aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | AHLAK İRFAN VE DUA | DUA VE ZİKİR

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 02-16-2017, 07:52
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.466
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart En Güzel Tesirli ve Faydalı Dualar

www.aliyyenveliyullah.com Sitesinden alınan Yazıları Kaynak Göstermeden Yayınlıyanları Helal Etmiyoruz:

Sabah akşam 100 kere okununca bütün günahların affedileceği tesbih:
Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm

Manası: Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim.

Namazda tesbihleri çektikten sonra duaya eller kaldırırken okunursa günahların affedileceği dua:
(Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr)

Manası: Allah’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allah’tır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.

Sıkıntılardan kurtulmak için okunan kelime-i temcid:
(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm)

Manası: Allah’tan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allah’tır.

Korku ve belalardan kurtulmak için sabah akşam üç kere okunan dua:
(Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi ul alim)

Manası: Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez, O, her şeyi işitir ve bilir.

Nazardan ve her türlü zarardan korunmak için okunan dua:
(Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka)

Manası: Bütün yaratıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur'ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]

Nazar değene okunacak dua:
(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin)

[Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya hastanın üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.]

Manası: Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine ] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]

Günahları affettiren en kıymetli tesbih:
(Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber)

Manası: Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür.

Sabah akşam okunması gereken istigfar:
(Allahümme ente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatü euzü bike min şerri ma sanatü ebuü leke bi-nimetike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi feinnehü la yağfirüzzünübe illa ente. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zâlimin)
[Bunu sabah okuyan, akşama kadar, akşam okuyan, sabaha kadar ölürse, şehit olur.]

Manası: Allah’ım, sen benim rabbimsin, senden başka mabud yoktur, ancak sen varsın, beni yoktan yaratan sensin, ve ben senin kulunum, gücüm nispetinde sana verdiğim ahdimde ve sözümde duruyorum, işlemiş olduğum kötü şeylerin şerrinden sana sığınırım, bana olan nimetlerini ve günahlarımı da sana itiraf ederim, benim günahlarımı affet çünkü senden başka bağışlayıcı yoktur. Senden başka hiç bir ilâh yoktur, seni bütün noksanlıklardan, tenzîh ederim. Gerçekten ben, nefsime haksızlık edenlerdenim.

Dinde sebat edip son nefeste iman ile ölmek için:
(Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik)

Manası: Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma!

Tecdid-i iman ve nikah duası:
(Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah)

Manası: Ya Rabbi, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum.

Sabah ve akşam okunan iman duası:
(Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şey-en ve ene alemü ve estağfirü-ke li-ma la-alemü inneke ente allamül-guyub)

Manası: Allah’ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştumsa beni affet, sen her şeyi bilirsin.

Yemek duası:
(El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min-gayrı-havlin minna ve la kuvveh. Allahümme at'imhüm kema at'amuna. Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve şakıyyen velhamdülillahi rabbilalemin)

Manası: Bizim gücümüz kuvvetimiz olmadan, bizi nimetleri ile doyuran ve susuzluğumuzu gideren Allahü teâlâya hamd olsun. Ya Rabbi, bize bu yemeğin hazırlanmasında emeği geçen ve bize bu nimetleri ikram edenlere sen de ikram et. Ya rabbi, bizim kalbimizi şirk ve kötülüklerden koru. Bizlere, dinimizin emirlerine uyan bir kalb nasip eyle.

Şükür duası:
(Allahümme mâ esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür)

Manası: Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.
[Akşam okurken (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsa) demelidir.]

Salevat: [En kısası]
Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed:

Manası: Allah’ım Muhammed aleyhisselama ve Onun âline salat-ü selam olsun.

Şeytan Ve Cinlerin Kahrı İçin Dua
Bismillahirrahmânirrahîm
Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya'rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman


Üzüntüyü Gidermek İçin Okunan Dua
Bismillahirrahmânirrahîm
Allahümme rabbes semavatis seb'ı ve rabbel arşil azıymi ikfini külle mühimmin min haysü şi'te min eyne şi'te


Herhangi bir kul bu duayı okursa Allah mutlaka onun üzüntüsü giderir

Günahları Affetiren Dua
Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illellah, yüz defada Allahü Ekber diyen kimsenin günahları, denizlerin köpüğü kadar bile olsa mağrifet olunur.

Bismillahirrahmânirrahîm
Estağfirillahel azıymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyüme ve eubü ileyh" diye kimsenin günahlarıda yine denizlerin köpüğü kadar bile olsa affolur


Nazar Duası
Bismillahirrahmânirrahîm
Ve in yekadülleziyne keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zira ve yekulune innehü le mecnun Ve mahüve illa zikrun lil alemiyn.


Kendisini nazar değmiş bir kimseye bir kez okunması bile fayda getirir.

Borçlardan Kurtulmak İçin Okunan Dua
Bismillahirrahmânirrahîm
Allahümme faricel hemmi ve kaşifel ğammi müciybe da'vetil muddarriyne rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma ente terhamüni ferhamni bi rahmetin tuğniyni biha an rahmeti men sivake.


Baş Ağrısı İçin Okunan Dua
Bismillahirrahmânirrahîm
Elif lam mim, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayum, nezzele aleykel kitabe bil hakkı musadikan lima beyne yediyhi ve enzelet terate vel incile min kablü hüden lin nasi ve enzelel furkane innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün züntikam Uhruc minha mez'umen medruhan le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeiyn.


Bu ayeti kerimeler yazılıp taşınır veya hastaya okunursa hastalık derhal sahibini terkeder . Hastada şifa bulur.
-----------------------------------------------------

Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse,
Allahü teâlâ isini kolaylastirir.

Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.

Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.

Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.

Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."

Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan şehit olarak ölür.

Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.

Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.

Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir."

Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.

Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.

Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.

Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.

Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.

Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.

Yatarken okunacak dua; Allahümme bismike emüyü ve ahyâ ; ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz."
Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.

Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dua :
" Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."

Manası:"Allah'in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine birakiyorum."

Ağrısı Olan Bu Duayı Kendi Kendisine Okumalıdır:
" Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."

Manası:"Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim."

Askırınca Okunacak Dua:
Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allah'in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)

Aynaya Bakarken Okunacak Dua
:
" Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "
Manası : Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'im, yaratilisimi güzellestirdigin
gibi, ahlâkimi da güzellestir.

Bela Ve Musibete Uğramış Birini Görünce Okunacak Dua:
" Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
mimmen haleka tafdîlâ
. "

Manası: Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir
çogundan üstün kilan Allah'a hamdolun.

Bir Darlığa Bir Sıkıntıya Düştüğünde Okunması İstenen Dua:
" Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil'Aliyyil'Aziym ."


Manası: "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh'in adiyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh'in himayesine siginmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O'na dayandim, O'na güvendim."

Bir Şeyini Kaybeden Ve Bir Zarara Uğrayanın Okunması İstenilen Dua:
" Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "

Manası: "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz.
(O'nun rizasini istiyoruz. O'nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).


Cinsi Munasebette Okunacak Dua:
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '' لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، أَللٌّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا ''( متفق عليه

İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
''Sizden biriniz şayet eşine yaklaşmak (onla beraber olmak) isterse şöyle desin: Allahın adıyla, Allahım Şeytanı bizden ve bize rızık olarak vereceğin evladımızdan uzak tut, eğer bu yaklaşmadan bir çocuk hasıl olursa şeytan bu çocuğa ebediyyen zarar veremez''

"Bismillahi, Allahumme cennibe'ş-Şeytâne. ve cennib'iş-Şey-tâne ma rezaktenî . "

Manası: "Allah'in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.

Evinden Çıkarken Okunacak Dua:
" Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."

Manası: Allah'in ismiyle (Allah'in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah'a
dayandim. (o'na dayaniyor, o'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)

Gam, Keder ve Hastalıklara Karşı Okunacak Dua:
" Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ."

Manası: Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur.

Göz Değmesin Diye Okunacak Dua:
" Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "

Manası: "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir."

Helaya Girerken Okunacak Dua:
" Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "

Manası: "Allah'in ismiyle. Allah'im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."

Heladan Çıkarken Okunacak Dua:
" Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. "

Manası: Allah'im bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren
ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.

Nazarın Zarar Vermemesi İçin Okunacak Dua:
" Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."

Manası : "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

Öfkeli Kimsenin Okuyacağı Dua:
" Allahümme inni e'üzü bike minesseytanir'raciym ."

Manası: "Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."

Sabah Okunacak Dua:
" Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur "

Manası: Mülk (kainat) Allah'in olarak sabaha erdi, biz de Allah'in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah'a hamd olsun!

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua:
" Subânallâhil Aziym !"

Manası: "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!"

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua:
" Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."

Manası: "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini
(yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum."

Sıkıntıları Gideren Dua:
" Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en "

Manası: "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir.
Tabarani'de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir."

Sivilcelere Karşı Okunacak Dua:
" Allâhümme Musaggiral'kebîri ve mükebbiras'sagir.Saggir mâ bî ."

Manası: "Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah'im! Bu bendekinide küçült."

Yatarken Okunacak Dua:
" Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."

Manası: "Allah'im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."

Yeni Bir İşe Tesebbüs Eden Bu Duayı Okumalı:
" Allâhümme hirlî vahterlî. "

Manası: "Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.

Korkuları Gideren Dua:
" Hasbiyallahü ve ni'melvekîl ."

Manası: "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."

Bu Duayı Okuyana Nazar Değmez: Nazardan Korunmak İçin Dua:
" Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve hüvessemî ul-alîm ."

Manası: "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."

Bu Duayı Okuyana İki Milyon Sevap Verilir:
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."

Manası: Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi
ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.
Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve asla olamaz da...

Bu Duayı Sabah Akşam Okuyana Hiç Bir Şey Zarar Vermez:
" Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym. "

Manası: Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

Bu Duayı Okuyanın Duası Muhakkak Kabul Olur:
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "

Sevgili Peygamberimiz (Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alih):
"Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.

Resülullah Efendimiz Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alih): , Imam Ali (aleyhisselam)'a soruyor:
Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?
Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
"Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-ars."
Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi,
imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya
vesile olur.
Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arsin
agirligi kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 02-16-2017, 08:35
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.466
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Bel Ağrısı İçin Dua

Teshîl’ud-Devâ kitabında aşağıdaki ayetlerin hastanın üzerinde bulunmasının bel ağrılarına şifa getireceği kaydedilmiştir.

Lâ tehâfu dereken velâ tehşâ, feetbeehum Fir’avnu bi-cunudihi feğaşiyehum min’el-yemmi mâ ğaşiyehum ve ezalle Fir’avnu gavmehu vemâ hedâ ve sallallahu alâ Muhammedin ve Âlih”

Andolsun ki biz Musa’ya, kullarımla geceleyin yola çık, onlara denizde kuru bir yol aç, düşmanların yetişmelerinden, denizde boğulmadan korkma diye vahyetmiştik. Derken Firavun, askerleriyle artlarına düştü, deniz de onları tamamiyle kuşatıp kapladı, boğulup gittiler.[1] Allah Muhammed Ve Eklibeyti’ne rahmet etsin.

Allame Meclisî Zâd’ul Meâd kitabında: Bel ağrısının giderilmesi için hasta bu ayeti yazıp üzerinde taşımalıdır:

Bimâ ğafera lî rabbî ve cealenî min’el-mukramîn.”

Keşke dedi: Rabbimin beni bağışladığını ve yüce derecelere ermişler arasına kattığını kavmim bilseydi.[2]

———
[1]Taha, 76-78
[2]Yasin, 27

Hasbiyallahü Duası ve Faziletleri

Hasbiyallahü, la ilahe illa hüve, aleyhi tevekeltü ve hüve rabbul arşil azim

Sabah Akşam 7 kere okunacak
Manası: Bana Allah yeter ondan başka ilah yoktur, ben ancak ona güvendim ve O, büyük arşın sahibidir.

Faziletleri: Dünya ve ahiret işlerine yetecek olan Resullallah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den reçete.

Kim bu kelimeleri söylerse, ister ciddiye alarak söylesin, ister dudak ucuyla söylesin Allah (celle celaluhu) onun dünya ve ahiret sıkıntılarına yeter.

Derdini düşünerek, manayı da düşünerek okuyanın derdi neyse Allah (celle celaluhu) ona yeter, sıkıntısını giderir.

Hafıza Kuvvetleştiren ve Zeka Geliştiren Ve Unutmamak ve Anlayış Kabiliyeti İçin Okunacak Dualar

(YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ)

İlâhî isimlerden bir ism-i şerifde «El Kayyum» dur.
Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir.

Mânâsı: Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler İçinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî’lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekde ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

Aşağıdaki terkip hususunda Büyük Bir Alim şöyle demiştir:
“Benim bir çocuğum vardı, Kur’an-ı Kerim’i hiç ezberliyemiyordu. Ne zaman bir ayet ezberleyecek olsa hemen ardından unutuyordu. (Ben bu durumdan sıkılmışken) Gece rüyamda birisi bana bu terkibi yapmamı söyledi. Ben de bunu yaptım ve o zemzem suyunu çocuğuma içirdim. Allah’u Teala’ya hamdolsun ki, çocuğum neyi okursa ezberleyen birisi oldu”

Unutmamak için şu duaya devam etmelidir:
وَلْحَمْدُ ِللهِ مُذَكِّرِ الْخَيْرِ وَ فَاعِلِهِ۞
Okunuşu: «Velhamdu lillâhi müzekkiri'l-[kh]ayri vefâilîn. »
Türkçe Anlamı: «Hayırlı şeyleri hatırlatan ve yapan Allah'a şükrolsun.»
Derslerinde başarılı olmak isteyen kişi, aşağıdaki duayı sabah-akşam 7 kere okursa, Allah'ın izniyle çok faydası olur;
وَمِنَ اللهِ اْلإِعَانَةُ وَالتَّوْفِيقُ وَبِيَدِهِ اَزِمَّةُ التَّحْقِيقِ ۞ اَللَّهُمَّ اَكْرِمْنَا فََهْمَ النَّبِيِّينَ وَ حِِفْظَ الْمُرْسَلِينَ والْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ۞
Okunuşu: «Veminallâhil iânetü vet'tevfîgu ve biyedihî ezimmetü'ttehgîg. Allâhümme ekrimnâ fehmen'nebiyyîne ve hıfzâl murselîne vel melâiketi'l mugarrabîn
Hafızası zayıf olan kimse, her gün 1600 kere "Ya Hâdî Celle Celâlühü" ism-i şerîfini okuyup dua ederse, anlayış kâbiliyeti artar.
Zihni kapalı, çabuk unutan ve dersleri anlamakta zorluk çeken herhangi bir öğrenci, her sabah suya şu zikredenlerden 150 kere Yâ Alîm Celle Celâlühü, 148 kere Yâ Muhsî Celle Celâlühü, 786 kere Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm), 198 kere Yâ Allah, Yâ Câmi Celle Celâlühü zikrini okuyup 7, 11 veya 21 gün aç karnına içerse hâfızası kuvvetlenir, ezberleme, öğrenme ve anlayış kâbiliyeti artar.
Her gün, şu zikredilenlerden her biri okunur; a) 623 kere Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm Celle Celâlühü. b) 72 kere Yâ Bâsıt, Yâ Allamü'l-Guyûb Celle Celâlühü okumaya devam eden; her işinde başarılı olur, rızkı artar, sıhhati de devamlı olur. Unutkanlığı varsa kaybolur.
Suya şu zikredilenlerden her biri okunur ve bu sudan içilirse, Allah-u Teâlâ, bu âyet-i kerîmeler yüzü suyu hürmetine bu sudan içen kimsenin zekasını keskinleştirir;
a) Kalem Sûresi 1-5.
b) Bakara Sûresi 1-5.
c) İbrahim Sûresi 1-4.
d) Burûc Sûresi ve A'lâ Sûresi.
e) Ankebût Sûresi.
Unutkanlık hastalığından kurtulmak için aşağıdaki dua, 40 gün sabah namazından önce, evvelinde 7 Fâtihâ Sûresi okuyarak 70 defa okunur:
اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حِفْظَ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاِلْهَاما اْلاَنْبِيَاءِ وَفَهْمَ اْلاَوْلِيَاءِ بِكَرَمِكَ يَا اِكْرَمَ اْلاَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞
Okunuşu: «Allâhümme'rzugnâ hifza'l mürselîn. Ve'l hâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keremike yâ ekramel ekramîne ve birahmetike yâ erhamerrâhimîn.» [1]
Dipnotlar
[kh] Hırıltılı He
Kaynaklar
[1] M. İsmail Fındıklı, "İlim Ehli İçin Temel Dualar", Yasin Kitabevi, Nisan 2007, İstanbul. 2. Baskı, s.167-169.

Dersler, İmtihan, Ezberleme Hafıza İçin
Büyük Bir Alim bana Kur'ân-ı Kerîm' in ezberimde olup olmadığını sorduktan sonra, her Kur'an-ı Kerim'i okuyuşum sonrasında şu şekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler.
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen, Ve biadedi külli harfin elfen elfen.

Derslerinde ve Sınavlarda Başarılı Olmak İçin
Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes'elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit tevfik .

Zorluklarla Karşılaşınca Okunacak Dua
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne izâ şi'te sehlâ." Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen, dilediğin zaman, zor olan şeyi kolay kılarsın."

Yeni Bir İşe Başlarken Okunacak Dua
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ. Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"


Yeni Bir İşe Teşebbüs Eden bu Duayı Okusun:
" Allâhümme hirlî vahterlî. "

Maksadına Ulaşmak İçin Okunan Dua
:
Her gün 7 defa "Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym"

Derse Başlamadan Önce Okunacak Dua
Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine rahmetike ya erhamer rahımiyn.

Derse Başlama Duası
Rabbi yessir vele tuassir Rabbitemmim bilhayr” Rabbim işlerimi kolaylaştır güçleştirme, Rabbim işlerimin sonunu hayra ulaştır. ...

Başladığı işi zevkle bitirebilmek, acizlikten kurtulmak, musibet ve bela zamanı dayanabilme gücünün kendisine verilmesi için Sabûr : 298 kere okunur. Güneş doğmadan önce 100 kere zikreden kimseye meşakkat isabet etmez ve sebatkâr olur

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn." Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

Sınavlarda başarılı olmak için tavsiye :
Sınava girilecek bina uzaktan görüldüğünde küçük parmaktan büyüğe doğru sırayla “kef, ha, ya, ayn, sad” harfleri okunarak eller yumruk yapılır, her bir harf bir parmağa denk gelecek şekilde. Binaya girilene kadar konuşulmaz. Binaya girince büyük parmaktan küçüğe doğru “ha, mim, ayn, sin, kaf” okunarak yumruk açılır.

Zekanın inkişafı (açığa çıkması) için tavsiye:
Her namaz sonrası: 140 defa “ Ya selam, Ya alim, Ya hâdi ”- başta sonda üçer salavat...

Büyük Bir Alimin Tavsiyesi:
Her kim uyuyacağı zaman, Bakara suresinden 163 ve 164. ayetleri okursa Allah(u Teala Hazretleri) o kişiye ku'an'dan ezberlediklerini unutturmaz...

Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu). İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe(dâbbetin), ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn(ya’kılûne).

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur.
"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1).
İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în
.(2)
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (3) Dokuz defa okunacak.
"Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih." (4) Bin defa okunacak.
Sonra; "Subhane rabbiyel a'la." (5) denecek.
Sonra, "Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin." (6) okunacak.
Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: "Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm." (7)

Hz. İbnu Abbâs (ra) anlatıyor: "Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (aleyhisselam) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek:
"Annem ve bâbam sana kurban olsun, şu Kur'an-ı Kendini onu ezberleyecek güçte göremiyenler için Bir Dua Öğret." dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi:
"Ey Ebû'l-Hüseyin! (Bu meselede) Allah'ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri söyleyeyem mi?"

Hz. Ali (aleyhisselam):
"Evet, ey Allah'n Rasûlü,buyur!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asv) şu tavsiyede bulundu:
"Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilseler kalksınlar. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Ya'kub da evlatlarına şöyle söyledi:

'Sizin için Rabbime istiğfâr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.'

"Eğer o vakitte kalkamazlasalar gecenin ortasında kalksınlar. Bunda da muvaffak olamazsalar gecenin evvelinde kalksınlar. Dört rek'at namaz kılsınlar. Birinci rek'atte, Fâtiha ile Yâsin sûresini okusunlar, ikinci rek'atte Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân sûresini okusunlar, üçüncü rek'atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü'ssecde'yi okusunlar, dördüncü rek'atte Fâtiha ile Tebâreke'l-Mufassal'ı okusunlar. Teşehhüdden boşaldığın zaman Allah'a hamdet, Allah'a senayı da güzel yapsınlar, bana ve diğer peygamberlere salât okusunlar, güzel yapsınlar. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü'min kardeşlerin için istiğfat etsinler. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı okusunlar:

"Allah'ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah'ım. Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır."

"Ey Ebû'l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacalar. Allah'ın izniyle dua edenin Duasına icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü'min icâbetten mahrum kalmadı."

İbnu Abbâs (ra) der ki: "Allah'a yemin olsun, Ali (aleyhisselam) beş veya yedi cuma geçti ki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah'ın Resûlü! Geçmişte dört beş âyet ancak öğrenenler. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyordu Diyenler . Şimdi Diyorlar ki: Artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor Diyorlar. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu Diyenler. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum." Diyorlar.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine Hz.Ali (aleyhisselam)'a:

"Ey Ebû'l-Hasan! Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü'minlerin Emirisin" dedi." .

Cevap:
Zekanın açılması, hafızanın gelişmesi için dua okumanın yanında, maddi tedbirlere uymak ve yapılan işin gereklerini yerine getirmek gerekir. Dersine çalışması gereken bir öğrenci sadece diliyle değil haliyle ve bedeniyle de dua etmelidir. Buna fiili dua denilmektedir. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdikten sonra diliyle dua etmek de kavli duadır. İki kanatlı bir kuş gibi, hem fiili hem de kavli duayı beraber yapmakla istediği yere uçabilecektir.

Ayrıca öğrendiklerini unutmamak ve onları korumak için de bazı tedbirler almalıdır. Çünkü unutkanlığa sebep olan konular vardır. Bunlardan sakınmak gerekir. Bazılarını kısaca söyleyelim:

1. Harama bakmak.
2. Haramla beslenmek.
3. Zihni çok yoracak gereksiz şeylerle doldurmak. Televizyon, bilgisayar vs.
4. Aşırı derecede bedene zarar verecek kadar cinsel ilşkiye girmek. Özellikle masturbasyon yapmak
5. Zihnin sürekli çalışmasını engelleyecek kadar boş durmak.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 02-16-2017, 09:09
ALEVİ-34 ALEVİ-34 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 104
ALEVİ-34 is on a distinguished road
Standart

Allah (cc) ve Ehli Beyt (as) Yar Ve Yardımcın Olsun İnşallah...
__________________
ZİLLET BİZDEN UZAKTIR
VESSELAM...
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 02-17-2017, 06:29
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.466
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Belayı Kovma Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Türkçe Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallahu ya hayrel halasi, Muhammedun rasulullahi, Ya Hızru ve İlyas, ya Fettahu, ya Fettahu, Allahumme’ftah aleyna bâbel hayri bihakki innâ fetahna leke fethan mubînen ve yensurekallahu nasran azizen, la ilahe illallahül Melikül Hakkul Mübîn, Muhammeden rasulullahi sâdıkul va’dil emîn. bi lutfike ya Rahmanu ve keramik ya ErhamerRahimin.

Türkçe Anlamı:
Allah’tan başka ilah yoktur. Ey kurtarıcıların hayırlısı, Muhammed (sav) Allah’ın resûlüdür. Ey Hızır ve İlyas, ey açıcıların açıcısı Allah’ım, bana hayırlı kapılar aç. İnna fetahne leke fethan mubinen. Ya Muhammed, Büyük fetih, açık fetih sana müyesser olacak, Allah büyük yardımda bulunacak. Allah’tan başka ilah yok. O, mülkün hakiki sahibidir. Muhammed resûllerin sâdıkıdır, O va’dinde emindir. Lütfunla ey keremi ve bağışı bol olan ve merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım.


Düşmanın Şerrinden Kurtulmak İçn Dua

Düşmanların şerrinden korunmak için okunacak bu dua tecrübe edilmiş dualardandır. Zalimlerin zulmünden ve eşkıyaların baskınından korunmak için bu dua okunmalıdır. Büyüklerimiz bu duayı bu gibi önemli hadiseler anında okumuşlar ve hakka sığınmışlardır.
Düşman Şerrinden Kurtulmak Ayrıca hased edenlerin hasedliklerinden kurtulmak için de yine bu duanın okunması tavsiye edilmektedir.

Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim,
Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kâhirine ve zulmizzâlimine ve keydil ümerâil hâsidine ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdü lillahi rabbil âlemin.

Türkçe Anlamı:
Allah’ım düşmanların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkiyanın kötülüklerinden beni muhafaza et. Kahredicilerin şerrinden sana sığınırım. Zalimlerin zulmünden ve hasetçilerin hasedinden sana sığınırım. Eşkiyaların ve müfsitlerin ve kötü kimselerin fenalıklarının şerrinden sana sığınırım. Alemlerin rabbine hamdü sena ederim.

Allah’tan Afiyet Talep Etme Duası

İmam Musa Kazım (aleyhisselam) buyurdu: “Allahım! Ben senden afiyet diliyorum. Ve senden güzel bir afiyet diliyorum. Senden afiyete şükrümü diliyorum. Ve senden afiyete şükrümün şükrünü diliyorum.”
ed-Deavat lir-Ravendi, 84/211


Bu duayı, İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) hastayken Cebrail-i Emin, Allah Resul’üne (s.a.a) öğretmiştir.
Seyyid b. Tavus, “Muhecu’d-Deavat” adlı dua kitabında İbni Abbas’tan rivayet etmiştir:
Emiru’l-Mü’minin İmam Ali a.s’ın yanında oturmuştum. Hastalıktan rengi solmuş bir adam gelerek dedi ki: Ey Müminlerin Emiri! Ben her zaman hastayım, çok ağrılarım var, bana bir dua öğret ki hastalıklarımda ondan yardım alayım. İmam a.s şöyle buyurdu:
Sana öyle bir dua öğreteceğim ki o duayı Hasan ve Hüseyin hastayken Cebrail-i Emin Peygambere (s.a.a) öğretmiştir.
Dua şöyledir:

اِلهى كُلَّما اَنْعَمْتَ عَلَىَّ نِعْمَةً قَلَّ لَكَ عِنْدَها شُكْرى وكُلَّمَا ابْتَلَيْتَنى بِبَلِيَّةٍ قَلَّ لَكَ عِنْدَها صَبْرى
İlahi! Ne zaman bana bir nimet verdiysen o nimetlere karşı şükrüm az olmuştur. Ve ne zaman beni bir belaya duçar ettiysen o belalar karşısında sabrım az olmuştur.

فيامَنْ قَلَّ شُكْرى عِنْدَ نِعَمِهِ فَلَمْ يَحْرِمْنى ويا مَنْ قَلَّ صَبْرى عِنْدَ بَلاَّئِهِ فَلَمْ يَخْذُلنى
Ey nimetlerine karşı şükrüm az olduğu halde beni (lütfundan) mahrum etmeyen!
Ve ey belalarında sabrımın azlığına rağmen benden yardımını esirgemeyen!

ويا مَنْ رَانى عَلَى الْمَعاصى فَلَمْ يَفْضَحْنى ويا مَنْ رَانى عَلَى الْخَطايا فَلَمْ يُعاقِبْنى عَلَيْها
Ey hatalarıma şahit olduğu halde beni rezil etmeyen!
Ve ey isyanlarıma (günahlarıma) tanık olduğu halde beni o günahlardan dolayı cezalandırmayan!

صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لى ذَنْبى واشْفِنى مِنْ مَرَضى اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْئٍ قَديرٌ
Muhammed ve Al-i Muhammed’e salat eyle, günahımı bağışla ve hastalığımdan bana şifa ver!

İbni Abbas diyor ki: “bir yıl sonra o adamı gördüm; yüzünün rengi düzelmiş ve yanağına kan gelmişti. O şahıs şöyle dedi: “Bu duayı hangi dert (hastalık) için okuduysam şifa buldum ve (zulmünden) korktuğum hangi sultan için okuyup yanına gittiysem Allah (azze ve celle) beni onun şerrinden korudu.”


__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 02-18-2017, 08:55
مالك اشتر مالك اشتر isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 33
مالك اشتر is an unknown quantity at this point
Standart

Paylaşımınız için Allah ve Ehli Beyt (as) Razı olsun İnşallah... İyi ki: Varsınız Sağolun, Var Olun.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 02-23-2017, 11:18
AZER HAN AZER HAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 52
AZER HAN is on a distinguished road
Standart Gök Kapılarını Titreten Dua

Peygamber (saa) Zamanında ticâretle uğraşan bir tâcir mümin vardı. Bu tacir, ticaretinde helâl-haramı gözetir, Allah ve Resulü (saa) için bu ticareti yapar, herkesin hakkına riayet ederdi. Ticaretini Şam ile Medine arasında gerçekleştirir, çoğunlukla da ticaret kervanları ile hareket etmez, tek başına yolculuk yapmayı severdi.

Bir alacağını almış, satacağını da satmış ve Şam'dan Medine ye doğru hareket etmişti. Epeyce yol almıştı ki, baştan aşağı silahlı bir eşkıya ile karşılaştı. Eşkıya bu mümin taciri tehdit etti;

Eşkıyâ: "Mallarını şuraya indir, develerini de şu ağaca bağla."

Mümin tâcir: “Mallarım senin olsun, beni bırak gideyim."

Eşkıyâ: "Bugüne kadar soyup da öldürmediğim kimse yok Senin hem mallarını alacağım, hem de canını."

Mümin tâcir: “Madem beni öldürmeye kararlısın, senden son bir talebim var"

Eşkıyâ: “Söyle talebini"

Mümin tâcir: “Ben Müslüman'ım abdest alıp, iki rekât namaz kılayım ondan sonra beni öldür."

Eşkıyâ, izin verir. Tâcir önce abdestini alır, sonra da İki rekât namaz kılar ve ellerini Rabbine açar:


" Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze'l-arşi'l-mecîd! Ya Mübdi, Ya Mu'id! Ya Fe'aalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechike'l-lezi mele'e erkane arşike ve es'elüke bi-kudretike'l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! "

"Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi'! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bize yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bize yardım et!"


Mümin tâcirin duâsı bitmişti ki, çok garip bir hâdise meydana gelir. Birden beyaz bir at üstünde yeşil elbiseli, elinde de harbe olan bir süvâri peydâ oldu. Eşkıyâ şaşırmış, ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Eşkıyâ, tâciri ve malları unuttu, ortaya çıkan bu süvâriye saldırdı. Süvâri, bir darbe ile eşkıyayı yere düşürdü.

Süvâri, tâcire dönerek: “Öldür bu eşkıyayı" dedi.

Mümin tâcir: "Ben hayatımda kimseyi öldürmedim, insan öldürmeyi hoş görmem. Beni bağışla."dedi.

Sonra süvâri, eşkıyâyı bir darbe ile öldürdü.

Tâcir sordu: “Sen kimsin?"

Süvâri: “Ben üçüncü kat gökte duran bir meleğim. Bu adamı öldürmeyi Allah Teala bana nasip etti. Sen namazından sonra ellerini kaldırıp duaya başladığında, gök kapılarının çalındığını duyduk, öyle şiddetle çalınıyordu ki. Mühim bir hadisenin olduğunu anladık. İkinci defa dua ettiğinde gök kapıları açıldı. Üçüncü defa dua ettiğinde, Allah Teala, Cebrail Aleyhisselam'ı görevlendirdi.

Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi:

‘Dua eden falan mümini kim kurtaracak"Ben talep ettim de görevlendirdiler. Ey Allah Teala'nın mümin kulu! İyi bil ki! Senin yaptığın bu duayı kim yaparsa Allah Teala onun sıkıntısını giderir, ona yardım eder.”

Bu hadiseden sonra mümin tâcir, yola koyulur ve Medine'ye varır. Soluğu Kâinatın Efendisi'nin huzurunda alır ve başından geçen hadiseyi anlatır. Taciri dinleyen Kâinatın Efendisi (saa) , şöyle buyurur:

"Muhakkak ki, Allah Teala sana Esma-ül Hüsna'yı telkin etmiş. O isimlerle Allah Teala'ya dua edilirse, istenen verilir."
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 02-25-2017, 04:27
eldeniz eldeniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2017
Mesajlar: 1
eldeniz is an unknown quantity at this point
Standart

Şanı Yüce Allahım www.aliyyenveliyullah.com Site Yöneticilerinden Razı olsun İnşallah Amin.
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 12-19-2017, 06:02
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.466
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Bir gün bir şahıs İmam Ali (as) huzuruna Geldi. Dedi ki: Ya Ali (as) işimin çok olması için duaların hepisini okuyamıyorum Ne edim, Ne Yapayım?

İmam Ali (as) buyurdu: Bütün duaların Hülasesini sana söylüyorum, her sabah evden çıktığın anda oku, Sanki Öyle bil ki bütün duaları okumuş gibisin.

1 ✅الحمدلله علی کل نعمه
2 ✅و اسئل لله من کل خیر
3 ✅و استغفر الله من کل ذنب
4 ✅ واعوذ بالله من کل شر

1. Elhemdulillahi ela kulli niemi.
2. Ve es'elullahe min kulli ğeyrin.
3. Ve esteğfirullahe min kulli zenbin.
4. Ve euzu billahi min kulli şerrin.

Anlamı:
1. Allaha hamd olsun bütün nimetlerine göre.
2. Bütün Hayırları Allahdan istiyorum.
3. Bütün günahlardan tövbe ediyorum.
4. Bütün şerlerden Allaha sığınıyorum.
Kaynak:
Biharul-Envar, c. 91, s. 242

Musibete Uğrayan Müslüman

"Resulullah (salallahu aleyhi ve alihi vessellem) buyurdu:
"Kendisine bir musibet gelen müslüman Allah'ın emrettiği: "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ün, allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minhâ. "Biz Allah'ınız ve ancak O'na döneceğiz. Bana bu musibetim için ücret ver. Ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ver'' derse Allah o musibeti alır ve mutlaka daha hayırlısını verir."
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 01-15-2018, 09:23
Gece Mavisi Gece Mavisi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: May 2009
Mesajlar: 27
Gece Mavisi is an unknown quantity at this point
Standart

Eyyub El-Ensari şöyle der: ‘Hazreti Peygamber’in (s.a.a) arkasında namaz kıldığım her defa şu duayı okuduğunu gördüm:
اَللّهُمَّ اغفِر لِی خَطائِی وَ ذُنُوبِی کُلَّهَا. اَللّهُمَّ اَنعِمنِی وَ اَحیِنِی. وَ ارزُقنِی وَ اهدِنِی لِصَالِحِ الاَعمَالِ وَ الاَخلَاقِ. فَاِنَّهُ لَا یَهدِی لِصَالِحِهَا اِلَّا اَنتَ. وَ لَا یَصرِفُ عَن سَیِّئِهَا اِلَّا اَنتَ

Allahummeğfir li hatai, ve zunubi kulliha. Alalhumme en’imni ve ehyini. V’erzugni vehdini li salihil e’mali vel ehlagi. Fe innehu la yehdi li salihiha illa ent. Ve la yesrifu en seyyi’iha illa ent.

Ey Rabbim! Tüm hata ve günahlarımı affet. Ey Rabbim! Bana nimetinden ver. Beni yaşat. Bana rızık ver. Beni güzel şeyler yapmaya ve güzel ahlaka yönlendir. Çünkü senden başkası güzel şeylere yönlendirmez ve senden başkası insanı kötü şeylerden uzaklaştırmaz.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 06:44


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.