TUHEF'UL UKUL AN ÂLİR RESUL

Akılların Hediyesi

Ehl-i Beyt (AS)'dan Hadisler

HASAN B. ALİ EL-HARRANİ

Hz. Resulullah (s.a.a)’ten Nakledilen Hadisler
Hz. Resulullah (s.a.a)’in Hz Ali (a.s)’a Vasiyeti
Hikmetli Sözlerinden Bir Bölümü
Muaz b. Cebel’e Tavsiyeleri

Hikmetli Sözlerinden Diğer Bir Bölümü
İlim ve Akıl Hakkındaki Sözleri
Hz. Resulullah (s.a.a)’ten Diğer Bazı Öğütler
Veda Haccındaki Hutbesi
Kısa Sözleri

 

Hz. Ali (a.s)’dan Nakledilen Hadisler
Tevhitle İlgili Hutbesi
İmam Hasan (a.s)’a Yazdığı Vasiyetname
İmam Hüseyin (a.s)’a Vasiyeti

“Vesile” Adıyla Meşhur Olan Hutbesi
Ashabı İçin Buyurduğu Adab
Malik-i Eşter’e Yazdığı Emirname
“Diybac” Adıyla Meşhur Olan Hutbesi
Öğüt Verici Sözleri
Suçluların Vasıflarını Açıklayan Sözleri
Muttakilerin Vasıflarını Açıklayan Sözleri
İman ve Küfrün Temellerini Açıkladığı Hutbesi
Kumeyl b. Ziyad’a Öğütleri
Kumeyl b. Ziyad’a Kısa Tavsiyeleri
Muhammed İbn-i Ebi Bekr’e Tavsiyeleri

Mısırlılara Hitaben Yazdıkları Mektuptan Seçmeler
Dünya ve Onun Zevklerini Yermesi Hususundaki Sözleri
Ganimetlerin Eşit Taksim Edilmesi Hakkında
Malların Yerinde Harcanması Hakkında
Muttakilere Dünyayı Vasfedişi
İman ve Ruhla İlgili Hutbesi
Ziyad İbn-i Nazr’a Tavsiyeleri
Hadis Ravilerini Tanıtması
İslam’ın Temelleri İle İlgili Sözleri
Vefatı Sırasında Yaptığı Vasiyeti
İlmin Fazileti Hakkındaki Sözleri
Kısa Sözleri
 

İmam Hasan (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
Çeşitli Sorulara Verdiği Cevaplar
Hikmetli Sözleri
Kendisinden Sorulan Sorulara Verdiği Cevaplar
İstitaat Hakkındaki Sözleri
Öğüt
Hutbe
Kısa Sözleri

İmam Hüseyin (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme
Öğüt
Kufe Halkına Yazdığı Mektup
Rum Padişahının Sorularına Verdiği Cevap
Cihadın Kısımları
Tevhid
Kısa Sözleri
 

İmam Zeyn-ül Abidin (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
Öğüt
Züht, Hikmet ve Nasihat
Hukuk Risalesi Adıyla Meşhur Olan Mektubu
Züht Hakkındaki Sözleri
Muhammed İbn-i Müslim-i Zühri’ye Mektubu
Kısa Sözleri
 

İmam Muhammed BakIr (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
Cabir-i Cu’fi’ye Tavsiyeleri
Cabir İle Diğer Bir Konuşması
Kılıçlar Hakkındaki Sözleri
Öğüt
Kısa Sözleri
 

Hz. İmam Sadık (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
Cundeb Oğlu Abdullah’a Tavsiyeleri
Muhammed İbn-i Nu’man-i Ahvel’e Öğütleri
Ashabından Bir Gruba Yazdığı Mektup
İnciler Dizisi Diye Adlandırılan Sözleri
Tevhid, İman ve Ehl-i Beyt Hakkındaki Sözleri
İnsanların Geçim Şekli Hakkındaki Sözleri
Ganimet ve Humusun Farz Hükümleri

İmam Sadık‘ın Sofularla Konuşması
İnsanın Yaratılışı ve Vücudunun Terkibi Hakkındaki Sözleri
Bazı Hikmetli Sözleri
Kısa Sözleri

 

İmam Musa Kazım (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
Hişam’a Tavsiyeleri ve Aklı Tarif Etmesi
Akıl ve Cehaletin Askerleri
Hikmetli Sözlerinden Bazıları
Harun-ur Raşid İle Konuşması
Kısa Sözleri
 

İmam Ali Rıza (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
İslam Şeriatının Külliyatı
Tevhİd Hakkındakİ Sözleri
Seçkin Kulları Hakkındaki Sözleri
İmamet Hakkındaki Açıklaması
Kısa Sözleri
 

İmam Muhammed CEVVAD (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
İhram Halinde Bir Av Öldüren Kimsenin Hükmü
İlginç Bir Şer’i Mesele
Kısa Sözleri
 

İmam Ali HADI  (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
Cebir Ve Tefviz Ehlinin Reddi Hakkındaki Mektubu Yahya İbn-i Eksem’in Sorularına Cevabı
Kısa Sözleri
 

İmam Hasan Askeri (a.s)‘dan Nakledilen Hadisler
İshak İbn-i İsmail-i Nişaburi’ye Mektubu
Kısa Sözleri
 

Allah-u Teala'nIn Hz. Musa (a.s) ile Münacatı
Allah-u Teala’nın Hz. Musa İbn-i İmran‘la Münacatı
 

Allah-u Teala'nIn Hz. İsa ile Münacatı
Allah-u Teala’nın İsa İbn-i Meryem (a.s)’la Münacatı
Hz. İsa (a.s)'ın İncil ve Diğer Yerlerdeki Öğütleri
 

MufaDDal İbn-i Ömer’in ŞİAYA Tavsiyeleri