ALİYYEN VELİYYULLAH


      

 

KÂMİL İSLAMIN MADENİ

HAKK İMANIN CEVHERİ

EBUL HÜDA

http:  www.aliyyenveliyullah.com

e-mail: aliyyenveliyullah@hotmail.com

                             
 

İÇİNDEKİLER
 

KULUN MEVLASINA HEDİYESİ...

-1-

HAZRETİ ALİ’NİN SEVGİSİ HAKKINDA
 

-BİRİNCİ MEYVE- ALLAH’I TANIMAK

-İKİNCİ MEYVE- *ÖYLEYSE SANA YETER*

*ÜÇÜNCÜ MEYVE* SÖZÜNÜZ NURDUR

*DÖRDÜNCÜ MEYVE* ONLARA DOĞRU KOŞANLAR

VELİLERİM!

*BEŞİNCİ MEYVE* TESLİMİYET
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA SAKLANAN GERÇEKLER

NÛR-U MUHAMMEDİ

Ehlisünnet Kitaplarında Hz.Ali (as) ile İlgili Kırk Hadis

LATİFE-İ NURİYYE:

    

İKİNCİ BÖLÜM

 

EHLİ BEYT HADİSLERİNDE ALİYYEN VELİYYULLAH

İMAM RIZA NURU
 

*GİRİŞ*

 

NASİHAT... ÖNCE KENDİ NEFSİME, SONRA KARDEŞLERİME:
 

BİRİNCİ VAKFE

MASUMLARIN NURLU HADİSLERİNDEN BİR DEMET
 

ALİYYEN VELİYYULLAH BÜTÜN VARLIKLARLA BİRLİKTE
 

BİR:  MUKADDES İLAHİ ARŞTA:
TENBİH:
İKİ: CENNETTE:
ÜÇ: MELEKLERİN KANATLARINDA:
DÖRT: GÖKYÜZÜNE,ONUN KAPILARINA , NUR PERDELERİNE;
BEŞ: MÜBAREK İLAHİ BAYRAĞA;
ALTI: ALİ’NİN NURLU TACINA;
YEDİ: SİDRET UL MUNTEHA (ALLAHA EN YAKIN MAKAM);

SERİ İŞARETLER:
 

-2-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE BÜTÜN MELEKLER, PEYGAMBERLER, İNSANLAR VE VARLIKLARDAN İKRAR VE AHİT ALINMASI

 

1. ALİYYEN VELİYYULLAH VE PEYGAMBERLERİN İKRARI:
2. ALİYYEN VELİYYULLAHA MELEKLERİN İKRARI:
3. ALİYYEN VELİYYULLAH VE BÜTÜN İNSANLAR:
4. ALİYYEN VELİYYULLAH VE BÜTÜN VARLIKLAR:

-3-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE TAŞLARIN, BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN İKRARI

1. TAŞLAR:
2. HATTA HÜBEL:
3. AĞAÇLAR:
4. YAHUDİLERİN DEVELERİ VE ELBİSELERİ:
 

-4-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE MÜSLÜMAN OLURKEN DİĞER İKİ ŞEHADETİN YANINDA  İLAN EDİLMESİ
 

KISA AÇIKLAMA: KUR’AN’DA HZ.ALİ'NİN İSMİ:
 

BİRİNCİ: Mübarek Hicr suresi “41.”ayeti şerife: “qale      haza     siratun       aleyye                  mustaqim”

“Dedi ki    bu     bir yoldur     bana doğru gelir   sağlamdır.”
 

İKİNCİSİ: Mübarek “Meryem” suresi 50.ayeti şerife:

“Ve vehebna lehum min rahmetina veceelna lehum lisane sidqin Aliyyâ”
“Onlara kendi rahmetimizden bahşettik ve onlara doğru dil olarak Ali’yi karar kıldık.”
 

ÜÇÜNCÜSÜ: Mübarek “Zuhruf” suresi 4. ayeti şerife:

“Ve innahu fi ummil kitabi ledeyna le Aliyyun Hakim.”
 “Şüphesiz o ,kitabın özünde bizim yanımızda Ali’dir ve hikmet sahibidir.”
 

 

-5-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE İSLAMIN, İMANIN VE DİNİN GERÇEK MANASI

KISA FAİDE: BÜTÜN SEMAVİ DİNLERİN HAKİKATINDA
 

-6-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE KALP VE DİLLE İKRAR ETMEK
 

-7-

ALİYYEN VELİYYULLAH İKİ HAKİKAT NURU OLAN MUHAMMEDİ VE ALEVİ  NURUN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞMUŞTUR

KISA İŞARETLER:
 

-8-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE KUTSAL VE MASUM EHLİ BEYT ALEYHİMUSSELAM
 

1. MUTTALİBî NUR:

2. TÂLİBî NUR:

3. ALEVî NUR:

4. AHMEDİ VE MUHAMMEDİ NUR:

KISA HATIRLATMA:
5. KUTSAL ZEHRAî NUR:

6. PARLAK NEBEVİ NUR:
AÇIKLAMA:
7.NUR ÜZERİNE NUR, MEHDİ’NİN AZİZ NURU

 

-9-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE ONUN DEĞERİ EZANIN EHLİ BEYT NEZDİNDEKİ DEĞERİ İLE ANLAŞILIR.

-10-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE ONA İNANMANIN GETİRDİĞİ TEMİZLİK VE ABDEST VE GUSÜLDE SÖYLEMENİN YARARI
 

-11-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE EZANI DUYARKEN OKUNAN DUADAKİ MANASI
 

-12-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE NAMAZA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DUA
 

-13-

ALİYYEN VELİYYULLAH EZANIN BÜTÜN ÇEŞİT VE DERECELERİNDE
 

-14-

ALİYYEN VELİYYULLAH VE EZANIN NEDEN TEŞRİ EDİLDİĞİ GERÇEĞİNDE YATAN ANLAMI

 

İKİNCİ VAKFE
 

VELAYETTEN LATİF VE HİKMETLİ SÖZLER

 

ÜÇÜNCÜ VAKFE
 

 EZAN VE KAMET DIŞINDA HZ.ALİ’NİN VELAYETİNE ŞEHADET GETİRMENİN MÜSTEHAP OLDUĞU YERLER

BİR: VELAYETE DAİR ŞEHADET GETİRMEK HER DURUMDA MÜSTEHAPTIR:
İKİ; LAİLAHE İLLALLAH VE MUHAMMEDÜN RESULULLAH İÇİN ÖZEL HADİSLERİN YANI SIRA , ALİYYEN VELİYYULLAH İÇİN GENEL HADİSLER VARDIR:
ÜÇ ; EHLİ BEYT ALEYHİMUSSELAM’IN ZİYARETLERİNDE:
DÖRT: İSLAM DİNİNİ VE ŞİİLİĞİ KABUL EDERKEN SÖYLENİR;
BEŞ; EZAN VEYA KAMET GETİRMEK İNSANIN HAYATINDA ÇEŞİTLİ YERLERDE MÜSTEHAPTIR;
ALTI: MÜEZZİNİN EZANINI İŞİTENİN ONU TEKRARLAMASI;
YEDİ: ÖLMEDEN ÖNCE MÜMİNİN VASİYETİ;
SEKİZ: ÖLÜYE TELKİN:
DOKUZ: ÖLÜYÜ DEFNEDİP, HALK DAĞILDIKTAN SONRA TELKİN:
ON: EHLİ BEYT ALEYHİMUSSELAM ŞİİLERİNİN MEZARLARINI ZİYARETTE:
ONBİR: YATAĞA GİRİP DE GÖZLERİNİ KAPATMADAN ÖNCE OKUNAN DUA:
ONİKİ: FAKİRLİK VE ONUN ACILARINDAN KURTULMAK İÇİN:
ONÜÇ:
RIZKIN ÇOĞALMASI İÇİN:
ONDÖRT:
YEMEK ÜZERİNDE İKEN OKUNAN ŞÜKÜR DUASI:

 

 

 

DÖRDÜNCÜ VAKFE
 

MUHAMMEDİ VE ALEVİ NURLAR

***                  ***                  ***

İKİ MÜBAREK İSİM OLAN MUHAMMED VE ALİ İSİMLERİNİN BİRLİKTE ANILMASI MÜSTEHAP OLAN YERLER

1. EVLADA O İKİSİNİN ADINI KOYMAK:

2. ŞEYTANIN ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN:

3. DUALARDA VE YARDIM TALEPLERİNDE:

4. NAMAZ, HACET VE DİĞER YERLERDE:

5. YÜZÜKLERİN TAŞINDA
 

İKİNCİ BÖLÜMÜN SONU
 

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

EZANDA ALİYYEN VELİYYULLAH VE FAKİHLERİN GÖRÜŞÜ

CAFERİ NUR

MAKAMLAR:


BİRİNCİ MAKAM

 

ÂL-İ MUHAMMED’İN -ALEYHİMUSSELAM -ALİMLERİ

1. ONLAR MUHAMMED VE ÂL-İ MUHAMMEDİN VELAYETİNİ YAYANLARDIR -ALLAH’IN SELAMI ONLARA OLSUN-:
2. ONLAR ÂL-İ RESUL ALEYHİMUSSELAM’IN DİNİNİN SINIRLARINI SAVUNANLARDIR:
3. EHLİ BEYTİN YETİMLERİNİ KORUYANLARDIR:
4. KENDİLERİNDEN  İLİM ÖĞRENENENLERE ŞEFAAT EDECEK OLANLARDIR:
5. MELEKLER ONLARA ŞÖYLE SÖYLEYECEKTİR: NE MUTLU SİZE!EY İYİ İNSANLARDAN KÖPEKLERİ UZAKLAŞTIRANLAR!
6. ALLAH KATINDA HER BİRİSİ BİNLERCE ÂBİD ERKEK VE KADINDAN DAHA ÜSTÜNDÜR:
7. ÇÜNKÜ ASIL YETİM İMAMI GAYBA ÇEKİLENDİR:
8. BU YÜZDEN ALLAH KATINDA ONLARI KORUMAK BABASI ÖLENİ KORUMAKTAN DAHA MAKBULDÜR:
9. EHLİ BEYTTEN SAPANLARIN ELİNDEN KURTARMAK ÖZELLİKLE GAYBET ZAMANINDA BÜTÜN VACİPLERDEN ÖNDE GELEN BİRİNCİ GÖREVDİR:
10. ONUN İÇİN İMAMIMIZ MUHAMMED BÂKIR ALEYHİSSELAM BİR HADİSTE ŞÖYLE BUYURUYOR:
11. HATTA HER KİM HALKI EHLİ BEYT’İN VELAYETİNE İRŞAD VE HİDAYET EDERSE HALKIN BOYNUNDA ÖYLE BİR HAKKA SAHİP OLURKİ KELİMELERLE ANLATILAMAZ.HATTA BABALARINI ÖLDÜRSE DAHİ BUNUN FAZİLETİNİN YANINDA BİRŞEY SAYILMAZ.
12. İMAMLARIN BABASI VE VASİLERİN ÖNDERİ HZ.ALİ ALEYHİSSELAM DA BUYURUYOR Kİ:
13. İMAM ALİYYÜN NAKİ ALEYHİSSELAM Şİİ ALİMLERİNİN KIYAMET SAHRASINA GİRİŞLERİNİ ŞÖYLE ANLATIYOR:
14. YÜCE ALLAH BU YÜCE DERECELERİ ÂL-İ MUHAMMED’İN ALİMLERİNE HAKKIN SESİNİ

YAYDIKLARI , HİDAYET BAYRAĞINI YÜKSELTTİKLERİ VE TEVHİD,NÜBÜVVET VE VELAYETİN SAĞLAM KALESİ VE
ŞİİLERİN SIĞINAĞI OLDUKLARI İÇİN ONLARA VERMİŞTİR. ONLARIN KONUMUNU İMAM HASAN EL ASKERİ ALEYHİSSELAM ANLATMAKTADIR:
15. BU YÜZDEN İMAM ALİYYÜN NAKİ ALEYHİSSELAM PRATİKTE BUNU UYGULAMIŞ VE HAKK ALİMLERİ YÜCELTEREK HERKESE BU KONUDA DERS VERMİŞTİR.BU KONU ONLARIN TEFSİRİNDE (2) ŞÖYLE GEÇER:
16. EHLİ BEYT KATINDA BU GİBİ ALİMLERİN DEĞERİ EHLİ BEYT ŞİİLERİNİN KALPLERİNİ GÜÇLENDİRMEK VE ZAMANIN İMAMINI TANITMAK GAYRETİ İÇİNDİR. BU YÜZDEN İMAMIMIZ SECCAD ALEYHİSSELAM BUYURUYORKİ:
17. İMAM ZEYNEL ABİDİN ALEYHİSSELAM’IN MÜBAREK DUDAKLARINDAN DÖKÜLEN BU MÜJDELER ALİYYEN VELİYYULLAH VE ONUN İÇERİĞİ OLAN VELAYETİ SAVUNUP DESTEKLEYEN VE ONA DAVET EDEN ALİMLER İÇİNDİR. GÖRMÜYOR MUSUN HZ.EMİRÜLMÜMİNİN ALEYHİSSELAM NE BUYURUYOR:
 

 

18. HACETLER KAPISI VE YÜCE MAKAMLAR SAHİBİ İMAMIMIZ MUSA EL KÂZIM ALEYHİSSELAM DA BUYURUYOR Kİ:
19. BU MAKAMDAKİ BU MENZİLİ ONUNCU İMAMIMIZ ALİYYÜN NAKİ ALEYHİSSELAM’IN HADİSİYLE BİTİRİYORUZ;

 


-İKİNCİ MENZİL-

ALİYYEN VELİYYULLAH’I SAVUNUP DESTEKLEYEN ALİMLER ÇİZELGESİ

-ÜÇÜNCÜ MENZİL-
 

ALİMLERİMİZİN GÜZEL SÖZLERİNDEN DEMETLER

-DÖRDÜNCÜ MENZİL-

*NEBEVİ MÜJDELER*


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA ALİYYEN VELİYYULLAH EZAN VE DİĞER YERLERDE

ASKERİ NUR

BAKIŞLAR:

*BİRİNCİ BAKIŞ*

EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA EZAN VE KAMETTE ALİYYEN VELİYYULLAH HAKKINDAKİ HADİSLER
 

*İKİNCİ BAKIŞ*

EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA ALİYYEN VELİYYULLAH ÇEŞİTLİ HADİSLERDE

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN BÜTÜN KÂİNATA YAZILI OLDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN ARŞA VE ETRAFINA YAZILI OLDUĞUNA DAİR;

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN LEVHİ MAHFUZA YAZILI OLDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN CENNETİN KAPILARINA VE AĞAÇLARIN YAPRAKLARINA YAZILI OLDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN MELEKLERİN ALNINA VE KANATLARINA YAZILI OLDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN YÜCE İLAHİ BAYRAĞA VE HAMD BAYRAĞINA YAZILI OLDUĞUNA DAİR:

PEYGAMBERELERİN ALİYYEN VELİYYULLAH ÜZERİNE GÖNDERİLDİĞİ VE ONLARIN MİSAKININ TEVHİD,NÜBÜVVET VE HZ.ALİ ALEYHİSSELAM’IN VELAYETİ ÜZERİNE OLDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN SAĞLAM FITRATIN DELİLİ OLDUĞU VE HAKİKİ FITRATIN TEVHİD,NÜBÜVVET VE VELAYET OLDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN BÜTÜN VARLIKLARA SUNULDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN BÜTÜN VARLIKLARDAN TEVHİD VE NÜBÜVVETİN YANINDA MİSAK OLARAK ALINDIĞINA DAİR:

ALLAH AZZE VE CELLE ALİYYEN VELİYYULLAH’I BİRÇOK ŞEYE YAZMIŞTIR.AYNI ŞEKİLDE PEYGAMBERLER VE MUHLİS EVLİYALAR DA:

ALİYYEN VELİYYULLAH’A BÜTÜN MELEKLERİN GÖK ALEMLERİNDE İKRAR ETTİĞİ VE KIYAMETTE HATTA DAĞLARIN VE DİĞER VARLIKLARIN BUNU NİDA EDECEKLERİNE DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN KIYAMETTE CENNETE GİTMEK VE CEHENNEMDEN KURTULMAK İÇİN BERAT VESİLESİ OLDUĞUNA DAİR:

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN DİLLE İKRAR EDİLMESİNİN GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLDUĞUNA DAİR:

KIYAMET GÜNÜ HALK ALİYYEN VELİYYULLAH KONUSUNDA HESAP VERECEKTİR VE ALLAHIN ŞU AYETİNDE GEÇER; “DURDURUN ONLARI ONLAR SORUMLUDUR”(1) BU KONUDA ONLARIN KİTAP VE TEFSİRLERİNDEN ALLAME EMİNİ (R.A.) ŞÖYLE NAKLEDER:

 

*ÜÇÜNCÜ BAKIŞ*

AYETLER VE HADİSLERDEN BİR DEMET
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
 

ALİYYEN VELİYYULLAH VE İRFAN DERYASINDAN BİR DAMLA

SECCÂDİ NUR
 

 

SÖZÜN BAŞI:
 

BİRİNCİ MAKAM:*ALİYYEN VELİYYULLAH’IN* *KELİMELERİNİN AÇIKLANMASI*
 

BİR: ŞEHADET.

BİRİNCİ DERECE: DİLLE ŞEHADET ETMEK.

İKİNCİ DERECE: BEDENLE VE AMELLERLE ŞEHADET ETMEK.

ÜÇÜNCÜ DERECE: BÂTIN VE KALPTEN ŞEHADET ETMEK.

DÖRDÜNCÜ DERECE: DELİLLER VE AKILLA ŞEHADET:

BEŞİNCİ DERECE: BASİRET İLE ŞEHADET GETİRMEK;

ALTINCI DERECE: ZÂTİ ŞEHADET;

İKİ:  ALİ  -ALLAH’IN SALÂT VE SELAMI ONA OLSUN-

*ALİ *

ÜÇ: “EMİRÜLMÜMİNİN”
 

İKİ ZARİF NOKTA:

ALEVİ İNCİLER:

*EMİRÜLMÜMİNİN*
 

DÖRT: VELAYET “VELİYYULLAH”

İKİNCİ MAKAM

*ALİYYEN VELİYYULLAH’IN* *GENEL MANASI*

BİRİNCİ ÖNSÖZ

ALİYYEN VELİYYULLAH’IN *TEVHİDİN MANASINI İÇERMESİ*

ALİYYEN VELİYYULLAH VE *NÜBÜVVETİN MANASINI İÇERMESİ*

KONUNUN NETİCESİ

*ÜÇÜNCÜ MAKAM*

ALİYYEN VELİYYULLAH VE MASUMİ HADİSLERDEN İRFANî LATİFELER

DÖRDÜNCÜ MAKAM

*ALİYYEN VELİYYULLAH* *HAKKIN, DİNİN,HİDAYETİN VE İMANIN* *ŞİÂRIDIR*
 

ALTINCI BÖLÜM
 

ALİYYEN VELİYYULLAH VE ONUN ÖZELLİKLERİNİN OKYANUSLARINDAN BİR DAMLA

NEBEVİ VE ALEVİ NUR

ÖNSÖZ:

VEDA DURAĞI VE KISA BİR VAKFE

SON SÖZ


 

 

  
  

 


 


 

KULUN MEVLASINA HEDİYESİ