aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | KUR'AN-I KERİM | KUR'AN-I KERİM MEALİ VE TEVSİRİ

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 02-13-2016, 02:00
canpolat canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2012
Mesajlar: 558
canpolat is an unknown quantity at this point
Standart Kur’an Diliyle Kur’an

1- “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.”*(Hicr, 9)

2- “O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”* (Bakara, 2)

3- “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır.”* (Bakara, 185)

4- “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.”* (Nisâ 174)

5- “Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.”* (Mâide 15, 16)

6- “Bu (Kur’ân), Ümmü’l-Kurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler.”* (En’âm, 92)

7- “İşte bu (Kur’ân), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin.”* (En’âm, 155)

8- “Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik.”* (A’râf, 52)

9- “Kitab’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.”* (A’râf, 170)

10- “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.”* (Arâf, 204)

11- “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki: Ancak Allah’ın lûtfuf ve rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler. Bu onların (dünya malı olarak) topladıklarından daha hayırlıdır.”* (Yunus, 57, 58)

12- “Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”* (İbrahim, 1)

13- “Biz, Kur’an okunduğu zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen, Kur’an’da Rabbinin birliğini yadettiğinde onlar, canları sıkılmış bir vaziyette, gerisingeri dönüp giderler.”* (İsrâ, 45, 46)

14- “Biz, Kur’an’dan öyle birşey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”* (İsrâ, 82)

15- “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitab, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.”* (Zümer, 23)

16- “İşte böylece sana da emrimizle Kur’ân’ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.”* (Şûrâ, 52)
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 02-13-2016, 02:03
canpolat canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2012
Mesajlar: 558
canpolat is an unknown quantity at this point
Standart

17- “Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.”* (Haşr, 21)

18- “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.”* (Kadr, 1, 2, 3)

19 – “İşte o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri hâvî tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.”* (Beyyine, 2, 3)

20- “Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.”* (İsra, 88)

21- “Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur’ân’ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir.”* (Hac, 54)

22- “Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır.
Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler.”* (Secde, 2,3)

23- “O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!
O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.”* (Hakka, 41,43)

24- “Bu Kur’ân, Allah’dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.”* (Yunus, 37)

25- “Onu o (peygamber) uydurdu”* mu diyorlar? De ki; “Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah’dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).”* (Yunus, 38)

26- “Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.”* (Fussilet, 42)

27- “Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.”* (Zümer, 1)

28- “Cebrail vasıtasıyla vahyolunmuştur
Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti”* (Necm, 5)

29- “ (Ey Muhammed!) Onlara de ki: “Kur’ân’ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi.”* (Nahl, 102)

30- “Bu, Arapça bir Kur’an olarak, âyetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır.”* (Fussilet, 3)

31- “Ve işte biz o Kur’ân’ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah’dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.”* (Rad, 37)
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 02-13-2016, 02:07
canpolat canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2012
Mesajlar: 558
canpolat is an unknown quantity at this point
Standart

32- “Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.”* (Yusuf, 2)

33- “De ki: “Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?”*. De ki: “Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur’ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah’la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?”* De ki: “Ben buna şahitlik etmem”*. “O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım”*de.”* (En’am, 19)

34- “Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.”* (İbrahim, 52)

35- “Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin.”* (Kehf, 2)

36- “ (Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur’ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik.”* (Nahl, 64)

37- “(Ey Muhammed!) Biz Kur’ân’ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah’tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın.”* (Meryem, 97)

38- “(Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.”* (Yasin, 70)

39- “Hayır, hayır, O kur’ân kuşkusuz bir öğüttür.
Dileyen onu düşünür.”* (Müddessir, 54,55)

40- “Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.”* (Nur, 34)

41- “Biz, bu Kur’ân’da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır.”* (İsra, 41)

42- “Bu (Kur’ân) insanlar için bir açıklama, Allah’dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.”* (Al-i İmran, 138)

43- “O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .”* (Hakka, 48)

44- “Ancak Allah’tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.)”* (Taha, 3)

45- “Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun âyetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar.”* (Sad, 29)

46- “Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.”* (En’am, 115)

47- “Korunmuş bir kitaptadır.”* (Vakıa, 78)

48- “Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.”* (Fussilet, 42)

49- “İşte biz onu (Kur’ân’ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir.”* (Hac, 16)

50- “Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.”* (Nur, 18)
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 02-13-2016, 02:10
canpolat canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2012
Mesajlar: 558
canpolat is an unknown quantity at this point
Standart

51-Allah, size Kitab’ı (Kur’ân’ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur’ân’ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma.”* (En’am, 114)

52- “Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”* (Hud, 1)

53- “Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz.”* (En’am, 55)

54- “Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O’dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.”* (En’am, 97)

55- “De ki: “O’nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azab göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter”*. Bak, âyetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar.”* (En’am, 65)

56- “İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.”* (En’am, 126)

57- “Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.”* (Saf, 8 )

58- “Artık Allah’a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur’ân’a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”* (Tegabun, 8 )

59- “O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir.”* (Lokman, 3)

60- “ (Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur’ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik.”* (Nahl, 64)

61- “Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.”* (Neml, 77)

62- “Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur’ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir.”* (A’raf, 203)

63- “Bu (Kur’an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir.”* (Casiye, 20)

64- “Sen, bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kâfirlere arka çıkma!”* (Kasas, 86)

65- “Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.”* (Nahl, 89)

66- “Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah’ın) yoluna eriştirilmişlerdir.”* (Hac, 24)

67- “ (Resulüm!) Kur’ân’ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: “Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.”* (Kasas, 85)
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 02-15-2016, 08:13
aliyen veliyullah aliyen veliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Nov 2012
Mesajlar: 391
aliyen veliyullah is an unknown quantity at this point
Standart Hadislerde Kur'an

Ali b. ebî Tâlib (as)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Her kim Kur’ân-ı okur ve ezberler, helal kıldıklarını helal sayar, haram kıldıklarını haram kabul edip uzak durursa Allah O Kur’ân sebebiyle onu cennete koyar ve ailesinden cehennemlik olan on kişiye de şefaatçi kılar.”

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreteniniz ve öğreneninizdir.”

“İçinde Kur’an’dan bir şey olmayan kişi harap eve benzer.”

Allah(c.c) yeryüzünde azabı hak etmiş olanları azaplandıracağı zaman, Kur’an’ı öğrenmeye çalışan çocukların yüzü suyu hürmetine azap etmekten vazgeçer.”

· “Kim Kur’an’dan bir ayet dinlerse, dinlediği ayet onun için(dünyada ve ahirette) nur olur.”

· “Şüphesiz Kur’an’ı okuyana bir sevap, onu dinleyene iki sevap vardır.

· “Şüphesiz insanların bir kısmı Allah’ın dostlarıdır. Onlar ehl-i Kuran olanlardır.”

· “Kur’an, Allah’a gökler, yerler ve onlarda bulunanlardan daha sevimlidir.”

· “Kur’an’ın okunduğu evin hayır ve bereketi artar, Kur’an’ın okunmadığı evin hayır ve bereketi azalır.”

· “Kur’an’ı çok okuyan hafızlar Cennet ehlinin liderleri, başkanlarıdır.”

· “Sözlerin en hayırlısı Allahın kitabı Kur’an’dır.”

· “Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç giydirilir.”

· “Kim Allah’ın kitabından bir ayet öğrenirse, kıyamet günü öğrendiği bu ayet onu gülerek karşılar.”

· “ Kur’an sahiplerine şefaat ederler.”

· “Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha üstün bir şey ile varamazsınız.”


· “İçinde Kur’an okunan ev, içindeki aile fertlerine (okyanuslar kadar) genişler. Melekler oraya iner, şeytanlar ise oradan kaçar. O ev hayır ve bereketle dolar. Kuran okunmayan ev, halkına daralır, melekler orayı terk eder, şeytanlar ise oraya musallat olur. O evin hayır ve bereketi kaçar.”

· “Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim.”

· Kendinizi Kur’an’a iyice alıştırınız. (onu daima okuyup müzakere ediniz) Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, o Kur’an insanların kalbinden kaçması (unutulması) devenin yularından kurtulup kaçmasından daha kolaydır.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 03-04-2016, 08:30
aliyen veliyullah aliyen veliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Nov 2012
Mesajlar: 391
aliyen veliyullah is an unknown quantity at this point
Standart

“Bu Kur’an’dan ayrılmayın! Çünkü o, Allahın sofrasıdır. Kim Allahın sofrasından yararlanmak isterse, gayret etsin. Zira ilim, öğrenmekle olur.”

”Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: ”Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki: ”Kulum, beni andığı ve dudakları benim için kımıldandığı an ben kulumla beraberim.”

Hz. Peygamber (s.a.s) buyurmuştur: “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab’ı Kur'an ve Ehl-i Beytim”

Şarkı, oyun ve eğlence kalpte nifakı büyütür. Nasıl ki su otu büyütüyorsa. Nefsim Yed-i kudretinde olan Allah’a kasem ederim ki, Kur’an ve zikir de kalpte imanı büyütür, tıpkı suyun otu büyütmesi gibi !..

Kur’an-ı Kerim şefaatçidir ve şefaati makbuldur. Riayet etmeyenlere ise hasım olarak isbatı vücud edecektir. Kim ki, Kur’an’ı öne alırsa, Kur’an onu Cennete götürür. Kim de arkasına bırakırsa onu da Cehenneme sürer.

Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin seyyididir. Bir yerde okundu mu şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar. Bu “ayetül kürsi” dir.

Kuran’da bir sure vardır ki otuz ayettir. Sahibine (devamlı okuyana)

affedilinceye kadar şefaat edecektir. O sure “Tebarekellezî biyedihil mülk” dür.

Hamil-i Kur’an (Kur’an ehli birisi) öldüğünde, Allah Teala yeryüzüne, onun etini yememesini vahyeder. Arz ise şöyle der: “Ya İlahi, senin kelamın onun içinde iken ben onun etini nasıl yerim?”

Kur’an’a sahip olana, Cennete girdiğinde, “Oku ve yüksel” denir. O da bildiği son Kur’an ayetini okuyuncaya kadar okur ve her ayetle bir derece yükselir.

-Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Zira o korku, bütün işlerinin zinetidir. -Sana Kur’an okumanı, Allah’ı zikretmeni tavsiye ederim. Zira o, senin semada anılmana sebeptir, yeryüzünde ise senin için nurdur.

-Sükutunun uzun olmasını tavsiye ederim. Ancak hayır söz müstesna, zira bu sükut, şeytanı senden uzaklaştırır. Ve din işinde sana yardımcı olur.

-Çok gülmekten de sakın. Çünkü o, kalbi öldürür ve yüzün nurunu giderir.

-Cihada mülazemet et, Çünkü o, ümmetimin Ruhbanlığıdır.

-Miskinleri, garipleri sev ve onlarla düşüp kalk. Kendinden aşağıdakine bak, yukarıdakine bakma. Zira, sana Allah’ın verdiği nimetleri küçümsememen için bu hal daha uygundur.

-Seninle alakayı kesseler de akrabanı ziyaret et.

-Acı olsa da Hakkı söyle, Allah yolunda kınayanların kınamasından korkma.

-Kendi nefsin hakkında bildiğin şeyler, insanlardan seni alıkoysun. Yaptığın şeylerde onlara üstünlük taslama.

-Şu üç hasletin bulunması, kişiye ayıp olarak yeter. Kendi kusurlarını bilmeden, başkasının kusurlarını görmesi, ayni hal kendisinde de olduğu halde, başkalarında utanılacak hal görmesi ve arkadaşına eziyet etmesi.

-Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıl, (günahtan) sakınmak gibi takva, güzel ahlak gibi şeref yoktur.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 03-18-2016, 04:32
Cabir bin Cufi Cabir bin Cufi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Mesajlar: 119
Cabir bin Cufi is an unknown quantity at this point
Standart

Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Amin.
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 03-23-2018, 08:18
canpolat canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2012
Mesajlar: 558
canpolat is an unknown quantity at this point
Standart Kur’an ne anlatıyor

Kur’an ne anlatıyor

1-) Şirk Koşmayacaksın
2-) Öldürmeyeceksin
3-) Çalmayacaksın
4-) Yalan söylemeyeceksin
5-) İftira atmayacaksın
6-) Gıybet etmeyeceksin
7-) Adaletsizlik yapmayacaksın
8- Rüşvet almayacaksın ve vermeyeceksin
9-) Adam kayırmayacaksın
10-) Kibirlenmeyeceksin
11-) İyiliği başa kakmayacaksın
12-) Gösteriş yapmayacaksın
13-) Kin tutmayacaksın
14-) Yetime – öksüze zulüm etmeyeceksin
15-) Kötü söz konuşmayacaksın
16-) Haset etmeyeceksin
17-) Emanete hıyanet etmeyeceksin
18-) Cimri de savurgan da olmayacaksın
19-) Yalan yere şahitlik yapmayacaksın
20-) Yeryüzünde bozgunculuk yapmayacaksın
21-) Ölçüde ve tartıda hile yapmayacaksın
22-) Doğmamış çocuğu öldürmeyeceksin
23-) Zina yapmayacaksın
24-) İçki içmeyeceksin
25-) Kumar oynamayacaksın
26-) Büyü, fal ve sihir yapmayacaksın
27-) Faiz almayacaksın ve vermeyeceksin
28-) Ana – babaya kötü davranmayacaksın
29-) Köle ve cariye edinmeyecek ve yapmayacaksın
30-) Zorla din dayatmayacaksın
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 08-25-2018, 05:18
aliyenveliyullah aşkı aliyenveliyullah aşkı isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jan 2013
Mesajlar: 785
aliyenveliyullah aşkı is an unknown quantity at this point
Standart

İmam Rıza (as ) Kuranı vasf ederek buyurur :

Kur'an Allahın semadan yere uzanan mühkem ipidir. Kur'an ürvetul vusqadır. ( Urvetul vusqa haqqında 5 mana Var: İslam , Tevhid , İman , Tevella, Ehli Beyte (as) meveddet ). Kur'an Allaha yakınlaşmaq yoludur. Kur'an cennete gitmek için vasıtadır. Kur'an cehennem Ateşinden Kurtuluştur. Kur'an zaman Geçdikce Eskimezz. Kur'an dillerde ne kadar tekrar edilse de Eksilip ortadan kaybolmaz. Kur'an bütün insanlara hüccetdir. Kurana arkadan , önden , sağ ve solundan batıl karışmaz Hikmetli ve hamd olunan Allah tarafından nazil edilib.
Kaynak:
Uyunu Ahbari Rıza ( ə ), c 2 , sah 130.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 08:36


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.