aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | HİLAFET | HİLAFET-VELAYET

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 06-10-2008, 04:31
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.486
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Hz. Ali Hak Halifedir...

HZ. ALİ (as) RESULULLAH'IN (saa) HAK HALİFESİDİR
1. Resulullah (s.a.a.) amcalarına hitaben şöyle buyurdu :
"Ali benim kardeşim, vasim ve içinizde halifemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)

2. Selman-ı Farisi'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ben ve Ali, Adem yaratılmadan bin yıl önce, Allah’ın huzurunda onu tesbih ve takdis eden bir nur idik. Allah Adem'i yarattıktan sonra o nuru Adem'in sulbüne verdi, böylece bir sulpte gelerek Abdülmüttalip'te ikiye ayrıldı; bende peygamberlik, Ali'de ise halifelik (nuru yerleşti) "
(el-Askalani'nin "Lisan'ül Mizan" c.2, s.229 / İbn-i Cevzi'nin "Tezkiret'ül Havas" s.52 / el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.1, s.235 Hadis no : 1904 / el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 315 / Menakıb-ı Meğazeli s.88 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.2, s.450 / ed-Deylemi'nin "Firdevs'il Ahbar" / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" / Fedail-i Ahmet bin Hanbel)

3. Abdullah bin Abbas dedi ki : Fitneler olacaktır, bu durumu yaşarsanız sizlere iki haslete tutunmanızı tavsiye ederim.
Biri Kuran-ı Kerim, diğeri de Ali bin Ebi Talip'tir. Çünkü Resulullah (s.a.a.)'ın şöyle buyurduğunu kendim duydum :
"Ali bana ilk iman eden ve Kıyamet gününde benimle ilk tokalaşacak olandır, kendisi bu ümmetin farukudur,
hak ile batılı ayırt edendir, O müminlerin önderidir, mal ise zalimlerin önderidir. Ali benden sonra halifemdir "
(Şam'ın Muhaddisi İbn-i Asakir eş-Şafii'nin "Tarih-i Dimaşk" c.1,s.78)

4. Resulullah (s.a.a.) Hz.Ali'ye hitaben şöyle buyurdu :
"Ey Ali, sen kardeşim, vezirim, vasim, varisim ve benden sonra halifemsin"
(Ehl-i Sünnetin iki hafızı tahric etti : Hafız İbn-i Ebil Hatim ve Hafız el-Beğavi / İbn-i Teymiyye'nin "Minhac'üs Sünnet" c.4, s.80 / Siret'ül Halebi c.1, s.304)

5.Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ali, kardeşim, vezirim, Ehl-i Beytimin içinde halifemdir, Ali terk ettiklerimin en hayırlısıdır"
(el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.1, s.217)

6. Celaleddin Siyuti, Cabir b. Abdullah Ensari’den, ibni Abbasdan ve Hz. Ali’den Peygamberin “İman edip, ameli salih işleyenlere gelince, onlar halkın en hayırlısıdır.” ( Beyyine suresi, 7) Ayetinin tefsirinde Hz. Ali'ye (aleyhisselam) işaret ederek şöyle buyurduğunu naklediyor; O (Ali) ve Şiaları kıyamet günü kurtuluşa erenlerdir.”
( Dürr-ul Mensur, c. 8, s. 589)

7. Nubahti şöyle demiştir; Salman-i Farisi, Ebuzer Gıffari, Mikdat b. Esved ve Ammar Yasir ilk olarak Şia diye adlandırılanlardır.
( Fireg-uş Şia, s. 17-18)

Yine Sünni kaynaklarında Şia olanın kıyamet günü kurtuluşuna, felaha ereceğine dair hadisler mevcuttur. Buyurun inceleyin: "İbni Abbas şöyle diyor; İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa, onlardır, şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları. ( Beyyine suresi, 7) Ayeti nazil olduğunda, Resulü ekrem (sallallahu aleyhi ve alihi vesellem) Hz. Ali'ye (aleyhisselam) hitaben şöyle buyurdular; "Bu ayetin muhatabı sen ve Şialarındır. Kıyamet günü Allah’dan razı ve Allah’da sizden razı olacaktır." Bu iki hadis ve buna benzer bir kaç hadis: Dürr-ul Mensur, c. 1, s. 379’da ve Gayet-ül Meram, s. 326’da mevcuttur.

8. Hz. Resulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve alihi vesellem) bir sözünde Hz. Ali'ye (aleyhisselam) hitaben şöyle buyurdu; "Sen benim nezdimde Harun’un Musa’nın nezdindeki makamına sahipsin."
Bu ve benzeri hadisleri Sünni âlimlerinden seksen dokuz kişi nakletmişlerdir, onlardan bazıları şunlardır: Sahihi Buhari, c.3, s.176- Sahihi Müslim, c.2, s.236- Müsnedi Ahmed, c.1, s.98- Kenzül Ümmal, c.6, s.152- İbni Hacer Askalani, el-isabe, c.2. s.507- Suyuti, Tarihi hulefa, s.65- Süneni İbni Mace, c.1, s.43- Tirmizi Sahihinde, c.5, s.305


9. Allah Rasulu (saa) buyurdu: "Ali ile uğraşmayın, Ali benden, ben Ali'denim, o benden sonra her mümine kendisinden daha evladır."
Tirmizi'de ise Resulü Ekrem (s.a.a)’ in üç defa şöyle buyurduğu nakledilmiştir; "Âli'den ne istiyorsunuz. Âli'den ne istiyorsunuz. Âli'den ne istiyorsunuz. O benden sonra her müminin velisidir." Bu rivayeti altmıştan fazla ehlisünnet âlimi nakletmiştir. Onlardan sadece bazıları şunlardır: Müsnedi Ahmed, c. 4, s.438 - Sahihi Tirmizi, c.5, s. 632- Müstedreki Hâkim, c.3, s.110- İbni Esir Cezeri, Camiul, c.8, s.652

10. Bir gün Selman-i Farisi Hz. Resul-ü Ekrem'e (sallallahu aleyhi ve alihi vesellem) şöyle sordu; "Ey Allahın Resulü! Her nebinin bir vasisi vardır, sizin vasiniz kimdir?" Hz. Peygamber (s.a.a) susmayı yeğlediler. Ama sonraki toplantıda beni görünce "Ey Selman!" diye seslendiler. Ben çabucak yanına giderek "evet" dedim. Bana şöyle buyurdular, "Musa’nın vasisinin kim olduğunu biliyor musun?" "Evet, Yuşe b. Nun’dur" dedim. Hazret, "niçin" diye sordu. Ben, "çünkü o kendi kavminin en bilginiydi" dedim. Hazret şöyle buyurdu; "Öyleyse şüphesiz vasim, sırdaşım ve benden sonra ümmetimin arasında bırakacağım en iyi şahıs Ali b. Ebu Talip’tir ki benim vademe vefa edecek ve borcumu eda edecektir." Vesayet hadislerini Sünni âlimlerinden birçoğu nakletmiştir. Onlardan sadece bazıları şunlardır: İbni Asakir Dimilki, Tarihi Dimişk, c.3, s.5- İbni Meğazili Şafii, el- Menakib, s.200- Zehebi, Mizanul itidal, c.2, s.273- Genci Şafii, Kifayetu’t Talib, s.62- Muttaki Hindi, Kenz-ül Ümmal, c.6, s.145- Ebu Naim İsfehani, Hilyetu’l Evliya, c.1, s.63

__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 08-02-2018, 02:21
یا علی مدد یا علی مدد isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 69
یا علی مدد is an unknown quantity at this point
Standart Müslümanların Veliyyi Emri (Emir Sahibi) Kimdir.?

Müslümanların Veliyyi Emri (Emir Sahibi) Kimdir.?
(٣٣٢٤٣) ٤١ - وعن عبيد بن كثير معنعنا، عن الحسين أنه سأل جعفر ابن محمد (عليه السلام) عن قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قال: اولي الفقه والعلم، قلنا : أخاص أم عام؟
قال: بل خاص لنا.
Ubeyd ibn Kesir Muen'anadan, o da Hüseynden naql edir ki, Cafer ibn Muhemmedden (aleyhisselam)'dan Allahın bu ayetini "İtaat edin Allaha ve itaat edin Rasula ve özünüzden olan emir sahiblerine" Nisa 59. sordu. İmam (aleyhisselam) buyurdu: Fıkıh ve İlim sahipleridir. Dedik: Ayet Hususidir, yoksa Ümimi ? İmam (aleyhisselam) buyurdu: Aksine Hususidir, yalnız bize mahsusdur.
📚وسائل الشيعة / ج ٢٧ / كتاب القضاء / ٧ - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) / حديث ٤١ / ص ٧٦ / ط. مؤسسة آل البيت عليهم السلام
Vesailu-ş Şia / c.27 / Ğazavet kitabı / 7-ci bab, bütün hükmlerde Masumlara (aleyhisselam) muracatın vacibliyi / hadis 41 / sah.76 / Baskı: Muessesetu Ali-l Beyt (aleyhisselam)
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 08-06-2018, 06:20
FATİME FATİME isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 58
FATİME is on a distinguished road
Standart

Ümmü Seleme Annemiz Anlatıyor:

İmam Ali (a.s) izin isteyerek içeri girdi.

Resulullah (s.a.a): Onu tanıyor musun? diye sordu.

Ben: Evet, bu, Ali b. Ebu Talib'dir, dedim.

Bunun üzerine Resulullah (s.a.a.)şöyle buyurdu:

“Doğru söyledin; canı canımdan, eti etimden, kanı kanımdandır;

ilmimin mahzeni odur. Duy ve şahitlik et ki o, benden sonra

Nakısîn, Kasıtîn ve Marıkînle savaşacak ve andolsun ki benim sünnetimi de o ihya edecektir.

“Yine işit ve şahitlik et ki eğer bir kul, Rükün ile Makam arasında bir milyon yıl Allah'a ibadet etse,

sonra da Ali'ye düşman olarak Allah'ın huzuruna çıksa, hiç kuşkusuz

Allah, onu kıyamet günü burnu yere sürülmüş olarak ateşe atacaktır!”
Kaynaklar:
(el-Menakıb, Harezmî, s.86, h.77; Tarih-i Dımeşk, c.42, s.470, h.9042; İlelu'ş-Şerayi, s.65, h.3, Abdullah b. Abbas'tan.)
__________________
HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ(s.a.a) ŞÖYLE BUYURUYORLAR: CENNET, EHLİBEYTİME ZULMEDEN VE İTRETİM HAKKINDA BENİ İNCİTENE HARAM KILINMIŞTIR.
(Tefsir-i Kurtubi, c. 16, s. 22).
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 10:20


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.