aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | HİLAFET | HİLAFET-VELAYET

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #16  
Alt 01-07-2016, 04:35
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart Aliyyen Veliyullah Müslüman Olurken İki Şehadetin Yanında İlan Edilmesi

Bu manayı Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in vefatından sonra diğer dinlerden gelip Hz.Ali aleyhisselam’ın nuru ve lütfu ile müslüman olanların diğer iki şehadetin yanında ilan ettiklerini görüyoruz. Din şeriat ve iman ehlinin örfünde islamın kemalinin şartının Aliyyen Veliyyullah olduğunu da bu rivayetlerden anlamaktayız:

İşte bu konudaki örnekler ve şahitler:
1. Resulullah’ın şehadet gününde Davud peygamberin evlatlarından olan bir yahudi Medine-i Münevvere’ye gelir ve Resulullah’ın kendisinden sonraki halife ve vasisini sorar..... Peygamberin mescidinde halkın gözü önünde Hz.Ali aleyhisselam’a “Uzat elini”dedikten sonra dedi ki: “Ben şehadet ederim ki Allah birdir.Muhammed onun resulüdür ve Musanın müjdelediği insan odur.Şehadet ederim ki sen bu ümmetin alimisin ve Resulullah’ın vasisisin.Dedi ki:Hz.Ali ona dinin hükümlerini öğretti.”(1)

2.Bir yahudinin Ebu Bekir’e gelerek ona bir takım sorular sorup onun cevap verememesi üzerine sorularını Hz.Ali aleyhisselam’a sormuş .......yahudi müslümanlığını ilan ederek Hz.Ali’ye şöyle arzetti: Elini uzat!Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,ve Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem onun resulüdür ve şehadet ederim ki sen onun gerçek halifesi ve vasisi ve ilminin varisisin.Allah sana islamın en hayırlı hediyesini versin. O sırada halkın sesi yükseldi ve Ebu Bekir dedi ki:Ey zorlukları gideren ey Ali sen kederleri sevince çevirensin.Daha sonra Ebu Bekir minbere çıkarak dedi ki: Beni azledin,beni azledin,beni azledin,Ali içinizde olduğu sürece ben sizin en hayırlınız değilim.Dedi ki: O sırada Ömer ileri gelerek dedi ki:Bu sözü söyleme ey Ebu Bekir!Biz sana kendimiz için razı olduk.Daha sonra onu minberden indirdi...”(2)

3. İbni Abbas’ın rivayetine göre yahudilerin önderlerinden olan iki kardeş Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’i sorar ve onun dünyadan göçtüğü haberini alırlar.Sonra da onun vasisini sorarlar...Daha sonra diyor ki: Yahudiler Hz.Ali aleyhisselam’ın önünde müslümanlıklarını ilan ederek dediler ki:Şehadet ederiz ki Allah’tan başka ilah yoktur.Muhammed onun resulüdür sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem.Ve şehadet ederiz ki sen Muhammedin gerçek vasisisin.Bu ikisi hep Hz.Ali ile birlikte oldular ta ki biri Cemel savaşında Basra’da diğeri ise Sıffin’de şehid oldular.”(3)
4. Rum diyarından gelen bir kafilenin içindeki rahibin Ebu Bekir döneminde ona bir takım sorular sorması ve onun her zamanki gibi sorulara cevap verememesi daha sonra da Hz.Ali’nin gelişini nakleden rivayettte şöyle der:
“...Rahip ayağa kalkarak boynundaki haçı parçalayarak Hz.Ali’nin başından ve iki gözünün arasından öptü ve islamını halkın içinde ilan etti ve Ebu Bekir ile taraftarlarının da olduğu o makenda şöyle dedi: Şehadet ederim ki Allah birdir.Ve Muhammed onun resulüdür.Ve şehadet ederim ki sen halifesin ve bu ümmetin emînisin ve din ve hikmet madeni ve hüccet nehrinin kaynağısın.Senin adını Tevratta Elya olarak okudum, incilde İlya ve Kur’anda da Ali’dir.Eski kitaplarda “Haydar”dır.Seni peygamberden sonra vasi olarak gördüm ve emirlik için veli olarak gördüm.Sen bu halifelik makamına diğerlerinden daha layıksın.Söyle bana seninle bu kavim arasında ne oldu da böyle oldu?...”(4)
(1) Gaybet-i Numani sf 101 ,30.hadis.
(2) Bihar ul Envar c 10,sf 27,28.14.hadisten.
(3) Bihar ul Envar c 10 sf 5.1.hadisi şeriften. “Hisal” dan.
(4) İhticac-ı Tebersi c1 sf 207.
Alıntı ile Cevapla
  #17  
Alt 01-11-2016, 07:28
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart Aliyyen Veliyullah Dinin Gerçek Manasıdır

Hz.Resulullah ve imamlarımız aleyhimusselam’ın siretlerinde yakın uzak tüm halka bu manayı vurguladıklarını ve islamın tanımında şöyle buyurduklarını görüyoruz: Dinin asıl direği ki hiçbir şeye onun gibi davet yapılmamıştır,velayet ve imamettir ve bu velayetin merkezi ve amellerin , fikirlerin ve şahısların Allah katında kabul veya ret ölçüsü Hz.Ali aleyhisselam’dır. O Ali ki o nereye gitse hakk da onunla beraberdir. Bu yüzden ey muhip! Sana birazdan rivayet edeceğim hadislerde bu manayı açıkça göreceksin. Artık bundan fazla açıklama yapmaya da gerek kalmaz;

1- İbni Tâvus (r.a.) İmam Musa el Kâzım aleyhisselam’dan rivayet eder ki ; Bisetin ilk dönemlerinde Hz.Fatıma’nın anası Hz.Hatice’nin Hz.Ali aleyhisselam’a biatı ile ilgili olarak ...Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Hz.Hatice’ye buyurdu ki; “Seni Allah için irşad ediyorum ey Hatice! Elini Ali’nin elinin üzerine koy ve ona biat et...”(1) Sonunda Resulullah şöyle buyurdu; “Ey Hatice! Bu Ali senin ve bütün müminlerin mevlası ve benden sonraki imamıdır. halifemdir. Hatice dedi ki; Doğru söyledin ya Resulullah. Senin Söylediklerin üzere ben de ona biat ettim. Allahı ve seni bu söylediklerime şahit karar kılıyorum ve şahit olarak Allah yeter”

2- Resulullah’ıh hizmetinde bulunan Ebu Hamra rivayet ederki bir gün Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana şöyle buyurdu; Bana yüz arap,elli acem,otuz tane kıpti ve yirmi tane Habeşistanlı çağır.Ben de çağırdım. Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem arapları bir sıra haline soktu hemen arkalarında acemler dizildi onların arkasına da kıbtiler ve sonra da Habeşiler dizildiler.Resulullah ayağa kalkarak Allaha hamd ve senadan sonra Allahı öyle övdü ki hiçkimse şimdiye kadar onun gibi övgüleri hiç işitmemişti.Sonra buyurdu ki:Ey arap,acem,kıpti ve Habeşliler! Allah’ın bir olduğuna ve Muhammed’in onun kulu ve resulü olduğuna dair şehadet getirdiniz mi?Dediler ki ;Evet.Üç kez buyurdu ki:Allahım!Şahit ol! Üçüncü defasında buyurdu ki; Allahın bir olduğuna,Muhammedin onun kulu ve resulü olduğuna ve Ebu Talib oğlu Ali’nin müminlerin emiri ve benden sonra velileri olduğuna dair şehadet ediyor musunuz? Dediler ki; Evet!Sonra üç kez Allahım şahit ol!dedi.Sonra Hz.Ali’ye dönerek bir kağıt ve kalem getirmesinin istedi ve Hz.Ali’ye şöyle yaz dedi; Bismillahirrahmanirrahim. Bu;arap,acem,kıpti ve habeşlilerin ikrarıdır. İkrar ettiler ki Allah’tan başka ilah yoktur.Muhammed onun kulu ve resulüdür.Ali bin Ebu Talib müminlerin emiridir ve senden sonra onların velisidir.Sonra o sayfayi mühürleyerek Hz.Ali’ye teslim etti...” (2)


3- Felsefe bilen Yunanlı bir tabibin Hz.Ali ile yaptığı tartışmadan sonra ... Yunanlı tabib sonunda hakka ikrar ederek şöyle arzetti; Eğer bu gördüklerimden sonra kafir olursam inatta ileri gitmiş ve kendimi felakete atmış olurum.Şehadet ediyorum ki sen Allah’ın en seçkinlerindensin.Allah hakkında söylediğin tüm sözlerinde doğru konuştun.Bana istediğini emret ,sana itaat edeyim...”(3)
(1) Bihar ul Envar c 18 sf 232, 75.hadisi şeriften
(2) Mecalis us Sadûk(ra.) 60.meclis 11.hadisi şeriften .sf 312 ve 313.
(3) İhticac el Tebersi c1 sf 238.
Alıntı ile Cevapla
  #18  
Alt 01-17-2016, 08:27
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart Aliyyenveliyullah Ve Kalp ve Dille İkrar Etmek

Bu konudaki hadislerde çok sayıda olup örnekler ve şahitler getiriyoruz:

1- İbni Abbas rivayet eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “Her kim Lailahe illallah derse göğün kapıları onun yüzüna açılır.Ve her kim onun yanında Muhammeden Resulullah derse hakkın yüzü güler ve ona müjde verir.Ve her kim Aliyyen Veliyyullah derse yağmur damlaları sayısınca günahı olsa dahi Allah onun günahlarını affeder.”(1)

2- İmam Hasan el Askeri aleyhisselam buyurdu ki: “...Sonra rabbimiz azze ve celle şöyle nida etti:Ey Muhammedin ümmeti.Rahmetim gazabımdan öne geçti.Affım da cezamdan öne geçti.Siz bana dua etmeden size icabet ettim. Benden istemeden ben size verdim.Her kim benim huzuruma Lailahe illallah’a dair şehadet getirir ve Muhammedin benim kulum ve resulüm olduğuna ve onun sözlerinde doğru ve davasında haklı olduğuna inanır ve Ali bin Ebu Talib’in onun kardeşi ve kendisinden sonraki vasisi ve velisi olduğunu kabullenir ve ona tıpkı Muhammede itaat ettiği gibi itaat eder ve ondan olan Allahın hüccetleri ve delilleri olan pak ve seçkin velilerin velayetini kabullenirse ona cennetimde yer vereceğim hatta günahları denizdeki damlalar kadar olsa dahi...”(2)

3- Mufazzal bin Ömer rivayet eder ki İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki : “Allah mümin kullarına kefil oldu!”O kefalet nedir diye sorduğumda buyurdu ki:Eğer Allahın rabbliğine, Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin paygamberliğine ve Hz.Ali’nin velayetine ikrar eder ve farz kıldığı şeyleri yerine getirirse ona kendi civarında yer verecek. Dedim ki:Vallahi bu öyle bir keramettir ki diğer insanlara verilen hiçbir keramete benzemiyor. Sonra İmam Caferi Sâdık aleyhisselam buyurdu ki : “Az amel etseniz dahi karşılığı fazlasıyla verilir.”(3)

4- Allah Hz.Resulullah’a şöyle vahyetti;Ben amel eden birini amelini ancak senin nübüvvetine ve Ali’nin velayetine ikrar ederse kabul ederim.Her kim Lailahe illallah ve Muhammedün Resulullah der ve Ali’nin velayetine sarılırsa cennete girecektir.”(4)
Bu hadislerin kendisi kendisini açıkladığı için açıklamaya gerek yoktur.İlk bakışta insaflı olan zaten manasının ne kadar içerikli olduğunu Alinin velayetinin önemini hemen anlamaktadır.

(1) Bihar ul Envar c 38 sf 318 ve 319. 27.hadisi şeriften.
(2) Bihar ul Envar c26 sf 276 .17.hadisi şeriften.
(3) Beşaret ul Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sf 92.
(4) Sırr ul İman sf 22. Beşaret ul Mustafa’dan rivayet eder.
Alıntı ile Cevapla
  #19  
Alt 01-25-2016, 07:41
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart

İbni Abbas, Resûlûllâh sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Gökyüzünün kapıları ‘La ilahe illallah’ diyen kimseye açılır. ‘Muhammed Resûlûllâh sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem’ zikrini söyleyen kimse Allah’ın parlayan ve ışık saçan yüzüne bakarak, sevinip tebessüm edecektir. Herkim ‘Aliyen veliyullah aleyhisselâm’ zikrini söylerse, Allah-u Teâlâ onun bütün günahlarını, affeder. Hatta o kimsenin günahı, yağmur taneleri kadar çok olsa bile durum değişmeyecektir.” (Er-Ravza s.2 Bihar-ul Envar c.38 s.219 h.27)
Alıntı ile Cevapla
  #20  
Alt 02-09-2016, 07:45
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart Aliyyen veliyullah Ve Ezanı Duyarken Okunan Duadaki Manası

Aliyyen veliyullah Ve Ezanı Duyarken Okunan Duadaki Manası

Şeyh Tûsi (r.a), “Mabsut” adlı kitabında diyor ki; Hadislerimize göre ezanı duyan şahısın şöyle dua etmesi müstehaptır; “Ben de şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve resulüdür. Rabb olarak Allah’a, din olarak islama, resul olarak Muhammed’e,imam olarak da pak imamlara razı oldum. Sonra Muhammed ve Ehli Beytine sâlat eder...”(1)

İbni Ebi Cumhur (r.a)’da “Dürer ul Leâli”adlı kitabında diyor ki; Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu ; “Müezzin eşhedu ellâ ilahe illallah dediğinde onu duyanlar şöyle demelidir; Ben de şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve resulüdür. Rabb olarak Allah’a, din olarak islama, resul olarak Muhammed’e, imam olarak da pak imamlara razı oldum...”(2)

Bu iki rivayet hangi manayı açıklamak istiyor ey muhip? İmamet meselesini ve Alevi yolu ve Murtezevi hidayeti açıkça vurgulamıyor mu? Ezanı işiten adam gerçekte müezzinin söylediğini taklit eder. İşitenin söyledikleri müezzinin söylediği manaları ifade etmiyor mu?İkisi de aynı şey değil mi?

(1) Müstedrek ul Vesail c4 sf 59,7/4175.hadisi şeriften.
(2) Müstedrek ul Vesail c4 sf 61. 12/4180.hadisi şeriften.
Alıntı ile Cevapla
  #21  
Alt 02-14-2016, 07:51
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart Aliyyen veliyullah ve Namaza Başlamadan Önceki Dua

1-Şeyh Tebersi(r.a) meşhur “İhticac”adlı kitabında şöyle rivayet eder;

“Kasım bin Muhammed kendi kitabında dedesi Hasan bin Râşid’den rivayet eder ki İmam Caferi Sâdık aleyhisselam ona şöyle buyurdu; Namaza nasıl başlıyorsun?

Dedi ki:Lebbeyk ve Sa’deyk.

İmam aleyhisselam buyurdu ki; Bunu sormadım.Gökleri ve yeri yaratana yüzümü döndüm hanif ve müslüman olarak diyor musun?

Dedi ki;Evet.

İmam Sâdık aleyhisselam buyurdu ki;Onun devamında şöyle söyle; İbrahim’in milleti üzerine ve Muhammedin dini üzerine ve Ali bin Ebu Tâlib’in yolu üzerine ve Âl-i Muhammed’e iktida ederek hanif ve müslüman olarak ve ben müşriklerden değilim.”(1)

2- Üçyüz yedi hicri yılında namaza nasıl başlanacağı konusunda Muhammed bin Himyeri’nin sorusunun cevabında İmam-ı Zaman aleyhisselam’dan gelen mübarek mektupta şöyle geçer; “Gökleri ve yeri yaratana yüzümü döndüm hanif ve müslüman olarak, İbrahim’in milleti üzerine ve Muhammedin dini üzerine ve Ali bin Ebu Tâlib’in yolu üzerine ve ben müşriklerden değilim.Namazım,ibadetim,hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi Allah içindir.Onun ortağı yoktur.Buna emrolundum ve ben müslümanlardanım, Allahım beni müslümanlardan karar kıl,kovulmuş şeytandan işiten ve bilen Allah’a sığınırım.Bismillahirrahmanirrahim . Sonra hamdı oku.”(2)

İmamı Zaman aleyhisselam aynı mübarek mektubunda daha sonra buyurdu ki: “Doğrusu din Muhammed’indir ve hidayet müminlerin emiri Ali’nindir. Çünkü hidayet kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve onun soyundadır. Her kim Muhammed’in dini ve Ali’nin hidayeti
üzerine olursa hidayete erenlerdendir. Şüphe edenin dini olmaz. Hidayetten sonra sapıklıktan Allah’a sığınırız.”(
3)

Namazın başlangıcında tekbiret ul ihramdan sonra okunması sünnet olan bu dua ki Ali aleyhisselam’ın velayetini de içeriyor ve ezan ve kametteki manaya geri dönüp onu vurguluyor.

Herhalde bu kadar işaret yeter azizim!

-------------------------------------
(1) ,(2) El İhticac c2 sf 486.
(3) a.g.e.
Alıntı ile Cevapla
  #22  
Alt 02-17-2016, 04:19
aliyen veliyullah aliyen veliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Nov 2012
Mesajlar: 392
aliyen veliyullah is an unknown quantity at this point
Standart Ezan Allah’ın Dinidir.

İmam Caferi Sâdık aleyhisselam) buyurdu: Ezan Çağırır ve ona davet eder. Tevhide ikrar verilir ve iman ilan edilir. Onu unutana haber verir."
Kaynak: Bihar-ul Envar c. 84 sf. 143, 39. hadisi

Ezan yaratıcıya ibadet için davet, gafile uyarı, iman ehlinin açık şiarı ve sahih islamın ilanıdır.

Şeyh İbni Babveyh (r.a.)'in rivayetine göre Mezeni,S üdeyr,M uhammed bin Nu’man ve İbni Uzeyne; İmam Caferi Sâdık aleyhisselam’ın yanında toplandılar. İmam aleyhisselam buyurduki; Ey Ömer bin Üzeyne!B u Ehli Beyt düşmanları ezan hakkında ne diyorlar? Arzettim ki: Onu Übeyy bin Ka’b’ın rüyada gördüğünü iddia ediyorlar? İmam aleyhisselam buyurdu ki; Yalan söylüyorlar. Allah azze ve cellenin dini rüyada görülmekten münezzeh ve üstündür.”
Kaynak: Bihar-ul Envar c. 82 sf. 237, 1. hadisi şeriften. Müstedrek ul Vesail c 4 sf 55, 1/4169. hadisi şeriften
Alıntı ile Cevapla
  #23  
Alt 02-19-2016, 08:10
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart İlahi Ezan Bütün Varlık Aleminde

El Kafi kitabında Şeyh Kuleyni –Allah, Hz.Zehra ve evlatlarının yanında onun yüzünü nurlu kılsın-şöyle rivayet eder: “İmam Caferi Sadık aleyhisselam buyurdu ki; Biz, Allah’ın ilk önce isimleriyle seslendiği ev halkı olan Ehli Beytiz. Allah gökleri ve yeri yarattığında bir münadiye emretti de şöyle seslendi: Üç kere eşhedu enlâ ilahe illallah, üç kere eşhedu enne Muhammeden Resulullah, üç kere eşhedu enne Aliyyen Emirülmüminine haqqen.”(1)
el- Kâfi c. 1 sf 441. 8. hadisi şerif.
Alıntı ile Cevapla
  #24  
Alt 03-04-2016, 08:15
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart Sünni Kitaplarında Aliyyenveliyullah

Ferâid us Simteyn adlı kitabında Ehli Sünnet alimi İbrahim bin Muhammed el Cuveyni senedi ile Abdullah bin Mes’ud’dan rivayet eder ki ; Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Miraca çıktığımda Allah bana cennet ve cehennemin gösterilmesini emretti de ben ikisini de gördüm....”Sonra cennetin sekiz kapısı ile ilgili olarak buyurdu ki:

“Cennetin birinci kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...

ve cennetin ikinci kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...

ve cennetin üçüncü kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...

ve cennetin dördüncü kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah , Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...

ve cennetin beşinci kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...

ve cennetin altıncı kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...

ve cennetin yedinci kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah,Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...

ve cennetin sekizinci kapısına şöyle yazıyordu:Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah...”(
1)

Hadis uzun olmakla birlikte konumuzla ilgili bölümünü naklettik.Aynı hadiste beşinci kapıda ayrıca şöyle yazdığı da rivayet edilmiştir: “Her kim Allah’ın sağlam ipine sarılmak isterse şu söze sarılmalıdır: Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah,Aliyyün Veliyyullah.”(2)

(1) Ferâid us Simteyn c1 sf 239 ve 240,186.hadisi şerif.
(2) A.g.e.
Alıntı ile Cevapla
  #25  
Alt 03-18-2016, 04:50
Ali Şiası Ali Şiası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Apr 2009
Mesajlar: 420
Ali Şiası is an unknown quantity at this point
Standart Yine Sünni Kaynaklardan

Yenâbi’ ul Meveddet adlı kitabında Ehli Sünnet alimlerinden Kunduzi el Hanefi Abdullah bin Selam’dan rivayet eder ki:

“Resulullah’a arzettim ki: Ya Resulullah!Hamd bayrağı nasıl bir şeydir, bana anlatır mısın?

Buyurdu ki: Uzunluğu bin yıllık yol kadardır. Bayrağın direği kırmızı yakuttan ve kabzası beyaz incidendir, ortasında yeşil zümrüt vardır. Üç parçadan oluşur; Birisi doğuya diğeri de batıya uzanır ortada bir kısmı vardır. Üzerine üç satır yazılıdır:

Birinci satır: Bismillahirrahmanirrahim.

İkinci satır: Elhamdü lillahi rabbil alemin.

Üçüncü satır: Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyün Veliyyullah.

Her satır bin günlük yol uzunluğundadır. Dedi ki: Doğru söylüyorsun ey Allah’ın resulü. Peki bu bayrağı kim taşıyacak?

Buyurdu ki: Bu dünyada da benim bayrağımı taşıyan Ali bin Ebu Talib. Allah onun adını gökleri ve yeri yaratmadan önce yazmıştır. Dedi ki: Doğru söylüyorsun ey Allah’ın resulü. Bu bayrağının altında kimler gölgelenecek? Buyurdu ki: Müminler, Allah’ın velileri ve hakkın şiileri. Benim şiilerim ve muhiplerim. Ali’nin şiileri,muhipleri ve yardımcıları.Ne mutlu onlara sonları ne de hayırlıdır.Beni Ali hakkında veya Ali’yi benim hakkımda yalanlayanlara veya Allah’ın Ali’ye verdiği makamlar konusunda onunla tartışanlara eyvahlar olsun.(1)

(1) Yenâbi’ ul Meveddet sf 252.

Hafız el Hasekâni Şevahid ut Tenzil adlı kitabında şöyle rivayet eder: “Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem miraca çıktığında Allah bütün peygamberleri onun huzurunda topladıktan sonra dedi ki: Sor onlara ey Muhammed! Ne üzerine gönderildiniz diye?

Dediler ki: Allah’ın bir olduğuna,senin onun nebisi olduğuna ikrar ve Ali bin Ebu Talib aleyhisselam’ın da velayeti üzerine gönderildik.”(2)

(2) Şevahid ut Tenzil c. 2 sf 157.

Onların hadisçilerinden bir çoğu aynı rivayeti naklederler. Örneğin; Sahib ul İstiâb, Ebu Naim el İsfahâni, İbni Asâkir, Hakim el Nişaburi, İbni Şirveyh el Deylemi,...

Harezmi “Menakıb adlı kitabında senediyle şöyle rivayet

eder: “ Cabir dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki: Allah gökleri ve yerleri yarattığında çağırdı onları ve onlar da cevap verdiler. Onlara benim velayetimi ve Ali bin Ebu Talib’in velayetini sundu ve onlar da kabul ettiler.Sonra varlıkları yarattı ve din olayını bize teslim etti.Mutlu olan bizimle mutluluğa erendir, eşkiya da bizi reddetmekle eşkiya olur. Allah’ın helalini helal eden ve haramını haram kılan da bizleriz.” Menakıb-ı Harezmi sf 135,151.hadis.

Benzer hadis onların Kenz ul Ummal adlı kitaplarında da nakledilmiştir.

Yine Harezmi Emirülmüminin aleyhisselam’dan rivayet eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki: “Cebrail yanıma geldiğinde iki kanadını açmıştı.Birinde şöyle yazıyordu:Lalihe illallah , Muhammed peygamberdir. Diğer kanadında ise şöyle yazıyordu: Lailahe illallah , Ali vasidir.” Menakıb-ı Harezmi sf 148,172.hadis

Seyyidimiz İbni Tavus (r.a.) onların kitapları ve senetleri ile Veki bin Cerâh’dan,Fuzeyl bin Merzuk’dan, Atiyye el Avfi’den,Ebu Said el Hudri’den rivayet eder ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki: “Kıyamet günü geldiğinde iki meleğe emrolunacak ve onlar sırata oturacaklar.Emirülmüminin’den beratı olmayanlar kesinlikle sıratı geçemeyecek. Emirülmüminin’den beratı olmayanlar yüzüstü ateşe atılacaklar ve bu Allah’ın şu ayetinde geçer: “Ve durdurun onları onlar sorumludurlar.” Mübarek “Saffat” suresi 24. ayeti şerife. Dedim ki; Ey Allah’ın resulü. Anam babam sana feda olsun. Nedir Emirülmüminin’in beratı.

Buyurdu ki: Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyün Emirülmüminin Vasiyyi Resulullah” Allah’ın salât ve selamı ona olsun.”El Yaqin fi İmreti Emirül müminin aleyhisselam sf 57,75.bab.

Cüveyni “Ferâid us Simteyn” adlı kitabında rivayet eder ki Cabir bin Abdullah el Ensari şöyle dedi: “Resulullah ile birlikte Medine’nin bazı bostanlarında geziyorduk.Resulullah,Hz.Ali’nin elinden tutmuştu.Bir hurma ağacının yanından geçerken ağaçtan şöyle ses geldi: Bu, peygamberlerin efendisi Muhammed’dir. Bu da vasilerin efendisi ve pak imamların babası Ali’dir.

Sonra bir hurma ağacının yanından daha geçtik. O da şöyle seslendi; Bu, Allah resulü Muhammed’dir, sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem.Ve bu da Allah’ın kılıcı Ali’dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Hz.Ali aleyhisselam’a dönerek buyurdu ki; Ya Ali! Buranın adını Seyhani (nida eden) koy.

Dedi ki: Biz de o günden sonra oraya Seyhani adını verdik.” El Yaqin fi İmreti Emirilmüminin aleyhisselam sf 57 ve 58,78.bab
Alıntı ile Cevapla
  #26  
Alt 04-01-2016, 09:04
azra yasgülü azra yasgülü isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 132
azra yasgülü is an unknown quantity at this point
Standart

Allah razı olsun İnşallah
Alıntı ile Cevapla
  #27  
Alt 05-23-2016, 08:30
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.681
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Teşehüttde: Aliyyen Veliyullah

Bu rivayet “Fıkh-ı Meclisi”sf 69’da mezkurdur. “Ve teşehhüdde Ebu Basir’in İmam Caferi Sâdık aleyhisselam’dan rivayet ettiği şu cümleleri söylemek müstehaptır:
“Bismillah vebillah velhamdu lillah,ve hayrul esmâi kulluhâ lillah.Eşhedu enlâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh.Ve eşhedu enne Muhammeden Abduhû ve resûluh.Erselehu bil haqqi beşiren ve neziren beyne yedey issâe.Ve eşhedu enne rabbi ni’mer rabb,ve enne Muhammeden ni’mer resul,ve enne Aliyyen ni’mel vasi ve ni’mel imam, Allahumme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed.Ve teqebbel şefaetehu fi ummetihi verfe’
dereceteh.Elhamdu lillahi rabbil alemin.”(3)
AÇIKLAMA;
Bazıları bu teşehhüdün meşhur teşehhüd ile farklı olup bunun geçersiz olduğunu sanabilirler ama hakikat şu ki fakihlerimizin (1) Vahid Behbehani’nin Medarik ul
Ahkam adlı kitaba yazdığı haşiye 221
(2) Keşf ul Estar sf 18.
(3) El Katre c1 sf 220 ve 221. tevzih ul
mesail adlı risalelerinde
yazılan teşehhüd en kısa olanı olduğu için sürekli o teşehhüdü rivayet ederler. Ancak uzun fıkıh kitaplarında diğer teşehhüd şekilleride rivayet edilmiştir. Sonuçta hepsi imamlarımızdan rivayet edilen teşehhüd şekilleridir ve hangisini okursak kifayet eder.Vesail uş Şia ve Müstedrek ul Vesail adlı şii fıkıh kitaplarında tam on iki çeşit teşehhüd rivayet edilmiş ve bunların bir kısmında
Hz.Ali aleyhisselam’ın velayetine şehadet de mezkurdur. Hatta selam kısmında şöyle geçer;
“Esselamu alâ Muhammed ibni Abdullah hatemin Nebiyyin,Esselamu
alâ Eimmet ir Râşidin el Mehdiyyin…”(1)
Mesela “Hadâiq un Nazıra” kitabının yazarı Ş.Yusuf el Bahrani’nin rivayet ettiği teşehhüd hadisinin bir kısmını sana nakledeceğim;
“Eşhedu enneke ni’mer rabb,ve enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve âlih
ni’mer resul ve enne Aliyyebni Ebi Tâlibin ni’mel mevl⅔(2) Sonra imam aleyhisselam teşehhüdün
geri kalan kısmında şöyle söylüyor;
“Allahım!Salat et Muhammed el Mustafâ’ya ve Aliyyel Murtazâ’ya ve Fatıma-tüz Zehra’ya,Hasan ve Hüseyn’e ve Taha ve Yasin ailesinden olan raşit imamlara.Allahım salat et en parlak nuruna, ve en sağlam ve uzun ipine ve kerametli veçhine ve vacib yoluna ve en yakın kapına ve sırat yoluna. Allahım
salat et hidayet edici Mehdilere ve raşitlere ve faziletlilere ki onlar pak, temiz, hayırlı ve makbul
insanlardır…”(3)
Bütün fitneler karşısında zamanının imamına tevessülden gafil olma ey muhip. Doğrusu o her şeyi gören ve
bilen şahittir.-Allah’ın salâtı ona olsun.-
(1) Men Lâ Yehzeruhul Faqih c 1 sf 319, 944. hadisi şeriften.
(2) Hadâiq un Nazıra c8 sf 451. (3) Hadâiq un Nazıra c 8 s 451.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #28  
Alt 05-25-2016, 01:18
Aleviyyun Aleviyyun isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2009
Mesajlar: 44
Aleviyyun is an unknown quantity at this point
Standart

“Din Allah katında yalnızca islamdır.” (1) ayetini hakkında İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam şöyle buyurdu: “Ali bin Ebu Talib aleyhisselam’a velayetle teslim olmaktır.”(2)
(1) Âl-i İmran suresi 19. ayeti şerife.
(2) Bihar ul Envar c 35 sf 341.
Alıntı ile Cevapla
  #29  
Alt 08-27-2016, 02:17
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.681
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Allah (azze celle) Hz.Resulullah’a şöyle vahyetti; Ben amel eden birini amelini ancak senin nübüvvetine ve Ali’nin velayetine ikrar ederse kabul ederim. Her kim Lailahe illallah ve Muhammedün Resulullah der ve Ali’nin velayetine sarılırsa cennete girecektir.”Sırr ul İman sf 22. Beşaret ul Mustafa’dan rivayet eder.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #30  
Alt 03-14-2017, 07:26
Es-Selam Es-Selam isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: May 2013
Mesajlar: 228
Es-Selam is an unknown quantity at this point
Standart Aliyyenveliyullah

Soru: Şia neden ezanda “Eşhedu Enne Aliyen Veliyullah” cümlesinin söylenmesi gerektiğini ileri sürer?
Şia neden ezan, Teşehhüd ve ölünün telkininde “Eşhedu Enne Aliyen Veliyullah” cümlesinin söylenmesi gerektiğini ileri sürer? Kaynak: Furu’ul Kafi, c. 3, s. 82.

Cevap: “Veli” kelimesi değişik anlamlarda kullanılmıştır ve onların en önemlileri aşağıdaki anlamlardır:
A. Liderlik anlamında.
B. Dostluk manasında.
C. Yardımcı manasında.
Her ne kadar bu üç mananın her biri de Hz Ali (a.s) hakkında doğru olsa da bu hususta nakledilmiş rivayetlere binaen ezandaki bu cümleden maksat birinci anlamdır; yani Ali (a.s) veli ve liderdir. O, tasarrufta bulunmaya en liyakatli kişidir. Bu velayet Allah tarafından kendisine verilmiştir. Tıpkı “Muhammed (s.a.a) Allah’ın resulüdür” diye belirtildiğinde bu elçiliğin Allah tarafından verilmiş olması gibi. Ali (a.s) “veliyullah” cümlesi ezanın bir cüz’ü müdür yoksa değil midir? Bu konuda şöyle söylemek gerekir: Ehlibeyt rivayetleri ve Şia fakihlerinin fetvası esasınca ezanın on sekiz cümlesi vardır ve “Eşhedu Enne Aliyen Veliyullah” cümlesi ezanın bir cüzüdür...

Tam bir cevap vermek için soruyu üç bölüme ayırıyor ve belirli bir düzen içerisinde cevaplandırıyoruz:
1. Esasen “Ali veliyullah” cümlesini söylemek doğru mudur, yoksa bu söz yanlış ve geçersiz midir?
2. Doğru olduğunu varsayarsak bu cümle ezanın bir cüz’ü müdür değil midir?
3. Eğer ezanın bir cüz’ü değilse ezan kasti gütmeksizin onu ezanda söylemenin bir sakıncası var mıdır?
Sorunun birinci kısmını cevaplamak için veli kelimesinin mana ve mefhumuna değinmemiz gerekmektedir.
Veli’nin Mefhumu
“Veli” kelimesi değişik manalarda kullanılmıştır ve onun en önemlilerine işaret ediyoruz:
A. Liderlik Ve İşleri Üstlenmek Manası: Kur’an’ın değişik ayetlerinde veli kelimesi bu manada kullanılmıştır. “Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?”[1] Bu ayet bunun için bir örnektir.
B. Dost Manası[2]: Kur’an’da veli kelimesi bu manada da kullanılmıştır: “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”[3] Bu ayet buna bir örnektir.
C. Yardımcı ve Yaver Manası[4]: Kur’an şöyle buyuruyor: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[5]
Belirtilen manalar bağlamında ikinci ve üçüncü (dost ve yardımcı) manasıyla müminler için veliyullah kavramının kullanılması hiçbir sakınca taşımaz. Ehlisünnet ve Şii hadislerinde de bu anlam dile getirilmiştir.[6]
Lakin birinci mana hususunda rivayetlerde Ali’nin (a.s) veli ve lider olduğu ve tasarruf etmede en layık kişi sayıldığının belirtildiğini söylemek gerekir. Nitekim yüce İslam Peygamberi de (s.a.a) böyleydi. Elbette Ali’nin veliyullah olması, onun Allah tarafından velayet makamı ve ümmetin liderliğine atandığı manasını taşır. Tıpkı Muhammed (s.a.a) Allah’ın elçisidir dendiğinde Muhammed’in (s.a.a) Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunun kastedilmesi gibi.
“Ali veliyullah” cümlesi ezanın bir cüzüdür Ehlibeyt rivayetleri esasınca ezanın Yirmi cümlesi vardır. Bu cümleler şunlardan ibarettir:
Allah-u Ekber
Allah-u Ekber
Allah-u Ekber
Allah-u Ekber
Eşhedu en lâ ilâhe illallah
Eşhedu en lâ ilâhe illallah
Eşhedu enne Muhammeden Resulullah
Eşhedu enne Muhammeden Resulullah
Eşşehü Enne Aliyyen Veliuullah
Eşşehü Enne Aliyyen Veliuullah
Hayya ale’s salâh
Hayya ale’s salâh
Hayya ale’l felâh
Hayya ale’l felâh
Hayya ale hayri’l amel
Hayya ale hayri’l amel
Allah-u Ekber
Allah-u Ekber
La ilâhe illâllah
La ilâhe illâllah
[7]
Her ne zaman tevhit ve risalete şehadet ederseniz, Ali b. Ebu Talip’in (a.s) velayetine de şehadet ediniz. Bu rivayetler mukayyet olmayıp mutlak olduğundan ezanı da kapsar. Bu husus hem ezan ve ikamede ve hem de ezan ve ikamenin dışında geçerlidir. O halde her ne zaman tevhit ve Hz. Peygamberin (s.a.a) risaletine şehadet edilse Hz. Ali’nin (a.s) velayetine de şehadet edilir. Aynı şekilde ezanda üçüncü şehadeti söylemeyi onaylayan özel rivayetler de mevcuttur.[8] Bundan dolayı ezan ve ölünün telkininde “Ali veliyullah” cümlesini Ali’nin (a.s) makam ve yerini göz önünde bulundurarak[9] Birçok Sünni âliminin “Esselatu Hayru’n Mine’n Nevm” cümlesinin ezandan olmadığını ve bunun ikinci halifenin icatlarından olduğunu belirttiklerini hatırlatmak gerekir. Malik’ten nakledildiği üzere müezzin sabah namazına kaldırmak için Ömer b. Hattab’ın yanına gelir ve Ömer’in uykuda olduğunu görünce şöyle der: Esselatu Hayru’n Mine’n Nevm (namaz uykudan daha hayırlıdır). Ömer de ona bu cümleyi ezana yerleştirmesi emrini verir.[10] Soru şudur: Sabah ezanında bu cümlenin tekrar edilmesine dair Sünnilerin ne gibi bir delili vardır?! Bu fiil, birçok rivayetin onayladığı Şia’nın fiiliyle mukayese edilebilir mi?!
Kaynaklar:
[1] Secde Suresi, 4. ayet.
[2] Teberi Kiya Herasi, Ebu’l Hasan Ali bin Muhammed, Ahkamu’l Kur’an (El-Kiya Herasi), c. 3, s. 83, Naşir: Daru’l Kutubu’l İlmiye, Beyrut, 1405 h.k.
[3] Fussilet Suresi, 34. ayet.
[4] İbni Menzur, Muhammed bin Mukrim, Lisau’l Arab, c. 15, s. 407, Naşir: Dar-ı Sadr, Beyrut, çapı sevvum, 1414 h.k.
[5] Tövbe Suresi, 71. ayet.
[6] İbni Ebi Hatem, Abdu’r Rahman bin Muhammed, Tefsiri’l Kur’an-i’l Azim (İbni ebi Hatem), c. 2, s. 675, Naşir: Mektebeti Nizarı Mustafa El- Baz, çapı sevvum, 1419 h.k.
[7] Saduk, Men la Yehzeruhu’l Fakih, İntişaratı camiayı Muderrisin, Kum, 1413 h.k.
[8] Bu konu hakkında şu adrese müracaat edebilirsiniz: شهادت ثالثه در اذان، اقامه و نماز.
[9] Bu mevzu hakkında bilgi edinmek için bu sitede mevcut olan 1162 sayılı “İmam Ali’nin İmametinin İspatı” ve 1817 sayılı “Kur’an Ve İmam Ali’nin İmameti” konularına müracaat edebilirsiniz.
[10] Malik, Muvatta, c. 1, s. 210,
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 01:16


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.