aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | HİLAFET | HİLAFET-VELAYET

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08-18-2017, 11:10
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.687
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Hadisler Işığında İmam Ali (aleyhisselam)'ın Faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.a)'in Hz. Ali hakkında buyurmuş olduğu Okyanustan Bir Damla Olan Bazı
Hadisleri Takdim ediyorum.
Hadisler, Sünni alimlerinin sağlam kaynaklarından seçilmiştir. Her hadisin nakledildiği kaynaklar maddeler halinde sıralanmış, kaynaklarını incelemek isteyen için bir kolaylık olsun diye cilt ve sayfa numaraları da verilmiştir. Gerekli görülmediği takdirde hadisler hakkında herhangi bir açıklama yapmamış, hadisin yorumu okuyucuya bırakılmıştır. Hadisler, Hz. Ali'nin (as) yüce makamını, Hz. Peygamber'den (saa) sonra insanların en hayırlısı olduğunu, vasiyet edilen, halifelik için tayin edilen kimsenin sadece o olduğunu ve onun yüce erdemini içermektedir.

Neden Hz. Ali'yi (as) seçtik?

Peygamber efendimize (saa) erkeklerden ilk iman eden, onun terbiyesi altında yetişip ahlakına haiz olan, İslam'ın gelişmesinde en fazla katkıda bulunan, Peygamberin(saa) bütün savaşlarında koruyucusu ve hüzünlerini gideren tek şahıs olduğundan ve Peygamberimizin hayatında ve ölümünde ona en yakın şahsın yine kendisi olduğundan dolayı onu seçtik. Yine o 40 yaşlarına kadar hayatını puta tapmakla geçirmemiş, savaşlarda korkup kaçanlardan olmamış ve peygamberin (saa) ölümünde peygamberin cenazesini ortada bırakıp hilafete koşmamıştır.
Hz. Ali (as), Peygamber (saa) efendimizin ashabı içinde en fazla faziletlere sahip olan şahıstır. Bu konuda Peygamber efendimiz şöyle buyurduğu kaydedilmiştir:

"Allah-u Teala, kardeşim Ali'ye (as) sayılmayacak kadar çok faziletler vermiştir. Kim onun faziletlerinden birini, ona ikrar ettiği halde zikrederse, Allah-u Teala onun geçmişte ve son zamanda işlediği günahlarını affeder. Kim onun faziletlerinden birini yazarsa, melekler sürekli olarak o yazıdan bir eser kaldıkça ona mağfiret dilerler. Kim onun faziletlerinden birini dinlerse, Allah Teala, onun işitmek yoluyla işlediği günahlarını bağışlar. Kim onun faziletlerinden olan bir yazıya bakarsa, Allah Teala, onun bakmak yoluyla işlediği günahlarını affeder. Ali bin Ebi Talib'e (as) bakmak ibadet ve onu zikretmek ibadettir, bir kulun imanı ancak onun velayetini kabul edip onun düşmanlarından uzaklaşırsa kabul olur"

Hz. Ali, Peygamber efendimizin ashabı içinde en fazla faziletlere sahip olan şahıstır. Bu konuda Peygamber efendimiz (saa)’in şöyle buyurduğu kaydedilmiştir:
“Allah-u Teala, kardeşim Ali’ye sayılmayacak kadar çok faziletler vermiştir. Kim onun faziletlerinden birini, ona ikrar ettiği halde zikrederse, Allah-u Teala onun geçmişte ve son zamanda işlediği günahlarını affeder. Kim onun faziletlerinden birini yazarsa, melekler sürekli olarak o yazıdan bir eser kaldıkça ona mağfiret dilerler. Kim onun faziletlerinden birini dinlerse, Allah Teala, onun işitmek yoluyla işlediği günahlarını bağışlar. Kim onun faziletlerinden olan bir yazıya bakarsa, Allah Teala, onun bakmak yoluyla işlediği günahlarını affeder. Ali bin Ebi Talib’e bakmak ibadet ve onu zikretmek ibadettir, bir kulun imanı ancak onun velayetini kabul edip onun düşmanlarından uzaklaşırsa kabul olur”(1)
Yine Ömer bin Hattab’tan naklen, Resulullah (saa) İmam Ali’ye hitaben şöyle buyurdu: “Şayet, deniz mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, cinler hesap etse, insanlar da katip olsalar, senin faziletlerini sayamazlardı ey Ebul Hasan!” (2)
İsa bin Abdullah, babası ve dedesinden: Adamın biri Abdullah bin Abbas’a dedi ki:
“Sübhanallah, İmam Ali’nin (nakledilen) özellikleri ve faziletleri ne kadar çoktur ki, onların üçbin olduğunu hesap ediyorum. Abdullah bin Abbas dedi ki: “Eğer onların otuzbin olduğunu söylersen daha doğru olur” (3)
Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel de şöyle demiştir: “Resulullah’ın ashabı içinde Ali’ye gelen faziletler kadar hiç kimse hakkında gelmemiştir.” (4)
Hz. Ali, Hz. Muhammed (saa)’in vasisi, varisi, sırrının yeri, terkettiklerinin en hayırlısı, vad ettiğini yerine getiren ve borcunu ödeyendir. Müminlerin velisi, kafirlerin ise korkulu rüyasıydı. Hz.Muhammed Vahyin sahibi, kendisi de İlhamın sahibidir, Hz.Muhammed peygamberlerin efendisi, kendisi de Vasi’lerin efendisidir. Hz.Muhammed insanların uyarıcısı, kendisi de hidayetçisidir. Hz.Muhammed peygamberlerin sonuncusu, kendisi de vasilerin sonuncusudur. Hz.Muhammed kainatın Efendisi, kendisi de Müminlerin Emiridir...
(1) Bkz. el-Zehebi "Mizan'ül İtidal" c.3, s.467 / İbn-i Hacer “Lisan’ül Mizan” c.5, s.62 / Menakıb-i Hüvarezmi el-Hanefi s.2; el-Hamvini eş-Şafii "Feraid’üs Simtayn" c.1, s.18; el-Künci eş-Şafii "Kifayet'üt Talib" s.252; Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi'ul Mevedde" s.121; et-Tüsteri "İhkak'ul Hak" c. 5, s.129; c.15, s.607; c.7, s.89-112; el-Behrani “Gayet’ül Meram” s.293; Muhammed Miri el-Antaki "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.301...
(2) Bkz. Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.73, 366 Mektebet es-Seyyid el-Eşkuri Bas./ ed-Deylemi “Müsned’ül Firdevs” c.3, s.81 / el-Müvfik bin Ahmed el-Hüvarezm “Menakıb-u Lil Havarezmi” s.328 Hadis No: .341 / es-Seyyid Ali en-Naki el-Hayderi “Mezhebe Ehl’il Beyt” S.73 / el-Kunduzi el-Hanefi (Ö.1293 H) "Yenabi'ül Mevedde" s.249 / Muhammed Miri el-Antaki "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl’il Beyt" s.309 / Necmettin el-Askeri “Mekam’ül İmam Ali” S.19 Hadis No: 4 / et-Testeri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.23, S.56 / el-Hatip Şeyh Muhammed Ridâ el-Hakîmi “Selüni kable en Tefkudûni” c.2, s.74...

(3) Bkz. ez-Zerendi el-Hanefi "Nuzma Dürer es-Simtayn" s.80 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.3; el-el-Künci eş-Şafii "Kifayet'üt Talib" s.124; İbn-i Cevzi “Tezkiret’ül Havas” s.13; el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi'ul Mevedde" s.121; Yunus Ramadan “Buğyet’üt Talib” s.108...
(4) Bkz. el-Hakim Nişaburi "Müstedrek ala Sahihayn" c.3, s.107; İbn’ül Esir “el-Kamil fit-Tarih” c.3, s.399; es-Siret’il Halebi c.2, s.207; el-Suyuti "Tarih'ül Hulefa" s.168; İbn-i Abdil Birr “el-İstiab” c.2, s.466; İbni Asakir "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.63; İbni Hacer el-Heytemi "Sevaik' ul Muhrika" s.118; Ebu Yala el-Hanbeli “Tabakat’ül Henabile” c.1, s.319; Tabari “Riyad’ul Nadara” c.2, s.212; ez-Zehebi “Talhis’ül Müstedrek” c.3, s.107; Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.3; el-Haskani “Şevahid’üt Tenzil” c.1, s.19, Hadis No: 7,8,9; ; el-Künci eş-Şafii "Kifayet' üt Talib" s. 253; ez-Zerendi el-Hanefi “Nuzma Dürer es-Simtayn” s.80; Abdullah eş-Şafii “el-Menakib” s.112; el-Kunduzi el-Hanefi "Yenabi' ul Mevedde" s.121, 275; el-Bedhaşi “Miftah’ün Neca” s.43; ed-Dehlevi el-Hindi “Techiz’il Ceyş” s.335; es-Sabban “İsaf’ür Rağibin” s.148-149; İbn-i Talha eş-Şafii “Metalib’üs Süül” c.1, s.87; el-Hamvini eş-Şafii "Feraid es-Simtayn" c.1, s.379, Hadis No: 309; er-Ravd’ül Ezher s.96, 102; el-Askalani “et-Tehzib’üt Tehzib” c.7, s.339; İbn’il Cevzi “Menakib Ahmet bin Hanbel” s.163; et-Tüsteri “İhkak’ul Hak” c.4, s.388; c.5, s.122-127; c.15, s.694-700...(Haydar)


Hz. Ali (as), Hz. Muhammed (s.a.a)'in vasisi, varisi, sırrının yeri, terkettiklerinin en hayırlısı, vad ettiğini yerine getiren ve borcunu ödeyendir. Müminlerin velisi, kafirlerin ise korkulu rüyasıydı. Hz. Muhammed (saa) Vahyin sahibi, kendisi de İlhamın sahibidir, Hz.Muhammed (saa), peygamberlerin efendisi, kendisi de Vasi'lerin efendisidir. Hz.Muhammed (saa) , insanların uyarıcısı, kendisi de hidayetçisidir. Hz. Muhammed (saa), peygamberlerin sonuncusu, kendisi de vasilerin sonuncusudur. Hz. Muhammed, kainatın Efendisi, kendisi de Müminlerin Emiridir...

Hz. Ali (as) Ve Hz. Resulullah (saa) Allah'ın Nurundan Yaratılmışlardır

1. Abdullah bin Abbas dedi ki: Resulullah (s.a.a)'nın İmam Ali'ye hitaben şöyle buyurduğunu duydum:
(Huliktu enâ ve ente min nurullâhi teâla)
"Ben ve sen Allah'ın nurundan yaratıldık"
Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Medinet-i Dimaşk" c.1, s.131, Beyrut 1. Bas.
2) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.40, Hadis No: 4


Peygamber'in (saa) Zürriyeti Hz. Ali'nin (as) Sulbündendir

2. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(İnnallâha azze ve celle ce'ala zürriyete külli nebiyyin fi sulbihi ve ce'ala zürriyeti fi sulbi Ali bin Ebi Tâlib)
"Allah, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı."
Kaynak:
1) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" Kısım 3, s.398
2) el-Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.3, s.43
3) el-El-Bağdadi' nin "Tarih-i Bağdat" c.1, s.316
4) İbn-i Hacer'in "es-Sevaik'ul-Muhrika" s.124
5) el-Münavi'nin "Fayd'ul-Kadir" c.2, s.223


Hz. Ali (as) İlk İman Eden Şahıstır

3. Resulullah (s.a.a) Ayşe'ye hitaben şöyle buyurdu:
(Hâze Aliyyün, evvelü men âmene bi)
"Bu Ali, bana iman edenlerin ilkidir."
Kaynak:
1) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.7, s.259

4. Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:
(Bü'isa Resulullâh yevm el-İsneyn, ve eslemtü yevm es-Selâset)
"Resulullah (s.a.a), pazartesi günü (peygamberliğe) gönderildi. Ben ise Salı günü Müslüman oldum."
Kaynak :
1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.40

- Enes bin Malik de şöyle dedi: "Resulullah (s.a.a), pazartesi günü (peygamberliğe) gönderildi. İmam Ali de Salı günü namaz kıldı."
Kaynak:
1) Sünen-i Tirmizi c.5, s.598 Hadis No: 3728
2) Tarih-i Tabari c.2, s.310
3) el-Tabari'nin "Riyad' un-Nadira" c.3, s.100


5. Hz. Ali şöyle buyurdu:
(Ena es-Sıddık'ul-ekber, âmentü qable en âmene Ebu Bekr'in ve eslemtü qable en yüslime Ebu Bekr'in)
"En büyük Sıddık benim, Ebu Bekir iman etmeden ve müslüman olmadan önce ben iman edip müslüman oldum."
Kaynak:
1) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül-Belağa" c.3, s.251
2) İbn-i Kuteybe'nin "el-Maarif " s.73
3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.53
4) el-Müttaki el Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal"c.6, s.405
5) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.58 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.155
6) el-Belazuri'nin "Ensab'ül-Eşraf" c.2, s.146
7) ez-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.1, s.417, Hadis no: 3484
8) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.202
9) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.116
10) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.88-89


Hz. Ali en büyük Sıddık ve ümmetin Farukudur

6. Selman el-Farisi, Ebu Zer ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (s.a.a) Hz.Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu:
(İnne hâze, evvelü men âmene bi, ve hâze evvelü men yusâfiheni yevm el-Kıyâmeh. Ve hâze es-Sıddıyk'ul-Ekber ve Fâruk hâzihil ümmet, hâze ya'sübüddin, vel mâl ya'süb'ül-münâfıkin)
"Bu, bana ilk iman eden ve Kıyamet Günü'nde benimle ilk tokalaşacak olandır. Kendisi en büyük sıddık ve bu ümmetin farukudur, bu, dinin önderidir, mal ise zalimlerin önderidir."
Kaynak:
1) Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.6, s.269, Hadis No: 6184
2) el-Müttaki'nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.156
3) el-Heysemi'nin "Mecma üz-Zevaid" c.9, s. 102
4) İbn-i Udey'in "el-Kamil fi Düefa ir-Rical"c.4, s.229
5) el-Künci'nin "Kifayet üt-Talip"s.187
6) el-Akili'nin "Düefa'il Kebir" c.2, s.47
7) el-Beyhaki'nin "Sünen el-Kübra"


7. Hz. Ali şöyle buyurdu:
(Enâ abdullâh ve exu Resulillâh, ve enâ es-Sıddık'ul-ekber, lâ yequlehâ ba'di illâ kezzâb, sallaytü qablen nâs seb'a sinin)
"Ben, Allah'ın kulu ve Resulü'nün kardeşiyim. En büyük Sıddık benim, bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım."
Kaynak:
1) Sünen İbn-i Mace c.1, s.57
2) el-Hasais en-Nisai s.3
3) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.112
4) Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel No:17
5) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.61
6) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül-Belağa" c.3, s.257
7) Tarih-i Tabari c.2, s.56
8) İbn-i Kesir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.2, s.22
9) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.60 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.155
10) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn c.1, s.248


Hz. Ali (as) Resulullah'ın Kardeşidir

8. Resulullah (s.a.a), ashabı arasında kardeşlik kurduğunda Hz. Ali gözü yaşlı olarak gelir ve der ki: "Ey Resulullah, ashabın arasında kardeşlik ilan ettin, beni kimseyle kardeş yapmadın" Resulullah (s.a.a) bunun üzerine şöyle buyurdu:
(Ente axi fiddünyâ vel âhireh)
"Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardeşimsin."
Kaynak:
1) Sahih-i Tirmizi c.2, s.299
2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.14
3) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.194
4) Menakıb-ı Meğazeli s.37


Hz. Ali (as) Resulullah (s.a.a)'in Veli'sidir

9. Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:
(Yâ Ali, ente Veliyyi fid dünyâ vel âhiret)
" Ya Ali, sen dünyada ve ahirette benim velimsin."
Kaynak:
1) Sahih-i Müslim c.2, s.24-Hz.Ali'nin faziletleri babında
2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s. 109
3) Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.203
4) Tirmizi "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.152'den tahric etti.
5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s. 107
6) ez-Zehebi'nin "Talhis el-Müstedrek" s.26
7) Müsned el-Bezzar
8) Müsned-i Ahmet bin Hanbel


Hz. Ali (a.s) Müminlerin Veli'sidir

10. İmran bin Husayn'dan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Aliyyun minni ve enâ min Aliy, Ali veliyyü kulli müminin)
"Ali benden, ben de Ali'denim, Ali tüm müminlerin Veli'sidir."
Kaynak:
1) Sünen et-Tirmizi c.5, s.296
2) Müsnet Ahmet bin Hanbel c.4, s.165
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.2, s.607
4) el-Münavi' nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.71
5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül-Mevedde" s.179
6) Şerh'ül-Ercüzat s.293
7) İbn-i Sabban'ın "İs'af er-Rağıbin" s. 177,178
8) el-Zehebi'nin "Talhis el-Müstedrek"
9) İlam'ül-Vera s.164__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 08-18-2017, 11:25
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.687
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Ali (as) Müminlerin Velisidir

11. Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:
(Yâ Ali ente veliyyül müminin)
"Ey Ali, sen müminlerin Veli'sisin."
Kaynak:
1) Sünen-i Tirmizi c.6, s.267
2) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.468


Hz. Ali (as) Resulullah (s.a.a)'ın Kardeşi, Sahibi ve Arkadaşıdır

12. İmam Muhammed Bâkır (a.s) babası ve dedesinden, İmam Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:
(Yâ Ali, ente axî ve sâhibi ve rafiki fil cenneh.)
"Ya Ali, sen kardeşim, sahibim ve Cennet'te arkadaşımsın."
Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.122
2) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.268, Hadis No: 6712
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.40213- Ata dedi ki: Ayşe'ye Hz. Ali'yi sordum. Dedi ki: "O, insanların en hayırlısıdır, bundan ancak kafir olan şüphe eder."
Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.448 Beyrut Bas.
2) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" 3. Meveddet.
3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.246
4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.119
5) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s.311

_________________

Hz. Ali (as) Resulullah (s.a.a)'ın Sırrının Sahibidir

14. Selman el-Farisi'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Sâhibu sirrî Aliyy ibni Ebi Tâlib)
"Sırrımın sahibi, Ali bin Ebi Talib'tir."
Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.311
2) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.155
3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180
4) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.403, Hadis No: 3793
5) Seyyid Eyyub bin Sıddık'ın "Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn" 6. Bab, 25. Menâkıb, 24. Hadis
6) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.321


Hz. Resulullah'ın (saa) Hz. Ali (as) Hakkındaki Tavsiyeleri

15. Resulullah (s.a.a), Ansar halkına hitaben şöyle buyurdu:
(Yâ ma'şer'ül-Ansâr, elâ edillukum alâ mâ in temessektüm bihi len tedullu ba'di ebeden, qâlu belâ yâ Resulellâh. Qâle hâza Aliyyun, feehibbuhu bihubbî ve ekrimuhu bikerâmetî, feinne Cebrâile emerenî billezi qultu lekum anillâhi azze ve celle)
"Ey Ansar halkı, kendisine tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla sapmayacağınız bir şeyi sizlere tavsiye edeyim mi? "
Dediler ki: "Evet, ey Resulullah." Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) onlara hitaben şöyle buyurdu:
"Bu, Ali'dir, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Size söylediklerimi Cebrail vasıtasıyla Allah bana emretti
."
Kaynak:
1) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül-Belağa" c.9, s.170
2) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.1, s.63
3) el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132
4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.210
5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.313
6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.15, s.126, Hadis No: 363
7) el-Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.233
8) el-Himvini'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.197, Hadis No: 154
9) İbn-i Ebi Talha eş-Şafii'nin "Metalib üs-Süül" c.1, s.60
10) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sihah es-Sitte" c.2, s.98


Ali (as) Sizi Hidayetten Çıkarmaz

16. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Men yüriydu en yahyâ hayâti ve yemute mevti ve yeskone cennet'el huldi elleti ve'adani rabbi, felyetevella Aliy bin Ebi Tâlib, feinnehu len yuhricekum min hudâ velen yudhilekum fi dalâleh)
"Her kim hayatım gibi yaşamayı, ölümüm gibi ölmeyi ve Allah'ın bana vadettiği ebedi cennette olmayı isterse, Ali bin Ebi Talib'in velayetini kabul etsin, çünkü o, sizleri hidayetten çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez."
Kaynak:
1) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.139, Hadis no: 4642. Hakim diyor ki: İsnadı Sahihtir, ama tahric etmezler (Buhari ve Müslim)
2) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.4, s.350
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.611 Hadis No: 32959 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.32
4) Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.5, s.194 Hadis No:5067
5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.108
6) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.99, Hadis No: 602
7) el-Himvini'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.55
8) Muhammed bin Akil'in "en-Nesaih'ül-Kafiyeh" s.215
9) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sihah es-Sitte" c.2, s.313
10) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.108
11) Şerafeddin Musevi'nin "el-Müracaat" s.45
12) Ebu Naim'in "Fedail'üs Sahabe"


17. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Usiy men âmene bi ve saddakani bi-velâyeti Aliy bin Ebi Tâlib, femen tevellâhu fekad tevellâni, vemen tevellâni fekad tevellallâh, vemen ahabbehu fekad ahabbeni vemen ahabbeni fekad ahabballâh, vemen ebğadahu fekad ebğadani vemen ebğadani fekad ebğadallâh azze ve celle)
"Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse, beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah'ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah'ı sevmiştir, ona buğzeden bana buğzetmiştir, bana buğzeden de Allah'a buğzetmiştir."
Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.93
2) Menakıb-ı Meğazeli s.230
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.32
4) el-Himvini'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.291
5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c. 9, s.108
6) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.6, s.154
7) el-Kunduzi'nin "Yenabi'ül-Meveddet" s. 237
8) İbn-i Hasnevi'nin "Der Bahr'ül-Menakib" s.59
9) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.6, s.434
10) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s.313
11) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sihah es-Sitte" c.2, s.202
12) el-Tabarani'nin "Mucem el-Kebir"


18. Ashabın büyüklerinden Selman-ı Farisi'ye Hz.Ali ve Hz. Fatıma'yı sordular, kendisi dedi ki: Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu kendim duydum:
(Aleyküm bi Aliy bin Ebi Tâlib, fe-innehü mevlâküm fe-ehibbuh ve kebîrukum fet-tebiuh ve âlimukum fe-ekrimuh ve kâidukum ilel cenneti fe-izzuh ve izâ deâkum fe-ecibuh ve izâ emarekum fe-atiuh ve ahibbuh ke-hubbî ve ekrimuh bi-kerâmeti, mâ qultu lekum fi Aliyyin illâ mâ umireni rabbi cellet azametuh)
"Sizlere Ali bin Ebi Talib'i tavsiye ederim, kendisi sizin mevlanızdır ki onu seviniz, sizin büyüğünüzdür ki ona tabi olunuz, sizin bilgininizdir ki ona ikramda bulununuz, kendisi sizleri cennete götürendir ki ona saygılı olunuz, Ali, sizleri davet ederse icabet ediniz, sizlere emir verirse ona uyun, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz, bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Ben sizlere Ali hakkında ancak Allah'ın bana emretmiş olduğunu söyledim."
Kaynak:
1) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.226
2) Hatip Harezmi el-Hanefi'nin "Maktel-il Hüseyn" c.1, s.41
3) el-Himvini' nin "Feraid'us-Simtayn c.1, s.78 Hadis No: 45
4) el-Bahrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.586, Hadis No: 81
5) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.493


19. Hz.Ali'nin ashabından Zeyd bin Suhân, Cemel Savaşında vurulup düştüğünde onun yanına Hz. Ali gelip onu övdü. Bunun üzerine Zeyd başını kaldırıp şöyle dedi: "Sen de benim mevlamsın. Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Allaha yemin olsun ki seni her zaman Allah'ın yolunda bilgili ve onun ayetlerinden haberdar biliriz. Ben senin safında düşmanlarına karşı cehaletimden dolayı savaşmadım. Ben Hüzeyfet'ul-Yemani'den duydum, o da Resulullah'tan şöyle buyurduğunu duydu:
(Ali Emir'ül-berarah ve kâtil'ul-fecereh, mensuron men nasarah, mahzulun men hazeleh, elâ ve innel hakka me'ahu ve yettebiuhu, elâ femiylü me'ahu)
"Ali, iyi ve temiz insanların emiri ve kötü insanları öldürendir, her kim Ali'ye yardım ederse yardım görecektir ve her kim onu hor görürse horlanacaktır. Hak Ali'yle beraberdir, bundan dolayı her zaman onunla beraber olun."
Kaynak:
1) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s. 111
2) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.21-22, Hadis No: 42
3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resululah" s.483


Peygamberlerin (as) Sıfatları Hz. Ali'dedir (as)

20. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
"Her kim Adem'e ve ilmine, Şis'e ve hilmine, İdris'e ve şefkatine, Nuh'a ve davetine, İbrahim'e ve cömertliğine, Musa'ya ve salabetine, Davud'a ve hilafetine, İsa'ya ve ibadetine, Zekeriya'ya ve şahadetine, Yahya'ya ve ismetine bakmayı istiyorsa Ali'ye baksın. Çünkü Ali bir ayna gibi onları aksettirmiştir."
Kaynak:
Ahmet Bican'ın "Envar'ül-Aşıkin" c.1, s.458-459
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 08-18-2017, 11:34
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.687
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

21. Abdullah bin Abbas' tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
"Her kim hilminden dolayı İbrahim'e, hikmetinden dolayı Nuh'a ve cemalinden dolayı Yusuf'a bakmayı istiyorsa Ali bin Ebi Talip'e baksın."
Kaynak:
1) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.94 ve "Riyad'un-Nadira" c.2,s.218
2) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.3, s.336
3) eş-Şeblenci' nin "Nur'ül-Absar" s.94
4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.147
5) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.111


Hz. Ali'yi (as) Zikretmek İbadettir

22. İmam Ali, Ayşe, İbn-i Abbas, Ebi Said, Sehl bin Sa'd, Ebu Hüreyra ve Esma bint-i Umeys'ten naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Zikru Aliyyin ibâdeh)
"Ali'yi zikretmek ibadettir."
Kaynak:
1) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357
2) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.408
3) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.1, s.665, Hadis No: 4332
4) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.134
5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
6) el-Zehebi'nin "Mizan'ul-İtidal" c.1 s. 496
7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180, 231, 237, 262
8) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.3, s.565
9) Kenz'ul-İrfan s.27
10) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.601, Hadis No: 32894
11) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" c.7, s.111
12) Şeyh Yusuf el-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.120
13) Menakıb-ı Meğazeli s.206, Hadis No: 243
14) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.261
15) Ercah'ul-Metalib s.428,
16) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.24
17) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.244, Hadis No: 3151
18) et-Teysir'in "Şerhu Cami'üs Sağir" c.2, s.20
19) el-Haydari el-Ebadi'nin "Menakıb-ı Ali" s.34
20) Kitab'ül-Mecruhin c.1, s.239
21) es-Senderusi'nin "Keşf'ül-İlahi" c.1, s.358
22) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.111
23) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.116
24) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi'nin "el-Menakib el-Murtadaviyye"
21) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.435
22) el-Hilli'nin "Keşf'ül-Yakin" s.436
23) et-Tabarani "Mucem"
24) Bahr'ül-Mearif
25) İbn-i Merdeveyh ve ed-Dulabi'nin kitaplarında


Hz. Ali'nin (as) Yüzüne Bakmak İbadettir

23. Cabir bin Abdullah el-Ansari, Ayşe, İmran bin Husayn, Muaz bin Cebel ve Abdullah bin Mesut'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Ennazaru ila vechi Aliyyin ibâdeh)
"Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir."
Kaynak:
1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.142
2) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.394
3) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.2, s.51
4) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.3, s.483
5) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.2, s.182
6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab' ul Kenz" c.5, s.30 ve "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.601
7) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.357
8) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.175
9) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 34
10) Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.219 ve "Zehair' ul Ukba" s.95
11) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 90
12) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.66
13) el-Askalani' nin "Lisan'ül-Mizan" c.1, s.242
14) el-Münavi' nin "Kunuz'ul-Hakaik" c.2, s.34
15) Menakıb-ı Meğazeli s.207
16) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.260
17) Tabarani'nin "Mucem'ül-Kebir" c.1, s.76
18) el-Heysemi' nin "Mecma' üz Zevaid" c.9, s.119
19) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.6, s.299
20) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.145
21) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.93


Hz. Ali (as) Hitta (Mağfiret) kapısıdır

24. İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Ali bâbü hıttah, men dexele fihi kâne müminen vemen xerece minhü kâne kâfiren)
"Ali, mağfiret kapısıdır, her kim içine geçerse mümin, her kim içinden çıkarsa kafirdir."
Kaynak:
1) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.2, s.177, Hadis No: 5592
2) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.153, Hadis No: 2528 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
3) el-Münavi'nin "Fayd'ul-Kadir" c.4, s.469
4) el-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.242
5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.75
6) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.185, 247, 284
7) el-Künci el-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.184
8) es-Sehavi'nin "el-Mekasid'ül-Haseneh" s.80
9) el-Asami'nin "Semt'ün Nücüm'ül-Avali" s.822, Hadis No: 134
10) el-İcluni'nin "Keşf'ül-Hafa" c.1, s.204
11) el-Heysemi'nin "Mizan'ul-İtidal" c.1, s.532
12) Seblül Hüda ver-Rişad c.11, s.279
13) Muhammed bin Akil'in "en-Nesaih'ül-Kafiyeh" s.95
14) Esn'el Metalip s.37
15) ed-Deylemi'nin "Firdevs'il Ahbar" c.3, s.64, Hadis No: 4179
16) ed-Derakutni'nin "el-Afrad"
17) Şerafeddin el-Musevi'nin "el-Müracaat" s.275
18) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca fi Menakıb al Aba"


Hz. Ali'ye (as) Söven Allah Ve Resülü'ne Sövmüştür

25. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Men sebbe Aliyyen sebbenî)
"Ali'ye söven bana sövmüştür."
Kaynak:
1) el-Hasais en-Nisai s.24 - Mısır Bas.
2) Müsnet Ahmet bin Hanbel c.6, s.323
3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.184, Hadis No: 660
4) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.130
5) İsaf'ür-Rağibin s.141 (Nur'ül-Absar hamişinde)
6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
7) el-Suyuti'nin "Tarih'el Hulefa" s.73
8) eş-Şeblenci eş-Şafii'nin "Nur'ül-Absar" s.73
9) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.74
10) el-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.3, s.196
11) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.66 ve "Riyad'ün Nadara" c.2, s.220
12) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.302, Hadis No: 240
13) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.48, 187, 246, 282
14) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.82
15) Mişkat'ül-Mesabih c.3, s.245


26. İbn-i Abbas dedi ki: Allah'a ant olsun ki, Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu duydum:
(Men sebbe Aliyyen fekad sebbenî, ve men sebbeni fekad sebbalâh, ve men sebballâh azze ve celle ekebbehullâh alâ minherihi finnâr)
"Ali'ye söven bana sövmüştür, bana söven de Allah'a sövmüştür, Allah'ı söven kişiyi, Allah burnu üzere ateşe atacaktır."(4)
Kaynak:
1) İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin "Füsul'ül-Mühimme" s.111
2) Tabari' nin "Zehair'ul-Ukba" s.66 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.219
3) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.81-82
4) Menakıb-ı Meğazeli s.83, 394, Hadis No: 447
5) el-Mirizbani'nin "Ahbar Şuara üş-Şia" s.30- Hayderiye bas.
6) Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.205
7) eş-Şeblenci' nin "Nur'ül-Absar" s.110
8) el-Künci' nin "Kifayet'üt-Talib" s.82
9) el-Himvini eş-Şafii' nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.302, Hadis No: 241
10) ez-Zerendi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.105
11) el-Murkat fi Şerh'ül-Müşkat c.10, s.474
12) Şerafeddin el-Musevi'nin "el-Müracaat" s.280
13) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.169-170


Hz. Ali (as) Allah'ın Zatına Sürülmüştür

27. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Lâ tesübbü Aliyyen, feinnehu memsûsün fi zatillâhi teâlâ)
"Ali'ye sövmeyiniz, zira Ali, Allahın zatına sürülmüştür."
Kaynak:
1) et-Tabarani'nin "el-Mucem el-Kebir" c.19, s.148, Hadis No: 324
2) Ebu Naim el-Asbahani'nin "Hilyet'ül-Evliya" c.1, s.68
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.12, fasıl.2, Hadis no: 1257
4) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.2, s.258
5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 181
6) el-Heysemi' nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.130, Hadis No: 14743
7) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.3, s.24
8) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.310
9) el-Tabarani'nin "Mucem'ül-Avsat"


Hz. Ali (as) Ve Kuran Birbirinden Ayrılmazlar

28. Resulullahın hanımı Ümmü Seleme dedi ki: Nefsim onun elinde olana (Allah'a) yemin olsun ki, Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu duydum:
(Aliyyun meal Kurân, vel Kurânu mea Aliyyin, lâ yefterikân, hattâ yerida aleyyel havd)
"Ali Kur'an'ladır, Kur'an da Ali iledir; ikisi havuz başında bana varıncaya dek birbirinden ayrılmazlar."
Kaynak:
1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124
2) Tabarani'nin "Mucem el-Sağir" c.1, s.55; c.2, s.177, Hadis No: 5594
3) Tabarani'nin "Mucem el-Evsat" c.5, s.135, Hadis No: 4880
4) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.399, Haydariye Bas.
5) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.76
6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.153; c.11, s.603, Hadis No: 32912
7) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenzl" c.5, s.31
8) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.4, s.358
9) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül-Absar" s.73, Saidiyye bas.
10) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.173
11) es-Salihi eş-Şami'nin "Sebl'ül-Hüda ver-Rişad" c.11, s.297
12) ez-Zehebi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.134
13) el-Alani'nin "İcmal'il İsabe fi Akval es-Sahabe" s.55
14) Ubeydullah el-Hanefi'nin "Ercah'ül-Metalib" s.597, 598 Lahur Bas.
15) Menakib-i Seyyidina Ali s.38
16) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.2, s.177, Hadis No: 5594
17) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.40, 90, 185, 237, 283, 285
18) İs'af er-Rağıbin s.157 (Nur'ül-Absar hamişinde bas.)
19) İbkat'ül-Envar c.1, s.277, Hadis'üs Sıkleyn kısmı.
20) el-Menakib-i Harezmi el-Hanefi s. 110, Haydariye Bas.
21) el-Himvini'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.177, Hadis No: 140
22) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca" s.66
23) Muhammed bin Akil'in "en-Nesaih'ül-Kafiyeh" s.215
24) el-Asami'nin "Semt'ün Nücum'ül-Avali" s.823, 1400
25) en-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.242 Mısır bas.
26) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.640
27) el-Zehebi'nin "Talhis'ül-Müstedrek " c.3, s.124
28) Esnel Metalib s.136
29) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" Bab: 45, s.540
30) el-Emini'nin "el-Gadir" c.3, s.180
31) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s. 319-320
32) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.144
33) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.112
34) Menakib İbn-i Merdeveyh.
35) Abdullah eş-Şafii'nin "el-Menakib"


29. Hz. Fatma (sa) buyurdu ki: Resulullah (s.a.a) vefat ettiği hastalığı esnasında yanında bulunanlara şöyle buyurdu:
(Eyyühen nâsü, yüvşek en ukbada kabden seri'an vekad kaddemtü ileyküm el-kavl ma'zireten ileyküm. Elâ inni muhâllif fiyküm Kitâbu rabbi azze ve celle ve itreti Ehli beyti. Sümme ahez bi yedi Aliyyin fekâl: Hâze Ali me'al Kur'ân vel-Kur'ân me Ali, lâ yefterikân hattâ yeride aleyyel havd, fees'elüküm mâ tehallifüni fihimâ)
"Ey insanlar, ani bir şekilde ruhumu teslim eder, aranızdan ayrılırım, maziretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki halife bırakıyorum. Biri Rabbimin kitabı, öbürü de Ehlibeytimdir."
Daha sonra Ali'nin elinden tutarak şöyle buyurdu:
"Ali Kur'an'ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya dek birbirinden asla ayrılmazlar, bunlara karşı nasıl davranacağınızı sizlere soracağım
."
Kaynak:
1) İbn-i Hacer el-Heytemi'nin "Sevaik'ül-Muhrika" s.124
2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.40
3) İbkat'ül-Envar c.1, s.277
4) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, Bab: 37
5) Şerafeddin el-Musevi "el-Müracaat" s.31-32
6) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.113
7) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s. 319
8) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.297
9) Zamahşeri'nin "Rabi'ül-Ebrar"
10) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt-Talib" s.288 Beyrut Bas.


Hz. Ali (as) Ve Hak Birbirinden Ayrılmazlar

30. Ümmü Seleme ve Muhammed bin Ebi Bekir'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Aliyyun meal hak, vel-hakku mea Aliyyin, ve len yefterikâ hattâ yerida aleyyel havde yevmel Kıyâmet)
"Ali hakladır, hak da Ali'yledir, ikisi Kıyamet Gününde havuz başında bana varana dek birbirinden asla ayrılmazlar."
Kaynak:
1) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.14, s.321
2) İbn-i Kuteybe'nin "el-İmametü ves-Siyasetü" c.1, s.73 Mısır Bas.
3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.119 Hadis no: 1162
4) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.177
5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.134
6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 55
8) ed-Dulabi'nin "el-Künye vel-Esma" c.2, s.89
9) Ubeydullah el-Hanefi'nin "Ercah'ül-Metalib" s.598, Lahur Bas.
10) İbn-i Dimaşki'nin "Cevahir'ül-Metalib" c.1, s.343
11) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.1, s.173
12) Menakib Seyyidina Ali s.19
13) Zamahşeri'nin "Rabi'ül-Ebrar" c.1, s.828
14) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" Bab: 45, s.539
15) el-Emini'nin "el-Gadir" c.3, s.177
16) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.624
17) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.142
18) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.109
19) Tabarani'nin "Mucem es-Sağir" ve "Mucem el-Avsat"
20) Menakib İbn-i Merdeveyh
21) es-Sem'ani'nin "Fedail'üs Sahabe
"
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 08-18-2017, 11:41
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.687
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

31. Hz. Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Râhimallâhu Aliyyen, Allâhumme edir'il- hakka meahu haysü dâre )
"Allah, Ali'ye rahmet etsin. Allah'ım, o hangi tarafa yönelirse yönelsin hakkı beraberinde kıl."
Kaynak:
1) Sahih-i Tirmizi c.5, s.633, Hadis No: 3714
2) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124 Hakim dedi ki: Bu hadis Müslim'in şartlarına göre sahihtir.
3) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.117, Hadis No: 1159-1160
4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.5, s.62 ve "Müntehab'ul-Kenz" c.5, s.62, Meymeniye Mısır Bas.
5) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.10, s.270, Muhammed Ebul Fadl Tahkiki Mısır Bas.
6) En-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.2, s.131
7) İbn-i Esir'in "Cami'ül-Usul" c.9, s.420
8) el-Himvini'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.176
9) el-Bakilani'nin "el-İnsaf" s.58 -Kahire Bas.
10) ez-Zehebi'nin "Tarih'ül-İslam" c.2, s.198- Mısır bas.
11) el-Mübidi'nin "Şerh Divan Emirül Müminin" s.180
12) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.104
13) el-Beyhaki'nin "el-Mehasin vel-Müsavi" s.41- Beyrut Bas.
14) Ubeydullah el-Hanefi'nin "Ercah'ül-Metalib" s.599- Lahur Bas.
15) Abdullah eş-Şafii'nin "el-Menakib" s.28
16) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.5, s.626
17) el-Bahrani'nin "Gayet'ül-Meram" Bab: 45, s.539
18) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.142
19) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.108
20) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca"


Hz. Ali (as) İlim Şehrinin Kapısıdır

32. Hz. Ali, Cabir bin Abdullah el-Ansari ve Mücahit'ten naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Ene medinet'ül-ilm ve Aliyyün bâbuha, femen erâd'el ilm felye'ti ilel bâb)
"Ben ilmin Şehriyim, Ali de kapısıdır, her kim ilim isterse kapıya gelsin."
Kaynak:
1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.127.
Hakim Nişaburi diyor ki: Bunun isnadı sahihtir.
2) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.600
3) Tabarani'nin "Mucem'ul-Kebir" c.11, s.55, Hadis No: 11061
4) el-Münavi'nin "Fayd'ül-Kadir" c.3, s.46, No: 2705
5) İbn-i Hacer'in "Lisan'ül-Mizan" c.1, s.191
6) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.1, s.108
7) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.348, No: 2186
8) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.459
9) İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül-Muhrika" s.120
10) İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ven-Nihaye" c.7, s.358
11) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.40
12) el-Tabari' nin "Zehair' ul Ukba" s.77
13) el-Mes'udi'nin "Müruc el-Zeheb" c.2, s.437
14) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.4, s.100 No: 3783
15) el-Haskani' nin "Şevahid'üt-Tenzil" c.1, s.334
16) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz " c.5, s.30
17) İbn-i Hacer'in "Tehzib'ut-Tehzib" c.6, s.320
18) el-Heysemi' nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.114
19) Menakıb-ı Meğazeli s.81
20) el-Kilabi'nin "Müsned-i Dimaşk" Hadis No: 2
21) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.170
22) İbn-i Abdülbirr'in "el-İstiab fi Marifet'il Ashab" c.3, s.1102
23) el-Tabari'nin "Riyad'un Nadıra" c.3, s.140
24) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.7, s.219
25) Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi' ul Mevedde" s.82
26) el-Harezmi el-Hanefi'nin "Maktel'ul-Hüseyn" c.1, s.43
27) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.1, s.415, No: 1525
28) en-Nebehani'nin "Feth'ül-Kebir" c.1, s.176
29) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.221
30) Feth'ül-Müluk el-Ula s.15
31) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.209


33. Hz.Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Ene medinet'ül-ilm ve Aliyyun bâbuhâ, velâ tutiy'el büyütâ illâ min ebvâbihâ)
"Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, evlere ancak kapılarından geçilir."
Kaynak:
1) Menakıb-ı Meğazeli s.82
2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talib" s.220
3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.417


34. Ali bin Musa el-Rida (as)'dan, babası ve dedelerinden, Hz. Ali 'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Yâ Ali, ene medinet'ül-ilm ve ente bâbühâ, kezzeba men ze'ame ennehü yasıl ilel medineti illâ min kıbelil bâb)
"Ey Ali, ben ilmin kentiyim, sen de kapısısın, her kim kente, dervazesi değil de başka yerden ulaştığını söylerse yalan söyulemiştir."
Kaynak:
1) Menakıb-ı Meğazeli s.85
2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.72
3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.417


Sorun Benden Beni Yitirmeden

35. Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:
(Seluni, fevallâhi lâ tes'elüni an şey'in yekunu ilâ yevm'il Kıyâmeh illâ haddestükum anhu, seluni an kitâballâh, fevallâh mâ min âyetin illâ ene a'lamu e-bileylin nezelet, em bi nehârin, em fi sehelin em fi cebelin.)
"Bana sorunuz, vallahi kıyamete kadar neden sorarsanız size haber veririm. Bana Allah'ın kitabından sorunuz, her ayetin gece mi, gündüz mü, dağlıkta mı, düzlükte mi indiğini bilirim."
Kaynak:
1) Tabari'nin "Cami'ül-Beyan" Tefsiri c.1, s.114
2) el-Suyuti'nin "Tarih'ül-Hulefa" s.214
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.2, s.565, Hadis No: 4740
4) İbn-i Abdülbirr'in "el-İstiab" c.3, s.208, Hadis No: 1875
5) Tarih'ül-Kebir c.8, s.165, Hadis No: 2570
6) Belazuri'nin "Ensab'ul-Eşraf" c.2, s.351
7) el-Askalani'nin "Tehzib'ut-Tehzib" c.7, s.338
8) Tabakat'ül-Kübra c.2, s.338
9) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.151 ve "Riyad'un Nadara" c.2, s.198
10) Ebu Naim'in "Hilyet'ül-Evliya" c.1, s.67-68
11) el-Haskani'nin "Şevahid'üt-Tenzil" c.1, s.42, Hadis No: 31
12) Menakib-i Harezmi el-Hanefi s.94
13) İbn-i Hacer'in "es-Sevaik'ul-Muhrika" s.128
14) Hz. Ali'nin "Gurer'ul-Hikem" Hadis No: 5637
15) Miftah'üs Seadet c.1, s. 400
16) Feth'ül-Bari c.8, s.485


36. Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:
"Sorun benden beni yitirmeden, bana gök yollarını sorunuz, onları yeryüzü yollarından daha iyi tanırım."
Kaynak:
1) İbn-i Ebi Talha'nın "Metalib'üs Süül" s.26
2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.66
3) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.4, s.22
4) el-Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.83
5) İbn-i Abdül Birr'in "el-İstiab fi Marifet'il Ashab" c.3, s.40
6) Tefsir'ül-Fatiha (el-Ezher Meydanı Mısır bas.) s.52
7) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül-Belağa" c.13, s.101
8) Sıbt İbn-i Cevzi'nin "Tezkiret'ül-Havas" Bab: 2, s.34
9) el-Hilli'nin "Nehc'ül-Hak ve Keşf'üs Sıdk" s.240
10) el-Hilli'nin "Keşf'ül-Yakin" s.63, 64
11) Müsned Ahmet bin Hanbel


37. Hz. Ali (as) şöyle buyurdu:
"Gayb sırlarından bana sorunuz, mürsel peygamberlerin tüm ilimlerine varisim ben."
Kaynak:
1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.69
2) Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül-Manzum"
3) İbn-i Ebi Talha eş-Şafii'nin "Metalib'üs Süül"
4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.340


38. Hz. Ali (a.s) buyurdu:
"İsteseydim yalnız Fatiha'nın tefsirinden yetmiş deve yükü kitap yazardım."
Kaynak:
1) İmam Gazzali'nin "İhya-u Ulumiddin" c.1, s.803
2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.64, 407
3) Tefsir'ül-Fatiha (el-Ezher Meydanı Mısır bas.) s.57
4) et-Teratib'ül-İdariyye c.3, s.183
5) Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül-Manzum"
6) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt-Talib" s.404 Beyrut Bas.


39. Dürr'ül-Manzum adlı eserde Hz. Ali'nin (as) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Bil ki tüm semavi kitapların esrarı Kur'an'da toplanmıştır, Kur'an'ın tüm esrarı Fatiha'dadır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmelededir, Besmelenin tüm esrarı 'B' harfindedir, 'B' harfinin tüm esrarı da onun altındaki noktadadır."
Emir'ül-Müminin Hz. Ali şöyle buyurdu: "'B' harfinin altındaki nokta benim."
Kaynak:
1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.69
2) Kemaled-din el-Halebi eş-Şafii'nin "ed-Darr'ül-Manzum"
3) Enis Emir'in "İlim Kapısı İmam Ali" ve "Fazilet-i Ehli Beyt'i Resulullah"
4) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt-Talib" s.294 Beyrut Bas.


Hz. Ali'nin (as) Sevgisi Hakkında

40. Hz.Ali, Ümmü Seleme, Ömer bin Hasin'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Yâ Ali, lâ yohibbuke illâ muminun, velâ yübğiduke illâ münâfık)
"Ey Ali, seni müminden başkası sevmez ve münafıktan başkası da sana buğz etmez."
Kaynak:
1) Sahih-i Tirmizi c.5, s.306, Hadis No: 3819
2) Sünen-i Nisai c.8, s.117
3) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1, s.95
4) Ebu Naim el-Asbahani'nin "Hilyet'ül-Evliya" c.4, s.185
5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.2, s.598 ve Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30
6) İbn'ül-Cevzi'nin "Tezkiret'ül-Havas" s.35
7) İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc' ül Belağa" c.8, s.119
8) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul-Mevedde" s.47
9) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.133
10) el-Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.91
11) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.209
12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.211
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 08-18-2017, 11:48
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.687
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

41. İbn-i Abbas'tan naklen Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Hubbu Aliyyin imânun, ve buğduhu nifâkun)
"Ali'yi sevmek iman, ona buğzetmek ise nifaktır."
Kaynak:
1) Sahih-i Müslim c.1, s.61
2) Sünen-i Tirmizi c.8, s.306
3) Sünen-i Nisai c.6, s.117
4) el-Hamzavi'nin "Meşarik'ul-Envar" s.122 Mısır bas.
5) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.55
6) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.209


42. Ayşe'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Hubbu Aliyyin ibadeh)
"Ali'yi sevmek ibadettir."
Kaynak:
1) Tefrih'ul-Ehbab fi Menakib el-Âl vel Ashab s. 340
2) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.17, s.234


-İmam Cafer-i Sadık da şöyle buyurdu:
(Hubbu Aliyyin ibadeh ve efdalül ibadeh.)
"Ali'yi sevmek ibadet ve ibadetlerin en faziletlisidir."
Kaynak:
1) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.301

43. Ebu Rafi ve Enes bin Malik'ten naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Ünvânü sahifet'ül-mümin, hubbu Aliyyin)
"Müminin sahifesinin (amel defterinin) ünvanı, Ali sevgisidir."
Kaynak:
1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.30 "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.601 Hadis No: 32900
2) İbn-i Hacer'in "es-Sevaik'ul-Muhrika" s.125, Hadis No: 32
3) el-Suyuti'nin "Cami'us-Sağir" c.2, s.45 Mısır bas.
4) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.410 Mısır bas.
5) Muhammed Ali el-Ensi'nin "ed-Dürr vel Âl" s.96, Beyrut bas.
6) İbn-i İbn-i Hacer'in "Lisan'ül-Mizan" c.4, s.471
7) el-Kunduzi'nin "Yenabi'ul-Mevedde" s.91, s.125
8) el-Emrutesri'nin "Ercah'ül-Metalib" s.522, Lahur bas.
9) es-Safuri'nin "Nezhet'ül-Mecalis" c.2, s.208
10) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" Hadis No: 1262
11) Menakıb-ı Meğazeli s.243 Hadis No: 290
12) ed-Dehlan'ın "el-Feth'ül-Mubin" s.155
13) es-Safuri'nin "el-Mehasin el-Müctemia" s.160
14) Şah Veliyyullah'ın "Kurret'ül-Ayn" s.234
15) en-Nebehani'nin "el-Feth'ül-Kebir" c.2, s.245
16) el-Hemadani'nin "Meveddet'ül-Kurba" s.62, Lahur bas.
17) el-Hesnevi el-Musuli'nin "Derr Bahr'ül-Menakıb" s.36
18) el-Münavi'nin "Künuz'ul-Hakaik" s.99
19) el-Hamzavi'nin "Meşarik'ul-Envar fi fevz Ehlil İtibar" s.91
20) Muhammed Salih et-Tirmizi'nin "Menakıb-ı Murtadaviyye" s.21
21) el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca" s.61
22) es-Suyuti'nin "Zeyl'ül-Âli" s.63
23) Behçet Efendi'nin "Tarih-i Âli Muhammed" s.121
24) Vesilet'ün Necat s.49
25) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.218
26) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.247-251; c.17, s.145, 225


44. Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Men ahabbe Aliyyen fekad ahabbeni, ve men ahabbeni fekad ahabballâh, men bağada Aliyyen fekad ebğadani ve men ebğadani fekad ebğadallâh)
"Ali'yi seven beni sevmiştir, beni seven de Allahı sevmiştir; Ali'ye buğzeden bana buğzetmiştir, bana buğzeden de Allah'a buğzetmiştir. "
Kaynak:
1) et-Tabarani'nin "Mucem'ul-Kebir" c.23, s.380, Hadis No: 901
2) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.42, s.271, Hadis No: 8801
3) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül-Absar" s.72
4) Muhibbuddin et-Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s. 65
5) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.12, Hadis No: 1264
6) İbn'ül-Cevzi'nin "Tezkiret'ül-Havas" s.28


45. Bir adam Selman-ı Farisi'ye sordu ki: "Ali'yi neden aşırı derecede seversin?" Selman dedi ki: "Resulullah (s.a.a)'ın şöyle buyurduğunu duydum:
(Men ahabbe Aliyyen fekad ehabbeni vemen ebğada Aliyyen fekad ebğadani.)
"Kim Ali'yi severse beni sevmiştir ve kim Ali'ye buğzederse bana buğzetmiştir."
Kaynak:
1) el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek'us-Sahihayn" c.3, s.130
2) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.30
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.157-158
4) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" s.188
5) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132
6) Tabari'nin "Riyad'ul-Nadira" c.2, s.2, s.166
7) el-Suyuti' nin "Cami'üs Sağir" s.160
8) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.16, s.608
9) Vesilet'ün Necat s.48


46. Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Hubbu Aliyyin ye'kul'üz-zünüb, kemâ te'kül'un-nâr el-hatab.)
"Ali'nin sevgisi, günahları, ateşin odunu yediği gibi yer yok eder."
Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.103 Hadis no: 610
2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 184
3) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.194
4) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.91-92 ve "Riyad'un-Nadira" c.2, s.215
5) İbn-i Hacer'in "Lisan'ül-Mizan" c.1, s.185
6) es-Safuri'nin "Nezhet'ül-Mecalis" c.2, s.207
7) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.17
8) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.621 Hadis No: 33021 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.34
9) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.2, s.142, Hadis No: 2722
10) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 180, 236
11) el-Hemedani eş-Şafii'nin "Meveddet'ül-Kurba" 6. Meveddet.
12) Ramuz' ul Ahadis s.394 Hadis No: 3405
13) es-Seb'in fi Menakıb Emir'ül-Müminin Hadis No: 33
14) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.169
15) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min
es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.219
16) Seyyid Eyyub bin Sıddık'ın "Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn" 6. Bab, 25. Menâkıb, 23. Hadis


47. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve Ömer bin Hattab'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Lev ictemea'n nâsü alâ hubbi Aliy bin Ebi Tâlib, lemâ xalakAllâh'un-nâre)
"İnsanlar, Ali b. Ebi Tâlib'in sevgisi üzerine toplansalardı, Allah Cehennemi yaratmazdı."
Kaynak:
1) el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz' ul Ummal" c.11, s.611
2) es-Suyuti eş-Şafii'nin "Zeyl'ul-Âli" s.62
3) ed-Dehlevi'nin "Kurret'il Aynayn fi Tefdil eş-Şeyheyn" s.234 Peyşaver bas.
4) Muhammed bin Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb ed-Dürri" s.122
5) el-İyni el-Haydar el-Abadi'nin "Menakib Ali" s.45
6) el-Askeri'nin "Makam Emir'ül-Müminin İnd'el Hulefa" s.45
7) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.28
8) el-Hemedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" s.61-Lahur baskısı
9) Hatip Harezmi el-Hanefi'nin "Maktel-ul Hüseyn" s.37
10) "Ercah'ül-Metalib" s.522 - Lahur baskısı
11) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs bi Masur'ul-Hitab" c.3, s.88
12) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 91, 125, 237, 251
13) el-Musuli el-Hasneviyye'nin "Dürru Bahr'il Menakib" s.58 aynı mealde.
14) ed-Deylemi'nin "Münahic el-Fadiliyn" s.377
15) Seyyid Eyyub bin Sıddık'ın "Menâkıb-ı Çihâr Yâri Güzîn" 6. Bab, 25. Menâkıb, 32. Hadis
16) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s. 296, 297
17) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.149-151; c.17, s.240-241
18) el-Hilli'nin "Keşf'ül-Yakin" s.262
19) Nehc'ül-Hak ve Keşf'üs Sıdk s.259
20) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.458


48. Ammar bin Yasir ve Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Yâ Ali, tubâ limen ahabbeke ve saddaka fiyke, vel veylü limen ebğadeke ve kezzebe fiyke)
"Ey Ali, seni sevip doğrulayana ne mutlu ve seni yalanlayıp sana buğzedenin vay haline."
Kaynak:
1) el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.135 Hakim diyor ki: Bu hadisin isnadı sahihtir, ama tahric etmezler.
2) İbn'ül-Esir'in "Üsd'ül-Gabe" c.4, s.101, Hadis No: 3783
3) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.132
4) İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin "Füsul'ul-Mühimme" s.127
5) İbn-i Hanbel'in "Fedail'us Sahabe" c.2, s.680, Hadis No: 1162
6) İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihayetü"c.7, s.355
7) Müsned-i Ebi Yala c.2, s.259
8) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.9, s.72, Hadis No: 4656
9) ez-Zerendi el-Hanefi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.102
10) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.211, Hadis No: 705,706
11) Tabari'nin "Zehair'ul-Ukba" s.92 ve "Riyad'un Nadira" c.2, s.285
12) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.34
13) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül-Absar" s.74
14) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ul-Mevedde" s.91, 213
15) el-Münavi'nin "Künuz'ül-Hakaik" s.203
16) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.129, 310, Hadis No: 248
17) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.30, 66
18) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.7, s.271


Allah Teala, Hz. Ali'nin (as) Gazabına Gazap Gösterir

49. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Yâ Ali, innallâhe yerza lirizak ve yağdub liğadabik)
"Ey Ali, Allah (cc), senin rızanla razı, gazabınla da gazap gösterir."
Kaynak:
1) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" c.1, s.61
2) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 179
3) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.319


50. Ebu Musa el-Hamidi'den naklen, Resulullah (s.a.a) bir gün Ebu Bekir, Osman ve İmam Ali ile beraber otururken şöyle buyurdular:
(Yâ Ebu Bekir, hazellezi terâhu, vezirî fissemâ ve veziri filard, fein ahbebte en tülkiyallâhe ve huva anke râzin, fe-arzi Aliyyen, feinne rizâehu rizaullâh ve ğazabahu ğazaballâh)
"Ey Ebu Bekir, bu gördüğün Ali, benim gökte ve yeryüzünde vezirimdir, senden razı olduğu halde Allah'a kavuşmak istiyorsan Ali'nin senden razı olmasına bak, zira Ali'nin rızası Allah'ın rızasıdır, Ali'nin gazabı da Allah'ın gazabıdır."
Kaynak:
1) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s. 251
2) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.352

__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 08-18-2017, 11:54
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.687
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Hz. Ali (a.s) İnsanların En Hayırlısıdır

51. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Aliyyün hayr'ül-beşer, men şekke bihi kefer)
"Ali, insanların en hayırlısıdır; bundan şüphe eden kafir olur."
Kaynak:
1) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.625, Hadis no: 33045. c.6, s.159
2) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" s.98 Bulak Mısır bas.
3) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" Hadis No: 8972
4) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180, 247
5) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.7, s.421, c.5, s.37
6) el-Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.220
7) İbn-i Hacer el-Askalani'nin "Tehzib'üt-Tehzib" c.9, s.419 Haydar Abad bas.
8) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.3, s.62, Hadis No: 4175
9) el-Hemedani eş-Şafii'nin "Meveddet'ül-Kurba" 3.Meveddette.
10) el-Bahrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.450, Hadis No: 17
11) Müntehabu Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.134
12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.91
13) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.322


52. İmam Ali, Cabir bin Abdullah el-Ansari, İbn-i Mesut ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Aliyyün hayr'ül-beşer, men ebâ fekad kefer)
"Ali, insanların en hayırlısıdır; kim bunu kabul etmezse kafir olur."
Kaynak:
1) Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel'in "el-Fadail" s.46, Hadis No: 72
2) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'us-Simtayn" c.1, s.154 Hadis No: 116
3) el-Askalani'nin "Tehzib'ut-Tehzib" c.9, s.419
4) ed-Deylemi'nin "Firdevs" c.3, s.62
5) İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.444, Hadis No: 962
6) el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul-Ummal" c.6, s.159; c.12, s.221 Hadis No: 1286; c.11, s.625, Hadis No: 33045 ve "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.35
7) Hatip el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.192, c.7, s.421
8) el-Münavi'nin "Künüz'ul-Hakaik" s.98 Bulak Mısır bas.
9) el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, s.217
10) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.119
11) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül-Mevedde" s.180, 246
12) el-Heysemi'nin "Mecme-üz Zevaid" C.9, S.116 ve 158
13) el-Suyuti'nin "Leali" c.1, s.170
14) el-Tabari'nin "Riyad'un-Nadira" c.2, s.220 ve "Zehair'ul-Ukba" s.96
15) eş-Şeblenci'nin "Nur'ul-Absar" s.70, 101
16) Abdullah eş-Şafii "el-Menakib" s.30
17) Emanüllah ed-Dehlevi'nin "Techiz'ül-Ceyş" s.308
18) el-Bedhaşi "Miftah'ün Neca" s.49
19) Tefsir'üt-Tabari c.30, s.171
20) Ramuz'ül-Ahadis s.442
21) el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi'nin "el-Menakib el-Murtadaviyye" s.106
22) İbn-i Hacer el-Askalani'nin "Lisan'ul-Mizan" c.3, s.166
23) el-Hamedani'nin "Meveddet'ül-Kurba" s.41, Lahur Bas.
24) el-Hesnevi el-Musuli'nin "Dürr Bahr'ül-Menakib" s.65
25) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.66
26) el-Zehebi'nin "Mizan'ül-İtidal" c.1, s.235
27) Menakib-i Seyyidina Ali s.38
28) el-Arbain fi Usul'üd Din s.674
29) ed-Dürr'üs Semin s.30
30) el-Hazai'nin "Arbain" Hadis No: 23
31) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul-Hak" c.4, s.249-256
32) el-Behrani'nin "Gayet'ül-Meram" s.605, Hadis No: 10
33) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'il Beyt" s.310
34) el-Emini'nin "el-Gadir" c.3, s.22
35) Şerafeddin el-Musevi'nin "el-Müracaat" s.136
36) Siyer'usSahabe
37) Fahrettin Razi' nin "Nihayet'il-Ukul"
38) Menakib-i İbn-i Merdeveyh
39) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.380


53. Hz.Ali ve Abdullah bin Mesud'tan naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:
(Femen lem yequl Aliyyün hayr'ün-nâs fekad kefer)
"Her kim Ali insanların en hayırlısıdır demezse kafir olur."
Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.444 Hadis no: 954
2) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt-Talip" s.119
3) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul-Kenz" c.5, s.35 ve "Kenz'ul-Ummal" c.11, s.625 Hadis no: 33046
4) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.194 Hadis no: 1234
5) el-Askalani'nin "Tehzip et-Tehzip" c.9, s.419 Hadis no: 687
6) Muhammed Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertu Mezhebe Ehl'el Beyt" s. 310
7) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.380
8) Müntehebu Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.134
9) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül-Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.91
10) el-Himvini eş-Şafii'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.145, Hadis no: 116
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 08-19-2017, 02:45
aliyenveliyullah aşkı aliyenveliyullah aşkı isimli Üye şuanda  online konumundadır
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jan 2013
Mesajlar: 801
aliyenveliyullah aşkı is an unknown quantity at this point
Standart

Allah Rasulu Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alihivessellem) buyurdu: Kıyamet gününde hamd bayrağını Ali'ye vereceğim ve Ademden kıyamete herkes onun bayrağı altında toplanacak.
Kaynaklar:
( Menakıb us sahabe Ahmed b.Hanbel sf 661, Hilyet ul Evliya Ebu naim c 10 sf 211 , Taberi Riyad un nadra 2/213 ,Kenz ul Ummal 6/ 403 )

Bu dünyada peygamberin bayrağını Hz Ali taşıyordu kıyamette de o taşıyacak. Başka yerde durmaya gerek yok o bayrağın altında toplanacağız inşallah.
فلواء الحمد بيده ، آدم عليه السلام ومن ولد تحته .
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 10-10-2017, 06:47
TUBA TUBA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 141
TUBA is on a distinguished road
Standart

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Sen bana oranla, Harun’un Musa’ya olan mesabesindesin. Ancak benden sonra peygamber yoktur.”

Bu hadis-i şerif de bütün İslâm ümmeti tarafından ikrar ve kabul edilmiştir. Bütün raviler bu hadisi hiç tereddüt etmeden rivayet etmişlerdir. Sahih-i Buharî, Sahih-i Müslim, Tirmizî, Hâkim, Nesaî, İbn-i Mâce ve özellikle Şiî âlimler ve Sünnî fakihler kendi eserlerinde kaydetmiş ve sahih olduğunu ifade etmişlerdir.

Hadisin anlamı şudur:

“Ey Ali! Sen bana Harun’un Musa’ya olan mesabesindesin.” yani, senin benim yanımdaki makamın Harun’un Musa (a.s) yanındaki makamı gibidir.

Bu hadis-i şerifin Emirü’l-Müminin Ali’nin (a.s) faziletini ispatlamadaki rolü apaçık bellidir; şüphe ve tevile gerek yoktur. Zira Hz. Musa’nın (alâ nebiyyina ve aleyhisse-lâm) ümmeti arasında fazilet ve üstünlükte hiç kimse Hz. Harun’la eşit düzeyde olmadığı gibi Resulullah’ın (s.a.a) ümmeti arasında da fazilette Ali’ye (a.s) eşit düzeyde olan bir başka şahıs düşünülemez. Nerede kaldı ki, fazilette Ali’den daha üstün olsun.
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 11-21-2017, 06:43
haydarı kerrar haydarı kerrar isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Nov 2008
Mesajlar: 329
haydarı kerrar is an unknown quantity at this point
Standart

Her kim imanı inkâr ederse, ameli boşa gitmiş olur ve o, ahirette zarara uğrayanlardandır.” (Maide Süresi 5)
Ebu Hamza Sumali rahmetullahi aleyh şöyle nakletmiştir: "İmam Muhammed Bakır aleyhisselâm ayette zikri geçen “İmanı inkârdan” maksadın ne olduğunu sorduğumda, İmam Muhammed Bakır aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Ayette geçen “İman’dan” maksat, İmam Ali aleyhisselâm’dır. Her kim İmam Ali aleyhisselâm’ı inkâr ederse; yaptığı amellerin hepsi boşa gitmiştir.”
“Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinizde güzelleştirdi. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.”(Hucurat Süresi 7)
İmam Ca'fer Sadık aleyhisselâm'ın bu ayet hakkında şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Allah’ın sevdirmiş olduğu iman; Mü’minlerin Emiri İmam Ali aleyhisselâm’dır. Çirkin göstermiş olduğu küfür, fasıklık ve isyan ise; birinci, ikinci ve üçüncüdür!”
(Tefsir-ul Burhan, c. 4, s. 206, hds. 2)
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 01-26-2018, 07:46
€C€-1990 €C€-1990 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: May 2009
Mesajlar: 55
€C€-1990 is an unknown quantity at this point
Standart

Şeyh Sadûk, Uyun-u Ahbar-ur Rıza aleyhisselâm kitabında, İmam Rıza aleyhisselâm’dan Resûlûllâh sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem’in İmam Ali aleyhisselâm’a şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ya Ali aleyhisselâm! Her kim seni severse kıyamet gününde peygamberler ile aynı derecede olacaktır. Senin muhabbetin olmadan ölen kimsenin benim nazarımda Yahudi veya Nasranî olarak ölmesi arasında hiçbir fark yoktur.”
(Uyun-u Ahbar-ur Rıza aleyhisselâm c.2 s.58 216. hds; Bihar-ul Envar c.27 s.79 16. Hds; İrşad-ul Gulub c.1 s.52; İrşad-ul Gulub c.2 s.82)
Alıntı ile Cevapla
  #11  
Alt 01-26-2018, 07:57
Ya lesarat'il Huseyin Ya lesarat'il Huseyin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 85
Ya lesarat'il Huseyin is an unknown quantity at this point
Standart

Cabir-i Ensari şöyle diyor:
Allah’ın resulüne arz ettim ki: “Ali bin Ebi Talib’in şânı hakkında ne buyuruyorsun?”
Resulullah (s.a.a) buyurdular ki: “O benim canımdır.”
Arz ettim ki: “Hasan ve Hüseyin’in şanı hakkında ne buyuruyorsun?”
Buyurdular ki: “O ikisi benim ruhumdurlar ve onların anneleri Fatıma benim kızımdır. Kim onu incitirse, beni incitmiştir; kim onu hoşnut ederse, beni hoşnut etmiştir. Allah şahit olsun ki, ben onlarla savaşanlarla savaş halindeyim, onlarla sulh edenlerle sulh içerisindeyim.
Ey Cabir! Dua edip de kabul olmasını istiyorsan, onların ismiyle Allah’ı çağır. Zira o isimler Allah katında en sevimli isimlerdir
.”
[Bihar, c. 94, s. 21]...
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 01-26-2018, 08:02
canpolat canpolat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2012
Mesajlar: 549
canpolat is an unknown quantity at this point
Standart

Bir gün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellem ashabına şöyle buyurdu: Ey Allah’ın kulları! Allah yolunda sevip Allah yolunda düşman olun. Birbirinizle olan irtibat ve git geliniz Allah için olsun. Birbirinizle olan düşmanlığınız da Allah yolunda olsun ki, Allah’ın velayeti bu yol ve bu amelden başka bir şeyle kazanılmaz ve hiç kimse böyle olmadan imanın lezzetini tadamaz. Gerçi orucu ve namazı çok olsa bile. Ancak bu gün halkın birbirleriyle olan sevgi ve irtibatları dünya ile orantılıdır. Dünyaları için seviyor ve onun için birbirleriyle düşmanlık ediyorlar ve bu amelin onlara hiçbir faydası yoktur.
Ashaptan birisi şöyle arz etti: Ey Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellem! Ben Allah yolunda sevip veya düşman olduğumu nasıl anlayabilirim? Bana sevgisi vacip olan Allah’ın velisi kimdir? Benim düşman olmam gereken Allah'ın düşmanı kimdir? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi Vesellem İmam Ali Aleyhisselama işaret ederek buyurdu: Bu kişiyi sevmek Allah'ı sevmektir. O’nu sev. O'nun düşmanı Allah'ın düşmanıdır, O'nun düşmanıyla düşman ol. O’nu seveni sev babanın ve evlatlarının katili olsa dahi. O'na düşman olana düşman ol baban ve evlatlarından olsa dahi.
Kaynak:
Biharul Envar c. 110 s. 40- 41, Tefsiri İmam Hasan Askeri Aleyhisselam s. 49, Emaliyi Saduk s. 57
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 02-05-2018, 02:28
يا حسين يا حسين isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 27
يا حسين is an unknown quantity at this point
Standart

İmam Sadık (a.s) şöyle nakleder:
Allah Hazreti Resulullah’a (s.a.a) hitaben buyurdu:
لَولَاکَ لَمَا خَلَقتُ الاَفلَاکَ وَ لَو لَا عَلِیٌّ لَمَا خَلَقتُکَ، وَ لَو لَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقتُکُمَا
‘Eğer sen olmasaydın evreni yaratmazdım. Eğer Ali (a.s) olmasaydı seni yaratmazdım. Eğer Fatima (s.a) olmasaydı, ikinizi de yaratmazdım.’
Müstedrek’us Sefine. C. 3. S. 335
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 02-11-2018, 10:18
SADIK ŞİA SADIK ŞİA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 93
SADIK ŞİA is on a distinguished road
Standart Dinde Tefekkür ve Derin Kavrayış...

Dinde Tefekkür ve Derin Kavrayış...

İmam Caferi Sadık aleyhisselam buyurdu: Dinde derin düşünce ve algılayışı olmayan ashabımızda hayır yoktur. Ey Beşir! Ashabımızdan bir kişi derin düşünce sahibi değilse onlara (muhaliflere) muhtaç olur. Onlara muhtaç olduğu zaman da onlar bu kişiyi kendi sapıklık kapılarından içeri sokarlar. O bunun farkında bile değildir.
Kaynak:
El-Kâfi,Cilt.1, Hadis. 49
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Alt 03-11-2018, 05:53
Zeynebin İzcileri Zeynebin İzcileri isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 68
Zeynebin İzcileri is an unknown quantity at this point
Standart

Mu'minlerin Emiri Sahibi ve Mevlası İmam Ali aleyhisselam buyurdu ki: “Allah’a andolsun ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem beni bu ümmete halife ve Allah azze ve celle'nin delili olarak bırakmıştır. Benim Velayetim gök ehline gerekli kılındığı gibi yer yüzündekilere de gerekli kılınmıştır. Melekler benim faziletimi zikrederek Allah’u Teâla'ya karşı tesbihte bulunmaktadır. Ey insanlar! Bana uyunuz sizleri dosdoğru yola götüreyim! Sağa ve sola saparsanız doğru yoldan çıkarsınız! Ben, peygamberinizin vasiyet ettiği kişi ve halifesiyim. Ben, müminlerin imamı,emir sahibi ve mevlasıyım. Ben, Şi’âma (taraftarlarıma) cennete önderlik yapan ve düşmanlarımı da cehenneme sürükleyenim. Ben, Allah azze ve celle'nin düşmanları üzerine kılıcıyım ve dostları üzerine de rahmetiyim. Ben, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem’ın kevserdeki havuzunun ve bayrağının sahibiyim. Ben, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem’ın şefaat makamının sahibiyim. Hasan aleyhisselam, Huseyn aleyhisselam ve Huseyn aleyhisselam'dan gelen dokuz evladı Allah azze ve celle'nin yeryüzündeki halifeleri ve vahyinin üzerine eminleriyiz. Bizler, Yüce Allah’ın elçisinden sonra müslümanların imamları ve Allah’ın yarattıkları üzerine O’nun delilleriyiz.”
Kaynaklar;
Ebul-Feth el-Karâcikî “El-İstinsâr” s: 21-22, İbin Şehrâşûb “Menâkib Âl Ebi Tâlib” c: 2, s: 306 (kısmen) Muhammed bin Ahmed İbin Şâzan el-Kummi “Mi’etu Menkibe” s: 59, Seyyid Hâşim el-Bahrâni “Ğâyetul-Merâm” c: 1, s: 70, 159-160, 236 / c: 2, s: 268 Mecliysi “Bihâr’ul-Envâr” c: 38 , s
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 12:26


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.