aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | SORU-CEVAP | SORU???...CEVAP!!!

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #16  
Alt 06-10-2016, 04:01
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 410
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart İmam Ali (as) Çocuklarına Ebu Bekir Ömer Osman İsmini Verdimi.?

Emirel Muminin İmam Ali (aleyhisselam) Çocuklarına Ebu Bekir Ömer Osman İsmini Verdimi.?
Tarih, Sakife’nin putlaştırılan kişileriyle Ehli Beyt arasındaki ilişkiyi gayet net resmetmiştir. Aralarındaki düşmanlık iyi bilinmekteydi. Doğrusu, kişinin Emirel müminin’in (selam onun üzerine olsun) Ebu Bekr’e Allah rızası için karşı geldiğini, ve aynı şekilde Fatımatüzzehra’nın (selam onun üzerine olsun) da Ebu Bekr ve Ömer’e karşı geldiğini görmesi için tarih sayfalarını karıştırması yeterlidir.
Mesela, bir kişinin yalnızca Sahih Buhari’ye bakması yeterlidir, Malik İbn Enes’in rivayetinde İmam Ali ve El Abbas’ın Ebu Bekr ve Ömer’i “yalancı, günahkar, hain” olarak nitelediğini görebilir. (Sahih Buhari, 4325)
İronik olarak, Emirel müminin’in çocuklarına, Ebu Bekr, Ömer ve Osman’ın ardından onlara hürmet olarak onların ismini koyduğu iddiasıya, sünniler bu ilişkiyi “el Al ve’l Ashab” olarak adlandırıp, uyumluymuş gibi değiştirmeye çalışmıştır.
Ne var ki, birisi öncelikle “künye” ve “isim” adlandırmalarının farkına varmalı. Ehli Beyt, çocuklarına isim vermelerinin yanı sıra ikinci bir isim olarak “künye” de vermiştir. Çocuklara sadece künye olarak isim koymak, o zamanlarda yaygın bir davranış değildi ki, Ehli Beyt bunu yapmış olsun.
Dolayısıyla, Emirel müminin’in çocuklarına “Ebu Bekr” ismini verdiği iddiası bu konuda çok az araştırma yapılarak konuşulduğunu gösterir, çünkü Ebu Bekr isim değil künyedir. Ebu Bekr bin Ali’nin ismi vardı, ancak ulemalar ismi konusunda farklı görüşler bildirmiştir. Bazıları adının Muhammed olduğunu, bazıları da Abdullah veya Ubeydullah olduğunu söyler. Tarih kitaplarındaki tashiften (harflerin yanlış yazımı gibi sebepler) dolayı, böylesi ihtilaflar yaşanmıştır, çünkü Abdullah ismi Ubeydullah ismine epey benzer yazılır.
Mesela, İbn el-şebbağ el Maliki, sünni uleması, şöyle yazmıştır: “ve künyesi Ebu Bekr olan Muhammed el Asğar ve Abdullah. Onlar kardeşleri Hüseyn ile beraber Kerbela’da şehid edilmiştir. Anneleri, Mesud kızı Leyla’dır” (el Fusul el Mühimme, cilt 1, sayfa 644)
Benzer şekilde, el Mesudi, her iki taraftan da kabul gören ünlü tarihçi, Emirel müminin’in “onbir çocuğu olduğunu, Hasan ve Hüseyn’in annesinin Allah resulünün (sallallahu aleyhi ve alih) kızı Fatıma (a.s.) olduğunu, ve künyesi Ebu Bekr olan Muhammed el Asğar olduğunu” bildirmiştir. (el Tenbih vel Eşref, sayfa 258)
Ulemalarımızdan şeyh Müfid bildirmiştir: “Emirel müminin (selam onun üzerine olsun) toplamda 27 evlat sahibi oldu” ve eklemiştir: “Muhammed el Asğar, künyesi Ebu Bekr idi, ve Ubeydullah, ikisi de kardeşleri Hüseyn ile beraber Taff’da şehit edildi. Anneleri Mesud el Darimiyye kızı Leyla’dır.” (el İrşad, cilt 1, sayfa 354)
Sünni ulemalarından Ebu Hayyan El Tevhidi, isminin Ubeydullah olduğunu bildirmiştir: “Mesud kızı Leyla’dan İmam Ali’nin, Ubeydullah Ebu Bekr isimli oğlu olmuştur” (el Besair ve’l Zahair, cilt 1, sayfa 214)
İbn Esem el Kufi ise isminin Abdullah olduğunu düşünmüştür. Kerbela savaşıyla ilgili “…Hüseyn’in kardeşleri öne çıktı. Hüseyn için canlarını verme eğilimdeydiler. Ali oğlu Ebu Bekr, ismi Abdullah, ilk öne çıkan oldu. O’nun annesi Mesud kızı Leyla’ydı…” bildirmiştir. (el Futuh, cilt 5, sayfa 112)
Ek olarak, el Mücdi, “Ebu Bekr, ismi Abdullah idi, Taff savaşında Ebu Ali Ubeydullah ile beraber öldürüldü. Anneleri (Leyla) el Neşaiya el Darimiyye’dir” diye bildirmiştir. (Ensab El Talibiyyin, sayfa 198)
Yukarıdaki rivayetlere göre, bir kimse Ali’nin oğlu Ebu Bekr’in asıl isminin Muhammed, Abdullah veya Ubeydullah olduğu gerçeğini görmelidir. Ebu Bekr “künye”den başka birşey değildir, ve bunu ona Emirel müminin (selam onun üzerine olsun) de vermiş değildir. Ebu Bekr künyesinin sünni halifesi Ebu Bekr’e saygı dolayısıyla verildiğini gösteren bir tek rivayet bile yoktur. Eğer öyle yapacak olsaydı, adını “Atik” koyardı.
Bu noktada, o dönemlerde Ebu Bekr künyesiyle tanınan birçok kimsenin olduğunu da hatırlatmak faydalı olacaktır. Aralarında Hazim el Ensarı oğlu Ebu Bekr gibi, hem Peygamber hem de Emirel Müminin zamanında yaşamış dosdoğru kimseler de vardı. Bu kimse Yemenliydi.
Ayrıca, Emirel Müminin’in ashabındandı. Eğer Emirel Müminin’in künye olarak oğluna bu ismi verdiğini varsayarsak, muhtemelen Hazim El Ensari oğlu Ebu Bekr hürmetine bunu vermiştir.
İkinci evladına, Ömer’e geçelim. Bazıları der ki Emirel Müminin, Ömer el Etref olarak bilinen Ömer adında bir evlada sahipti. Sünniler, bunun Ömer Bin Suhak’a ithafen böyle olduğunu söylüyorlar, ancak onların söylemlerini destekleyen tek bir rivayet bile yoktur, aslında, tam aksini söyleyen rivayetler kendi kitaplarında mevcuttur.
İbn Şebbe dedi: “İsa bin Abdullah Bin Muhammed Bin Ömer Bin Ali İbn Ebu Talip’ten, o da Ali Bin Ebu Talip’ten, rivayet edildi; ‘Ömer halife olduğu zaman benim bir evladım oldu. Sabah erkenden onun yanına gidip dedim ki, ‘Dün gece bir oğlum oldu.’ O da dedi, ‘Annesi kimdir?’ Tağlibiyye dedim. O da dedi, ‘Ona kendi ismimi vereceğim ve ona hediye olarak kölemi vereceğim.” “ (Tarihi Medine, sayfa 755)
Bu rivayet tamamen yanlış ve uydurmadır. Bizim kaynaklarımızda rivayeti yoktur. Halbuki, birisi yukarıdaki rivayetin doğru olduğunu farzetse bile, Emirel müminin’in çocuğunun ismini Ömer’in kendisi koyduğunu söylemiş olur. Ayrıca, kişi biraz daha araştırma yaparsa, iki tarafın da ulemalarının Emirel müminin’in (selam onun üzerine olsun) bu çocuğunun gerçek ismi hakkında ihtilaf ettiğini bilir.
Bazıları bu ismin Ömer olduğunu, bazılarıysa Amr olduğunu iddia etmiştir. Böyle söyleyen ulemalar arasında;
1- el Kazi el Numani Mağribi, Şerh el Ekber kitabında
2- el Yakubi, Tarihul Yakubi kitabında
3- el Tirmizi, Sünen kitabında
bulunmaktadır. İlaveten, Emirel müminin’in Ömer isminde bir çocuğu olduğu varsayılsa bile, bu Ömer Bin Hattab’a ithafen olduğunu göstermez. Aslında, İbn Hacer el Askalani’nin el İsabe fi Temyiz el Sahabe kitabına bir göz atmak, kişinin Peygamberin Ömer ismindeki otuz beş sahabesini görmesine yardımcı olur.
Resulullah’ın üvey evladı, Ömer Bin Ebi Seleme bunlardan biridir. O, Cemel savaşında Aişe’ye karşı savaşan, Ali aleyhisselam’ın şialarından biriydi. Sıffın savaşına da katıldı ve Emirel müminin onu Bahreyn’e vali atadı.
Ömer Bin Ebi Seleme’ye mektubunda İmam Ali şöyle yazmıştır;
“(Hamd ü senâ salât ü selâmdan) Sonra, Bahreyn’e Nu’mân b. Aclân’iz-Zurakıy’yi tayin ettim ve vâliliği, seni kınamaksızın, suçlu bulmaksızın senden aldım. Vilâyeti iyi idâre ettin, emaneti edâ eyledin. Bana karşı bir şüpheye düşmeden seni kınayacağımı ummadan töhmet altına alınacağını, suçlu sayılacağını sanmadan hemen yanıma gel. Şam zâlimlerine hareket etmek üzereyim; senin de benimle bulunmanı istiyorum. Çünkü sen, düşmanla savaşta, Allah izin verirse bana arka olacaklardansın, din direğini dikeceklerdensin.” (Nehcül Belağa, 42. mektup)
Bu, Emirel müminin’in evladının ismini bu yüce insana ithafen koymuş olabileceğini gösterir. Aynı şekilde, Emirel müminin’in evladı Osman’ın adı da, Osman Bin Mazun ismindeki yüce insana ithafen konulmuştur.
Ebu Ferec el İsfahani bildirmiştir: “Ali’den rivayet edildi ki: ‘Onu (Osman Bin Ali) kardeşim Osman bin Mazun’un ismiyle isimlendirdim’”. (Makatil’üt Talibiyyin, sayfa 55)
Bihar’ül Envar’da bildirilmiştir: “İmam Ali aleyhisselam evladına Osman ismini koydu. Dedi ki, ‘Ey Osman’, devam etti; ‘Seni kafir şeyh Osman’ın adıyla değil, Osman bin Mazun’un adıyla adlandırdım.’” (Bihar’ül Envar, cilt 31, sayfa 307)
Bunun İmam Mehdi (selam onun üzerine olsun, Allah zuhurunu acil eylesin) tarafından da desteklendiğini söylemek faydalı olur. Ziyareti Nahiye Mukaddesse’de, el-Mezar’da Meşhedi tarafından rivayet edildiği üzere (sayfa 489): “Selam, Emirel müminin’in evladı Osman bin Mazun’un adını alan Osman’ın üzerine olsun.” Osman da Kerbela savaşında şehit edilmiştir.
Yukarıdaki rivayetlere bakarak bir kimse, Emirel müminin’in (selam onun üzerine olsun) evlatlarını üç despota (Ebu Bekr, Ömer ve Osman) ithafen vermediği sonucuna varır, bunu destekleyecek tek kanıt yoktur. Bu isimler o dönemlerde Araplar arasında yaygındı. Ayrıca, İmam Ali’nin evladı Osman, bu üç evladından en yaşlı olanıydı. Bu da, oğullarının sıralamasının kronolojik olarak despotları takip etmediğini gösterir.
Alıntı ile Cevapla
  #17  
Alt 06-27-2018, 10:48
velayet fedaileri velayet fedaileri isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Oct 2011
Mesajlar: 333
velayet fedaileri is an unknown quantity at this point
Standart İmamlar (as) 3 Halife hatrına(!) evlatlarına isim koyması?!

İmamlar (as) 3 Halife hatrına(!) evlatlarına isim koyması?!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bugün bahsedeceğimiz mesele, nasibilerin Şialara yönelttiği mesele hakkındadır. Şöyle ki onlar, İmam Alinin (as) 3 halife ile güya dostluk ve kardeşlik ettiğiniispat etmek için, İmam Alinin (as) evlatlarının ismini 3 halifenin hatrına ebu Bekir, Ömer ve Osman koyduğunu iddia ediyorlar.

Ve bu iddia, sadece İmam Ali (as) ile de sınırlı değil. Onlar hatta diğer İmamlarında (as) aynı sebepten evlatlarının adlarını ebu Bekir, Ömer ve Osman koyduğunu beyan etmişler. Doğrudur, Ehli-Beyt (as), evlatlarının adlarını “ebu bekir” “Ömer” ve “Osman” koymuştur.

Ama soru oluşuyor: Nasibiler hangi esasla iddia edebiliyorlar ki, İmamlar (as) 3 HALİFEYE GÖRE evlatlarına ebu Bekir, Ömer ve Osman adını koymuştur? Sahabelerin içinde adları zikredilenler sadece 3 halifemidir? ebu Bekir, Ömer ve Osman adlı başka sahabeler yokmudur?

Bu soruya cavap bulmak için, kısada olsa 3 halifeden başka, bazı sahabelerden ebu Bekir, Ömer ve Osman adlarının olduğunu örnek verebiliriz:

Resulullahın (as) ebu Bekir, Ömer ve Osman adlı sahabeleri:

1-ebu Bekir İbni Şeub, ebu Bekir İbni Zubeyr.

2-Ömer el-Yemani, Ömer İbni Hakem, Ömer İbni Serake, Ömer İbni Sa`d, Ömer İbni Sufyan, Ömer İbni Ömer, Ömer İbni euf.

3- Osman İbni Mez`un, Osman İbni Şemas, Osman İbni Talha, Osman İbni ebi As, Osman İbni ammar, Osman İbni abd.

Şimdi ise 12 İmamların (as) ebu Bekir, Ömer ve Osman adlı sahabelerinden bazılarını tanıyalım:

1-Ebubəekir Hazremi, ebubekir ibn ebu Semmak, ebubekir el-eyyaş, ebubekir ibn Mehemmed ve sair.

2-Ömer ibn abdullah Segef, Ömer ibn Keys, Ömer ibn Müammer, Ömer ibn eban, Ömer ibn eban Kelbi, Ömer ibn ebu Hafz, Ömer ibn ebu Şübe, Ömer ibn Üzeyne, Ömer ibn Berra, Ömer ibn Hefz, Ömer ibn Hanzele, Ömer ibn Seleme ve sair.

3-Osman eman el-Basri, Osman ibn Cebele ve Osman ibn Ziyad, Osman İsbehani, Osman ibn Yezid, Osman ibn Neva ve sair.

İmamların (as) ebu Bekir, Ömer ve Osman adlı sahabelerden başka Yezid adlı değerli sahabeleride olmuştur. Örnek olarak:

Yezid ibn Hatem, Yezid ibn abdul-Melik, Yezid Saiğ, Yezid Kenasi, Yezid ibn Halife, Yezid ibn Halil, Yezid ibn Ömer ibn Talha, Yezid ibn Farka, Yezid Mevla Hakem.

Hatta İmamların (a) Şimr adlı değerli sahabeside olmuştur. Ki onun bütün olarak ismi şöyledir: Şimr ibn Yezid.

Ve bütünlükle ebu Bekir, Ömer, Osman, Yezid, Şimr gibi adların İmamların (as) evlatlarına koyulması veya İmam (as) sahabelerinin o şekil adlandırılması, İmam Hüseyini (as) şehit eden Yezid İbni Muaviyeye yada gaspçı halifeler olan ebu Bekir Abdullah İbni Osman el-kureyşi, Ömer İbni Hattab ve Osman İbni affana hatır için asla koyulmamıştır! Aksine, bunun sebebi, o devirlerde bu adların gündemde ve popüler olduğu için idi.

Şimdi nasibilere sesleniyoruz: Elinizde tutarlı delil varmıdır ki, İmamlar (as) 3 halife için kendi evlatlarına o adları vermiştir? Oysa ki hem Resulullahın (saa) hemde İmamların (as) çok sayıda ebu Bekir, Ömer ve Osman adlı sahabeleri olmuştur. Hatta Yezid ve Şimr adlı değerli sahabeleride olmuştur!

Bu durumda nasibiler (sünniler ve selefilər) iddia edebilir ki: “Peki siz Şialar, neye göre diyorsunuz ki, İmam Ali (as) evladına halife adını Osman İbni affana yada Ömer İbni Hattabın hatrına o şekil adlandırmamış?!”

Cavap olarak ise bildireceğiz ki, İmam Ali (as) zaten kendi evladına ad koyarken, bunun sebebini ve kimin hatrına koyduğunu beyan etmiştir! Örnek olarak, İmam Alinin (as) evlatlarından birinin adı Osman İbni Alidir.

Gelin bu konuda bir hadise bakalım:

Hubeyre ibn Meryem diyor: "Alinin (as) yanında oturmuştuk, oğlu Osmanı çağırdı ve ona dedi: “Ey Osman!” Daha sonra İmam (as) buyurdu: “Şüphesiz ki, ben ona kafir kocanın (Osman İbni affanın) adını vermemişim! Yalnız ve yalnız, Osman ibn Mezunun adını koymuşum.”

(ebu Salah Halebi, “Takribul-Mearif” kitabı, sayfa 294)

Şimdi ise, İmam Alinin (as) hadiste bahsettiği sahabe Osman İbni Maz`un (r.a) hakkında kısaca malumat vererek mevzuyu toplayalım:

Osman İbni Maz`unun viladeti hakkında kesin malumat yoktur. Ama hicretin 2-ci yılında vefat etmiştir. O ilk müslümandır ki, Baki mezarlığında defnedilmiştir ve yalnızca Resulullah (s.a.v.v.) ona cenaze namazı kılmıştır.

Onun hakkında Büyük Şia Alimi Allame Meclisi diyor: "Osman İbni Maz`un, zahid ve büyük sahabelerden olmuştur. Resulullah (as) onu oldukça çok severdi."

(Seyyid Hoyi "Mu`cem Ricalul-Hadis" kitabı, cilt 12 sayfa 140, ravi sayısı: 7634, Allame Meclisinin "Miratul-Ukul" kitabından naklen)

Vessalamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 07:58


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.