aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | HİLAFET | SAHABE VE HADİS FACİASI

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08-04-2008, 01:40
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.270
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Ebu Hureyre Kimdir? İslamda En Fazla Hadis Rivayet Eden ( Ebu Hureyre Gerçeği)Ebu hureyre kimdir.? 1 yıl 9 ay Rasulallahın (sas) Zamanında Yaşamış Ara sıra Mekke'de Rasulullah (sas) gören Ebu Hureyre İslamda En Fazla Hadis Rivayet Ederek Kayıtlara geçmiştir!!! Sünnilerin Mutaber Kaynaklarında 5374 hadis rivayet etmiştir
Değerli Canlar Ebu Hureyre Geçeğini Hep beraber Değerlendirelim...Çocukluktan beri hayatı Rasulullah (sas) yanında geçen Muttakilerin İmamı İlim kapısının şehri, İmam Ali aleyhisselam 'dan 50'ye yakın hadis rivayet ediyorlar ebu hureyre ise İslamda en fazla hadis rivayet Eden kişi (Ebu Hureyre Gerçeği) ni Sizce yazmak yanlışmı Olur?

Hadis bilginleri,ebu hureyre, muviye, enes ve daha bir çoklarının kahin ka`b-ül ahbar`dan rivayette bulunduklarını ve bu rivayetçilerin içinde ebu hureyre, kab`dan en fazla etkilenen kişi olduğunu söyler..ebu hureyrenin biyografisini yazan ez zehebi şunu rivayet eder ka`b ebu hureyre hakkında şöyle dermiş;

"okumadığı halde tevrat`in muhtevasini ebu hureyre kadar iyi bilen birini daha görmedim."

Rasulüllah sas
,Ebu Bekr,ve Ömer dönemlerinden sonra müslümanlar arasinda emevi/abbasi sürtüşmesi yaşandı.O dönemde ebu hureyre kendine uygun muaviye gurubuna yanaştı..eski aç ,çıplak,fakir ebu hureyre lord oldu,baron oldu..

Hatta medineye vali bile yapıldı..hatta,yoksul günlerinde yanlarında hizmetçilik ettiği atabe b.gazvan`in kızı büsre bnt.gazvan ile evlendirildi.

Bu evliliği ile ilgili çok seviyesiz,terbiyesiz laflar etmiştir teferruat ibn-i sad`da mevcut dileyen araştırsın..peki bu nimetlere ebu hureyre nasil sahip oldu?onun tek sermayesi,

Hz.Ali as ve taraftarlarini kötüleyen,eleştiren! muaviye
taraftarlarını öven, uydurduğu hadisler söylemesidir..O ne muhacirdir ne ensardan biridir ne de bu muhteremelere ihsan ile uyan birisidir..O artık eski ashab-i suffe`den biri değildir.O lorddur,barondur..ebu hureyrenin ka`bül ahbar tesirli israiliyat`a ait rivayetleri ve emevi dalkavukluğu içeren rivayetleri toplandığında ciltlerle kitaplar oluşur..
ebu hureyreyi tahlil eden eserler;ennevevi,tebrizi,ibn kuteybe,essealibi,bediüzzaman el hemedani,zemahseri,ebu hayyan,el-ascedi,ibn-i hazm,ibn-i asakir,ez-zehebi,zühri,taberani,ibn-i esir,ibn-i sad..islam tarihinin en tartışmalı kisisi,en muamma adami ebu hureyredir..esas adi meçhuldür..soyu sopu meçhul olup,"ebu hureyre/kediciğin babasi"ile kendisini tanitmiştir. Aslı yahudi Dönmesidir.

Ebu hureyrenin adı meçhul olduğu gibi geçmişi de meçhuldür..kendi anlattıkları dışında bilgi yoktur!

hicretin yedinci yılında medineye gelir..obur biriydi,oburluğu yüzünden,yemek için zenginlerin sofrasını seçer, muaviyenin mazira yemeği onun çok hoşuna giderdi..

bu nedenle kendisine "şeyh-ul mazira"lakabı takılmıstı..mazira muaviyenin meshur yemeği olup bununla kendisine lezzet ve şehvet düşkünü taraftar toplanır/ yapılırdı..mazira karsılıgı kendisini satanlardan biriside ebu hureyre idi..kaynaklar, ebu hureyrenin 5374 rivayetinin olduğunu söyler,bunun 446 tanesini buhari kitabına almıstır...Ömer"ey eba hureyre,fazla hadis rivayet ediyorsun,rasulullah`a yalan isnat etmenden korkuyorum"demiştir

ara sıra"ömer ölünceye kadar

"Allah rasulü şöyle dedi" diyemedik. Ömer sağ olsaydı bu hadisleri size rivayet edebilirmiydim? Vallahi asla.. çünkü o taktirde Ömer`in sopasının sırtımı okşuyacağını kesin olarak biliyorum.

Ömer,"Kuran ile ilgilenin.

O,Allah`in kelamıdır."derdi"diye yakınırdı..O,"Rasulullah`tan duyduğu ile haham ka`b-ül ahbar`dan duyduğunu birbirine karıştıran birisidir..

Aişe, Ömer, Osman ve Hz.Ali as ebu hureyreyi yalancılkla itham etmiştir..ebu yusuf;"ebu hanefi`ye şöyle dedim; önümüze hadis geliyor ve kiyasımızla çelişiyor,bunu ne yaparız, sustu...

EBU HUREYREDEN İNCİLER


"yer yüzü balığın sırtındadır.cennete girecekler ilk olarak bu balığın ciğerinden yiyecektir"?buhari/3/51

"Peygamber`e Allah`in yerleri ve göğü yaratmadan önce nerede olduğu soruldu,Peygamber;"bir bulut icerisinde idi,üstü hava, altı hava idi."dedi/hanbel4/11

"ölüm meleği Musa`ya gelerek:"Rabbine icabet et"dedi.bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak gözünü çıkarttı. melek hemen Allah`a dönerek"sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin,o benim gözümü çıkardı"dedi/S.müslim10/176

"ureyne ve ukeyle kabilesinden bir gurup medineye gelerek müslüman oldu.medinenin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. adamlar develeri dağıttılar ve çobanı öldürdüler.

Peygamber onlari yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. biz onlara su vermek isteyince,Peygamber bizi engelledi.
"buhari/tip5/hanbel3/107/163

"eğer erkeğin tepesinden tirnağina kadar cerahat aksa,kadin da bunlari ağzı ile temizlese,yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz."ibni hacer2/121

"zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Aişe`nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu.

Peygamber ölünce Aişe onun gömülme işlemleri ile meşgulken,evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. böylece taşlayarak öldürme cezası Kuran`dan çıktı.ama hükmü devam ediyor."ibni mace 36/194/ hanbel 3/61/5/131

mesnevinin esinlendigi münsebetsiz ve belden aşağı rivayetlerde var!"sahabenin haccı bitirip kadınlara yöneldiğinde cinsel organlarından spermler damliyordu."buhari/81/müslim141/

veya"Peygamberimiz`in 30 erkeğin cinsel gücüne sahip olduğu."/Sahih buhari/veya"Peygamber nerde bir güzel kadın görse hemen eve koşar hanımı zeynep`le cinsel ilişkiye girerdi."olayı/buhari/hibe8/

yorum yok! ama.. Kardeşlerim Yorumu size Bırakıyorum...

Ebu hureyre hakkında
İbn Kuteybe şöyle der: "Sahabe'den hiçbirinin, benzerini rivayet edemediği sayıda yüklü hadis rivayet eden Ebu Hüreyre, bu yüzden ithama uğramış ve bazılarınca yadırganmıştır. Onlar kendisine şunu sorarlardı: "Bunu nasıl yalnız sen duyuyorsun? Seninle bunu duyan kimdir?" İkisinin de ömrünün uzun olması itibarıyla Ebu Hüreyrenin bu bol sayıda rivayetini en fazla kınayan Aişe olmuştur. Ebu Hüreyre'yi yalancılıkla itham edenlerin başında Ömer , Osman ve Ali (as) gelir. İslam düşünürü Mustafa Sadık er-Râfiî de "İslam'da itham edilen ilk Ravi" başlığı altında şunları kaydetmiştir.
Hadis ricali, Allah Rasulü (sas)'nden en fazla sayıda hadis rivayet eden Ebu Hüreyre olduğunu ittifakla ifade etmişlerdir. Halbuki o, Allah Rasulü (sas)'yle ancak bir yıl dokuz ay birlikte olmuştur. İbn Hazm, Bakî b. Mahled'in müsnedinde, Ebu Hüreyre'ye ait 5374 hadis olduğunu zikreder. el-Buhârî bunlardan 446 sını rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre’nin Sahtekarlığı
Ebu Hüreyra’nın rivayet ettiği hadislerin hiç birine güven olmaz. Çünkü Ebu Hüreyra, Muaviye’nin paralı hadisçisiydi. İbn-i Ebi’l- Hadid-i Mütezili “Şerh-i Nehc’ul- Belağa”nın 1. cildinin 358. sayfasında ve 4. ciltte, üstat ve şeyh-i imam Ebu Cafer İskafi’den şöyle naklediyor:

Muaviye bin Ebi Süfyan, sahabe ve tabiinden bir grubu toplayıp onlardan Hz. Ali (a.s)’ı yeren hadisler uydurmalarını ve bunları halkın arasında yaymalarını istedi. Onlar da bu işle meşgul olmaya başladılar. Ebu Hüreyra, Amr bin As ve Muğeyre bin Şube, Hz. Ali (a.s)’ı yeren hadisleri uyduran kimselerdendiler.”

Ebu Hüreyra’nın merdutluğuna başka delillerde vardır. Bu delillerden birisi şudur: Kim Hz. Peygamber (s.a.a)’e sebbederse (kötü söz söylerse), o her iki fırkaya (alevi ve Sünni) göre, kesinlikle melun, merdut ve ateş ehlidir.

Hakim-i Nişaburi “Müstedrek”in 3. cildinin 124. sayfasında, imam Ahmed bin Hanbel “Müsned”de, Taberani “Evset”te, Şafii Fakihi İbn-i Meğazili “Menakıb”ta, Muttaki Hindi “Kenz’ul- Ummal”ın 6. cildinin 153. sayfasında, Şeyh’ul- İslam Himvini “Feraid”de, İbn-i Hacer-i Mekki “Savaik”in 74. ve 75. sayfalarında, Süleyman Belhi el-Hanefi “Yenabi’ul- Meveddet”te, Celalettin Süyuti “Tarih’ul- Hulefa”nın 116. sayfasında, imam Ebu Abdurrahman Nesai “Hasais’ul- Aleviyye”de ve hatta Ebu Hureyra’nın kendisi bile Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu naklediyorlar:

Ali Kuran’ladır ve Kuran da Ali iledir. Bunlar havuzun başında bana gelinceye kadar asla birbirlerinden ayrılmazlar. Ali bendendir, ben de Ali’denim. Kim ona sebbederse (kötü söz söylerse), şüphesiz bana sebbetmiştir ve kim bana sebbederse, şüphesiz Allah’a sebbetmiştir.”

Ebu Hüreyra, mevlamız Emir’ul- Müminin Hz. Ali (a.s)’a sebb ve lanet edenlerden birisidir. O, sahte hadisler uydurarak halkı da, Hz. Ali (a.s)’a sebbetmeye zorluyordu!!

Bir başka delil şudur: Taberi, İbn-i Esir, İbn-i Ebi’l- Hadid, Allame Semhudi, İbn-i Haldun, İbn-i Hallakan, vs..ehli sunnet tarihçileri şöyle yazarlar: Muaviye bin Ebi Süfyan, hunhar ve zalim Busr bin Ertat’ı Yemenlileri ve Mevlamız Emir’ul- Mümininin taraftarlarını katletmesi için 4. bin Şamlı savaşçıyla beraber Medine yolundan harekete geçirdi. Onlar, Medine, Mekke, Tâif, Tebale (Tehame bölgesinde bir şehir), Necran, Erhab kabilesi (Hemdan kabilelerinden biri), Sen’a ve Hazar Mevt’ta akıl almaz katliamlar yaptılar. Ben-i Haşim ve Emir’ul- Mümininin taraftarlarını yaşlı-genç demeden kılıçtan geçirdiler. Hatta Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in amcası Abbas’ın oğlu ve Yemen valisi Ubeydullah’ın çocuklarına bile rahmet etmeyip başlarını kestiler. O melunun emriyle öldürülenlerin sayısını 30 binin üzerinde yazmışlardır!!

Ebu Hüreyra’nın merdutluğuna başka delil de Ömer’in onu kırbaçlaması. İbn-i Esir gibi tarihçiler H.K 23. Yılın olaylarında, İbn-i Ebi’l- Hadid “Şerh-i Nehc’ul Belağa”nın (Mısır baskısı) 3. cilt 104. sayfasında ve daha başkaları şöyle naklediyorlar:

H.K 21 yılında halife Ömer Ebu Hüreyra’yı Bahreyn’e vali olarak gönderdi. Ona, Ebu Hüreyra kendisine mal toplayıp bir sürü at aldığı haberini verdiler. Bunun üzerine Ömer onu hicri 23 yılında görevinden aldı. Halifenin yanına gelir gelmez, halife ona: “Ey Allah’ın ve Allah’ın kitabının düşmanı, Allah’ın malını mı çalıyorsun?” diye kızdı. O da; “Asla hırsızlık yapmadım, onlar halkın bana verdiği hediyelerdi” diye cevap verdi.

İbn-i Mes’ud “Tabakat”ın 4. cildinin 90. Sayfasında, İbn-i Hacer Askalani “İsabe”de ve İbn-i Abdurabbih “Ikd’ul- Ferid”in 1. cildinde şöyle yazıyorlar:

Halife Ebu Hüreyra’ya; “Ey Allah’ın düşmanı! Seni Bahreyn’e vali olarak gönderdiğimde ayağında ayakkabın bile yoktu; şimdi asil atların ve 600 bin dinarlık malın olduğunu duydum. Bunları nereden aldın?” diye sordu.

O da cevaben; “Bunlar halkın hediyeleriydi. Onları çalıştırdım, elimdekiler onlardan elde ettiğim kârlardır.” dedi. (sanırım rüşveti ebu hüreyre icat etti)

Ömer yerinden kalkıp onu o kadar kırbaçladı ki sırtından kan akmaya başladı. Sonra, Bahreyn’de biriktirdiklerinden 10 bin dinar alıp Beyt’ul- Mal’a vermelerini emretti. Ömer, sadece kendi halifeliği zamanında değil, Resulullah’ın zamanında da Ebu Hüreyra’yı yere düşene kadar dövdü.

Bu olayı Müslim “Sahih”in 1. cildinin, 34. sayfasında nakletmiştir. İbn-i Ebi’l- Hadid “Şerh-i Nehc’ul Belağa”nın 1. cilt, 360. sayfasının ilk başında şöyle yazıyor:

“Ebu Cafer İskafi (Mutezli şeyhi) diyor ki; Şeyhlerimiz Ebu Hüreyra’yı (akli yönden) sakıncalı bulup onun hadislerini kabul etmiyorlar. Ömer onu kamçılayarak dedi ki; “Hadis nakletmekte çok ileri gittin. Zaten sana Peygamber’in adına yalan uydurmak yakışır!”

İbn-i Asakir “Tarih-i Kebir”de, Muttaki “Kenz’ul- Ummal”ın 239. sayfasında şöyle naklediyorlar: Halife Ömer onu kırbaçlayıp dövdü. Resulullah (s.a.a.)’dan hadis nakletmesine engel olarak dedi ki: “Peygamber’den çok hadis naklediyorsun. Ondan taraf yalan söylemeye layıksın (yani senin gibi şahsiyetsiz biri Peygamber’in adına yalan söyler ancak.) Peygamber’den hadis nakletmeği terk etmelisin. Yoksa seni ya Devs’a (18) gönderirim ya da Buzinelerin (19) yanına.

İbn-i Ebi’l- Hadid “Şerh-i Nehc’ul- Belağa”nın 1. cildinin 360. sayfasında (Mısır baskısı) Üstadı imam Ebu Cafer İskafi’den şöyle naklediyor: “Emir’ul- Mü’minin Hz. Ali (a.s.) şöyle buyuruyor: “Bilin ki! İnsanların (veya Yaşayanların) en yalancısı, Resulullah (s.a.a.)’in adına en çok yalan söyleyen Devslu Ebu Hüreyra’dır.”

İbn-i Kutaybe “Te’vil’ul- Muhtelif’il- Hadis”te, Hakim “Müstedrek”in 3. cildinde, Zehebi “Telhis’ul- Müstedrek”te, Müslim “Sahih-i Müslim” diye meşhur olan kıtabının ikinci cildinin “Fezail-u Ebu Hüreyra” bölümünde diyorlar ki; Ayşe onu defalarca reddederek şöyle diyordu: “Ebu Hüreyra çok yalan söylüyor; o, Resulullah’ın adına bir sürü yalan hadis uydurmuştur.

Ebu Hureyra’yı yalnızca biz Şialar reddetmedik. Onun hadislerini kabul etmememizin nedenleri yalancı ve melun biri olmasıdır. Ömer, Mevlamız Emir’ul- Müminin (as) , Ayşe, sahabe ve tabiin de onu reddetmişlerdir.

Mutezile’nin şeyh ve âlimleri ve Hanefi’lerin geneli, Ebu Hureyra’nın hadislerini kabul etmiyorlar. Senedi, Ebu Hureyra’ya dayanan hadisleri batıl biliyorlar. Nevevi, Sahih-i Müslim’in şerhinde, özellikle 4. ciltte bu konuyu genişçe ele alıyor. Hanefi mezhebinin imamı olan imam A’zam Ebu Hanife şöyle diyor:

Resulullah’ın sahabeleri genelde güvenilir ve adil idiler. Ben onların hepsinden senedi kime dayanırsa dayansın hadis kabul ediyorum. Ama senetleri Ebu Hureyra’ya, Enes bin Malik’e ve Semuret bin Cundeb’e dayanan hadisleri kabul etmiyorum.”

Ebu Hüreyra’nın reddedilmişliğine dair güneşten daha aydın birçok deliller vardır. Bunu ehli sünnetin büyük âlimleri de tasdik etmişlerdir. Onun reddedilmiş (mer dut) olduğuna dair delillerden birisi, Resulullah (s.a.a)’in diliyle lanetlenmiş Muaviye bin Ebi Süfyan’ın, münafıkların ve ikiyüzlülerin yanında yer almasıdır. Çünkü Sıffin’de namazları Emir’ul- Müminin Hz. Ali (a.s)’ın peşinde kıldığı halde, Muaviye’nin yağlı sofrasının başından da eksik olmuyordu. Zemahşeri “Rebi’ul- Ebrar”da, İbn-i Ebi’l- Hadid “Şerh-u Nehc’ul- Belağa”da ve daha başkaları şöyle naklediyorlar:

Ondan bu iki farklı hareketinin sebebi sorulduğu zaman şöyle diyordu: “Muaviye’nin muzeyresi (20)ve yemeği daha yağlıdır, Ali’nin arkasında namaz kılmak ise efdaldır” Bu yüzden Ebu Hüreyra “Şeyh’ul- Muzeyre” diye meşhur olmuştur.

İbn-i Hacer “İsabe”de, İbn-i Abdulbirr “İstiab”da Ebu Hüreyra’nın kendisinden Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu naklediyorlar:

“Benim adıma yalan söyleyenler çoğaldılar. Kim bilerek benim adıma yalan söylerse onun yeri cehennem ateşidir. Ne zaman benden size bir hadis gelirse, onu Kuran’la karşılaştırın.” (Yani Kuran’a uyarsa kabul edin, uymazsa reddedin.)

Ebu Hureyra böyle bir kişiliğe sahipti Hz. Peygamberden yalan hadisler rivayet ediyor. Hz. Ali’ye seb ediyor ve ettiriyor. Ve ehli sünnet cemaati camilerinde verdikleri hutbelerde Ebu Hüreyra’nın hadislerini eksik etmiyorlar.

Allah’ın ipine tutunanlara selam olsun.
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM

Konu CEMALETTİN YALDIR tarafından (08-04-2008 Saat 01:45 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 08-05-2008, 06:10
halid bin velid halid bin velid isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2008
Mesajlar: 4
halid bin velid is an unknown quantity at this point
Standart

Ebu hureyre ra sahabelerin gözdesidir alaylı bir şekilde €bu hureyreyi anlattığın için kınıyorum sizi İslam’ın kitaplarından Saadeti Ebediye- Tam İlmihal kitabının yazarı Hüseyin Hilmi Işık şöyle anlatmaktadır: “Ebu Hureyre’yi inkar eden şeriatın yarısını inkar eder, çünkü hükümlerin çıktığı hadislerin yarısını Ebu Hureyre nakletmiştir. Nasıl Ebu hureyre ra şia kaynaklarından böyle iftira yazılar yazıyorsunuz .Peygamber efndimizin en çok sevdiği sahebelerdn biri de ebu hureyre ra peygamber sırrını ebu hureyre ra hep anlatırdı yazık size yazık acıyorum hak yol ehl-i sünnet yoluna gelin size huseyin hilmi ışık ra kitabı sadeti ebediyye kitabını göndereceyim okuyun imana gelin .
vesselamu eleykum verehmetullah
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 08-05-2008, 07:15
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.270
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

EMEVİLER DÖNEMİ EBU HUREYRE’NİN ALTIN ÇAĞIYDI


Değerli Kardeşim Ben bir harf Bile şia kaynakların dan yazmamışım araştırıp Ehl-i Sünnet kaynaklarından yazmışım Dikkat etseydiniz Kaynaklar Ehl-i sünnet Kaynaklarıdır.
siteyi incelesen Ehl-i sünnet kaynaklarından Binlerce delilli yazılan yazılar var okumanı tavsiye ederim
İşte yazacağım bu yazı bile Ehl-i Sünnet kitapların dan yazıyorum

Ömer’in ve daha sonra Hz. Ali’nin as öldürülmelerinden sonra Emeviler dönemi Ebu Hureyre’nin altın çağı olmuştur. Emeviler Ebu Hureyre’ye el Akik’te bir köşk inşa edip arazi vermişlerdir. Muaviye dönemindeki bu ikramlara karşılık İbni Kesir’in el Bidaye ve’n Nihaye eserindeki şu hadisler Ebu Hureyre’nin nasıl karşılık verdiğini göstermektedir:

Ebu Hureyre rivayet eder ki: “Allah’ın Resulu Muaviye’ye bir ok verdi ve şöyle dedi: Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla!”

Ebu Hureyre’den yine şu hadis rivayet edilmiştir: “Allah’ın Resulu şunu derken duydum: Allah vahyini üç kişiye emanet etti: Ben, Cebrail ve Muaviye”

Tüm bu delillere rağmen “Her sahabe doğrudur” yanlış inancı-nın hadisçileri sürüklediği nokta ortadadır. Ebu Hureyre kimdir ki, Peygamber’in en yakınlarının bile nakletmediği en garip uydurmaları Peygamber’le az görüşmesine rağmen nakletmiştir. Örneğin şu garip hadis Ebu Hureyre’den gelen mantıksız hadislerin yüzlercesinden biridir:

Ebu Hureyre Peygamber’in kendisine şunu dediğini nakleder: “Ölüm meleği Musa’ya gönderildi. Musa’nın yanına gelince O ona vurdu. Melek Rabbinin yanına döndü ve şöyle dedi: Beni ölmek istemeyen birisine gönderdin. Allah Musa’nın kör ettiği meleğe gözlerini verdi ve şöyle dedi: “Git ve ona elini bir öküzün üzerine koy-masını söyle. Elinin kapladığı yerdeki kıl sayısınca ona yıl olarak ömür verildi!” Melek: “Evet, Rabbim. Sonra ne olacak?” Allah: “Sonra, ölüm” dedi.”

Ne yazık ki Ebu Hureyre’yi kurtarma derdinde olanlar bir yandan böyle bir mantıksızlığı İslam’a fatura edip zarar veriyorlar, di-ğer taraftan Ebu Hureyre’yi kırmamak için Hz. Musa’yı Allah’ın takdirinden kaçan, meleğin gözüne tokat atıp kör eden bir insan olarak gösteriyorlar. Ebu Hureyre’ye bir çok sahabe (Peygamber’i gören Müslüman) muhalefet etmiştir. Örneğin Ebu Hureyre’nin “Av ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün” hadisine tarla köpeklerini de eklemesi üzerine İbni Ömer, Ebu Hureyre’nin tarlaları olduğu için böyle bir yalanı uydurduğunu söylemiştir (Cemal Sait Aktaş, Hadis Kritiği Makalesi).

Ebu Hureyre’nin Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında kendi anlattıklarından başka bir şey bilinmez. Müslüman olduktan sonra fakirliğinden dolayı Ashabı Suffe’den olduğu bilinir. Müs-lim’in Fezailus Sahabe’deki 159. Bölüm’ünde Ebu Hureyre’nin sırf karın tokluğuna Peygamber’le beraber olduğu anlatılır. İbn Hazm sırf Baki bin Mahled’in müsnedinde Ebu Hureyre’ye ait 5374 hadis olduğunu söyler. Buhari
bunlardan 446’sını kitabına almıştır.
Kendi kaynaklarınız Bir harf ne eksilttim ne çoğalttım
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM

Konu CEMALETTİN YALDIR tarafından (08-05-2008 Saat 07:54 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 08-05-2008, 11:17
halid bin velid halid bin velid isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2008
Mesajlar: 4
halid bin velid is an unknown quantity at this point
Standart

Kardeş deyip de ashabı kötülemek neyin nesi yalan yanlış yazıyorsunuz. Peygamber efendimiz ebu hureyre gibi dönemin hafızası kuvvetli ve Güçlü olan birisini Görmedim buyurmuş.

Zeyd bin Sâbit’in anlattığına göre bir gün Hz. Peygamber mescidde bazı sahabilerinin yanına gelmiş, “Her biriniz Allah’tan bir dilekte bulunsun!” buyurmuştu. Zeyd bin Sâbit ve bir başka sahabî dua etmiş, Hz. Peygamber de “Amin” demişti. Sıra Ebu Hureyre’ye gelince “Allah’ım senden iki arkadaşımın istediklerini ayrıca unutulmayan bir ilim dilerim” demiş, Hz. Peygamber de bu duaya “âmin” demişti. Bunun üzerine Zeyd ve diğer arkadaşı, ”Ey Allah’ın Resûlü! Biz de Allah’tan unutulmayan bir ilim isteriz” demişler, Hz. Peygamber gülümseyerek şu cevabı vermişti onlara: “Devsli genç sizden önce davrandı!”

Bir başka rivayete göre “Kediciğin Babası”, Hz. Peygamber’in, “Kim cübbesini yere serer de ben sözümü bitirdikten sonra toplarsa benden duyduğunu bir daha unutmaz!” sözünü duyar duymaz cübbesini yere sermiş, o günden sonra Hz. Peygamber’den duyduğu her şeyi aklında tutmuş, unutmamıştı. İlâhî bir sorumlulukla harfi harfine ezberlediği yüzlerce hadis-i şerîfe kendine ait bir sözün karışmaması için, “Bu benim kesemden” diye dikkat çekerdi Ebu Hureyre.

Kulluk bilinci, gündüzlerini oruca, gecelerini namaza ayırmıştı. Yoksulluğu ve Suffe Ehli’nden oluşu evliliğini Hz. Peygamber zamanından sonraya ertelemişse de, bir aile oluşturduktan sonra dahi aynı hassasiyeti eşi ve kızının da dahil olduğu teheccüd şehrâyinleriyle devam ettirmişti. Nöbetleşe uyanıyorlar, geceyi dilimlere ayırıp namazla aydınlatıyorlardı. Bir lokma ekmek bulamadıkları günlerden sevgiyle söz ediyorlar, öğrendikleri bir âyetin açlıklarını nasıl unutturduğunu anlatıyorlardı. Geceyi üçe ayırırdı Ebu Hureyre: Üçte birinde uyur, üçte birinde namaz kılar, üçte birinde Hz. Peygamber’in hadisleri üzerinde düşünürdü. Evine geldiğinde, yiyecek bir şey olup olmadığını ailesine sorar, ”yok” cevabını aldığında, tebessümünü çürütmeden, “Olsun, ben oruçluyum” derdi. O kadar kanaatkârdı ki; bir avuç hurmayla bütün gününü geçirir, bu nimetin şükrünü eda edebilmek için her vesileyle Allah’ı anardı. Yokluğa rağmen misafiri sever, azığını paylaşmakta tereddüt etmezdi. O günlerde üç cümlelik bir biyografisi vardı: “Yetim büyüdüm. Yoksul olarak hicret ettim. Karın tokluğuna çalışan bir işçiydim.”

İlimde yükseldikten sonra Hz. Peygamber tarafından İslam’ı yayması için Bahreyn’e gönderildi. Daha sonra Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde de aynı yerde imamlık, müezzinlik ve valilik gibi görevlerde bulundu, müslümanların meselelerini çözdü, tevazuyla çalıştı. Hoşsohbet ve nüktedandı. Medine valisi Mervan’a vekalet ettiği bir gün, hurma lifinden bir başlığı kafasına geçirip eşeğe binmiş, çarşıda bineğini koşturuyor, karşısına çıkanlara “Yol açın, emir geliyor!” diye bağırıyordu. Çocuklarla oynamaktan, onları sevindirmekten büyük haz alırdı. Geceleri oynadıkları “Karga oyunu”na gizlice katılır, sonunda ayaklarını yere vurarak onları şaşırtır ve güldürürdü. Ebu Rafi’yi davet ettiği akşam yemeğini “Buyurun emirin yemeğinden!” diyerek yağlı suyun içinde kuru ekmek sunmuştu.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra Mescid-i Nebevî’de ne zaman hadis rivayet etse gözyaşlarına boğulan Ebu Hureyre ilim ve fedakârlık üzerine bina ettiği dünya hayatını 78 yaşında tamamladı ve Medine’deki Cennetü’l-Bakî’a defnedildi. Bâki kalan onun rivayet ettiği bini aşkın hadis-i şerif oldu. Yüzlerce yıldır dünyanın neresinde bir Müslüman Hz. Peygamber’den bir hadis rivayet etse onun adı da anılıyor: “Ebu Hureyre (r.a)’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:” sözü milyonlarca dudağı süslüyor.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 08-05-2008, 12:10
ANTİ SAKİFE ANTİ SAKİFE isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Yaş: 28
Mesajlar: 20
ANTİ SAKİFE is on a distinguished road
Standart

Ebu hureyre hemde yalancı oğlu yalancıdır, ihtiyar bunak da ne zeka varmışta Rasulullah sas buyuruyor ebu hureyre zamanın en güya zeki insanıymış vallahi yalan billahi yalan . Emevi lerin yalakacısı ,otlakçısı baksanıza ebu hureyreye köşk bile yaptırmışlar .Evet yazılanlara katılıyorum ebu hureyre emeviler döneminde altın çağını yaşadı.
__________________
FİTNE YER YÜZÜNDEN KALDIRILINCAYA KADAR ALLAH'IN HÜKMÜ HAKİM OLUNCAYA KADAR SAVAŞIN
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 08-05-2008, 01:45
ŞEHİDLERİN EFENDİSİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ŞEHİDLERİN EFENDİSİ ŞEHİDLERİN EFENDİSİ isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 31
ŞEHİDLERİN EFENDİSİ is on a distinguished road
Standart

Dünyanın En komik yalancı insanlarını toplasalar Ebu hureyre kadar yalan komik hadis uyduramazlar.
Allah Ebu hureyreye ve muaviyeye lanet etsin
__________________
KULLİ YEVMİN AŞURA , KULLİ ERZİN KERBELA
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 08-05-2008, 02:14
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.270
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Ebu hureyre uydurma hadislerine devam
Ehl-i sünnet kaynakları Bir harf ne eksiltim ne çoğalttım.


1- "Resûlullah'ın yanında bir adam sol eliyle yemek yemişti."Sağınla ye!" ferman buyurdu... Adam: "Yiyemiyorum!" dedi. Bunun üzerine "Yiyemez ol!dedi [Müslim, Eşribe 107

2- Hadis: “Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır.” Hanbeli4/85,5/54 İbn-i Kuteybe- Hadis Müdafası 24.hadis.sayfa 181.kayahan yayınları

3- Hadis: “Bir kadının parmaklarını kesmenin cezası, deve cinsinden tazminat olarak şöyledir; bir parmak için on deve, iki parmak için yirmi deve, üç parmak için otuz deve, dört parmak için yirmi deve……….” Muvatta 43/Diyetler Kitabı 11/ Parmaklar diyeti .Beyan yayınları 4.cilt


4- Hadis: “Cennette bir ağaç vardır ki binekli onun gölgesinde yüz yıl gider.” İbn-i Mace Züht 39, Müslim Cennet 6, Tirmizi Cennet 19

5- Hadis: “Peygambere deve eti yemekten soruldu, Peygamber ‘Onu yediyseniz hemen abdest alın’ dedi.”Ebu Davud 1/185

Buyurun Okuyucu karar versin Gülsün mü? Ağlasın mı?
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 08-05-2008, 02:32
halid bin velid halid bin velid isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2008
Mesajlar: 4
halid bin velid is an unknown quantity at this point
Standart

KÜTÜB-İ SİTTEDEN


Ebu Hüreyre diyor ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın Ashabı arasında İbnu Amr hariç, benden daha çok hadis bilen yoktu. Onun beni geçmesi şuradan ileri geliyordu O hadisleri yazıyordu, ben ise yazmıyordum."
Buhari, İlm 39; Tirmizi, İlm, (2670).

Şimdi Bu Hadise ne diyeceksiniz Ebu hureyreyle uğraşan ualancılıkla suçlayan kafirdir tövbe edin zaten tövbenizde kabül olmaz ya Müslümanların tövbesi kabül olur.
Sana tavsiyem saidi nursinin külliyatını kitaplarını oku yoksa onlarıda sana Gönderirim, okuyun imana gelin
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 08-05-2008, 02:42
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.270
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

ALİ AS PEYGAMBER SAS DİZİNİN DİBİNDE YETİŞMİŞ 50 YE YAKIN HADİS
RİVAYET ETMİŞ İLİM ŞEHRİNİN KAPISI. Gel gör ki.. 1 YIL 9 AY RASULULLAH SAS ARA SIRA GÖREN Ebu Hureyre kadar hadis aktarmasına YETMEMİŞTİR :!:
Kaldı ki..
Ebu Hureyre konusu biraz su götürür...Ehl-i sünnetten bile bir çok kişi onu eleştirmiştir..
-ömer bin hattab tarafından HADİS UYDURMAKLA suçlanıp kırbaçlanmıştır..
-Mal varlığı sorun olmuştur..
-"Resulullahtan iki kap ilim hıfzıma aldım birini neşrettim diğerini söylersem GIRTLAĞIMI KESERSİNİZ.."

yaklaşımını güden Ebu Hureyre...
Ebu Hanife dahi Ebu Hureyre 'yi GÜVENİLİR bulmadığını ifade etmektedir..
....
Şimdi çarpıcı bir durumun Ebu Hureyre İTİRAFINI HALİD İBNİ VELİDİN YAZDIKLARI

KÜTÜB-İ SİTTEDEN
Ebu Hüreyre diyor ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın Ashabı arasında İbnu Amr hariç, benden daha çok hadis bilen yoktu. Onun beni geçmesi şuradan ileri geliyordu O hadisleri yazıyordu, ben ise yazmıyordum."
Buhari, İlm 39; Tirmizi, İlm, (2670).

...

Yorum:

Peki en çok nakleden (yazmadığı halde)Ebu Hureyre oluyorsa-ki 5374-adet ibnu Amr ‘ın yazdıkları nere gitti?...


Hani Ebu Hureyrenin HAFIZASI ÇOK KUVVETLİYDİ.. :???

Hafızası çok kuvvetli olan biri için
YAZMAMASININ NE ÖNEMİ VAR :?: :?:

, İnsan Gibi Hakaret Etmeden yaz. Yazdıklarına dikkat et Ki halid bin velid banlanmıyasın
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM

Konu CEMALETTİN YALDIR tarafından (08-05-2008 Saat 02:56 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 08-05-2008, 02:47
ANTİ SİYONİST ANTİ SİYONİST isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 7
ANTİ SİYONİST is on a distinguished road
Standart

Sayın site Yöneticisi Atın Bu ...... Bak diyor Töve et Ama Müslüman Değilsinki Tövben kabül ola , Bunları sitenin yanına yaklaştırmayacaksın işleri güçleri pravöktörlük

Asırlardır En çok hadis nakleden!?...pardon uyduran Ebu Hureyre masalına şimdi bir yenisi daha eklendi..
İbnu Amr...
Hani En çok nakleden Ebu Huıreyre idi?...
Buyrun burdan yakın...
__________________
HEYHATE MİNNEZZİLLE
( BİZDE BOYUN EĞMEK YOKTUR )
Alıntı ile Cevapla
  #11  
Alt 08-06-2008, 12:27
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.270
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart Ebu Hureyre hadis uydurduğu için Ömer tarafından kınanmış mı?

Soru: Ben Ömer’in Ebu Hureyre’yi hadis uydurduğu için kınayıp kırbaçladığını duydum. Bu doğru mu? Mümkünse kaynak verin.?

Kısa Cevap Buhari, Muslim, İmam Ebu Cafer Eskafi, Muttaki Hindi İkinci Halife Ömer’in Ebu Hureyre’den temelsiz hadis naklettiği için Ebu Hureyre’yi kırbaçlamış ve kendi hükümranlığının sonuna kadar onu hadis nakletmekten sakındırmıştır.

Ömer’in Ebu Hureyre’ye bu kötümserliğinin sebebini şu faktörlere dayandırabiliriz:

1- Onun Yahudi hahamı olan Ka’bu’l-Ahbar’la arkadaşlığı ve ondan hadis nakletmesi

2- Yahudilerden alındığı belli temelsiz birçok hadis nakletmesi

3- Sahabilerden nakledilen hadislere ters düşen hadisler nakletmesi

4- Hz. Ali (as) ve Ebu Bekir gibi sahabilerin ona muhalefet etmeleri

Ayrıntılı Cevap
Ebu Hureyre’nin İslam’dan önceki hayatı hakkında bir bilgi elde bulunmamaktadır. Sadece o kendisi hakkında, çocuktan bir kediye tutulduğunu ve onunla sürekli oynadığını nakleder; fakir ve yetim olduğu için halka hizmet ederek geçindiğini anlatır. Dineveri, el-Mearif adlı eserinde onun Yemenli Devs kabilesine mensup olduğunu bildirir. O öksüz olarak büyümüş ve fakir birisi olarak hicret etmiş 30 yaşında Medine’ye gelmiştir. Fakir olduğu için fakir muhacirlerin toplandığı Suffe’de yerleşmiştir.[1]

Ebu Hureyre’nin kendisi Müslüman olmadaki hedefinin sadece karnını doyurmak olduğunu açıklamıştır.[2]

O şöyle demiştir: “Ashaptan bazıları benim yemek için her gün evlerine gittiğim için benden kaçıyorlardı. O Cafer b. Ebi Talib’i kendisini ağırladığı için bütün ashaptan üstün bilmiş ve onun hakkında övücü ifadeler kullanmıştır.[3]

Sealibi Simaru’l-kulub kitabında Ebu Hureyre’nin Muaviye’nin yanında yemek yediğini ve Ali’nin arkasında namaz kıldığını yazar ve onun bu işi hakkında “Muaviye’nin yemeği daha yağlı ama Ali’nin namazı daha faziletlidir” dediğini nakleder.[4]

Ama İkinci Halife’nin Ebu Hureyre’yi hasis uydurduğu için kırbaçladığı konusuna gelince şu konu hakkında ittifak edilmiştir ki Ebu Hureyre sadece bir yıl dokuz aylık bir süre Peygamber’le birlikte olmasına rağmen herkesten daha çok o hadis nakletmiştir. [5]

İbn-i Hazm onun hadisleri hakkındaki bir istatistik sunarak şöyle demiştir: İbn-i Muhalled kendi müsnedinde ondan 5374 hadis nakletmiştir. Buhari ise ondan 446 hadis nakletmiştir.[6]

Buhari’nin Ebu Hureyre’den şöyle naklettiği de bilinmektedir: “Abdullah b. Ömer dışında ashaptan hiçbiri benim kadar Peygamber’den hadis nakletmemiştir. Abdullah hadisleri yazardı ama ben yazmazdım.” [7]

Ebu Hureyre’nin hadislerinin çokluğu Ömer’i kuşkulandırdı bu yüzden onu kırbaçlayarak şöyle dedi: “Sen çok hadis naklediyorsun korkarım Peygamber’e yalan isnat edersin.” Sonra hadisi nakletmeği bırakmadığı takdirde onu kendi ülkesine sürgün etmekle tehdit etti.[8]

Bu yüzden Ebu Hüreyre’nin hadislerinin çoğu Ömer’in vefatından sonraki dönemde gerçekleşmiştir. Çünkü Ömer’den sonra artık kimseden korkmuyordu.[9]

Onun kendisi şöyle demiştir. Ben size bir takım hadisler naklediyorum ki eğer bunları Ömer’İn döneminde nakledecek olsaydım o beni kırbaçlardı.[10]

Zühri, İbn-i Seleme’ kanalıyla Ebu Hureyre’den şöyle nakleder: “Ömer dünyadan gidinceye kadar Resulullah (s.a.a) şöyle dedi diye diyemezdim. Ömer diri olduğu zaman bu hadisleri size aktarmam hiç mümkün müydü?! Allah’a yemin ederim ki şimdi bile Ömer’in kırbaçlarının korkusu beni dehşete düşürüyor.”[11]

Ebu Hureyre, Resulullah’tan çok hadis nakletmesini yorumlamak için kendine göre bir takım ilkeleri vardı. O “Bir hadis, bir helalı haram kılmadıkça onu Peygamber’e isnat etmekte bir sakınca yoktur.” diyordu. O uydurduğu bu ilkeyi Peygamber’e bile isnat etmiştir: Tabarani Ebu Hureyre kanalıyla Peygamber’den şöyle nakleder: “Bir helalı haram veya bir haramı helal kılmadıkça ve hakka eriştirici olması kaydıyla bir şeyi bana isnat etmenizde bir sakınca yoktur.” Yine şöyle nakleder: “Kim Allah’ın rızası olan bir şeyi benden naklederse ben onu söylemişim gerçi onu söylememiş bile olsam.”[12]

Bu sözlerin yalan ve uydurma oldukları açıktır çünkü Peygamber’den mutevatir olarak nakledilen hadis uyarınca şöyle Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kime benim söylemediğim bir söz uydurup bana isnat ederse onun yeri cehennemdir.”[13]

Ömer onun hadis naklindeki aşırılığını görünce bu hadisin sürekli ona hatırlatılmasını istemiştir.[14]

Ebu Hureyre ve Tedlis (Hadiste aldatma)

Tedlis kişinin kendisiyle görüştüğü kişiden ondan bizzat duymadığı bir şeyi ondan bizzat kendisi duymuşçasına bir şey nakletmeye denir.[15]
Açıktır ki tedlisin bütün çeşitleri haram ve kınanmış bir iştir bu yüzden tedlisi yalanın kardeşi olarak adlandırmışlardır.[16]

Hadis bilimcileri bir kişinin bir hadiste tedlis yaptığı ispatlandığı takdirde onun hiçbir hadisine güvenilemeyeceğini açıklamışlardır.[17] Dineveri ve İbn-i Kesir İbn-i Seid’den şöyle naklederler: “Allah’tan korkun ve hadis nakletmeyin. Çünkü ben Ebu Hureyre’nin yanında oturmuştum, o bir hadis Peygamber’den ve bir rivayet de Ka’bu’l-Ahbar’dan nakletti ve sonra şöyle dedi: Ben Ka’bu’l-Ahbar’ın sözlerini Peygamber’e ve Peygamber’in sözlerini de Ka’bu’l-Ahbar’a isnat ediyorum.[18]

Hadis bilimcileri ittifakla şöyle demişlerdir: Ebu Hureyre, Abadile, Muaviye ve Enes Yahudi olan Ka’bu’l-Ahbar’dan hadis nakletmişlerdir. Ka’bu’l-Ahbar Müslümanları kandırmak için zahirde Müslüman olmuştu ama gerçekte Yahudi olarak kalmıştı. Adı geçenlerin arasında Ebu Hureyre hepsinden daha fazla Ka’b’den hadis nakletmiş ve ona güvenmiştir.[19] Gerçekte Ka’b’in oyuna gelerek Ka’b’in İslam’a sokmak istediği hurafe ve uydurmaları onun kanalıyla İslam’a sokmuştur.

Ka’b’ da kendine has yöntemiyle Ebu Hureyre’yi bu işe teşvik etmiştir. Zehebi et-Tebakat adlı eserinde Ka’b’ın şöyle dediğini nakleder: “Tevrat’ı okumamasına rağmen onu Ebu Hureyre gibi bilen birini bilmiyorum.”[20]

İşte bu hahamın nasıl Ebu Hureyre’yi aldattığını bir bakın. Ebu Hureyre İbranice bilmediğine göre Tevrat’ı bilemezdi hatta okumak yazmak bilmediği için Arapça’yı da bilmeyen Ebu Hureyre nasıl Tevrat’ı bu kadar iyice biliyordu![21]

Buhari Ebu Hureyre’den şöyle dediğini nakleder: Kitap Ehli Tevrat’ı İbranice okuyor ve onu Arapça Müslüman olanlara tefsir ediyorlardı. Eğer ben de İbranice bilseydim onu tefsir edenlerden olurdum.[22]

Dİneveri Ebu Hureyre hakkında şöyle nakleder: Ebu Hureyre sahabilerden kimsenin nakletmediği türden hadisler naklettiği (alimler) için onun hadislerini kuşkuyla karşılamış ve kabul etmemişlerdir ve sen hiçbir zaman Peygamberin yanında yalnız bulunmadığına göre nasıl yalnız başına bu hadisleri naklediyorsun.[23]

Dineveri şöyle diyor: “Ayşe şiddetle onun hadislerine karşı çıkıyordu.[24] Ve onu yalan uydurmakla suçlayanlar arasında Ömer, Osman ve Ali ve diğerleri de bulunmaktadır

Ebu Hureyre Peygamber’den Kadınları, hayvanları ve evi uğursuz bilmek doğrudur.” Bu hadisi Ayşe’ye nakledince şöyle dedi: Kur’an’ı Peygamber’e nazil edene yemin ederim ki kim bu hadisi Peygamber’e isnat etmişse yalan söylemiştir. Peygamber şöyle diyordu: “Cahiliyet döneminin insanlar hayvan, kadın ve evi uğursuz biliyorlardı.

Hz. Ali, (as) Ebu Hureyre’yi insanların en yalancısı olduğunu söylemiştir. Diğer bir yerde yine şöyle demiştir. “Peygamber (s.a.a) hakkında en çok yalan uyduran kişi Ebu Hureyre’dir. Bir gün Ebu Hureyre “Benim dostum bana şöyle dedi … diye konuşunca, Hz. Ali (a.s) hemen ona şöyle cevap verdi “Ne zaman Resulullah senin dostundu!”[25]

Ebu Ca’fer İskafi şöyle nakleder: “Muaviye sahabe ve tabiinden bir grubu Hz. Ali’nin (as) aleyhine hadis uydurmaları için tahrik etti. Sahbilerden Ebu Hureyre, Amr b. As ve Mugeyre b. Şu’be ve tabiinden Ureve b. Zubeyr bunların arasında yer alırdı.”[26]

Bu konularla ilgili olarak iki müstakil kitap yazılmıştır.

1- “Ebu Hureyre” Bu kitabı Seyyit Şerefuddin Amuli telif etmiştir Konuyu incelemek için bu eserin 136, 160 ve 186. sayfalarına bakın

2- “Şeyhu’l-Muzire Ebu Hureyre” Mahmut Ebu Reyye Mısri’nin telifi.

[1] Şeyh Mahmut Ebu Reyye, Şeyhu’l-Muzire Ebu Hureyre, s. 103; Şeyh Mahmut Ebu Reyye, Azvau’n- alessünneti’l-Muhammediye, s. 195; Seyyit Şerefud’din Musavi Amili, Ebu Hureyre, s. 136.
[2] Ade.
[3] Fethu’l-Bari c. 7 s. 62
[4] Sealibi, Sİmaru’l-Kulup fil-Muzaf vel-Mensub, s. 87 76
[5] Şeyh Mahmut Ebu Reyye, Azvau’n- alessünneti’l-Muhammediye, s.200
[6] Şeyh Mahmut Ebu Reyye, Şeyhu’l-Muzire Ebu Hureyre, s. 200
[7] İbn-i Hacer, Fethu’l-Bari, c. 2, s. 167; (O şöyle der Ebu Hureyre’nin hadis yazmadığı ve Kur’an hafızı olmadığı ispatlanmıştır.
[8] Sahih-i Buhari c. 2 Kitabu bedu’l-halk s. 171; Muslim b. Haccac Neyşaburi, Sahih-i Muslim, c. 1 s. 34; İbn-i Ebi’l-Hadid, Şerh-i Nehcu’l-Belağa, s. 360; Siyeru a’lamu’n-Nubela, c. 2 s. 433-434; Mutakki Hindi, Kenzu’l-Ummal, c. 5 s. 239 H. 4857, İmam Ebu Ca’fer İskafi, Şerh-i Nehci’n nakline göre, c. 1 s. 360
[9] Ade.
[10] Mahmut Ebu Reyye, Azva’un ala’sünneti’l-Muhammediye s. 201
[11] Ade.
[12] Şatibi, el-Muvafikat, c. 2 s. 23
[13] Mahmut Ebu Reyye Azvau’n ala’sünneti’l-Muhammediye s. 203
[14] Seyyid Şerefuddin Amuli, Ebu Hureyre, s. 140
[15] Şeyh Ahmet Şakir, Şerh- elfiyytu’s-Suyuti s. 35
[16] Ade
[17] Mahmut Ebu Reyye Azvau’n ala’sünneti’l-Muhammediye s. 202 ve 203
[18] İbn-i Kesir, El-Bidaye ven-Nihaye c. 8 s. 109; İbn-i Kuteybe Dineveri, Te’vilu Muhtelefi’l-Hadis s. 48 ve 50
[19] Mahmut Ebu Reyye Azvau’n ala’sünneti’l-Muhammediye s. 207
[20] Zehebi, Tebekatu’l-Huffaz Mahmut Ebu Reyye Azva ala’sünneti’l-Muhammediye’den naklen s. 207
[21] Mahmut Ebu Reyye Azvau’n ala’sünneti’l-Muhammediye s. 207
[22] Ade
[23] Dineveri, Te’vilu Muhtelefi’l-Hadis s. 50
[24] Ade 48
[25] Azvau’n ala’sünneti’l-Muhammediye s. 204
[26] Muhammed Abduh, Şerh-i Nehcü’l-Belaga, c. 1 s. 358.


Mehmet Akif Ersoyun Bu Şiiri Ebu Hureyre İçin Yazılmış Bence...

Kitabı, Sünneti, İcmaı kaldırıp attık;
Havassı maskara yaptık, avamı aldattık.
Yıkıp şeriatı, bambaşka bir bina kurduk
Nebiye atf ile binlerce herze uydurduk.
O hali buldu ki bu cür'et: "yecûzu fi't-tergîb.."
Karar-ı erzeli fetva kesildi:!.. Hem ne garîb.
Hadisi vazediyorken sevap uman bile var!
Sevabı var mı imiş bir zaman gelir, anlar!
Cihanı titretiyorken nidây-ı "men kezebe.."
İşitmiyor mu, nedir, bir bakın şu bî edebe:
Lisan-ı pâk-i Nebiden yalanlar uyduruyor,
Sıkılmadan da "sevap işledim" deyip duruyor.
Düşünmedin mi girerken şeriatın kanına?
Cinayetin kalacak zanneder misin yanına?
Sevap ümid ediyor ha! Deyin ki nâmerde
Sevabı sen göreceksin huzur-ı mahşerde!"
(Safahat, s. 274-275 (5. baskı))


halid bin velid sesin soluğun çıkmıyor nerelerdesin
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 08-06-2008, 01:17
halid bin velid halid bin velid isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2008
Mesajlar: 4
halid bin velid is an unknown quantity at this point
Standart

Allahü teâlâ ve Resulü, ebu hureyre re överken, onların kitaplarında uydurma hadis olduğunu söylemek ne kadar çirkin iftira olur.

Eğer herkes Kur'an-ı kerimden hüküm çıkarabilseydi, hadis-i şeriflere, Eshab-ı kirama ihtiyaç kalmazdı. Onun için Allaü teâlâ da, Peygamber efendimiz de Ashabı kirama uymamızı emrediyor.

İki hadis-i şerifin birbirine zıt gibi olduğunu gören, mezhebinin hükmüne uyar. Zaten müctehid olmayanın hadis-i şerifle amel etmesi, hüküm çıkarmaya kalkması caiz olmaz.
Ama siz anlamassınız

Her müslümanın dört hak mezhepten birine uyması gerekir. Uymayanın mülhid olacağını imam-ı Rabbani hazretleri Mebde ve Mead kitabında bildiriyor.

Dört mezhepten birine uymayan Ehl-i sünnetten ayrılır. Ehl-i sünnetten ayrılanın da sapık veya kâfir olacağı S. Ahmet Tahtavi hazretlerinin Dürr-ül-muhtar haşiyesinde yazılıdır. Abdülgani Nablüsi hazretleri de, (Bugün dört mezhepten başkasına uymak caiz değildir. Kur'an-ı kerimin manasını öğrenmek isteyen, Ehl-i sünnet âlimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır!) buyuruyor. (Hadika)
Siz Aleviler Dört mezhepten olmadığınıza göre Tövbe edip Dört mezhepten birini seçme özgürlüğünüz var.
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 08-06-2008, 01:36
AMMAR AMMAR isimli Üye şuanda  online konumundadır
Çalışkan Üye
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 62
AMMAR is on a distinguished road
Standart

sen kendini anlamamışsın
başksına nasıl anlatacan
baktın işin zor geldi
arka kapıdan kaçacaksın

EHL-İ SÜNNET KAYNAKLARI BİLE EBU HUREYRENİN EMEVİLERİN YALTAKÇISI OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR
Bence Sn: Site Yöneticisi Adam Hakeret Ediyor Sen Hala Yasaklamıyorsun.
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 08-06-2008, 02:01
CEMALETTİN YALDIR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
CEMALETTİN YALDIR CEMALETTİN YALDIR isimli Üye şuanda  online konumundadır
SAHİBİ VE GENEL YÖNETİCİ
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 3.270
CEMALETTİN YALDIR will become famous soon enough
Standart

Ammar kardeşim Hakeret etti diye yasaklamakla bir şey kazanamzsın. Okusunlarda belki Hidayete ererler. Hakeret edenlerin Sadece Yazı yazma yetkisini engelliyoruz.

Ömer Ebu Hureyre yı yanına alarak bu kadar yalan hadis uydurduğu için dövmedimi kendi kaynaklarınızdan okuyun araştırın öğrenin Peki Aişe onu yanına çekerek sen bu kadar hadisi nerden buluyorsun ben onun hanımı olduğum halde bunları duymamışım yoksa uyduruyormusun diye sorduğunda EbuHureyre denilen zat ona bağırarak sen git makyaj takımlarınla oyna diyen kişinin hadisi ne kadar doğrudur.. Tarafsız kaynakları okumuyorsan kendi kaynaklarını buyur oku.. Yazar: Mahmut Ebureyre
Kitabın Adı: Şeyhul Mezire Ebu Hureyre..
Oku da ebu hureyrenin ne olduğunu adam gibi anla

Hz. Ali (as) Nechul Belağa'da Buyurmuştur:

Nereye gidiyorsunuz? Ne vakit döneceksiniz? Hidâyet alâmetleri dikilmiştir. Deliller apaçıktır; nişâneler dikili durmaktadır. Ne diye başı dönmüş bir halde çöllere dalarsınız; neden ve niçin yeler-yortarsınız? Peygamber' inizin itreti aranızdadır. Onlar, sizi gerçeğe çeken iplerdir. Din bayraklarıdır, gerçeklik dilleridir onlar. Onları, Kur'ân'ın en güzel konaklarına indirin, kondurun (Kur'ân'da anıldığı, emredildiği veçhile onlara uyun); susamış develer gibi onların yanlarına, onların kaynaklarına koşun. Ey insanlar, bu sözleri, bu inancı, peygamberlerin sonuncusundan alın; bilin ki bizden olup da ölen, ölü değildir,[6] diridir; ölmez; bizden olup da çürüyüp giden çürümez. Bilmediğiniz sözü söylemeyin; çünkü gerçeğin çoğu, inkâr ettiğiniz şeylerdedir; aleyhine kesin bir deliliniz olmayan kişiyi mâzur tutun; o kişi de benim. Sizin içinizde, sizin aranızda, iki değer biçilmez şeyin büyüğüyle amel etmedim mi ben; iki değer biçilmez şeyin[7] küçüğünü aranızda bırakmadım mı ben? İçinize îman bayrağı diktim; helâl ve harâm sınırlarını size öğrettim; adaletimle kötülüklerden kurtuluş elbisesini size giydirdim. Gözün, özünü sezemediği, düşüncenin, künhüne eremediği reylere uymayın, onlarla amel etmeyin.

"Bizden olup da ölen, ölü değildir" sözü, "Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma; onlar diridir ve Rableri katında rızıklanırlar" âyet-i kerimesine işarettir (3, Âl-i İmrân, 169)

İki değer biçilmez şey sözüyle "Sizin içinizde, sizin aranızda iki değer biçilmez, nefîs, değerli şey bırakıyorum biri Allah'ın Kitabı, öbürü Ehlibeytimdir..." Meâlindeki hadis-i şerife işaret edilmektedir. Müslim, Tirmizi, Müstedrek, Neseî, Müsned, Hılyet'ül-Evliyâ, Kenz'ül-Ummâl, Mecma'uz Zevâid, Savaık'ul-Muhrika ve sair hadis kitaplarında bir çok yollarla, bir çok sahâbiden rivâyet edilen bu hadis, mütevâtir derecesine varmış hadislerdendir (Seyyid Mürtaza'l-Huseyniyy-ül Firûzâbadî'nin "Fedâl'ül-Hamseti Min'es Sıhâh'is Sitte"sine bakınız; cüz, 2, Necef-1384; s.43-56).

ve yine buyuruyor ki:

"Biziz nübüvvet ağacı, vahyin indiği mahal; meleklerin inip çıktıkları yer. Biziz ilim mâdenleri, hikmetlerin kaynakları. Bize yardım eden, bizi seven, rahmeti bekler; bize düşman olan, bize buğzeden, azâbı bekler"

Hz. Ali (a.s) İlk 3 halife zamanında tarihi hutbelerinden birinde Cemel savaşından önce Basra'ya gidenler hakkında şöyle buyuruyor:

Elimde, hükmümde olan Müslümanların beytülmâline, onun memurlarına, hepsi de bana itâat eden, bana biat etmiş bulunan şehir halkına musallat oldular. Onların birliğini bozdular, topluluklarını dağıttılar. Şiam'a saldırdılar; bir bölüğünü zulümle, hıyanetle öldürdüler; bir bölüğü, kılıçlarına karşı durdu, onlarla dövüştü; onlar da gerçeklikle Allah'a ulaştılar.

Emir'ül-Mü'minin'i (a.s), sevenlerin onunla haşredi-leceği hakkında müteaddit hadisler vardır ki "Ali'nin Şiası olanlardır kurtulanlar, muratlarına erenlerin ta kendileri" (Künûz'ül-Hakaaık, 2, s.94).

"Fakat Rablerinden çekinenleredir kıyılarından ırmaklar akan cennetler, orda ebedi kalış, Allah katında ziyafetler ve Allah katında, iyi kişilere daha da hayırlı şeyler var." (3, Âl-i İmrân, 198).

Sanki Bu Mubarek Ayet Sana Hitap Ediyor Gibi---Onların kalpleri kararmış ,Allah Kalplerini Mühürlrmiş, Gözleri kör, Gerçekleri Görmezler .Dilleri Lal Gerçekleri Söylemezler. Kulakları Sağır Gerçekleri Duymazlar.... Gerçekleri göremeyeceğine, dyamayacağına ve söyleyemeyeceğine göre demekki Allah Kalbini mühürlemiş. Allahu Ekber...
__________________


ALLAHUMME SALLİ ALE MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM VEL EN EDAHUM
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Alt 08-08-2008, 10:26
ANTİ A.B.D ANTİ A.B.D isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Yaş: 29
Mesajlar: 11
ANTİ A.B.D is on a distinguished road
Standart

Kardeşlerim izin verirseniz bende ebuhureyreden bir kaç hadis yazayım

Ebu Hüreyre rivayet eder ki: "Allah Rasulü (s) Muâviye'ye bir ok verdi ve şöyle dedi: "Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla!"
Bezzâr, Ebu Hüreyre'den rivayet etti ki, Allah Rasulü şöyle buyurdu: "Güneş ve ay kıyamet günü cehennemde iki öküzdür."

Bunun üzerine el-Hasan şöyle dedi: "Peki, suçları nedir?" Ebu Hüreyre: "Sana Rasul (s)'den haber veriyorum, sende kalkmış 'suçları neymiş?' diyorsun"

Aynı sözü harfi harfine Ka'bul'l-Ahbâr da söylemiştir: Ebu Ya'lâ el-Mavsılî, Ka'b'ın şöyle dediğini rivayet eder. "Güneş ve ay kıyamet günü iki kısır öküz gibi getirilir ve cehenneme atılırlar. Onlara tapanlar onları orada görürler".

El-Hakim ve et-Taberânî ise -ki, ravileri Sahîheyn'in ravileri derecesindedir- raviler kanalıyla Ebu Hüreyre'den şunu rivayet etmişlerdir: "Allah Rasulü buyurdu ki: "Allah bana, iki ayağı yerde, boynu arşta olan ve devamlı ('Seni tesbih ederim Rabbim! Sen ne yücesin!' diyen ve Allah'ın da kendisine "Yalan yere benim adıma yemin eden bunu bilmez!" dediği horozu size anlatmam hususunda izin verdi."


Bu hadis de Ka'b'ın sözlerindendir. İşte metni: "Allah'ın, boynu arşın altında ve pençeleri yeryüzünün aşağısında olan bir horozu vardır. Allah bağırınca o da bağırır ve şöyle der: "Kuddüs,melik ve rahman olan Rabbim! Seni tesbih ederim. Senden başka ilah yoktur!"


Ebu Hüreyre Rasul (s)'ün şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Nil, Seyhan, Ceyhan ve Fırat cennet nehirlerindendir." Aynı sözü Ka'b da söylemiştir: "Allah Teâla, Cennet'in dört nehrini yeryüzüne yerleştirmiştir: Nil, cennetteki bal nehridir. Fırat, Cennetteki şarap nehridir. Seyhan, cennetteki su nehridir. Ceyhan'sa cennetteki süt nehridir."
Ebu Hüreyre Rasul (s)'Den şunu rivayet eder: "Kafirin iki omuzu arasında hızlı bir binicinin üç günde alabileceği mesafe vardır."

Müslim, bu hadisi şu fazlalıkla yine Ebu Hüreyre'den rivayet eder: "(Kafirin) derisinin kalınlığı üç günlük yol kadardır."

İbn Asakir, İbn Adiy ve Hatib el-Bağdâdî, Ebu Hüreyre'den şu hadisi rivayet etmişlerdir: Allah Rasulü (s)'nü şunu derken duydum: "Allah, vahyini üç kişiye emanet etti: Ben, Cebrail ve Muâviye" Diğer bir rivayette Ebu Hüreyre şu merfû haberi nakleder: "Eminler üçtür: Cebrail, ben ve Muâviye"
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 10:38


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.