Menü

MENÜ

14 MASUMUN HAYATI
EHL-İ BEYT(AS)
İLE İLGİLİ HADİSLER
İSLAM'DA ŞİA
ŞİA İNANÇLARI
MASUMİYET İNANCI
USUL-U DİN
FÜRU-U DİN
HADİS PINARI
KONULARA GÖRE HADİS
HZ.ALİ(AS)'IN MUSAFI
HZ.ALİ'DEN
NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAMETE DAVET
VE TEBLİĞ
AŞURA GÜNÜ NE OLDU
TAM İLMİHAL
(AYETULLAH.HUMEYNİ)
TAM İLMİHAL
(AYETULLAH.SİSTANİ)
İSLAM'DA EVLİLİK
ALİMLERİMİZ
ŞIKŞIKİYYE HUTBESİ
HUTBET-UL BEYAN
KUREYŞİN İKİ PUTU
ÜÇÜNCÜ ŞEHADET
“EŞHEDU ANNE
ALİYYEN VELİYULLAH”
ESMAÜL HÜSNA
DUA ADABI
AYETLERDE DUA
SALAVATIN FAYDALARI
İSTİHARE
EHL-İ BEYT TAKVİMİ
RESİM - ANİMASYON
ŞİİR
LİNKLER
İLETİŞİM

DUALAR


AŞURA ZİYARETİ
ERBAİN ZİYARETİ
CEVŞEN-İ KEBİR
NUDBE DUASI
TEVESSÜL DUASI
CAMİATUL KEBİRE
DUASI
EMİNULLAH ZİYARETİ
KUMEYL DUASI
HER GÜNE ÖZEL DUA VE ZİKİR
RAMAZAN DUALARI
NADİ ALİ DUASI

VIDEO

SİNEZENLER
İLAHİLER

MP3

EZANLARIMIZ
TÜRKÇE SİNEZENLER
KARIŞIK SİNEZENLER
İLAHİLER

KUR'AN'I KERİM
ve
DUA DİNLE


KUR'AN-I KERİM
(TAMAMI)
AŞURA ZİYARETİ
ALİ YASİN ZİYARETİ
ALİ YASİN DUA
AHD DUASI
NUDBE DUASI
HZ.MEHDİ(AF)
CUMA GÜNÜNE ÖZEL DUA
HZ.MEHDİ(AF) DUASI
FEREC DUASI
KUMEYL DUASI
TEVESSÜL DUASI
CEVŞEN DUASI
RAMAZAN DUASI
AREFE DUASI
RABBENA DUASI
NADİ ALİ DUASI
HZ.FATIMA(SA) DUASI
ZİYARETÇİ DEFTERİ


FORUM


SOHBET ODASI

“Ey Ehl-i Beyt!
Allah sizden her çeşit
pisliği, suçu gidermek
ve sizi tertemiz
bir hale getirmek diler."
Ahzab/33
"Bu gün Size dininizi kemale
erdirdim, üzerinizde ki nimetimi
tamamladım ve size din
olarak İslamı seçip beğendim"
maide/3

"Ey Peygamber, Rabbinden
sana indirileni tebliğ et.
Eğer yapmayacak olursan,
Onun elçiliğini tebliğ
etmemiş olursun.Allah seni
insanlardan koruyacaktır."
maide 67
Hz.Ali aleyhisselam
şöyle buyuruyor:
“Öyleyse vallahi kurtulduk
ve mutluluğa erdik.
Aynı şekilde şiamızda kurtuldu
ve dünya ve ahirette
mutluluğa erdi,
Kâbe’nin rabbine andolsun ki.”
Resulullah(sas) şöyle buyuruyor:
Ben sizin aranızda
iki değerli emanet bırakıyorum;
onlara sarıldığınız sürece
benden sonra asla
sapıklığa düşmezsiniz.
Onlar Allah'ın Kitab'ı ve
benim itretim Ehl-i Beyt'imdir.
Allah Resulü (s.a.a)
Hz. Ali'ye (a.s) hitaben
buyurdu ki: "Apaçık yol
sensin; sırât-ı müstakim
(dosdoğru yol) sensin;
müminlerin reisi sensin."
[İhkâkü'l-Hak, c.14, s.378.]
_________________

_________________ _________________________________________
Resulullah (s.a.a): "Kim,
benim vefatımdan sonra, yerime
oturacak şu Ali'ye zulmederse,
benim nübüvvetimi ve benden
önceki peygamberlerin
nübüvvetini inkâr etmiş gibi olur."
[Bihârü'l-Envâr, c.27-s.60.]
_________________

İmam Caferi Sadık(as)
şöyle buyurdu:Sizlerden
her kim her vakit;
Lailahe İllallah,
Muhammeden Resulullah
derse şöyle demeside vacip
ve gereklidir: Aliyyun
Emir-el Müminine Veliyullah
Bihar-ul Envar c. 27 s. 1

Resulullah(sas) şöyle buyuruyor:
Benim Ehl-i Beytim sizin aranızda
Hz.Nuhun gemisine benzer.
Ona binenlerin hepsi kurtuldu
binmeyenlerin hepsi helak oldu.Resulullah (s.a.a):
"Ben, kimin mevlâsı isem,
Ali de onun mevlâsıdır;
Allah'ım, onu seveni sev
ve ona düşman olana
düşman ol; ona yardım edene
yardım et ve onu yalnız
bırakanı yalnız bırak ve
ona zulmeden kimseye lanet
et!" [El-Gadîr, c.10]
________________

Ben ilmin şehriyim Ali'de
onun kapısıdır.İlim
isteyen o kapıya gelmelidir.
[Kifayetu Talib s.221]
KUR'AN-I KERİMDE
İMAM MEHDİ(AF)
“....onlar için dünyada
aşağılanma ve zillet vardır...”
Bakara/114,Maide/41.
---------------------
“....de ki, hak geldi ve
batıl zail olup gitti....”
İsra/81.


EHL-İ SÜNNET KAYNAKLARINDA
HZ. MEHDİ(AF)

ŞİA KAYNAKLARINDA
İMAM MEHDİ(AF)Resulullah (s.a.v)
şöyle buyurmuştur:
“Her kim ölür de zamanının
İmamını (şu anda Hz. Mehdi’yi)
ta¬nımazsa cahiliye
üzere ölmüş gibidir.”

EHL-İ BEYT İMAMLARINA
VE HZ.HÜSEYİN(AS)A
AĞLAMAKHz. Resul-i Ekrem (s.a.a):
"Her kim benim gibi yaşamak,
benim gibi ölmek ve Allah'ın
bana vadettiği Adn cennetine
girmek istiyorsa,benden sonra
Ali ibn-i Ebu Talib'e (a.s)
ve onun soyundan olan vasilere
uysun,onları kendine imam ve
veli edinsin.Onlar benim
toprağımdan (ve nurumdan)
yaratılmış benim hanedanımdırlar.

MUAVİYE'NİN
İMAM HASAN(AS)'I
ZEHİRLETMESİ


www.aliyyenveliyullah.com

EHL-İ BEYT AŞIKLARININ SİTESİ

KİTAPLAR

KUR'AN-I KERİM(ARAPÇA)
KUR'AN-I KERİM(MEALİ)
USUL-U KÂFİ
NEHCUL BELAGA
TUHEF-UL UKÛL
ALİYYEN VELİYULLAH
EL-MÜRACAT
SAHÎFE-İ SECCÂDİYE
GAYBET-İ NUMANİ
GADİR-İ HUM
GERÇEĞE GİDEN YOL
PEŞAVER GECELERİ
KERBELA ŞEHİTLERİNİN
ARDINDAN
HZ. FATIMA'YA AĞIT
KIRK HADİS ŞERHİ
C.1 - C.2
AHİRET MENZİLLERİ

EL KAFİ
(ARAPÇA)


EL KAFİ CİLT.1
EL KAFİ CİLT.2
EL KAFİ CİLT.3
EL KAFİ CİLT.4
EL KAFİ CİLT.5
EL KAFİ CİLT.6
EL KAFİ CİLT.7
EL KAFİ CİLT.8

KUR'AN'DA İMAM ALİ(AS)

HZ. ALİ (AS)’NİN
KENDİ YANDAŞLARINI
ANLATAN SÖZLERİ
BEN KİMİN MEVLASI
İSEM ALİ'DE
ONUN MEVLASIDIR

CANLI YAYINLAR

MEKKE (KABE'DEN)
CANLI YAYIN
NECEF HZ. ALİ(AS)
CANLI YAYIN
MEŞHED HZ.ALİ RIZA(AS)
CANLI YAYIN
KERBELA HZ.HÜSEYİN(AS)
CANLI YAYIN
KERBELA HZ.ABBAS(AS)
CANLI YAYIN
KAZİMEYN HAREMİ ŞERİF
CANLI YAYIN
KUDÜS MESCİDİ AKSA
CANLI YAYIN

RADIO

BİZİM RADİO(CANLI)
KURAN RADİO(CANLI)