aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | AHLAK İRFAN VE DUA | DUA VE ZİKİR

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05-23-2015, 05:21
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.684
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Abulfazl Abbas (as) Ziyaretnamesi

EBUL FAZL ABBAS aleyhisselam ‘IN ZİYARETİ Hakkında;

Şeyh Cafer B. Kuluveyh muteber bir senetle Ebu Hamza Sumali’den İmam Cafer Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu nakleder:

“Fırat’ın kıyısında ve Hair’in hizasında olan Abbas B. Ali -aleyhisselam- ı ziyaret etmek istediğinde ravzanın kapısında durarak şöyle de:”


Ebul Fazl Abbas aleyhisselam ‘ın Ziyaretinin Latince Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

Selamullahi ve Selamu melâiketihil mugarrabîn ve enbiyâihil murselîne ve ibâdihis sâlihin ve cemî iş-şuhedâi ves seddigîne vez zâkiyatut teyyebâtu fîmâ teğtedî ve terûhu aleyke yebne Emîril Mû’minîn
Eşhedu leke bit teslîmi vet tesdîgi vel vefâ’i ven nasîheti li halefin nebiyye sallallahu aleyhi ve alihil mursel ves sebtil muntecebi ved delîlil a’limi vel vasiyyel mubelleği vel mazlûmil muhtezami fe cezâkellehu en resûlihi ve en emîril mû’minin ve enil heseni vel huseyni selavâtullahi aleyhim efzalel cezâi bimâ seberte vehtesebte ve e’anete fe ni’eme ugnad dâri le’anellahu min gateleke vele’anellahu min cahile haggake vesteceffe bi hurmetike vele’anellehu min hâle beyneke ve beyne mâ’il furâti eşhedu enneke gutilte mezlûmen ve ennellahe muncizun lekum mâ ve a’dakum ci’tuke yebne emîril mû’minîn vâfiden ileykum ve galbî musellemun lekum ve tâbi’un ve enâ lekum tâbi’un ve nusretî lekum mu’eddetun hettâ yehkumellahi ve huve hayrul hâkimîn fe me’ekum lâ me’e a’duvvekum innî bikum ve bi iyâbikum minel mû’minîn ve bi men hâlifekum ve gatelekum minel kâfirîn gatelellahu ummeten gateletkum bil eydî vel elsuni.

Sonra İçeri gir ve kendini türbeye yapıştırarak şöyle de:

Esselamu aleyke eyyuhel ebdus-sâlihul mutî’ullahi veli resulihi veli emîril mû’minîn vel heseni vel huseyni sallallahu aleyhim ve selleme.
Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekâtuhu ve meğfiretuhu ve rizvânuhu ve elâ rûhike ve bedenike.
Eşhedu ve uşhidullahe enneke mezeyte elâ ma mezî bihil bedriyyûne vellema cahidûne fî sebîlillahil munâsihûne lehu fî cihâdi e’dâihil munâliğûne fî nusreti evliyâ ihiz zâbbûne en ehibbâihi fe cezâkellahu efzalel cezâi ve ekserel cezâi ve evferel cezâi ve evfâ cezâi.
Ehedin mimmen ve fâ bibey’etihi vestecâbe lehu de’evetehu ve etâ’e vulâte emrihi
Eşhedu enneke ged bâleğte fîn nesîhetihi ve e’eteyte ğayete el mechûdi febe’esekellahu fîş şuhedâi ve ce’ele rûheke me’e ervâhis su’edâi ve e’etâke min cinânihi efsehehâ menzilen ve efzalehâ ğurefân ve refe’e zikreke fî illeyyîne ve heşereke me’en nebiyyine vesseddîgîne veşşuhedâi ves sâlihîne ve hesune ûla’ike refîgen
Eşhedu enneke lem tehin ve lem tenkul ve enneke mezeyte elâ besîrêtin min emrike mugtediyen bis sâlihîn ve muttebi’en lin nebiyyîne feceme’ellahu beynenâ ve beyneke ve beyne resûlihi ve evliyâihi fî menâzilil muhbitine fe innehu erhamurrahimîn.

Bu ziyareti kabrin arka tarafında okumak daha iyidir.. Nitekim Şeyh “Tezhib”de şöyle demiştir:

“ Sonra içeri girerek kabrin arkasına geç ve kıbleye doğru durarak şöyle de:”

Esselamu aleyke eyyuhel ebdussâlihu.
“selam olsun sana ey Salih kul”

*Bir rivayete göre cenabı Abbas aleyhisselam’ın ziyareti böyledir. Ama Seyyid b. Tavus, Şeyh Müfid ve diğerleri bundan sonra şöyle demişlerdir: Daha sonra mezarın baş tarafında durarak iki rekat namaz kıl, Allah’ı çokça an ve onra şöyle de:
Allâhumme salle elâ muhammedin ve ali muhammedin ve lâ tede’e lîfî Hazâl mekânil mukerremi vel meşhedil mu’ezzemi zenben illâ ğefertehu ve lâ hemmen illâ ferrecetehu ve lâ merezân illâ şefeytehu ve lâ eyben illâ setertehu ve lâ rizgen illâ besettehu ve lâ hevfen illâ ementehu ve lâ şemlen illâ ceme’etehu ve lâ ğâiben illâ hefeztehu ve edneytehu ve lâ hâceten min hevâ’icid dunyâ vel ahireti leke fîhâ rizân veliye fîhâ salâhu illâ gazeytehâ yâ erhamerrahimîn

Sonra zerihe doğru yönel ve ayak tarafta durarak şöyle de:

Esselamu aleyke ya ebelfazlil ebbâs ebne emîril mû’minîn –aleyhisselam-. Esselamu aleyke yebne seyyidil vasiyyîne. Esselamu aleyke yebne evvelil gevmi islâmen ve egdemihim imanen ve egvemihim bi dinîllahi ve ehvetihim elâl İslâmi.
Eşhedu leged nesehtellahi ve li resûlihi ve li ehîke feni’emel ehul mûvasî fe le’enellahu ummeten gateletke ve le’enellahu ummeten zelemetke ve le’enellahu ummeten istehellet minkel meharime ven teheket hurmetel İslâmi feni’emes sâbirul mucâhi dul muhâmîn nâsiru vel ehud defi’u en ehîhil mecîbu ilâ tâ’eti rebbehir râğibu fî mâ zehide fîhi ğeyruhu mines sevâbil cezîli ves senâ’il cemîli ve el hegekellehu bi dereceti ebâ’ike fî cennetin ne’imi
Allahumme innî te’er reztu li ziyâreti evliyâ’ike reğbeten fî sevâbike ve recâ’en li meğfiretike ve cezîli ihsânike fe es’eluke en tuselleye elâ muhammedin ve alihit tâhirîne ve en tec’ele rizgîy bihim dârren ve eyşî bihim gârren ve ziyâretî bihim megbûleten ve heyâtî bihim teyyebeten ve edricnî idrâcel mukremîne vec’elnî mimmen yen gelibu min ziyâreti meşâhidi ehibba’ike muflihen muncihen gadis tevcene ğufrânez zunûbi ve setrel’uyûvi ve keşfel kurûbi inneke ehlut tegvâ ve ehlul meğfireti.
Veda etmek istediğinde ise mübarek zerihin yakınına giderek şöyle de:

Estevdi’ukellahe ve ester’ike ve egre’u aleykes selamu amennâ billahi ve bi resûlihi ve bi kitâbihi ve bimâ câ’e bihi min indillahi.
Allahumme fektubnâ me’eş şâhidîne Allahumme lâ tec’elhu ahirel’ehdi min ziyâretî gebrebni ehî resûlike sallallahu aleyhi ve alihi ver zugnî ziyâretehu ebeden mâ ebgeytenî vehşurnî me’ehu ve me’e abâ’ihi fî cinâni ve a’rref beynî ve beynehu ve beyne resûlike ve evliyâ’ike
Allahumme salli elâ muhammedin ve ali muhammedin ve teveffenî elâl imâni bike vet tesdîgi bi resûlike vel vilâyeti li’eleyyebne ebî tâlibin vel e’immeti min vuldihi aleyhimusselamu vel berâ’eti min eduvvehim fe innî ged rezîtun yâ rabbe bi zalike ve sallâllahu elâ muhammedin ve alihi Muhammed.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05-26-2015, 01:12
semurri semurri isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: May 2015
Mesajlar: 1
semurri is an unknown quantity at this point
Standart

Esselamu Aleyke Ya Bebail Hevaiç
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 06-15-2015, 07:37
Es-Selam Es-Selam isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: May 2013
Mesajlar: 228
Es-Selam is an unknown quantity at this point
Standart Hz Abulfazl Abbas (aleyhisselam)'a Tevessül Duası:

Hz Abulfazl Abbas (aleyhisselam)'a Tevessül Duası: Dileklerin yerine gelmesi için Hz. Ebulfazl’a (aleyhisseşam) 133 kez şöyle tevessül edilir: Yâ kâşifel kerbi an vechik Hüseyin (a.s) ikşif kerbî hi hakki ahikel Hüseyin (as)

Meali:
Ey Hüseyin’in yüzündeki üzüntüyü gideren (Ebulfazl)! Kardeşin Hüseyin’in hakkı için benim de üzüntümü gider.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 07-19-2018, 06:18
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.684
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Ebulfazl Abbas (as) Üç Ayrı Şekile Tevessül Etmek

Ebulfazl Abbas (as) Üç Ayrı Şekile Tevessül Etmek

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

1-Araştırmacı alim Muhammed Bakır Horasani Gayini Bircendi şöyle diyor:

''Üçüncü defa ziyarete gidişimde rüyamda birinin bana şöyle dediğini duydum.''

''Kim Hz.Abbas (a.s)'a tevessül ederek şu cümleyi okursa

« عبدالله ابالفضل دخیلک »

haceti kabul olur.''

''Hakir bir kul olan ben,hacetlerimin reva olması için, yukarıdaki zikrin, kaç defa ve nasıl söylenmesi gerektiği hususunda, defalarca Hz.Abbas(a.s)'a tevessül ettim.''


''Hacetiniz olduğu zaman yedi çarşamba gecesi (salıyı çarşambaya bağlayan gece) Hz.Abbas (a.s)'a tevessül ederek

« عبدالله ابالفضل دخیلک »

zikrini bu gecelerin her birinde 100 defa okursanız hacetiniz reva olur. Ben bunu yaptım ve yedinci çarşamba gecesinde hacetim reva oldu.''

2-Araştırmacı alim ve tarihçi Hacı Molla Haşim Horasani şöyle diyor:

''Tecrübe edilmiş tevessüllerden birisi de şudur: Kim bir mecliste 133 defa

« یا کاشِفَ الکَربِ عَن وَجهِ الحُسَینِ اِکشف کَربی بحَقّ اَخیکَ الحُسَینِ »

derse Allah'u Teala hacetini kabul eder inşallah.''

3-Hz.Abbas (a.s)'a Tevessül Etme Namazı:

Rabbani alim Ayetullah Hacı Şeyh Muhammed İbrahim Kalbasi şöyle diyor:

''Hz.Abbas (a.s)'a tevessül etmek niyetiyle iki rekat namaz kılınız. Her rekatta Fatiha Süresinden sonra başka bir süre okumanın yerine 100 defa

« یا حی یا قیوم »

deyiniz. Namazı bitirdikten sonra ise 100 defa

السلام علیک یا عباس ابن امیرالمومنین

deyiniz.''

NOT: Bazıları bu namazı Hz.İmam Sadık (a.s)'dan bu mazlum için nakletmişlerdir.

NOT:133 sayısı ebced ilmine göre hesaplanmış ve Abbas adına denk gelmektedir.İlginç olan bir başka şey de باب الحسین (Hüseyin'in kapısı) lafzının da 133 sayısıyla eşleşmesidir.

KAYNAK:
سقای معرفت 2ص 169 تا ص 170

ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 09:55


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.