aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | HİLAFET | HİLAFET-VELAYET

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 09-15-2008, 07:58
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.684
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Arrow Ulul Emre İtaat Edin ...

ULUL EMR'E İTAAT EDİN

"Ey inananlar, Allah"a itaat edin, Peygamber"e ve içinizden olan ululemre de itaat edin…"[1]

Ayetin açıklamasına geçmeden önce "hüccet" teriminden ne kastedildiğini bilmekte yarar var:
Hüccet iki türlüdür: Mevzuî hüccet ve tarikî hüccet.

Mevzui hüccet, bizzat uyulması gereken hüccete denir. Amaç, bizzat kendisidir, bizi bir hüccete götürdüğü ve ona götüren bir yol olduğu için esas alınmaz. Allah"ın kitabı Kur"ân-ı Kerim ve Hz. ve Peygamber"in (s.a.a) sünneti gibi. Her ikisi de mevzui hüccettirler, tarikî değildir. Bunu yüce Allah"ın şu buyruğundan anlıyoruz:

"Ey inananlar, Allah"a itaat edin, Peygamber"e ve içinizden olan ululemre de itaat edin…"[1]

Bu ayet ve başka bir takım ayetlerden mevzui hüccet anlaşılır.

Tarikî hüccetten maksat, bizatihi hücceti keşfeden ve bizi ona götüren hüccettir. İcma, haber-i vahid ve sire gibi. Bunlar, Allah ve Resul"ün hükmüne ulaştıran birer tarik ve yoldur.

Şimdi ayetin açıklamasına gelelim. "Ululemr" ayeti, Ehlibeyt"in merciliğine ve masumluk vasfına delalet eden ayetlerden bir diğeridir.

Bu ayette "Allah"a itaat"ten maksat, Allah Resulü"nün mübarek kalbine vahiy ünvanıyla nazil olan ahkam ve emirlere uymaktır. Başka bir deyişle Allah"a itaaat, Kur"ân"daki kelamına itaatten ibarettir.


"Resulullah"a (s.a.a) İtaat" ise iki kısımdır:

1- Teşri ve ayrıntılarda itaat, yani Kur"ân"da açıklanmayan hükümlerde Allah Resulü"ne (s.a.a) itaat etmek. Bilindiği üzere ahkamın ayrıntıları Kur"ân"da açıklanmamıştır. Hatta namaz, oruç, hac, cihat v.s. gibi hükümlerin çoğu genel bir şekilde beyan edilmiş, açıklaması ve ayrıntıları Allah Resulü"ne (s.a.a) bırakılmıştır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"…ve sana da, onlara ne indirildiğini açıkça anlatman, düşünmelerini sağlaman için Kur"ân"ı indirdik."[2]

2- Yararı Müslümanlara dönük olan işlerde Allah Resulü"ne (s.a.a) itaat, yani Hz. Peygamber"in şahsî görüş ve emirlerine uymak. Başka bir tabirle ümmetin düzenini sağlama amaçlı, vali ve İslâm toplumunun yöneticisi olması hasebiyle vermiş olduğu emirlere ve sözlere uymak; valilerin tayini, ordunun cihat için hazırlanması gibi.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Biz sana kitabı, insanlar arasında Allah"ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye gerçek olarak indirdik…"[3]

"Ulu"l-emr"e itaate" gelince, ululemr -daha sonra onların kimler olduğuna değineceğiz- büyüklerden bazılarına göre, teşrii makam değildir. Tefsiru"l-Ayyaşî"de bu hususta İmam Bakır"dan (a.s) şöyle rivayet edilir:

"Ayet, Ali ve Ehlibeyt İmamları hakkında nazil olmuştur. Yüce Allah onları peygamberlerin yerlerine bırakmıştır; şu farkla ki onlar hiçbir şeyi helal ve haram etmezler."[4]

İmamlar ilâhî ahkam ve ayetleri Allah Resulü"nün (s.a.a) şeriatına göre, Müslümanlar arasında tebliğ ve beyan ederler; Müslümanların işlerinde müdahele hakkına sahiptirler. Halkın onlara itaat etmesi gerekir. Bu nedenle onlara itaat, Allah Resulün"e (s.a.a) itaatle yan yana söz konusu edilmiştir. Ayetin devamında yer alan şu cümle çıkarsamamızı destekler niteliktedir:

"Eğer bir şey hakkında aranızda anlaşmazlık çıkarsa, onu Allah"a ve Rasulüne sunun, eğer Allah ve kıyamete imanınız varsa."[5]

Ayetin Ulu"l-Emr"in Masumiyetine Dair Delaleti
Kısacası: Allah (c.c), ululemr"e kayıtsız şartsız itaati istemiştir ve onlara itaati Resul"e (s.a.a) itaatle aynı bilmiştir. Resulullah"ın (s.a.a) emir ve nehyinin, Allah"ın (c.c) emir ve nehyine ters olduğu düşünülemeyeceği gibi, ululemr"in emri ve nehyi de Resulullah"ın (s.a.a) emir ve yasaklarına ters olmaz. Yoksa çelişki meydana gelir.

Ehlibeyt dışında, hiç kimse için masumiyet iddiasında bulunulmamıştır.

Ayetin Ehlibeyt Hakkında İndiğine Dair İp Uçlar

a) Hakim "Müstedrek"te ve Zehebi "Telhis"te sahih olduğunu belirterek, Hz. Peygamber"den (s.a.a) bir hadis naklederler:

"Kim bana itaat ederse, Allah"a (c.c) itaat etmiştir; ve kim bana karşı gelirse, Allah"a (c.c) karşı çıkmıştır. Kim Ali"ye itaat ederse, aslında bana itaat etmiştir, kim Ali"ye karşı çıkarsa, bana karşı gelmiştir."[6]

b) Sakaleyn Hadisi, her iki fırka tarafından nakledilmiştir. Yirmiden fazla sahabe onu nakletmiştir. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

"Eğer kitap ve itretime sarılırsanız, yoldan çıkmazsınız."

Sakaleyn Hadisi itretin masumiyetine ve ve onlara itaatin farz olduğuna delalet etmektedir.

c) "On İki Halife" hadisleri "ulu"lemr"den on iki imam ve halife kastedildiğine tanıklık eder.

Müslim, Sahih"inde Resulullah"tan (s.a.a) şöyle nakleder:

"Bu emir, size on iki halife gelip geçmeyinceye kadar sona ermez..."[7]

d) "Şüphe yok ki sen korkutucusun ve her kavim için bir hidayet edici vardır." ayetiyle ilgili olarak Hz. Peygamber"den (s.a.a), "Ben korkutucuyum, Ali de hidayet edicidir." şeklinde hadisler nakledilmiştir.

Ehlisünnet alimlerinden bazıları, "ululemr" ayetinin Emirü"l-Müminin ve Ehlibeyt hakkında nazil olduğunu belirtmişler. Örneğin:

– Allame İbn Hayyan Endülisi, Tabersi"nin tefsirinin dipnotu.[8]

– Allame Nişaburî, Tefsirinde.[9]

– Allame Muhammed Salih Tirmizî.[10]

– Kunduzi Hanefî.[11]

– Hafız Haskani Hanefî.[12]

– Fahr-i Razi.[13]

– Hafız Kazvini.[14]


Kaynaklar:
1- Nisâ, 59.
2- Nahl, 44.
3- Nisâ, 105.
4- el-Mizan, c.4, s.438.
5- Nisâ, 59
6- Tercemetu"l-İmam, İbn Asakir, c.1, s.364-384 ve el-Bidaye ve"n-Nihaye, c.7, s.354.
7- Sahih-i Müslim, İmam Nevevi"nin şerhiyle, c.2, s.201, Kitabu"l-İmare.
8- el-Bahru"l-Muhit, c.3-s.278, Saadet Matbaası, Mısır.
9- Camiu"l-Beyan, c.5-s.79.
10- Menakıbu"l-Murtazavi, s.56.
11- Yenabiu"l-Mevedde, s.134 ve 137.
12- Şevahidu"t-Tenzil, c.1, s.189, hadis: 202-203, 204.
13- Tefsiru"l-Kebir, c.3, s.357.
14- Feraidu"s-Simteyn, c.17, s.314.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 07-04-2009, 03:59
aliyyenveliyullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
aliyyenveliyullah aliyyenveliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SİTE TEKNİKERİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 356
aliyyenveliyullah is on a distinguished road
Arrow

Farzım,sünnetim,sözüm sizsiniz,
Herşey sizdendir,lütfunuzdandır.
Kıldığım namazda kıblem sizsiniz
Durduğum zaman size işaret ederim.
Sizin hayaliniz hep gözümün önündedir,
Sizin sevginiz benim aklımı çelmiş,
Ey velilerim,rehberlerim sizin türbeniz
Toprağınız yaralarıma merhem olmuştur.
Sizin hadisleriniz ve methiniz için,
Ömrümü adadım kabul edin,lütfedin...


Ya Ali Aleyhisselam Medet !!!
__________________
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

اَللَّهُمَّ خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَابْدَأْ بِهِ اَوَّلاً ثُمَّ الثَّانِىَ وَالثَّالِثَ والرَّابِعَ اَللَّهُمِّ الْعَنْ يَزيدَ خامِساً وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيادٍ وَابْنَ مَرْجانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ اَبى سُفْيانَ وَ آلَ زِيادٍ وَ آلَ مَرْوانَ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ.

"Allah'ım, sen, (Resul ve Ehl-i Beyt'ine) ilk zulmedeni benim özel lanetime mazhar eyle. Bunun için de, önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü ve sonra da dördüncüden başla. Sonra da... Yezid'e lanet eyle. Ziyad'ın ve Mercâne'nin oğlu Ubeydullah'a, Sa'd oğlu Ömer'e, Şimr'e, Ebu Süfyan'ın, Ziyâd'ın ve Mervân'ın soyuna kıyamet gününe kadar lanet et."


علی علی علی MEN ALİYYEL MURTAZA' NIN NÖKERİYEM علی علی علی
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 07-04-2009, 10:41
zehra aşığı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
zehra aşığı zehra aşığı isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Mar 2009
Mesajlar: 129
zehra aşığı is an unknown quantity at this point
Standart

Allah razı olsun verdiğin bilgiler çok önemli......
__________________
''La ilahe illallah'ul-melik'ül'hakk'ul-Mübin''
(Herşeye malik ve sahip,herşeyi açıklayıp bildiren gerçek mabud,ancak Allah'tır;yoktur ondan başka tapacak)......
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 12-31-2017, 09:13
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart İmam Cafer Sadık (aleyhisselam)'ın dilinden ''Ulıl Emr'' Ayetinin Nazil Olma Sebebi

İmam Cafer Sadık (aleyhisselam)'ın dilinden ''Ulıl Emr'' Ayetinin Nazil Olma Sebebi

Hakim şöyle naql edir: "İmam Cafer Sadiq (aleyhisselam)'a dedim: "Size feda olum, bana Allahın itaatlerini emr etdiyi Emir sahiblerinden (Nisa, 59) Haber verin".
İmam (as) buyurdu: "Onlar Ali ibn Ebu Talib, Hasan, Hüseyn, Ali ibn Hüseyin, Muhemmed ibn Ali ve Ben Caferim. Allaha hamd edin, insanlar (imamları) inkar etdikleri zaman siz imam ve rehberlerinizi tanıdınız".

عن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي: أولئك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر أنا فاحمدوا الله الذي عرفكم أئمتكم و قادتكم حين جحدهم الناس.
(Şeyh Muhemmed ibn Mesud (r.a), "Tefsiri-Ayyaşi", cild 1, sah 252, hadis 174)
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 01-08-2018, 09:54
KERRAR KERRAR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 351
KERRAR is on a distinguished road
Standart

İmam Muhammed Bakır aleyhisselama: “Bütün meselelerin zirvesi, onların doruk noktası, anahtarı, kapısı ve Allah’ın rızasını sağlayanı İmam’ı tanıdıktan sonra ona itaat etmektir. Bilin ki, eğer bir adam geceleri ibadet yapar, gündüzleri oruç tutar, bütün malını Allah yolunda verir ve ömrü boyunca her yıl hacca gider, ama takip edeceği ve bütün işlerini O’nun kılavuzluğuna göre yapacağı İlahi bir Veli’nin velayetine inanmazsa, Allah katında hiç bir sevabı hakketmez ve iman ehlinden de sayılmaz.”
Vesail'uş şia, c.1 s. 91
__________________
Ya Haydarı Kerrar Gayrı Ferrar Muhalife Kahhar Şiasına Gaffar...
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 02-15-2019, 09:10
aliyyenveliyullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
aliyyenveliyullah aliyyenveliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SİTE TEKNİKERİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 356
aliyyenveliyullah is on a distinguished road
Standart Ulü'l Emr Ayeti

Ulü'l Emr Ayeti

Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'a, Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün; eğer Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa, bu sizin için daha hayırlı ve yorum olarak daha güzeldir." [1]

Bu ayette emir sahipleri de Allah ve Resulü sırasında zikredilmiş ve onlara da Allah ve Resulü gibi mutlak itaat farz kılınmıştır. Dolayısıyla ayette geçen emir sahiplerinden maksadın masum olan emir sahipleri olduğu anlaşılmaktadır. Zira aksi taktirde, emir sahibine mutlak itaati farz kılmak, Allah ve Resulü'ne de mutlak itaat farz olduğuna göre, insanları çelişkiye emretmek olur ki, bu Cenab-ı Hakk'a yakışmaz.

Çünkü masum olmayan bir emir sahibinin Allah ve Resulü'nün emirlerine ters olan emirleri de olabilir. Bu durumda hem Allah ve Resulü'ne itaat etmek gerekecektir, hem de onların emrinin aksine emreden emir sahiplerinin emrine. Bu ise çelişkiye düşmek demektir.

Nitekim Hz. Resulullah'a bu ayette geçen emir sahiplerinden hangi emir sahiplerinin kastedildiği sorulduğunda, Hazret ayette geçen emir sahiplerinin kimler olduğunu net olarak açıklayarak, insanları böyle bir şüpheye kapılmaktan kurtarmıştır.

Kısacası, Hazret ayette geçen emir sahiplerinden maksadın mutlak emir sahipleri olmadığını ve maksadın kendi halifeleri ve vasileri olarak belirttiği on iki imamın olduğunu beyan buyurmuştur. Bu konudaki hadisler, biz Ehl-i Beyt dostlarının kaynaklarında mütevatir olarak nakledilmesine ilaveten, Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin kaynaklarında da yeterli miktarda rivayet edilmiştir.

Buna bir örnek olarak, Hz. Resulullah'ın sahabelerinden Abdullah bin Cabir'in hadisini zikredebiliriz. Abdullah bin Cabir şöyle diyor: "Allah'a, Resulü'ne ve emir sahiplerine itaat etmenin vacip olduğunu bildiren ayet indiği gün Peygamber'e sordum: "Allah ve Resulü'nü tanıyoruz. Ama emir sahiplerinin kimler olduğunu bilmiyoruz. Onlar kimlerdir?"

Hazret şöyle buyurdular: Onlar benim halifelerimdir. Onların ilki Ali bin Ebu Talib, sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali bin Hüseyin, sonra da Tevrat'ta Bakır diye anılan Muhammed bin Ali'dir. Ey Cabir! Sen onu göreceksin. Gördüğünde benim selamımı ona iletirsin. Ondan sonra Cafer bin Muhammed Es-Sadık, sonra Musa bin Cafer, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed bin Ali, sonra Ali bin Muhammed, sonra Hasan bin Ali ve en sonuncusu Allah'ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasındaki saklantısı olan, benim isim ve künyemi taşıyan Hasan bin Ali'nin oğludur." [2]

Hz. Resulullah'ın bu hadisinin de tanıklık ettiği üzere, mezkur ayette geçen emir sahiplerinden bütün emir sahipleri kastedilmemiştir. Aksine, ayette geçen emir sahipleri, Cenab-ı Hak ve Hz. Resulullah gibi mutlak itaatin farz olduğu emir sahipleridirler. Böyle emir sahipleri masum olan emir sahiplerinden gayrisi olamaz.

Nitekim, Hz. İbrahim'in imamet makamına getirilmesinde de Hazret, kendi zürriyeti için aynı makamı arzulayınca, Cenab-ı Hak zalim kimselerin, yani Hz. İbrahim gibi masum olmayanların böyle bir makama sahip olamayacaklarını belirttiğini daha önce görmüştük. Dolayısıyla bu ayet-i kerime de, biz Ehl-i Beyt dostlarının inancını doğrulayan ayrı bir delildir. Bu ayete, Hz. Resulullah'ın konuyla ilgili hadislerini de eklediğimizde, Hz. Resulullah'tan sonra Hz. Ali ve onun on bir evladının Allah'ın imamet makamına getirdiği imamlar olduğuna delil olmaktadır.

[1]- Nisa:59

[2]- Muntahab-ül Eser s.101, Yenabi-ül Meveddet s.114, 117, 494, Şevahit-üt Tenzil Hakim el- Haskani el- Hanefi'nin c. 1 s. 148, Tefsir-ir Razı c. 3 s. 357, Feraid-üs Simteyn c. 1 s. 314
__________________
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

اَللَّهُمَّ خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَابْدَأْ بِهِ اَوَّلاً ثُمَّ الثَّانِىَ وَالثَّالِثَ والرَّابِعَ اَللَّهُمِّ الْعَنْ يَزيدَ خامِساً وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيادٍ وَابْنَ مَرْجانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ اَبى سُفْيانَ وَ آلَ زِيادٍ وَ آلَ مَرْوانَ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ.

"Allah'ım, sen, (Resul ve Ehl-i Beyt'ine) ilk zulmedeni benim özel lanetime mazhar eyle. Bunun için de, önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü ve sonra da dördüncüden başla. Sonra da... Yezid'e lanet eyle. Ziyad'ın ve Mercâne'nin oğlu Ubeydullah'a, Sa'd oğlu Ömer'e, Şimr'e, Ebu Süfyan'ın, Ziyâd'ın ve Mervân'ın soyuna kıyamet gününe kadar lanet et."


علی علی علی MEN ALİYYEL MURTAZA' NIN NÖKERİYEM علی علی علی
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 03:10


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.