NADİ ALİ DUASI


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
NADİ ELİYYEN MEZHEREL ECAİB
TECİDHU EVNEN LEKE FİN NEVAİB.Lİ İLHİ HACETİ VE ALEYHİ MUEVVELİ KULLEMA EMERTEHU VE REMEYTU MUNGEZİ .Fİ ZİLLİLLAHİ VE YUZLİLLAHU Lİ.ED'UKE KULLE HEMMİN VE GEMMİN SEYENCELİ. Bİ AZAMETİKE YA ALLAH. Bİ NUBUVVETİKE YA MUHAMMED. Bİ VELAYETİKE YA ALİ YA ALİ YA ALİ. EDRİKNİ Bİ HEGGİ LUTFUKEL HEFİ. ALLAHU EKBER .ENE MİN ŞERRİ E'DAİKE BERİ. ALLAHU SAMEDİ MİN İNDİKE MEDEDİ. VE ALYKE MUTAMEDİ. Bİ HEGGİ İYYAKE NE'BUDU VE İYYAKE NESTEİN. YA EBEL GEYS EGİSNİ. YA EBEL HESENEYNİ EDRİKNİ. YA SEYFELLAHİ EDRİKNİ. YA BEBALLAH EDRİKNİ. YA HUCCETALLAHİ EDRİKNİ. YA VELİYALLAHİ EDRİKNİ. Bİ HEGGİ LUTFUKEL'HEFİ. YA GEHHAR TEGEHHERTE BİGEHRİ VEL GEHRU Fİ GEHRİ KE YA GEHHAR. YA GAHİREL. EDUVV. YA VELLİYEL VELİ. YA MEZHEREL ECAİB YA MURTEZA ALİ. REMEYTE MEN BEĞA ELEYYE Bİ SEH MİLAHİ VE SEYFİLLAHİL GATİLİ. UFEVVİZU EMRİ İLALLAH. İNNALLAHE BESİRUN BİL İBAD VE İLAHİKUM İLAHUN VAHİDUN. LA İLAHE İLLA HUVERRAHMANURRAHİM. EDRİKNİ YA GIYASEL MUSTEĞİSİN YA DELİLEN MUTEHEYYİRİN. YA EMANEL HAİFİN. YA MUİNEL MUTEVEKKİLİN. YA RAHİMEL MESAİKİN YA İLAHEL ALEMİN BİREHMETİKE VE SALLALLAHU ELA SEYYİDİNE MUHAMMEDİN VE ALİHİ ECMAİN. VEL HEMDULİLLAHİLRABBİLALEMİN. SADAGALLAHUL ALİYYULAZİM.


MEALİ

ÇAĞIR ALİ'Yİ Kİ ÜSTÜN SIFATLAR SAHİBİDİR. EĞER ÇAĞIRIRSAN ONU KENDİNE YARDIMCI OLARAK BULURSUN. BENİM ALLLAH'A BİR HACETİM VAR VE ONA SIRTIMI DAYADIM. SENİ ÇAĞIRIYORUM EY ALİ! BÜTÜN HÜZÜNLERİM VE GAMLARIM YOK OLSUN DİYE. SENİN AZAMETİNE AND VERİYORUM EY ALLAHIM. SENİN PEYGAMBERLİĞİNE AND VERİYORUM EY MUHAMMED. SENİN VELAYETİNE AND VERİYORUM YA ALİ, YA ALİ, YA ALİ! BANA YARDIM ET. GİZLİ LÜTFUNUN HAKKI İÇİN ALLAHU EKBER, BEN DÜŞMANLARINDAN UZAĞIM. ALLAH'A GÜVENİYORUM, ONDAN YARDIM DİLİYORUM."IYYAKE NE BUDU VE İYYAKE NESTEİN." HAKKI İÇİN.EY YARDIMIN BABASI BANA YARDIM ET. EY HASAN VE HÜSEYİN'İN BABASI BANA YARDIM ET. EY ALLAH'IN KILICI BANA YARDIM ET. EY ALLAH'IN KAPISI BANA YARDIM ET. EY ALLAH'IN HÜCCETİ BANA YARDIM ET. EY ALLAH'IN VELİSİ BANA AYARDIM ET. GİZLİ LÜTFUNUN HAKKI İÇİN. EY ŞİDDETİN SAHİBİ SEN ŞİDDET İLE ŞİDDETLENDİN VE ŞİTTED SENİN ŞİDDETİNİ ŞİDDETİNDENDİR. EY ŞİDDET SAHİBİ EY DÜŞMANLARA ŞİDDETLİ OLAN VE DOSTLARA DOST OLAN EY ÜSTÜN SIFATLAR SAHİBİ. EY ALİYYEL MURTAZA BANA İSYAN EDENLERE ALLAH'IN OKUNU ATTIN VE ALLAH'IN ÖLDÜRÜCÜ KILICI İLE ÖLDÜRDÜN. İŞLERİMİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM. ALLAH KULLARINI GÖZETENDİR VE ALLAH TEK İLAHTIR, ONDAN BAŞKA İLAH YOKTUR. ALLAH PEYGAMBERE VE EHL-İ BEYT'İNE SALAT GÖNDERSİN. HAMD ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH'A MAHSUSTUR.

YUKARI
________________________________________