhammed halkın içinden sevdiğimdir, onu veziri Ali ile onayladım ve onunla yardım ettim.
4. Cennete ulaştığımda onun kapılarına şöyle yazdığını gördüm: Benden başka ilah yoktur,Muhammed halkın içinden sevdiğimdir, onu veziri Ali ile onayladım ve onunla yardım ettim.
Ruh ul Maâni tefsiri.

Ali Şiası 12-30-2015 07:30

Aliyyen Veliyullah ve Kalp ve Dille İkar Etmek
 
Bu konudaki hadislerde çok sayıda olup örnekler ve şahitler getiriyoruz:

1- İbni Abbas rivayet eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “Her kim Lailahe illallah derse göğün kapıları onun yüzüna açılır.Ve her kim onun yanında Muhammeden Resulullah derse hakkın yüzü güler ve ona müjde verir.Ve her kim Aliyyen Veliyyullah derse yağmur damlaları sayısınca günahı olsa dahi Allah onun günahlarını affeder.”(1)

2- İmam Hasan el Askeri aleyhisselam buyurdu ki: “...Sonra rabbimiz azze ve celle şöyle nida etti:Ey Muhammedin ümmeti.Rahmetim gazabımdan öne geçti.Affım da cezamdan öne geçti.Siz bana dua etmeden size icabet ettim. Benden istemeden ben size verdim.Her kim benim huzuruma Lailahe illallah’a dair şehadet getirir ve Muhammedin benim kulum ve resulüm olduğuna ve onun sözlerinde doğru ve davasında haklı olduğuna inanır ve Ali bin Ebu Talib’in onun kardeşi ve kendisinden sonraki vasisi ve velisi olduğunu kabullenir ve ona tıpkı Muhammede itaat ettiği gibi itaat eder ve ondan olan Allahın hüccetleri ve delilleri olan pak ve seçkin velilerin velayetini kabullenirse ona cennetimde yer vereceğim hatta günahları denizdeki damlalar kadar olsa dahi...”(2)

3- Mufazzal bin Ömer rivayet eder ki İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki : “Allah mümin kullarına kefil oldu!”O kefalet nedir diye sorduğumda buyurdu ki:Eğer Allahın rabbliğine, Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin paygamberliğine ve Hz.Ali’nin velayetine ikrar eder ve farz kıldığı şeyleri yerine getirirse ona kendi civarında yer verecek.Dedim ki:Vallahi bu öyle bir keramettir ki diğer insanlara verilen hiçbir keramete benzemiyor.Sonra İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki : “Az amel etseniz dahi karşılığı fazlasıyla verilir.”(3)

4- Allah Hz.Resulullah’a şöyle vahyetti;Ben amel eden birini amelini ancak senin nübüvvetine ve Ali’nin velayetine ikrar ederse kabul ederim.Her kim Lailahe illallah ve Muhammedün Resulullah der ve Ali’nin velayetine sarılırsa cennete girecektir.”(4)

(1) Bihar ul Envar c 38 sf 318 ve 319. 27.hadisi şeriften.
(2) Bihar ul Envar c26 sf 276 .17.hadisi şeriften.
(3) Beşaret ul Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sf 92.
(4) Sırr ul İman sf 22. Beşaret ul Mustafa’dan rivayet eder.

Ali Şiası 01-03-2016 06:41

Hz.Ali (as) Velayetini Bütün Peygamberler İkrar Etti
 
1- Resulullah’ıh hizmetinde bulunan Ebu Hamra rivayet ederki bir gün Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana şöyle buyurdu; Bana yüz arap,elli acem,otuz tane kıpti ve yirmi tane Habeşistanlı çağır.Ben de çağırdım. Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem arapları bir sıra haline soktu hemen arkalarında acemler dizildi onların arkasına da kıbtiler ve sonra da Habeşiler dizildiler.Resulullah ayağa kalkarak Allaha hamd ve senadan sonra Allahı öyle övdü ki hiçkimse şimdiye kadar onun gibi övgüleri hiç işitmemişti.Sonra buyurdu ki:Ey arap,acem,kıpti ve Habeşliler! Allah’ın bir olduğuna ve Muhammed’in onun kulu ve resulü olduğuna dair şehadet getirdiniz mi?Dediler ki ;Evet.Üç kez buyurdu ki:Allahım!Şahit ol! Üçüncü defasında buyurdu ki; Allahın bir olduğuna,Muhammedin onun kulu ve resulü olduğuna ve Ebu Talib oğlu Ali’nin müminlerin emiri ve benden sonra velileri olduğuna dair şehadet ediyor musunuz? Dediler ki; Evet!Sonra üç kez Allahım şahit ol!dedi.Sonra Hz.Ali’ye dönerek bir kağıt ve kalem getirmesinin istedi ve Hz.Ali’ye şöyle yaz dedi; Bismillahirrahmanirrahim. Bu;arap,acem,kıpti ve habeşlilerin ikrarıdır. İkrar ettiler ki Allah’tan başka ilah yoktur.Muhammed onun kulu ve resulüdür.Ali bin Ebu Talib müminlerin emiridir ve senden sonra onların velisidir.Sonra o sayfayi mühürleyerek Hz.Ali’ye teslim etti...” Mecalis us Sadûk(ra.) 60.meclis 11.hadisi şeriften .sf 312 ve 313.

2- Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki;“Ali’nin velayeti bütün peygamberlerin kitap ve sahifelerinde yazılıdır.Allah bütün peygamberleri Muhammedin nübüvveti ve vasisi Ali aleyhisselam’ın velayeti üzerine göndermiştir.”(1)
3- Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “Ruhlar aleminde benim velayetim ve Ali’nin velayeti sunulmadıkça hiçbir peygamberin nübüvveti kamil olmadı.Onlara velayet gösterildi ve onlarda itaat ve velayete ikrar ettiler.”(2)
4- İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki; “Allah ,Ali’nin velayetine dair bütün peygamberlerden ahit aldı.Onlardan Ali aleyhisselam’ın velayeti konusunda misak aldı.”(3)
5- İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki; Bütün peygamberler bizim hakkımızı tanımak ve bizim başkalarından üstün olduğumuza ikrar ederek peygamberliğe kavuştular.”(4)
6- İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki; “Bizim velayetimiz Allah’ın velayeti ile aynı olup bütün peygamberler bunun üzerine gönderilmiştir.”(5)
7- İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki : “Bütün peygamberlerin peygamber oluşu ve bütün resullerin gönderilmesi bizim velayetimiz ve bizim başkalarından üstün olduğumuz konusu üzeredir.”(6)
8- Cabir el Cu’fi diyor ki ;İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam ‘a Danyal’ın rüya tabirlerinin doğruluğunu sordum.Buyurdu ki; “Evet,ona vahiy geliyordu ve o peygamberdi.Allah ona sözün yorumunu öğretmişiti ve sıddık ve hekim idi.Vallahi biz Ehli Beytin muhabbeti üzerineydi. Cabir dedi ki;Siz Ehli Beytin muhabbeti mi? Buyurdu ki:Evet Allaha andolsun ki bütün peygamberler ve melekler biz Ehli Beytin sevgisi üzereydiler.”(7)

(1) Besâir ud Derecât sf 92 ,1.hadis.
(2) Besair ud Derecat sf 93 ,7.hadisi şerif.
(3) Besair ud Derecat sf 93 ,4.hadisi şerif
(4) Besair ud Derecat sf 94, 1.hadisi şerif.
(5) Besair ud Derecat sf 95, 7.hadisi şerif.
(6) Besair ud Derecat sf 95, 5.hadisi şerif.
(7) Bihar ul Envar c 26 sf 284 ,41.hadisi şerif.

9- İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki; “Allah azze ve celle en büyük peygamberlerden (Ulul azm)şu ahdi aldı;Ben sizin rabbinizim,Muhammed benim
resulüdrü,Ali müminlerin emiridir.Ondan sonraki vasiler de velayetimin sahibi ve ilmimin hazineleridirler.Ve dinime onlardan olan Mehdi ile yardım edeceğim.”(2)
10- İmam Hasanı Askeri aleyhiselam’ın tefsirinde şöyle geçer; “Muhammedin velayeti en yüce amaç ve en efdal hedeftir.Allah yarattığı bütün varlıkları ve gönderdiği bütün peygamberleri Muhammed ve Ali ile onların halifelerine davet etmelerini emretmiş ve onları bu velayete davet etmiş ve ümmetlerin diğer avamının da onların öğretilerine uymalarını emretmiştir.”(3)
11- Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “Miraca çıktığım zaman Cebrail aleyhisselam ile birlikte göğün yedinci katına ulaştık.Orada kırmızı yakuttan bir ev gördüm.Cebrail bana dedi ki; Ey Muhammed!Bu ev beyt-i mâ’murdur.Allah gökleri ve yeri yaratmadan elli bin yıl önce bunu yarattı.Kalk ey Muhammed ve bu eve selam ver.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; O sırada Allah bütün peygamberleri Cebrailin yardımı ile bir safta arkamda topladı ve onlarla birlikte selam verdim.Sonra rabbimin katından biri gelerek dedi ki:R abbin sana selam göndererek buyurdu ki:Senden önceki peygamberlere ne üzerine gönderildiklerini sor?Ben de dedim ki;Ey peygamberler topluluğu!Rabbim benden önce sizi ne üzerine gönderdi? Peygamberler de dedi ki:Senin velayetin ve Ali bin Ebu Tâlib’in velayeti üzerine gönderildik. İşte bu,Allahın şu ayetinde geçer: “Ve senden önce gönderilen peygamberlere sor.”(4)(5)

(2) Bihar ul Envar c26 sf 282 ,36.hadisi şerif.
(3) Bihar ul Envar c26 sf 290 ,49.hadisi şeriften.
(4) Mübarek “Zuhruf” suresi 45.ayeti şerife.
(5) Bihar ul Envar c26 sf 307,69.hadisi şerif.


Şu Anki Saat: 04:08

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.