aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | KUR'AN-I KERİM | KUR'AN-I KERİM MEALİ VE TEVSİRİ

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12-18-2012, 06:39
aliyen veliyullah aliyen veliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Nov 2012
Mesajlar: 392
aliyen veliyullah is an unknown quantity at this point
Standart Hz.Mehdi (as) Hakkında Tefsir Edilen Ayetler

Büyük Taklit Mercilerinden Ayetullah Vahid Horasani

Kuran da bulunan bazı ayetler, Ehlisünnet ve Şia tarafından, O Hazretin hükümetinin zuhuruna tefsir edilmiştir ve biz sadece bir kaçına değinmekle yetineceğiz:

1- “O, Elçisini hidayetle ve hak dinle gönderdi ki (Allah'a) ortak koşanlar hoşlanmasa da onu, bütün din(ler)in üstüne çıkarsın.”[1]


Ehlisünnet âlimlerinden olan Muhammed Genci der ki; “Mehdi’nin kalmasına gelince, bu konu Kitap ve sünnette geçmiştir. Kitapta şöyle geçmiştir: Said b. Cübeyr mezkûr ayetin tefsirinde şöyle demiştir: O, Fatıma’nın (s.a) soyundan olan Mehdi’dir.”[2]

Kurtubu ise kendi tefsirinde şöyle yazmaktadır: “Rivayetlerde geçtiği üzere yeryüzünün tamamına hükmeden sultanların sayısı dörttür; ikisi mümin ve ikisi de kâfirdir.

Mümin olanlar Süleyman b. Davut ve İskender’dir. Kâfir olanlar ise Nemrut ve Buhtunnasr’dır. “Bütün din(ler)in üstüne çıkarsın” ayeti gereği bu ümmetten dünyaya beşinci bir sultan daha gelecektir ve O, Mehdi’dir”.[3]

Şia âlimleri de, Kâfi ve Kemal’ud Din ve Temam’un Nimet ve diğer birçok kitaplarında bunlara yakın tefsirlerde bulunmuşlardır.[4]

2-“Onlar ki gayba inanıp namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan harcarlar.”[5]

Ehlisünnetin büyük âlimlerinden olan Fahr-i Razî şöyle diyor: Bazı Şialar gayptan maksadın Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ve rivayetlerde vaat ettiği beklenilen Mehdi olduğunu söylemişlerdir.

Kuran’ı Kerim’de bu konuda şöyle geçmiştir: “Allah sizden, inanıp iyi işler yapanlara vaat etmiştir: Onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa, onları da yeryüzünde hükümran kılacak.

” Hadislerde ise, Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Dünyanın ömründen bir günden fazla bir zaman kalmasa bile Allah o günü Ehli Beytimden benim ismimde olan ve benim künyemi taşıyan, zulüm ve haksızlıkla dolan yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak olan bir kişiyi gönderinceye kadar uzatır.” Daha sonra şöyle bir eleştiride bulunmuştur: Mutlak bir şeyi delilsiz tahsis etmek batıldır.[6]

Fahr-i Razî,- Kuran’ın delili ve Allah Resulü’(s.a.a) in vaat edilen Mehdi hakkındaki buyruğu karşısında teslim olmuş, gaybın, Onu kapsadığını itiraf etmiştir- ancak Şia’nın, gaybı sadece Hz. Mehdi’ye has bildiğini sanarak yanılmış ve Şia’nın, gaybın mısdaklarından sadece birini Mehdi(a.f) bildiğinden gaflet etmiştir.

3- O, kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun, doğru yol budur.[7]

Ehlisünnet âlimlerinden İbni Hacer der ki: “Mekatil b. Süleyman ve onu takip eden müfessirler bu ayetin Mehdi(a.f) hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir.[8]

4- “Allah sizden, inanıp iyi işler yapanlara vaat etmiştir: Onlardan öncekileri nasıl halife (hükümran) kıldıysa, onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini (tam) bir güvene erdirecektir. Bana kulluk edecekler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. Ama kim(ler) bundan sonra da nankörlük ederse işte onlar, yoldan çıkanlardır.”[9]

El-Gaybet kitabında, Tefsiri Kummi, Tefsiri Tibyan, Mecme-ül Beyan ve birçok eserde bu ayet Hz. Mehdi(a.f) ye ve O hazretin hükümetine tefsir edilmiştir.[10]

5- “Dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de boyunları ona eğilir (inanırlar).”[11] Ehlisünnet kitaplarından Yenebi-ul Mevedde ve Tefsiri Nesefi de şöyle geçer:

Mezkûr ayette geçen “ayeten” kelimesi, Hz. Mehdi (a.f) zuhur ettiği zaman yeryüzündeki bütün herkesin duyacağı, gökyüzünden gelen nida olarak tefsir edilmiştir. Ve o nida şudur: “Haberiniz olsun! Allah’ın hücceti Beytullah’ın yanı başında zuhur etmiştir. Öyleyse ona uyunuz. Gerçekten hak onunla birlikte ve ondadır.”[12]

6- “Biz de o yerde ezilmekte olanlara lütufta bulunmak, onları öncül rehberler yapmak ve onları varisler kılmak istiyoruz.”[13]

Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s): “Dünya bizden yüz çevirdikten sonra, uyumsuz dişi devenin yavrusuna şefkat beslemesi gibi bize yönelecektir.” buyurduktan sonra bu ayeti okumuştur.[14]

7- Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.”[15] Cami’ul Beyan tefsirinde, Asbat Suddi’den şöyle nakleder: “lehum fid dunya hizyun” cümlesindeki “hizy”(dünyada rezillik) Hz. Mehdi(a.f) kıyam ettiğinde Kostantinye(İstanbul)fethedilecek ve onları(hızy) öldürecektir.[16] Dürrul Mensur[17] ve Kurtubi[18] tefsirinde yine Kutade, Suddi’den nakleder ki: Hızy yani dünyada onlar için olan rezillik, Mehdi’ (a.f)in kıyamı ile ve Kostantiyne(İstanbul),Rum, Umuriye ve diğer şehirlerin fethi ile gerçekleşecektir.

8-Andolsun Tevrat’tan sonra Zebur’da da: "Yeryüzüne mutlaka iyi kullarım vâris olacak (bu yer onların eline geçecek)" diye yazmıştık.”[19]

Bu Ayet de Ehlisünnet ve Şia[20] kitaplarında O hazret ve ashabına tefsir edilmiştir. Yeryüzünde salih kulların hüküm süreceklerini bildiren bu ayetin anlamı Davud’un Zebur’unda vardır:

Davud’un Zebur’u, otuz yedinci Mezmur 29. ayet: “Kötülerinse kökü kazınacak. Salihler yeryüzünü miras alacak, Orada sonsuza dek yaşayacaklar. Salih’in, ağzı hikmeti beyan eder. Dili insafı zikreder. Rabbinin Şeriati Onun gönlündedir, dolaysıyla ayakları kaymaz.”

Mezamir kitabı yetmiş ikinci mezmur birinci ayet: “Ey Tanrı, adaletini krala, doğruluğunu kralın oğluna armağan et. Senin halkını doğrulukla, mazlum kullarını adilce yargılasın!

Dağlar, tepeler, halka adilce güvenç getirsin! Mazlumlara hakkını versin, yoksulların çocuklarını kurtarsın, zalimleriyse ezsin! Güneş ve ay durdukça, senden korkacaklar. Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, ay ışıdığı sürece esenlik artsın! Egemenlik sürsün denizden denize, Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek! Çöl kabileleri diz çöksün önünde, düşmanları toz yalasın”
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 12-18-2012, 06:41
aliyen veliyullah aliyen veliyullah isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Nov 2012
Mesajlar: 392
aliyen veliyullah is an unknown quantity at this point
Standart

Dipnotlar:
1-Tevbe,33
2- el- Beyan fiy Ahbar’i Sahib’i Zaman(a.s) s. 528(Kifaye’tut Talip kitabında) ve diğer Ehlisünnet eserleri.
3- el- Cami’ul Ahkâm-ul Kuran c. 11 s. 48
4- el- Kâfi c.1 s. 432, Kemal’ud Din ve Temam’un Nimet s. 680, el- İtigadat s. 95, Tefsiri Ayyaşi c.2 s. 87 ve Şianın diğer eserleri.
5- Bakara,3
6- Fahri Razi’nin Tefsiri Kebiri c.2 s.28
7- Zuhruf, 61
8- es-Sevaik’ul Muhrika s. 162
9- Nur, 55
10- Fahri Razi’nin Tefsiri Kebiri c.2 s.28, Gaybet-i Numani, Şeyh Tusi (r.a), s.177, Tefsir-i kKummi, c-1, s.14 ve diğer kaynaklar
11- Şuara,4
12- Yenabiu'l Mevedde, s.448
13- Kasas, 5
14- Nehc’ül Belaga, hikmetli sözler, rakam 209.
15- Bakara Suresi 114. Ayet
16- Cami-ul Beyan mezkûr ayeti şerifenin tefsiri c. 1 s. 399
17- Ed-Dürrul Mensur c.1 s.264
18- El- Cami’ul Ahkam’ul Kuran c. 2 s. 79
19- Enbiya, 105
20- Biharu'l Envar, c.51, s.47, rakam 6.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 07-18-2013, 05:15
aliyenveliyullah aşkı aliyenveliyullah aşkı isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jan 2013
Mesajlar: 792
aliyenveliyullah aşkı is an unknown quantity at this point
Standart

“Açılıp ağardığı vakit gündüze and olsun” Ayetinden gündüzden kasıt: Hz.Mehdi (aleyhisselamdır)

Tefsirü’l-Kummî eserinden:

Ahmed b. İdris; Muhammed b. Abdülcabbar, İbn Ebû Umeyr, Hammad b. Osman aracılığıyla Muhammed b. Müslim’den rivayet eder:

Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm]’a Allahu Teâlâ’nın “Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye and olsun!” “Açılıp ağardığı vakit gündüze and olsun!” ayetini okuyunca buyurdu ki:

“Gündüzden kasıt biz Ehli-beyt’ten olan el-Kâim Mehdi [aleyhisselâm]’dır. Zuhur ettiğinde deccaliyete galip gelecektir. [Allah] Kur’an’da insanlar için meseller vermiş ve nebisine onunla hitap etmiştir. Bizden başka kimse ondan haberdar değil.”

Kaynak:
Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.24, s.71–72.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 09-26-2018, 01:46
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.579
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Kur'an-da İmam Mehdi (aleyhisselam)

Kur'an-da İmam Mehdi (aleyhisselam)
Din alimi gözüküp de imandan nasibini almamış olan bazı şahsiyetsizler ekran ekran dolaşıp, Ehl-i Beyt'e saldırmaya devam ediyorlar. Son zamanlarda da İmam Mehdi (a.s.) Efendimizi dillerine dolamışlar, hakkında birçok delil olan bu konuyu inkar ederek dini saptırmaya çalışıyorlar.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, İmam Mehdi ve kıyamete yakın zuhuru hem ayetle hem de hadisle sabittir ve bu hadisler mütevatirdir, yani inkar edilmesi ya da alaya alınması kişiyi dinden çıkartır.
Ahir zamanı yaşıyoruz ki, ekranlarda sözde dini konuşanlar, dini tartışma konusu yapanlar ayetlerden ve hadislerden bahsederken aslında küfürlerini ilan ediyorlar.
Halbuki, din asla tartışılamaz, tartışma konusu yapılamaz. Dinde "sana göre", "bana göre" gibi ifadeler kullanılamaz. Bir hususun "dini" olabilmesi için o konuda Cenab-ı Hakk'ın, Habibi'nin ya da bu konuda Allah ve Resulü tarafından naspedilmiş, seçilmiş imamların hükmü olmak zorundadır.
Bu temel bilgileri ifade ettikten sonra şimdi "İmam Mehdi ve zuhuru hakkında ayet-i kerime var mıdır?" sorusuna cevap verelim. Ve bugün daha çok kendilerini Sünni olarak tanımlayanların bu konuyu tartışmaya açtığını düşünürsek, ağırlıklı olarak Ehl-i Sünnet'in temel kaynaklarından deliller aktararak işleyelim.
Cenab-ı Hak, Zuhruf Suresi 61. ayette şöyle buyurmaktadır:
"? ve şüphesiz o (Hz. Mehdi'nin kıyamı) kıyametin yaklaştığını bildirir."
Sünni alimlerinden birçoğu eserlerinde bu ayet-i kerimenin Hz. Mehdi (a.s.) hakkında olduğunu belirtmişlerdir.

Kadı Beyzavi (H.585-691) "Envarü't-Tenzif" adlı kitabında, Şafii mezhebinden olan Ali b. Burhan el-Halebi "Siretü'l-Halebiyye" adlı kitabının birinci cildinin 226. sayfasında (Mısır baskısı), Muhammed b. Ali es-Sabban "İs'afü'r-Ragibin" adlı kitabının 156. sayfasında ve İbn-i Hacer'in "es-Savaiku'l-Muhrika" adlı kitabının 96. sayfasında bu ayetin Hz. Mehdi hakkında nazil olduğunu belirtmişlerdir.

Yine, Zemahşeri "el-Keşşaf" adlı tefsirinde ve "Ruhu'l-Beyan" tefsirinin yazarı, mezkur tefsirinde bu ayeti tefsir ederken Hz. İsa'nın (a.s.), İmam'ın (Hz. Mehdi'nin) arkasında namaz kılacağını belirtmişlerdir.
Meşhur müfessir Alusi "Ruhu'l-Meani" adlı tefsirinin 25. cildinin 95. sayfasında bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor: "Meşhur görüşe göre, İsa (a.s.) Şam şehrinde halk sabah namazını kılmak isterken inecektir. Bu arada İmam Mehdi (a.s.) geri çekilecek, fakat İsa O'nu öne geçirip arkasında namaz kılacaktır ve 'Senin için kamet getirilmiştir" diyecektir." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Hasan el-Askeri ve İmam Muhammed Mehdi, s.227)
İmam Mehdi ile ilgili diğer bir ayet ise şöyledir: "? Onlar için dünyada aşağılanma ve zillet vardır." (Bakara, 114; Maide, 41)
Hafız Muhammed b. Cerir-i Taberi "Camiü'l-Beyan" adlı tefsirinin 1. cildinin 501. sayfasında bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak aşağıdaki hadisi nakletmiştir:
"Onların (Hıristiyanların) aşağılanma ve zilleti, Mehdi'nin zuhur ettiği zaman olacaktır. O Konstantiniyye'yi fethedecek ve onları katledecektir. İşte onların dünyadaki aşağılanma ve zilleti budur." (Prof. Dr. Haydar Baş, a.g.e, s.228)

İmam Mehdi ile ilgili bazı hadisleri aktaralım.
Abdullah b. Abbas'tan: "Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: Ben peygamberlerin efendisiyim. Ali b. Ebi Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra On iki Vasim vardır. İlki Ali b. Ebi Talib, sonuncusu ise Mehdi'dir." (Prof. Dr. Haydar Baş, a.g.e, s.243; Feraidu's-Simtayn, c.2, s.313)
Hafız Askalani der ki: "Mehdi ve O'nun Ehl-i Beyt'ten olduğu, yedi yıl hükümet edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa'nın O'nunla birlikte zuhur edeceği, Deccal'i öldüreceği, ümmete imamet edeceği ve İsa'nın O'nun arkasında namaz kılacağına dair Hz. Mustafa'dan (s.a.a.) naklonulan hadisler, ravilerin sayısının çokluğundan mütevatir ve müstefizdir." (Prof. Dr. Haydar Baş, a.g.e, s.249; Hafız Askalani, et-Tehzib, c.9, s.144; Suyuti, el-Havili'l-Fetava)
Daha birçok ayet ve hadis ifade edilebilir ama meselenin anlaşılması ve atılan fitnenin kesilmesi için bu kadar kafidir.
Allah şefaatlerinden mahrum etmesin, zuhur ettiği zaman da bizi O'nun yanında yer alanlardan eylesin.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 03-07-2019, 12:43
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.579
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Kur'an-da İmam Mehdi (as)

Kur'an-da İmam Mehdi (as)

Din alimi gözüküp de imandan nasibini almamış olan bazı şahsiyetsizler ekran ekran dolaşıp, Ehl-i Beyt'e saldırmaya devam ediyorlar. Son zamanlarda da İmam Mehdi (a.s.) Efendimizi dillerine dolamışlar, hakkında birçok delil olan bu konuyu inkar ederek dini saptırmaya çalışıyorlar.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, İmam Mehdi ve kıyamete yakın zuhuru hem ayetle hem de hadisle sabittir ve bu hadisler mütevatirdir, yani inkar edilmesi ya da alaya alınması kişiyi dinden çıkartır.
Ahir zamanı yaşıyoruz ki, ekranlarda sözde dini konuşanlar, dini tartışma konusu yapanlar ayetlerden ve hadislerden bahsederken aslında küfürlerini ilan ediyorlar.
Halbuki, din asla tartışılamaz, tartışma konusu yapılamaz. Dinde "sana göre", "bana göre" gibi ifadeler kullanılamaz. Bir hususun "dini" olabilmesi için o konuda Cenab-ı Hakk'ın, Habibi'nin ya da bu konuda Allah ve Resulü tarafından naspedilmiş, seçilmiş imamların hükmü olmak zorundadır.
Bu temel bilgileri ifade ettikten sonra şimdi "İmam Mehdi ve zuhuru hakkında ayet-i kerime var mıdır?" sorusuna cevap verelim. Ve bugün daha çok kendilerini Sünni olarak tanımlayanların bu konuyu tartışmaya açtığını düşünürsek, ağırlıklı olarak Sünni temel kaynaklarından deliller aktararak işleyelim.
Cenab-ı Hak, Zuhruf Suresi 61. ayette şöyle buyurmaktadır:
"? ve şüphesiz o (Hz. Mehdi'nin kıyamı) kıyametin yaklaştığını bildirir."
Sünni alimlerinden birçoğu eserlerinde bu ayet-i kerimenin Hz. Mehdi (a.s.) hakkında olduğunu belirtmişlerdir.
Kadı Beyzavi (H.585-691) "Envarü't-Tenzif" adlı kitabında, Şafii mezhebinden olan Ali b. Burhan el-Halebi "Siretü'l-Halebiyye" adlı kitabının birinci cildinin 226. sayfasında (Mısır baskısı), Muhammed b. Ali es-Sabban "İs'afü'r-Ragibin" adlı kitabının 156. sayfasında ve İbn-i Hacer'in "es-Savaiku'l-Muhrika" adlı kitabının 96. sayfasında bu ayetin Hz. Mehdi hakkında nazil olduğunu belirtmişlerdir.
Yine, Zemahşeri "el-Keşşaf" adlı tefsirinde ve "Ruhu'l-Beyan" tefsirinin yazarı, mezkur tefsirinde bu ayeti tefsir ederken Hz. İsa'nın (a.s.), İmam'ın (Hz. Mehdi'nin) arkasında namaz kılacağını belirtmişlerdir.
Meşhur müfessir Alusi "Ruhu'l-Meani" adlı tefsirinin 25. cildinin 95. sayfasında bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor: "Meşhur görüşe göre, İsa (a.s.) Şam şehrinde halk sabah namazını kılmak isterken inecektir. Bu arada İmam Mehdi (a.s.) geri çekilecek, fakat İsa O'nu öne geçirip arkasında namaz kılacaktır ve 'Senin için kamet getirilmiştir" diyecektir." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Hasan el-Askeri ve İmam Muhammed Mehdi, s.227)
İmam Mehdi ile ilgili diğer bir ayet ise şöyledir: "? Onlar için dünyada aşağılanma ve zillet vardır." (Bakara, 114; Maide, 41)
Hafız Muhammed b. Cerir-i Taberi "Camiü'l-Beyan" adlı tefsirinin 1. cildinin 501. sayfasında bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak aşağıdaki hadisi nakletmiştir:
"Onların (Hıristiyanların) aşağılanma ve zilleti, Mehdi'nin zuhur ettiği zaman olacaktır. O Konstantiniyye'yi fethedecek ve onları katledecektir. İşte onların dünyadaki aşağılanma ve zilleti budur." (Prof. Dr. Haydar Baş, a.g.e, s.228)
İmam Mehdi ile ilgili bazı hadisleri aktaralım.
Abdullah b. Abbas'tan: "Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: Ben peygamberlerin efendisiyim. Ali b. Ebi Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra On iki Vasim vardır. İlki Ali b. Ebi Talib, sonuncusu ise Mehdi'dir." (Prof. Dr. Haydar Baş, a.g.e, s.243; Feraidu's-Simtayn, c.2, s.313)
Hafız Askalani der ki: "Mehdi ve O'nun Ehl-i Beyt'ten olduğu, yedi yıl hükümet edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa'nın O'nunla birlikte zuhur edeceği, Deccal'i öldüreceği, ümmete imamet edeceği ve İsa'nın O'nun arkasında namaz kılacağına dair Hz. Mustafa'dan (s.a.a.) naklonulan hadisler, ravilerin sayısının çokluğundan mütevatir ve müstefizdir." (Prof. Dr. Haydar Baş, a.g.e, s.249; Hafız Askalani, et-Tehzib, c.9, s.144; Suyuti, el-Havili'l-Fetava)
Daha birçok ayet ve hadis ifade edilebilir ama meselenin anlaşılması ve atılan fitnenin kesilmesi için bu kadar kafidir.
Allah şefaatlerinden mahrum etmesin, zuhur ettiği zaman da bizi O'nun yanında yer alanlardan eylesin.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 07:37


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.