SENE MEN GANA BATAN AY DİYEREM
ZEYNEBEM
ALİ ALİ CAN(ALİCAN GÖREL)
AĞLA MATEMDİR MUHARREMDİR BUGÜN
YIĞILIP EBBASIM
AÇ GÖZÜNÜ YATMA EBELFEZ