aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | SORU-CEVAP | SORU???...CEVAP!!!

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 10-14-2011, 09:45
Ali İrfani Ali İrfani isimli Üye şuanda  online konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 273
Ali İrfani is an unknown quantity at this point
Standart Salavat Söylerken Neden Al-i Muhammed de Diyorsunuz

Soru: Neden Hz.Muhammed'e (sas) Salavat gönderince, Al-i Muhammedi de ona atfediyor ve Allahümme salli ala Muhammed ve Al-i Muhammed Diyorsunuz?

Cevap: Kesin bir şekilde bilindiği gibi Hz. Peygamber'in (s.a.a) bizzat kendisi, kendisine salât ve selâm gönderme şeklini Müslümanlara öğretmiştir. Nitekim; "Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm getirin."1 ayeti nazil olunca Müslümanlar, nasıl salât ve selâm göndereceklerini sordular. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Bana eksik salâvat göndermeyin." Yine sordular: "Peki nasıl salâvat gönderelim?" Hz. Peygamber buyurdu ki: "Şöyle deyiniz: Allahumme salli alâ Muhammed ve alâ Âl-i Muhammed."2

1- Ahzâb, 56
2- İbn-i Hacer, es-Savaik'ul-Muhrika, 11. bab, 1. fasıl, s.146, Mısır, Mektebet'ül-Kahire, ikinci baskı. Bunun benzeri bir hadis de, ed-Dür'ül Mensûr, c.5, Ahzâb Suresi'nin 56. ayetinin tefsirinde, Abdur-rezzak, İbn-i Ebî Şeybe, Ahmed, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî, İbn-i Mace ve İbn-i Mürdeveyh gibi hadisçilerden naklen Kâ'b b. Ucre aracılığıyla Hz. Peygamber'den (s.a.a) nakledilmiştir. Peygamber'in Âl'inin (Ehlibeyt'inin) makamı öyle bir makamdır ki, Şafiî kendi şiirinde şöyle demektedir: "Ey Allah Resulü'nün Ehlibeyti, sevginiz Allah'ın indirdiği Kur'ân'da Allah tarafından bir farzdır. Kadrinizin yüceliği hakkında şu yeterlidir ki Size Salâvat göndermeyenin namazı batıldır."1

1- es-Savaik'ul-Muhrika, 11. bab, s.148, 1. fasıl; Şebravî,
el-İthaf, s.29; Hamzavî Malikî, Meşarik'ul Envar, s.88; Zerkanî,
el-Mevahib ve Sabban, el-İs'af, s.119
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 10-15-2011, 07:22
Ali İrfani Ali İrfani isimli Üye şuanda  online konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 273
Ali İrfani is an unknown quantity at this point
Standart Ayet ve hadislerde Salavat

"Allahumme salli ala Muhammedin ve Al-i Muhammed" Tevhid ve risalete tanıklık ettikten sonra, Muhammed ve Ehlibeyti'ne salâvat getiririz.

Salâvat, İslâm'ın değerli peygamberinin Ehlibeytine sadakat, sevgi ve muhabbetin nişanesidir, Kur'ân-ı Kerim bu sevgiyi Resulullah'ın (s.a.a) risaletinin mükâfatı bilmiştir.[1]

Salâvat, insanın paslanmış ruhunu parlatır[2] ve nifakın kökünü kazır.[3] Salâvat, günahların temizlenmesi için bir etken,[4] gökyüzünün kapılarının açılması için bir vesile,[5] meleklerin insan hakkında dua etmesine ve bağışlanma dilemesine bir sebep[6] ve kıyamet günü Resulullah'a (s.a.a) yaklaşarak onun şefaatine erişme vesilesidir.[7]

Hayırlı akıbeti olan, dünyadaki son sözü salâvat olan kimsedir.[8]

Allah Tealâ önce kendisi peygambere salâvat getirmekte ve sonra da bize emretmektedir:

"Allah ve melekleri, Peygamber'e salât ederler. Ey inananlar, siz de ona salât edin ve içtenlikle selâm edin."[9]

Bu ayetten ve onunla ilgili olarak nakledilen hadislerden şu nükteler aydınlığa kavuşur:

1- Salâvat, dille yapılan bir saygıdır; fakat bundan önemlisi amelen itaat etmektir ve "içtenlikle selâm edin"cümlesi de buna işaret etmektedir.

2- Allah ve meleklerin salâvatı süreklidir: "Salât ederler."

3- Allah'ın salâvatı keramet, meleklerin salâvatı rahmet ve insanların salâvatı ise duadır.

4- Hadislerde şöyle geçer: Allah Tealâ Hz. Musa'ya(a.s), "Muhammed ve Ehlibeyt'ine salâvat getir; çünkü ben ve meleklerim ona salâvat getirmekteyiz." diye hitap etti.[10]

5- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah'ı anmak ibadettir; beni anmak da ibadettir; benim halifem Ali b. Ebu Talib'i (a.s) anmak da ibadettir."[11]

6- Hadislerde şöyle geçer: Duaların kabul olması için duadan önce salâvat getirin.[12]

[Şunu da hatırlatmakta yarar vardır ki,] sadece Resulullah'ın (s.a.a) ismini duyduğumuzda salâvat getirmek yetmez, onun mübarek ismini yazdıktan da sonra salâvat yazmak müstehaptır. Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:

"Kim yazısında bana salâvatı kaydederse, ismim yazılı olduğu müddetçe melekler onun için bağışlanma dilerler."[13]

Salavat Nasıl Getirilmelidir?

Ehlisünnet’in kaynak kitaplarında Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Salâvat getirirken, Hz. Peygamber'in (s.a.a) isminin peşinden kesinlikle Ehlibeytinin (a.s) de ismini ekleyin; aksi durumda salâvatımz eksik ve kısır olur.[14]

Ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Ehlisünnet'in en önemli kitaplarından olan Sahih-i Müslim, Buharı, Tirmizî, Nesaî, Ebu Davud ve İbn-i Mace'den şöyle nakledilmiştir:

Adamın biri Resulullah'a (s.a.a), "biz sana nasıl selâm vereceğimizi biliyoruz; ama nasıl salâvat getirmemiz gerektiğini bilmiyoruz." dedi. Resulullah (s.a.a) şöyle deyin buyurdu: "Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ Âl-i Muhammed, kema salleyte alâ Ibrahime ve Âl-i ibrahim. İnneke Hamidun Mecid."[15]
Kaynaklar:
[1] Şûra, 23
[2] Vesail'uş-Şiâ, c.4, s. 1216
[3] Usul-i Kâfi, c.2, s.492
[4] Bihar'ul-Envar, c.94, s.54
[5] Vesail'uş-Şiâ, c.4, s. 1220
[6] Mirat'ul-Ukul, c.12, s. 109
[7] Bihar'ul-Envar, c.94, s.63
[8] Vesail'uş-Şiâ, c.4, s. 1216
[9] Ahzâb, 56
[10] Nur'us-Sekaleyn Tefsiri, c.4, s.305
[11] Bihar'ul-Envar, c.94, s.69
[12] Bihar'ul-Envar, c.94, s.64
[13] Bihar'ul-Envar, c.94, s.71
[14] Numune tefsirinden naklen, c.17, s.420
[15] el-Mizan tefsiri, c.16, s.365 ve Sahih-i Buharî, c.6, s.l0l'den naklen.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 10-22-2011, 11:47
Ali İrfani Ali İrfani isimli Üye şuanda  online konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 273
Ali İrfani is an unknown quantity at this point
Standart

Salâvat getirirken al-i Muahmmed denilmediğinde günah işlenmiş olduğu söylenir.
Şunu biliyoruz ki Suyuti kendi tefsirinde, Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace şöyle naklederler: Resulullah’a, Ey Allah’ın Resulu! Sana selam verme yolunu biliyoruz, nasıl sana salavat getirelim diye sorduklarında Peygamber: “Şöyle deyin dedi: Allahumme sallı ala Muhammed ve al-ı Muhammed .” Suyuti bu hadisten başka aynı manayı ifade eden 18 hadis nakletmektedir ve bu hadislerin tümü salâvat getirirken al-i Muhammedin de eklenmesinin gerekli olduğuna işaret etmektedir. İbn-i Hacer es-Savaık kitabında Peygamber’in, eksik salâvat getirilmesini ve sadece “Allahumme sallı ala Muhammed” denilmesini yasakladığını ve salavat getirirken Allahumme sallı ala Muhammedin ve Al-i Muhammed denilmesini emrettiğini nakletmiştir. Bu konuda Şia kaynaklarında gelen hadisler ise daha fazladır.

1-Al-i Muhammed’e salâvat getirmek bidat olmadığı gibi Kur’an ve hadis ve akıl ve irfanla da uyumludur, çünkü:
Bidatin manası dinde olmayan bir şeyi dine dahil etmektir. Biz Al-i Muhammede salâvat getirmenin bidat olmadığını söylüyoruz çünkü bu konu Peygamber ve Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde yer almıştır.

2- Allah Kur’an-i Kerim’de birçok hükmü genel olarak açıklamıştır ve onun bütün özelliklerini açıklamamıştır. Bu hükümlerin ayrıntılarını ve özelliklerini açıklamak için Kur’an’ın gerçek müfessirleri olan Peygember’e ve Ehl-i Beyt’e bırakmıştır.

Buna göre Peygember ayetin tefsirinde al-i Muahmmed’i salavatta getirilmesini emrediyorsa bunun Kur’an’ın gerçek tefsiri olduğu anlaşılır.

3- Kur’an, zahiri anlamından başka derin batini anlamı da içerir. Bu anlamları Peygamber ve Ehl-i Beyt’in bize bildirmeleri gerekir. En-Nebi kelimesi zahiri anlamı gereği Al-i Muhammed’i içermese de batini anlamı gereği bunu içerir.

4- Kur’an-i Kerim, Peygember’i ve Ehl-i Beyt’i bir gerçek olarak nazara alır. Bundan başka insanların örfü de aynı fikir ve akide olan kimselere aynı gözle bakarlar. Dini kaynaklar Peygamber ve Ehl-i Beyt’i bir nurdan olduklarını vurgular. Bu yüzden irfan ilminde Peygamber ve Ehl-i Beyt bir nur olarak bilinmekte ve hakıkat-i muhammediye olarak ifade edilmektedir.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 01-19-2014, 09:59
Ali İrfani Ali İrfani isimli Üye şuanda  online konumundadır
Süper Üye
 
Üyelik tarihi: Feb 2009
Mesajlar: 273
Ali İrfani is an unknown quantity at this point
Standart

Allah Rasulu Hz.Muhammed (salallahu aleyhi ve alih) Nasıl Salat Edilir Ehl-i Sünnetin En Mutaber Kitaplarından
Özellikle Buhari, “Sahih-i Buhari”nin üçüncü cildinde, Müslim “Sahih-i Müslim”in birinci cildinde, Süleyman Belhi el-Hanefi “Yenabi’ul- Meveddet”de, hatta mutaassıp İbn-i Hacer “Savaik”de ve diğer büyük alimleriniz Ka’b bin Acze’den şöyle naklediyorlar: “İnnellah’e ve melaiketehu yusellune ale’n- nebiy...” ayeti nazil olduğunda Resulullah’a: “Ya Resulellah! Sana nasıl selam verilmesini öğrendik, nasıl salat edelim?” dediğimizde buyurdular ki: “Şöyle salat edin:

“Allahumme salli ala Muhammed’in ve Âl-i Muhammed”
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 10:36


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.