İstihare


KURAN-I KERİM İLE İSTİHARE


Seyit bin Tavus De’evat-u Hatip’ten naklediyor ve o da Hz. Rasulullah (s.a.a)’ten naklediyor ki buyurdu: Kuran-ı Kerim’den tefe’ül (yardım almak) istediğin zaman ; İhlas suresini üç defa oku. Sonra Muhammet ve O’nun aline üç defa salavat gönder. Sonra söyle:

Ellahumme inni tefe’eltu bi kitabike ve tevekkeltu eleyke fe erini min kitabike ma huve mektubun min sirrikel meknuni fi ğeybik

Sonra cami (Bütün surelerin olduğu)bir Kuran al sayfa ve sıraları saymadan sağdan ilk satırı al (oradan manayı çıkar).BAŞKA BİR KURAN-I KERİM İLE İSTİHARE ŞEKLİ


Bil ki Allame Meclisi Şıh Yusuf Katibi’nin öğrencilerinin yazdıklarından rivayet ediyor ki o da Ayetullah Alleme’nin hattından naklediyor:

Hz. Sadık (a.s) buyurdu: Aziz kitaptan istihare etmek istediğin zaman besmeleden sonra söyle: İn kane fi gezaike ve gederike en temunne ela şieti ali Muhammed (s.a.a) bi fereci veliyyike ve huccetike ela helgike fe ehric ileyna ayeten min kitabike nestedillu biha zalike

Sonra Mushaf-ı Şerif’i açıyorsun altı sayfa sayıyorsun ve yedinci sayfadan altı satır sayıyorsun ve ona bakıyorsun ve neticeyi oradan çıkarıyorsun.ZAT-UR RİFA İSTİHARE NAMAZI (NAMAZ İLE İSTİHARE)


Kılınış tarzında zikredilir ki: Bir işi niyet ettiğin zaman al üç yaprak ve üçüne böyle yazıyorsun.

Bismillahirrahmanirrahim Heyretun minellahil ezizil hekim li fulan ibn-i filan if’el

Diyer üç sayfaya da aynı duayı yazıyorsun ama (if’el) yerine (La tef’el) (?? ????) yazıyorsun.

Onları kendi namazlığının altına bırakıyorsun. İki rekat namaz kılıyorsun ve namazdan sonra secdeye gidiyor ve secdede yüz defa bu duayı okuyorsun.

Esteğirullahe birehmetihi hiyareten fi afiyetin

Sonra oturuyorsun ve diyorsun.

Ellahumme hir li vehter li fi cemi umuri fi yusrin minke ve afiyeh

Sonra kağıtlara elini vuruyor ve onları karıştırıyorsun. Sonra birer birer dışarı çıkarıyorsun. Üç if’el peşpeşe çıkarsa o niyet ettiğin işi yapıyorsun. Eğer üç La Tef’el çıkarsa o niyet ettiğin işi yapmıyorsun. Eğer bir İf’el çıkar ve sonra La Tef’el çıkarsa beş sayfa çıkarır ve üç kağıt eğer İf’el çıkarsa ve iki kağıt La Tef’el o işi yaparsın. Tam tersi çıkarsa yani üç La Tef’el ve iki İf’el o işi yapmazsın.

Muallif (Şıh Abbas Kumi) diyor: İstiharenin manası hayır talep etmektir. O zaman yapmak istediğin her şeyde Hakkı Taala’ dan hayır talep et. Rivayet olmuştur ki gece namazının son secdesinde hayır talep et. Yüz bir defa söyle:

Estehirullahe birahmetih

Sabah namazının nafilesinin son secdesinde ve diğer nafilelerin tüm rekatlarında da istihare müstehaptır.TESBİH İSTİHARESİ


Bil ki Allame Meclisi (r.a) macit babasından naklediyor ve o da Şıh Bahai’den nakletmiştir ki müzakere ediyorlarmış Hz. Kaim (af)’den tesbih ile istihare olayını.

Bu dur ki tesbihi eline alır ve üç defa salavat çevirir Muhammed ve Ali Muhammed’e (saa). Sonra tesbihten bir kısmını tutar ve ikişer ikişer çekmeye başlar. Sona bir tane kalırsa o niyet ettiği işi yapar ve iki tane kalırsa o niyet ettiği şeyi yapmaz.BAŞKA BİR TESBİH İSTİHARESİ


Şıh Cevahir sahibi buyurmuştur: Bizim zamanımızdaki bazılarının yaptığı bir istiharedir ki Mevla’mız Hz. Kaim (a.f)’e nispet verilmiştir. Dua ve kıraat tan sonra tesbihten bir miktarını tutar ve sekiz sekiz saymaya başlar. Kalan tek olursa iyi ve çift olursa men demektir. Kalan sayı üç ise yapmak ve yapmamak aynı derecededir. Kalan dört ise iki men demektir. Eğer beş tane kalırsa bazıları onda zorluklar ve eziyet vardır demişler ve bazıları da yapılmasını kötü bilmişlerdir. Eyer altı tane kalırsa çok çok iyidir ve o işte acele etmelidir. Eyer yedi tane kalırsa hükmü beş ile aynıdır. Eyer sekiz kalırsa dört men demektir.


BAŞKA BİR TESBİH İSTİHARESİ


Şıh Şehit Zikra kitabında buyuruyor: Şehit Garevi ki Seyyid-i Kebir Abit Raziyuddin Muhammed b. Muhammed Alademi el Huseynin zamanında yaşamıştır ondan önce meşhur olmayan bir istihare şekli de vardır ki buna adedi istihare denir. Bizde onu çeşitli rivayetleri ile kendi şıhlarımızdan Şıh-ı Kebir Fazil Cemaleddin bin Mutahher’den ki o da babasından ve o da Seyyid Reziyyuddin’den ki Hz. Sahib-ul Emr (a.f)’ten nakledilmiştir:

Fatiha suresini on defa okuyorsun, ya da üç defa ya da en az bir defa. Sonra Kadir suresini on defa sonra bu duayı üç defa:Ellahumme inni estehiruke li ilmike bi agibetil umuri vesteşiruke li husni zenni bike fil umuri vel mehzuri Ellahumme in kanel emrul fulani mimma ged nitet bil bereketi e’ecazuhu ve bevadihi ve huffet bil kerameti eyyamuhu ve leyalihi fe hir li Ellahumme fihi hiyereten teruddu şemusehu zelulen ve teg’ezu eyyamehu seruren Ellahumme imma emrun fe e’temiru ve imma nehyun fe enteha Ellahumme inni estehiruke birehmetike hiyereten fi afiyetin


Sonra tesbihten bir miktar alıyorsun ve hacatını niyet ediyorsun. Eğer tuttuğun miktar çift ise bu yap demektir. Eğer tek ise bu yapma demektir. Ya da tam tersi tek iyi çift kötü ki bu da istihare edenin kendi niyetine göredir.İSTİHARE İÇİN ÖZEL VAKİTLER


Bil ki Merhum Muhaddisi Kaşani Takvim-ul Muhsinin de Kuran Kerim ile istihare konusunda haftanın günleri içerisinde belli saatler zikretmiştir. Ve bunun meşhur olduğunu zikretmiştir. Gerçi biz buna rivayetlerden delil bulamadık. Demiştir:

Pazar günleri iyidir öğleye kadar. İkindi den sonra da akşama kadar.

Pazartesi günleri güneş çıkana kadar. Güneş yükseldikten sonra öğleye kadar ve ikindiden sonra yatsının sonuna kadar.

Salı günleri güneş yükseldikten sonra öğleye kadar ve ikindiden sonra yatsının sonuna kadar.

Çarşamba günleri öğleye kadar. İkindiden sonra da yatsının sonuna kadar.

Perşembe günleri güneş çıkıncaya kadar. Öğleden sonra da yatsının sonuna kadar.

Cuma günleri güneş çıkana kadar ve güneş yükseldikten sonra da ikindiye kadar.

Cumartesi günleri de güneş yükselene kadar ve öğleden ikindiye kadar.

Bu cetvel Muhakkiki Tusi’nin Medhel-i Manzum’undan alınmıştır.

Not: Tüm konular Şıh Abbas Kumi’nin Mefatih-ul Cinan kitabından alınmıştır